Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for 19. august 2010

Når arkiverne scanner uregistrerede fotografier til udstillingsbrug og lign., kommer billedfilens navn ofte til at indeholde oplysninger om fotografiet. Et eksempel kan være “Kirkestræde set fra Lille Kirkestræde 1914.jpg”. Det idelle er selvfølgelig at bruge registreringsnummeret som filnavn (B12345.jpg), men i eksemplet her, findes der  ikke et unikt nummer at knytte til billedet, da det ikke er enkeltregistreret.

Den slags digitale billeder har vi i hvert fald mange af på arkivet. Det er jo oplagt at publicere disse fotografier på hjemmesiden, fordi de nu alligevel er scannet og bare ligger der.

Når et billede med sådan et navn skal vises i en browser, kommer filnavnet pludselig til at hedde noget i stil med: “Kirkestr&aeligde%20set%20fra%20Lille%20Kirkestr&aeligde%201914.jpg”. Det sker fordi browseren erstatter ” ” (mellemrum) med “%20” og “æ” med “&aelig”.

Og det er noget rod.
Både i forhold til SEO, men også ud fra et usability-synspunkt.

Det idelle er selvfølgelig at have en filnavngivningspolitik på arkivet, som tager højde for det. I eksemplet skulle billedet altså hedde “Kirkestraede-set-fra-Lille-Kirkestraede-1914.jpg”. Det drejer sig om at formidlerne/den webansvarlige sørger for huske/ lærer kollegerne altid at lave ordentlige filnavne ved scanningen.

Men hvad så med de gamle filer?

Ja, her er vi så fremme ved formålet med dette indlæg. For du får her en snedig og ikke mindst nem måde at klare det på. Du skal altså aldrig mere omdøbe filnavne manuelt inden de bliver uploadet til hjemmesiden. Tillokkende? Det tror jeg nok.

Med dette lille script kan du:

  • erstatte mellemrum med en bindestreg og
  • erstatte æ, ø og å med hhv. ae, oe og aa.

Læg filen i den mappe, hvor de filer du vil omdøbe ligger. Når du klikker på filen, vil ALLE filnavne i kataloget få fjernet alle mellemrum og få ændret æ, ø og å. Tip: Processen kan ikke fortrydes i Windows, så lav altid konverteringen  på en kopi af din billedmappe.

Nogle ord om erstatningsreglerne:
Mellemrummene skal erstattes med bindestreg – ikke understregning (underscore). Google og de andre søgemaskiner tolker underscore som “ingenting”, hvilket betyder at hvis din fil hedder “Kirkestraede_set_fra_lille_Kirkestraede_1914.jpg” , så vil Google tolke filen som KirkestraedesetfralilleKirkestraede1914.jpg
Hvis du derimod bruger “-“, har du pludselig 6 unikke ord, som Google kan tolke og forstå.
(Tak til : http://wordpress.dk/forum/topic/nextgen-gallery-diasshow-piclens-virker-ikke-ordentligt )

Tricket til den lille konverteringsfil er hentet på http://www.eksperten.dk og jeg har så tilføjet konverteringsregler for æ, Æ , ø, Ø, Å og å.
Se http://www.eksperten.dk/spm/480934

Efterskrift:
Efter at have læst ovenstående igennem, lyder det sværere, end det egentlig er. Så her er pixi-udgaven:

  1. Download filen (fra Køge Arkivernes website, domænet her tillader ikke zip-filer) og unzip mappen.
  2. Læg filen i (en kopi af) en billedmappe.
  3. Dobbeltklik på den.
  4. Nu slipper du for mellemrum og æ, ø og å i filnavnet uden at du skal omdøbe dem manuelt.
  5. Det er smart, når du skal have rigtig mange billeder på hjemmesiden.
  6. God fornøjelse

Read Full Post »

%d bloggers like this: