Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for 3. februar 2011

Til brug for paper ved NCK (Nordisk Center for Kulturformidling)s vårkonference i Østersund i næste uge efterlyser jeg eksempler på projekter (eller linjefunktioner) i danske arkiver, som udforsker kreative tilgange i arkivformidlingen. Det kan være samarbejder med kunstnere eller teater (eller lyriker, musikere o.a.).

På Stadsarkivet i Aalborg har vi fx både indgået i projekter, hvor vi har været medskabere i processen og/eller stillet materiale til rådighed for kunstnere.

Et eksempel er udstillingen Passager af Søren Elgaard i juni 2010 på Kunsthal Nord i Aalborg, hvor kunstneren gik ind og tolkede historiske foto ud fra et tema. Han trak detaljer eller citater  fra billedets komposition ud og brugte elementer i sit budskab, som blev formidlet i maleri og skulptur.
I ODA-regi har flere arkiver været inde i at planlægge et samarbejde med den svenske kunstner Katarina Eismann i forbindelse med en fortsættelse af projektet http://www.foldout.se/  Et  projekt, som endnu ikke er kommet til udfoldelse.

Her på bloggen har været præsentationer fra Trondheim Statsarkiv (DORA) om samarbejde med både teater og kunst, ligesom de norske arkiver Maihaugen og Oslo Byarkiv også eksperimenterer med nye og kreative tilgange til arkivformidling.

– er der tale om en trend ?

Send venligst en mail til mig: bej-kultur@aalborg.dk eller svar her på bloggen

Read Full Post »

%d bloggers like this: