Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for 10. maj 2010

I slutningen af marts måned havde Frederiksberg Stadsarkiv besøg ca. 30 børn i førskole-alderen og deres ”voksne” fordelt på to dage. Børnene kom fra Børnehuset Fasangården på Frederiksberg. Børnehuset har for tiden gang i deres årlige kunstprojekt, hvor de i år arbejder med Frederiksberg og byens historie. Læs mere her.

Jeg har tidligere været på besøg i Børnehuset for at holde foredrag om Frederiksbergs historie for husets personale, og i den anledning havde jeg inviteret dem og børnene på besøg på Stadsarkivet, hvor jeg tilbød historiefortælling og en rundvisning i vores magasin. Den chance greb en af pædagogerne.

Besøget startede med et mini-foredrag, hvor der blev vist billeder og fortalt om Frederiksbergs historie i lange linier. Vi fik snakket om billederne, og børnene holdt sig ikke tilbage for at fortælle hvad de så på billederne – og ikke mindst en masse sidehistorier hertil. Det var måske den største udfordring – at holde dem på det rette spor uden at stoppe dem i at spørge og kommentere.

Efter det lille foredrag, hvor man til slut kunne mærke at det at sidde stille godt kunne være lidt svært, bevægede vi os ned i Stadsarkivets særmagasin. Her fik de vist billeder af skolegang i ”gamle dage” og vi fik snakket en smule om det at være delt op i pige- og drengeklasser (drengene mente at det absolut måtte være lykken – så slap man for kysselegene). De var desuden meget interesseret i de modeller af byområder, vi har stående – især den hvor Zoo er repræsenteret. Videre i vores store magasin blev en af de største og tungeste udgaver af vores skattebøger fundet frem. Der blev bladret en smule i den og fortalt lidt om brugen af en skattebog, og så fik børnene lov til at vise, hvor stærke de var, da bogen gik på omgang og skulle løftes. Til slut fik de lov til at ”lege” med vores rullereoler, hvor nogle er lette at køre med, mens andre en hel del tungere. Både piger og drenge gik op i disse styrkeprøver, og næsten alle klarede dem – de mest kålhøgen fik da også tilbud om at kunne gå til hånde på arkivet. Besøget varede godt og vel en time, og det var tydeligt, at det var trætte og frokost-sultne børn, der gik ud af døren. Som afslutning på ugen havde de i børnehaven en snak om deres besøg, hvor de så billeder fra besøget, og talte om deres oplevelser.

Det kan indskydes, at der den første dag blev byttet rundt på rækkefølgen af særmagasinet og magasinet, men det var tydeligt at børnene havde svært ved at koncentrere sig om billederne, når man lige havde haft ”fri leg” med rullereolerne i magasinet. Derfor valgte jeg at bytte rundt dagen efter – med et mere roligt resultat til følge.

Den måde vi valgte at planlægge besøget på med miniforedrag og rundvisning kan ses som den ”traditionelle” måde, som man også ville benytte i en ”tungere” udgave for ældre aldersgrupper. I en senere samtale med pædagogen, som var med ved begge besøg, snakkede vi om, at man kunne lave nogle mere koncentrerede besøg, hvor man fokuserede på enkelte dele af arkivet. F.eks. at man fandt nogle billeder frem, og så lod børnene tegne efter dem, og så løbende tog en snak med dem om billederne, motiverne og historierne bag. Den metode, vi brugte til det her omtalte besøg, skal ses i lyset af at besøget var led i det tidligere nævnte kunstprojekt, hvor børnene også har besøgt andre lokaliteter på Frederiksberg. Dagen før havde de eksempelvis været på kirkegården, mens de ved en tidligere lejlighed havde været på besøg på Frederiksberg Rådhus, hvor de bl.a. så bryllupssalen og var en tur oppe i tårnet.  Grundtanken fra børnehavens side har været at give børnene en fornemmelse af, hvordan alting har en historie – genstande, mennesker og byen vi lever i.

Read Full Post »

%d bloggers like this: