Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for 13. april 2010

Aktuelle ideer og projekter om arkivformidling

Den 20. januar 2010 samledes medlemmer af ODAs formidlingsnetværk med Sydsvenske kolleger til et erfaringsudvekslingsmøde i Malmø. Her drøftede vi mange fine, konkrete formidlingsprojekter. Her er en kort omtale af nogle af projekterne:

Lärarfortbildning

Hösten 2009 erbjöd Malmö stadsarkiv och Skånes Arkivförbund en lärarfortbildning där vi ville låta lärarna skapa sitt eget undervisningsmaterial. Vi träffades vid fyra tillfällen under två timmar. Första timmen gick vi igenom lite allmänt om arkiv och vad arkiven kan erbjuda skolorna i form av visningar och arkivväskor, vi presenterade det digitala läromedlet Folk i rörelse, vi visade Nationella Arkivdatabasen och visade hur man läser en arkivförteckning. Andra timmen hade vi plockat fram lite olika material efter lärarnas önskemål och de fick sitta och titta i detta och vi erbjöd oss att göra kopior till dem. Meningen var bl.a. att se vad lärarna själva ville ha för undervisningsmateral och även att se vilka idéer de fick när de såg arkivhandlingarna. Det var roligt att arbeta så fritt med lärarna men vi insåg att det nog är alldeles för svårt att välja ur arkivens rika innehåll och att det är detta vi arkivpedagoger kan bäst. Till våren 2010 valde vi därför själva ämne till en ny fortbildningskurs för lärarna, nämligen Val och demokrati. Lämpligt nog med tanke på att det är riksdagsval i Sverige i september 2010. Yderligere info: kerstin.martinsdotter@malmo.se

Formidlingsprojekt om lyststedkulturen i Lyngby-Taarbæk, v/ kulturformidler Pia Vistisen, Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Ideen med projektet er, dels at styrke arkivets profil i borgernes bevidsthed, og dels at styrke begrundelsen for hvorfor arkivet skal være der. Vi skal have Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv brandet bedre.

Der er to sider af dette formidlingsprojekt. Den ene er den mere daglige formidlingsdel – det at synliggøre/brande arkivet. Dette sker ved brug af forskellige metoder og kanaler f.eks. via de skrevne medier, brochurer og gennem digital formidling.

Den anden side af projektet er et forsøg med mere direkte kulturformidling til børn i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der har de senere par år været mere fokus på formidlingen af kultur til børn, og dette kunne også være interessant for Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv. Fokus vil til at starte med være på formidling til børn i alderen 3-9 år, og dermed indskolingen, institutioner og børnefamilier. Dette har allerede været afprøvet lidt i forbindelse med vores juleudstilling. Vi vil i forbindelse med forårets udstilling ”Fra Lyngby til Lyngby-Taarbæk” igen arbejde med formidling til børn og børnefamilier – igennem en form for leg og fortælling. Yderligere info: bysam@ltk.dk

HistorieAalborg – en ABM læsesal, v/ arkivar Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv
Bente fremlagde erfaringer fra Aalborg Stadsarkivs ABM læsesal, som er et samarbejde mellem arkiv, Aalborg bibliotekernes Lokalsamling og Aalborg historiske museum. Læsesalen, HistorieAalborg blev åbnet i september. Erfaringerne er positive, og der er et stigende brugertal og optimering af tilbuddene til brugerne. Der arbejdes bl.a. med at kombinere/samarbejde brugerservicerings kulturer, som er meget forskellig mellem A og B og M.  Læsesalen er del i et større abm modelprojekt om samarbejde vedr. lokalhistorie i Aalborg. Forberedelsen til projektet (fase 1) er omtalt i en rapport, som kan findes her: http://www.aalborgkommune.dk/Borger/Kultur-natur-og-fritid/lokalhistorie/Aalborg-Stadsarkiv/Documents/Modeludvikling-for-kommunalt-ABM-samarbejde-i-Aalborg-Kommune.pdf. Erfaringer fra fase 2 af projektet – herunder drift af læsesalen bliver beskrevet i en rapport, som udkommer i maj. Yderligere info: bej-kultur@aalborg.dk

’Kom og Bliv en Arkivdetektiv!’, v/ arkivpædagog Karin Sjöberg, Skånes Arkivforbund

Karin Sjöberg som arkivdetektiv

Under höstlovet (ferie) 2009 arrangerade Skånes Arkivförbund aktiviteter för barn. Programmet hette ”Kom och bliv – en arkivdetektiv!” . Barnen fick vara detektiver i magasinet och hjälpa till att lösa olika fall med bortsprungna hundar och chokladtjuvar. Med förstoringsglas i händerna fick de studera fingeravtryck, fångporträtt, kartor och hundregister. I verkstaden tillverkades särskilda ID-kort för arkivdetektiver, kodringar och fantombilder. Fallen som barnen fick lösa var påhittade medan källorna var original. Detta att blanda fakta och fiktion var ett nytt sätt för arkivförbundet att förmedla arkivens innehåll, vilket väckte många intressanta pedagogiska funderingar. Yderligere info: karin.sjoberg@skanearkiv.se

netværksgruppen løser opgaver

Læsetræning med lokalhistorie. Et samarbejdsprojekt mellem læsekonsulenterne og lokalarkivet i Furesø Kommune, v/ Helle S. Larsen, Furesø Museer

 Helle S. Larsen fortalte om et samarbejdsprojekt mellem lokalarkivet og læsekonsulenterne i Furesø kommune, der nu kører på 5. år. Projektet retter sig mod elever i 2. kl. og er koblet op på Verdens Bogdag, som UNICEF markerer hvert år d. 23. april. Projektet har til formål at styrke elevernes læselyst på et tidspunkt, hvor de fleste elever har knækket læsekoden, samt at styrke den lokale identitet (i to sammenlagte kommuner) og at give historisk viden.

Projektet består i en lille bog med udgangspunkt i en lokal begivenhed. Hvert barn i 2. klasse får bogen til ejendom, og desuden trykkes der et klassesæt til hvert skolebibliotek, således at andre børn i kommende 2. klasser også kan læse bogen. Der meldes fra skolebibliotekerne om stor efterspørgsel efter netop disse bøger.

Til bogen er der et forord til forældre og lærere, undervisningsforslag samt beskrivelse af en tur i lokalområdet, der knytter an til begivenheden.

Der er en hel klar fordeling af opgaver og økonomi mellem skoleforvaltning og lokalarkiv. Alle parter synes at profitere ved projektet: elever, lærere, forældre, den enkelte skole, skoleforvalt­ningen, samt ikke mindst lokalarkivet. Yderligere info: hsl@furesoe.dk

På fodtur i Ringsted’ og ’Herfra min verden går’, v/ Anette Månsson, Historiens Hus i Ringsted

Særudstillingen På fodtur i Ringsted viser købstaden fra 1770 og frem ved hjælp af malerier, tegninger, stik og fotostater. Meningen er at sætte gang i gæsternes erindringer om byen, og det lykkedes til fulde allerede ved åbningen: 125 gæster kravlede næsten ind i værkerne for at vise hinanden detaljer og dyrke kunsten at datere.

Meningen er, at vi nu vil invitere landsognenes beboere til at deltage i udarbejdelsen af efterårets udstilling Herfra min verden går. Hvad er særligt ved det enkelte sogn? Hvilke fortællinger synes beboerne selv skal fortælles?

Fortællerne rekrutteres via vores netværk af sognekontakter og via de borgerforeninger, der findes i stort set alle vore sogne. Desuden via opslag på offentlige steder.

Vi forestiller os at afholde dialogmøder med mindre grupper af fortællere, hvor snakken indbyrdes forhåbentlig sætter gang i erindringerne. Historikerne fra huset er de samlende kræfter, der fastlægger formen og endeligt udvælger fortællingerne.

Desuden vil vi interviewe præster og ejendomsmæglere i området; her forventer vi at få lidt mere perspektiverende udsagn om, hvorfor folk vælger at bosætte sig på landet i dag. Yderligere info: AMA@ringsted.dk

Lokalhistoriske kulturpakker til skoler i Gentofte, v/ arkivleder Mette Henriksen, Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte

Lokalhistoriske Arkiv i Gentofte tilbyder kulturpakker til skoler og Daginstitutioner i Gentofte. På skolerne laver eleverne historisk rollespil om en skoledag i 1950’erne med morgensang, disciplin, madpakker, march i lige rækker og klasseundervisning. Eleverne prøver undervisning i Skrivning, Historie, Gymnastik og Naturhistorie.

I 2009 har der været afviklet 15 kulturpakker, og der har været 15 skoleklasser på venteliste – hvilket svarer til over 400 elever. Tilbagemeldingerne fra lærerne og eleverne har været positive. Eleverne har oplevet kulturpakken med rollespillet om en skoledag i 1950’erne som en anderledes og spændende historieundervisning. Som en af eleverne sagde: ”Det har været rigtig sjovt. Vi har ikke bare læst om historien i en bog, vi har faktisk været der.”

Introduktionen til rollespillet et par dage før har været vigtig for at sætte rammen og forberede eleverne og lærerne. Her har de også fået en introduktion til arkivet, og ”hvor ved vi det fra?”, samt til rollespilsdagen. Under selve rollespillet har eleverne lært om og indlevet sig i en skoledag i 1950’erne. De har på egen krop oplevet 50’erne gennem udklædning, madpakker, omgangsformer, undervisningsformer, lege mm.

Til den efterfølgende evaluering med eleverne gav de udtryk for, at de godt kunne have brugt en hel uge på rollespillet, og ”Vi lærte meget om skolen i gamle dage”. De lokalhistoriske kulturpakker er arrangeret af Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte i samarbejde med Kulturskolerne i Gentofte. Yderligere info: mehe@gentofte.dk

Read Full Post »

%d bloggers like this: