Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for maj 2009

National Archives har et interessant tiltag: En konference der handler om mulighederne for at engagere unge i forhold til arkivernes verden. Tilsyneladende har konferencen et stærkt undervisningsrelateret perspektiv, hvilket måske er meget oplagt, når man tænker på, hvor man lettest når personer i denne aldersgruppe.

Programmet kan bl.a. ses på NCK´s website – Engaging Young People in the World of Archives

Read Full Post »

spritsmugleren

Oslo Byarkiv har netop lanceret en spilhjemmeside, baseret på historier fra arkivet.  Setup´et er, at man som bruger i spillet skal gå rundt og finde spor, bl.a. afhøre en række personer, som eksempelvis kolonialhandlerkonen Dagny her ovenfor. Personernes fortællinger kan genses i “afhøringsjournalen”. Det er en grim historie – afholdscafeens lastbil er blevet stjålet, men ikke nok med dét, den er kørt i grøften, stopfuld af ulovlig brændevin!

Undervejs i spillet er der faktatekster om fx afholdsbevægelse, Indre Mission og der er naturligvis gengivelse af forskellige arkivalier, fotos etc. med relation til det valgte område og historien.

Spillet er en smule langsomt på min gamle PC, men kører fint på den nyere.  Man skal iøvrigt ikke anvende arkivalierne for at løse opgaven, kun lytte og bruge sin sunde fornuft, så også de skriftlæsningssvage kan være med her. I øvrigt identificerede jeg den fæle spritsmugler “Gøgleren” i første hug!

Spillet findes på www.gatekryss.no og er i øvrigt også omtalt på vor norske søsterblog http://www.llp.no/formidling/?p=1182

Read Full Post »

Historien Hallo

logoI Silkeborg kommune har Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv i samarbejde med flere af kommunens andre arkiver og museer opbygget en mobilguide som løber af stablen lørdag d. 16 maj 2009 i forbindelse med åbningen af Kulturugen

Der er lavet fem ture rundt om i kommunen. De er alle bygget op så de har et antal poster i landskabet, markeret med et skilt. Her er oplyst telefonnummeret og postens nummer. Silkebrog Lokalhistoriske Arkiv har arrangeret turen Silkeborg for 100 år siden – den har nummer 99 40 05 83.

Tanken er, at man navigere rundt med kort eller gps.  Når man finder det orange Historien Hallo-skilt i landskabet ringer man til det påtrykte nummer og trykker postens nummer.
Historien Hallo er bygget op omkring hjemmesiden www.historienhallo.dk hvor de fem ture præsenteres. Her kan også hentes kort og gps-koordinater.

Turene er vidt forskellige og de deltagende arkiver og museer har egentlig kun samarbejdet omkring rammerne. Hver tur er individuelt arrangeret. Så det er vidt forskelligt indhold man oplever. Nogen ture kan man gå rundt, mens andre kræver bil eller cykel.

Vores ide har altså været at gå efter den bredest mulige løsning, hvad angår brugere – idet man bare skal have en telefon der kan ringe med på turen. Til gengæld er der ikke rigtig eksperimenteret med smarte og højteknologiske løsninger som involvere 3G og den slags. Det må blive en anden gang.

Selve mobilguiden fungerer som nævnt ved, at man ringer op og lytter. Det er Audioguiden, et lille firma i Sunds der har leveret telefonsystemet. Det er utrolig nemt at administrere gennem et administrationssite som de levere sammen med deres system.
Systemet er i udgangspunktet helt tomt, så man indtaler selv alle lydfilerne, både indholdet og det man kunne kalde navigationssekvenserne. “For du høre igen tast 1”

Udover lydfiler kan systemet også sende billeder og små primitive mobilhjemmesider. Her kan man for eksempel gøre det muligt at supplere med andre informationer eller lignende.

Systemet er billigt. Driften af et nummer incl. 10 min koster 625 om året. Der kan oprettes en tastemenu på med over 10 valgmuligheder så man kan virkelig have mange historier hvis man kan fatte sig i korthed. Flere minutter kan tilkøbes.

Selv har vi på arkivet kæmpet med at lave en hjemmeside der var enkel og overskuelig, men som samtidig på en fin måde kunne vise de forskellige muligheder. Særligt den smarte mouse-over effekt voldte lidt problemer. Til gengæld er den god til at vise hvor de forskellige ture foregår i kommunen.

Vi er meget spændt på at følge brugerne for at finde ud af om der er efterspørgsel efter denne slags formidling. Der er jo mulighed for at ramme rigtig mange ude i landskabet. Men det kan jo desværre også være at folk er lige glade. Manden der hjalp med at grave skiltene ned, mente kun historie var interessant hvis det var fra hans egen tid. Så i forhold til det dumper Silkeborg for 100 år siden for de flestes vedkommende.
Men det kommer nu nok. Det er mere spændende om folk gider stå og høre på deres telefon i de 7xca. 3 min plus det løse. Fungerer det hvis man er flere sammen og så videre.

Read Full Post »

ABM projekt – modeludvikling for ABM samarbejde med lokalhistorie som genstandsfelt er den lange titel på et projekt, som Aalborg Stadsarkiv, Aalborg historiske Museum og Aalborg Bibliotekerne gennemførte sammen med en konsulent i netværksdannelse fra Aalborg Universitet i 2008. Projektet resulterede i en rapport, som du kan finde her: http://www.aalborgkommune.dk/NR/rdonlyres/F6F2AF64-D954-4875-B8C7-BB2BF93DEC54/28238/ModeludviklingforkommunaltABMsamarbejde.pdf

Indspilning i fuld skærm 11-05-2009 201241Projektet pegede på en fase to, hvor modellerne skulle afprøves og udvikles på konkrete projekter, som blev beskrevet i den første rapport. Institutionerne har nu modtaget tilsammen 356.000 kr. fra henholdsvis Kulturarvsstyrelsen og Biblioteksstyrelsen – og afprøvningen er gået i gang!

Vi har valgt også at inddrage en konsulent fra AAU denne gang, fordi vores erfaring med et externt blik på netværksprocesser og modeller har være overordentlig gunstig og givende – faktisk er det en forudsætning.

De tre valgte projekter har alle formidlingselementer:

1. Udviklingen og etableringen af en ABM læsesal (vi arbejder hårdt på at finde et andet navn). I Aalborg skal brugerne (borgerne, publikum) i dag besøge tre huse, når de søger svar på spørgsmål om Aalborg-området og kommunen, hvad enten det gælder historiske informationer, informationer til brug for en nutidig situation eller til planlægningen af fremtiden. Etableringen af en integreret funktion i en fælles ABM-læsesal har til hensigt at forbedre denne situation. I en fælles facilitet kan der trækkes på alle tre samlinger på et sted, hvilket fører til et kvalitetsløft og en synergi i serviceringen. Brugeren skal herefter ikke forholde sig til, at de lokalhistoriske informationer af historiske grunde er struktureret på forskellig vis og oprindelig hører til i tre huse. I en fase 3 skal læsesalen have en digital tvilling.

2. Grønland i Aalborg, som er et indsamlings og formidlingsprojekt, der skal resultere i en fælles temasatsning fra arkiv, bibliotek, museum sammen med Kunsten i efteråret 2009 med udstillinger, dokumentation, indsamling og events. Projektet udføres i tæt samarbejde med Det grønlandske hus i Aalborg. Der er også planlagt netværks samarbejde med grønlandske søsterinstitutioner. Projektets mål er at udvikle modeller for udstillingssamarbejde og samarbejde med eksterne parter, samt kvalificere samarbejde omkring ”vanskelige emner”, som opstår i et multikulturelt projekt.

3. Hasseris projektet, der skal opstille en model for samarbejde med foreninger og andre interessegrupper, i dette tilfælde i et forstadsområde. Projektet er planlagt til at starte i efteråret.

Projekterne kører i resten af 2009 – i begyndelsen af 2010 planlægger vi et seminar, hvor vi deler ud af erfaringer fra projektet, samt får eksterne blik på emnerne og hører om erfaringer fra lignende projekter i udland og indland.

Read Full Post »

Formidling her på bloggen har en tendens til at have fokus på den digitale formidling. Derfor er det skønt anderledes, når en publikation med titlen: Se på – ta på – høre på, om tilgjengeligehed og formidling. Erfaringer fra Bergen Byarkiv, dumper ind i brevbakken og kalder på omtale.

Skriftet er nummer 54 i ABM skrift fra ABM utvikling i Oslo – en skriftserie, som kun kan anbefales at abonnere på. Det er ganske gratis se http://www.abm-utvikling.no/publisert – publikationen kan også ses som pdf-fil på http://www.abm-utvikling.no/publisert.

indspilning-i-fuld-skc3a6rm-06-05-2009-204955

Tilbage til nr. 54, som har det udgangspunkt, at adgang til arkiver er en demokratisk menneskeret og de skal være tilgængelige i ordets egentlige forstand – nemlig for funktions-, syns-, høre- og bevægelseshæmmede medborgere også. Det giver udgivelsen en gennemgang konkrete bud på med udgangspunkt i erfaringer fra et projekt på Bergens Byarkiv – delt op i tre dele 1. generel tilgængelighed, 2. tilgængelighed ift. det fysiske miljø fx udstillinger og 3. og en gennemgang af en konkret udstilling i Bergen med evaluering. Svært anvendelig er også en yderst fyldig litteraturliste og gennemgang af standarder. Grundigt arbejde.

Publikationen afsluttes med bilagsafsnit om gode eksempler fra hele ABM feltet, og her er vi på Aalborg Stadsarkiv svært (rigtig) stolte over, at tanker om indretningen af arkivets ”multifunktionelle vidensrum” fra 2001-2003 er med i eksempelsamlingen. Publikation har været nogle år undervejs, og Stadsarkivets vidensrum er nu på vej ind i en ny fase, som ikke kommer til at spærre for hverken multifunktionaliteten og tilgængeligheden. Mere herom i kommende blogindlæg.

Read Full Post »

« Newer Posts

%d bloggers like this: