Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for 16. februar 2009

Kultimathule er navnet på et prosjekt i Sør-Trøndelag i Norge som har som formål å utvikle det regionale samarbeidet mellom arkiv, bibliotek og museum, og det tverrfaglige samarbeidet mellom kulturarv og samtidskunst. Nå har Kultimathule kommet på nett med en egen webside.  Kultimathule har blant annet som formål å bidra til utvikling av nye formidlingsfomer – så følg med på nettsidene – her får du vite hva som foregår i prosjektet og her kan du delta i faglige diskusjoner!

Prosjektet eies av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, og har støtte fra ABM-Utvikling. 30 institusjoner – deriblant Statsarkivet i Trondheim, Interkommunalt arkiv Trøndelag og NTNU Universitetsbiblioteket – deltar som samarbeidspartnere. Innenfor Kultimathule arbeides det med syv delprosjekter. Dessuten ønsker Kultimathule å opprette en arena kalt ”Samtidslaboratoriet”  der det tverrfaglige samarbeidet mellom kulturarvområdet og samtidskunstfeltet skal utvikles.

Nettsidene finner man på www.kultimathule.no

(Navnet Kultimathule har sin opprinnelse i Ultima Thule, et navn som de gamle grekerne skal ha myntet da de snakket om et sted langt nord, langt unna det kjente. I Trøndelag mener enkelte at det var Trondheim man siktet til den gangen!)

Read Full Post »

%d bloggers like this: