Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for februar 2014

Først lige til højrebenet: Kom til arkivformidlingskonferencen #arkividag i Oslo 17. -18. marts – og program er nu på web og indeholder nyeste trends på feltet, keynote er Kate Theimer fra bloggen ArchivesNext – tilmeldingsfrist 1. marts se http://kulturradet.no/kalender/hendelse/-/asset_publisher/cZ26/content/kalenderhendelse-nordisk-arkivformidlings-konferanse NB NY FRIST – 3. MARTS

Image

men det går ikke uden strategi og tanke for organisation, så også velkommen til:

MIRSeminar Strategier, organisation og tilgængeliggørelse i records
management og arkiver

torsdag den 3. april 2014 kl. 10.00-16.00 på IVA i København

Gratis tilmelding senest 27. marts 2014 til rikke@cgs.aau.dk                        

Det første hold studerende på MIR er blevet færdige. AAU/IVA vil gerne invitere til at dele nogle af de resultater, der er kommet ud af uddannelsen. Sammen med de nye masters i informationsforvaltning og records management  har vi sammensat et program som præsenterer resultater fra projekter på studiet. Vi inviterer med udgangspunkt i oplæggene til en dialog om:

  • · Hvordan kan offentlige arkiver hente inspiration fra records management?
  • ·Hvordan kan arkivfunktioner tænkes strategisk ind i en virksomhed eller organisation?
  • ·Hvordan får arkiver mere fokus på processer og læring internt i organisationen og i
    forhold til at nå ud til brugerne?
  • ·Hvordan tackles de udfordringer digitaliseringen stiller både til de administrative arkivfunktioner og de historiske arkiver?

Program

Kl. 10:00 Velkomst ved uddannnelsesleder Marianne Rostgaard (AAU)

Der er afsat 15 min. til spørgsmål og diskussion mellem hvert oplæg

Kl. 10:10 Heidi Pfeffer (Lolland Stadsarkiv) & Andreas Bille Brahe (Bornholms Ø-arkiv): Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed – med  henblik på at øge borgernes muligheder for benyttelse af samlingerne

Kl. 10:50 Anders Hell Hansen (Historisk arkiv for Haderslev Kommune):
§7-arkivernes rolle, strategier og kompetencer ift. den  kommunale administration

Kl. 11:30 Hans Tølbøl Jensen (Hjørring Kommune):
Arkivet begynder med journalisering, men er det min opgave?

Kl. 12:10 Frokost

Kl. 13:10 Tine Weirsøe (Scandinavian Information Audit):
Status over records management i den offentlige og den private  sektor

Kl. 13:50 Gitte Brinkbæk (Forsvarskommandoen)
Kvalitetssikring af metadata i elektroniske sags- og dokument-  håndteringssystemer (ESDH) – med forsvaret som eksempel

Kl. 14:30 Kaffe

Kl. 15:00 Bente Jensen (AAU) & Jørgen Engestøl (Riksarkivet, (N) Behandling af indsyn i personsensitive oplysninger i arkivmateriale: udvikling af en praksislogik

Kl. 15:20 Afslutning ved Marianne Rostgaard (AAU)

Spørgsmål om seminaret stilles til: Marianne Paasch, ph.d. studerende, AAU, paasch@cgs.aau.dk

Read Full Post »

%d bloggers like this: