Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for 7. april 2016

ForsideEndelig er det lykkedes – Ny nordisk antologi om arkivformidling lige udkommet

Antologien #arkividag handler om formidling af arkiv, et af de nyeste arbejdsområder for arkivet, et livligt felt i stadig forandring og genstand for diskussion. Arkivernes rolle i samfundet er i stadig ændring og med de stigende forventninger til arkiverne – om relevans og til deres indsats i forhold til demokrati, læring, inkludering og brugerinddragelse.

Fokus bevæger sig generelt fra samlingerne til brugerne. Videre har digitaliseringen en stærk effekt, som rækker langt ud over teknologien og påvirker både arkivets rolle, arkivarens rolle og brugen af samlinger og
dermed relationen til brugerne. Fra at være en passiv tilbyder av tjenester, forventes arkiverne nu i stigende grad at indtage en aktiv, udadvendt rolle i alle dele av arkivaliernes livscyklus.

Med undertemaerne relevans, medvirkning, dialog bestræber #arkividag sig på at fange aktuelle strømninger i arkivformidlingen nu og i fremtiden. Hvor er arkivformidlingen på vej hen? Temaerne går igen i bogens firekapitler:1. Arkiv som ressource, 2. Arkiv, medvirkning og involvering, 3. Arkiv og Digitale platforme, 4. Arkiv og kunst. Forfatterne er arkivarer fra de Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.

Fra Danmark har Johnny Wøllekær, Odense Stadsarkiv, Charlotte S. H. Jensen, Nationalmuseet/ Rigsarkivet og Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv bidraget med artikler til antologien, ligesom Bente og Charlotte har været danske redaktører.

I Norden har arkivarer udviklet arkivformidlingstilbud, diskuteret og udviklet fagfeltet arkivformidling siden midten af 1990-tallet. I 2004 startede en debat i Norden som afslørede forskellige begrebsforståelser i relationen mellem arkiv, arkivar, omverden og brugere. En nordisk diskurs om arkivformidling er siden blevet tydeligere, bl.a. gennem fem nordiske arkivformidlingskonferencer. Første konferencer var i 2003 i København. Siden fulgte to konferencer i Oslo i 2005 og i 2008, en i København 2009.

Den seneste blev afholdt i Oslo i 2014. Artiklerne i denne antologi bygger på foredragene ved den nordiske konference i Oslo i 2014.

Bogen er på 256 sider, den er vel illustreret. Den er udgivet på det norske forlag, ABM media og koster 390 norske kroner. God læselyst.

Bogen kan bestilles via denne link: http://www.hioa.no/Om-H…/Skriftserien-publikasjoner-fra-HiOA

 

Read Full Post »

%d bloggers like this: