Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for 3. august 2009

archiveslandaug2009

Ved gårsdagens månedlige møde i Archivists of Second Life deltog avataren Mollie Mavendorf, som præsenterede et meget spændende projekt som er i gang. Udvkling af et redskab som scanner – og dermed skabe arkiveringsversioner – af virtuelle verdener. Projektet, der er skabt med fondsmidler, er et samarbejde mellem bl.a.  UIUCStanford ogUniversity of Maryland. Også Linden Lab, skaberne af Second Life, er involveret på forskellig vis.

“Sim-scanneren” vil kunne scanne både hele øer og enkelte områder, og det er planen at den skulle kunne virke i såvel Second Life som andre virtuelle verdener bl.a.  OSgrid. Et af de forskningsmæssige bidrag er bl.a. opbygningen af et særligt virtuelt univers, som skulle kunne modtage de scannede verdener og opbevare disse samt deres genstande, sådan at de på et senere tidspunkt kunne stilles til rådighed for brugere/forskere. (Så vidt jeg forstod, var denne platform baseret på opensource-verdenen Sikrikata (sirikata.org, sirikata på flickr, sirikata på vimeo)

Der er selvsagt en masse spørgsmål med relation til fx ophavsret m.m, hvis genstande og byggerier klones. Og efter hvilke principper skal lagringen ske. Skal det gode gamle proveniensprincip med ind i den virtuelle verden, eller kan man bygge en art kaosarkiv omkring en slags semantisk tilgang? Hvordan kan arkveringsversionerne stilles til rådighed for brugere? Hvordan dokumenterer man de aktiviteter, som finder sted i virtuelle verdener? Faktisk er der en superspændende opgave for kulturforskere. Gennem fx in-world interviews, deltagerobservation m.m. og alle de fra RL kendte metoder kunne det være interessant at gennemføre egentlig etnologisk dokumentation i virtuelle verdener. Bryllupper, fester – mindesteder (jeg har fx oplevet en dyrekirkegård for RL kæledyr). Det hele er også på de virtuelle platforme og venter næsten bare på etnologerne.

Altsammen meget spændende og Archivists of Second Life er interesserede i, som gruppe, at være lidt med i projektet om arkivering af virtuelle verdener. Der er møde næste gang den første søndag i september 2009 i Archives Landkl. 1 pm. SL-tid. Der er faktisk ingen danske arkivarer med – kun undertegnede, som jo er frafalden 😉

Posten er – til en afveksling – crossblogget hos mig selv på http://charlotteshj.wordpress.com

Read Full Post »

armstrong library_002

I USA holder de vist meget af at give biblioteker og arkiver navne efter fortjenstfulde personer. NASA´s arkiv og bibliotek i Second Life er netop – med Armstrongs tilladelse – blevet opkaldt efter den første mand på månen, og hedder derfor nu Niel A. Armstrong Library and Archives.

Samtidig er der sket en anden stor begivenhed på stedet. Niel A. Armstrong Library and Archives er som det første arkiv og bibliotek i en virtuel verden anerkendt af Library of Congress. En begivenhed, som bl.a. blev omtalt på CNN.

Omtale af Niel A. Armstrong Library and Archives
Niel Armstrong Library på flickr

Read Full Post »

%d bloggers like this: