Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for the ‘Arkivpædagogik’ Category

I onsdags afholdt LFF (Landsforeningen til Bevaring af Foto og Film) et yderst velbesøgt kursus om persondataforordningen konsekvens for foto i samlingerne og generelt for arkiv og museer i et stopfyldt Historiens Hus i Odense. Tak for stor spørgelyst og engagement hos deltagere og oplægsholdere. Deres præsentationer findes nu på Slideshare se-> https://www.slideshare.net/Landsforeningen/presentations

Read Full Post »

hollandsk

Den Internationale Arkivdag 2017  #IAD17 står fordøren! Også i år er der aktivitet på Twitter, når Follow An Archive Ask Archivists er med i et event på dagen.

Med årets event følges temaet ‘Archives, Citizenship and Interculturalism’ fra International Council on Archives (ICA).  Temaet matcher også De Forenede Nationers 2017´s fokus på bæredygtig turisme ‘International Year of Sustainable Tourism for Development’, #IY2017.

Og taggen er #archivestourism. Det handler om, hvad man kan finde om turisme i sine arkiver.

Arkiver og turisme

Mange arkiver har masser af dokumenter om turisme i samlingerne. Det kan være brochurer, postkort, feriefotos, film, albums – og måske arkiverne fra turistbutikker eller turistforeninger. De kan alle sammen indehold ting, som kan bruges til at tweete med taggen  #archivestourism. Formatet er åbent, så lav hvad I vil:  infograf, gif, animation, blogpost, podcast, flashmob, slideshow – bare husk at tweete og bruge taggen.

Arkiver er fulde af turisme

Så – alle med-arkivarer og hang-arounds, lad os lige tage en tur i vores magsin, bileldsamling, online-registraturer og onlinetjenester. Lad os finde de fedeste, flotteste og sjoveste dokumenter, der handler om turisme, så 9. juni – den internationale arkivdag – kan blive en flot fejring af arkiver, medborgerskab og interkulturalisme.

Hvordan kan vi vise turisme fra arkiverne?

 • Brochurer om lande, byer, landsbyer, attraktioner, turist-events m.m.
 • Postkort fra byer, seværdigheder m.m.  – både med og uden hilsner
 • Fotos fra rejser og turistevents
 • Bøger og pamfletter om turisme
 • Lyd, video – reklamefilm m.m. fra byer, seværdigheder og lokaliteter
 • Rejsedagbøger
 • Billeder af turister, turistbutikker og -kontorer
 • Arkiver fra turistbutikker og organisationer

Vær selv turist!

 • Lav en turisttur til magasinet – alene eller sammen med kollegaer/gæster
 • Få børn/voksne til at lave en tegning eller “turistreklame” for jeres arkiv
 • Lav en mini (web)udstilling med et par turistrelaterede arkivalier
 • Forestil dig, hvordan arkivet kunne sælges som turistattraktion – tweet sloganet
 • Lav en flashmob med turisttema sammen med kollegaerne
 • Kig på de gamle foldere og plakater – gif it up!

Dit bidrag – dit valg

Det var et par eksempler på, hvordan man kunne være med i #archivestourism 9. juni på Twitter.  Men man kan selvfølgelig også lave mange andre ting, kun fantasien sætter grænser. Vi glæder os til at se kreativiteten blomstre!

Vær med til den internationale arkivdag på Twitter!

Vi håber at mange arkiver, arkivarer og arkivelskere vil være med. Med taggen  #archivestourism  kan vi vise, hvordan turisme – belyst i arkiverne – kan bidrage til medborgerskab og interkulturalisme, og hvordan arkiver er en vigtig del af at dokumentere turismens historie.

Andre platforme

Twitter  er hovedplatform for eventet, men man er også meget velkommen til at benytte andre til #archivestourism. Vis postkortene på Instagram eller benyt lejligheden til at afprøve Facebook Live til en “turisttur” i magasinet, skriv på jeres blog – formen er fri, bare man husker at tweete 🙂

#IAD17 og #archivestourism

Hvis I vil være med, så marker det gerne som svar på denne post sammen med jeres Twitterhandle. Men det er ikke nogen betingelse man kan sagtens være med alligevel, bare man husker de to tags: #IAD17#archivestourism.

Organisering

Twitter-eventet #IAD17 #archivestourism er organiseret af Follow An Archive og Ask Archivists, der passes af Charlotte S.H. Jensen (Danmarkk) og Anneke van Waarden-Koets(Holland).

Ønsker alle en fantastisk, international arkivdag 9. juni med #archivestourism!

dkturisme

 

 

Read Full Post »

LFF-seminar tirsdag 6. juni 2017 kl. 10-16
på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28, 2800 Kgs. Lyngby

Leder du også efter den magiske copyright-knap? Det gør vi alle af og til. Og selv om vi nu har adskillige licensaftaler og gældende praksisser vedr. brug af billeder og film i og fra vores samlinger, hersker der stadig en ret stor usikkerhed og forvirring. Hvordan er det nu med det der værk og billede? Hvorfor har vi ikke noget i Danmark, der hedder fair use? Hvorfor må jeg bruge billedet der og ikke der? Og hvad er årsagen til dette?

LFF tager dig/jer i hånden og guider jer gennem licensaftaler, fair use-principper og de grundlæggende træk ved ophavsretten, og den brug vi dagligt gør af lovkomplekset i vores Arkiver, Biblioteker og Museer. Du bliver ikke ekspert i løbet af dagen, men meget sikrere og bedre til at vurdere og navigere i dine daglige udfordringer.

 image004

Program

10.00 – 10.30   Registrering og Blødt brød

10.30 – 10.35   Velkomst v. Mette Henriksen, formand for LFF

10.35 – 11.00   Hvorfor skal det være så svært? Ophavsretten på billeder og film i korte træk samt nogle eksempler på, hvordan vi navigerer gennem lovkomplekset i daglig praksis, v. Madeleine Schlawitz, DFI

11.00 – 11.45   Aftalens omfang og historik v. Jørgen Thomsen, formand for SLA

11.45 – 12.00   Q og A

12.00 – 12.45   FROKOST OG KAFFE

12.45 – 14.30    4 cases og erfaringer fra det virkelige liv

 • Kolonimix – rettighedsspørgsmål i forbindelse med Mixoscope.dk og anden formidling i Blinde vinkler. Billeder af kolonien Dansk Vestindien, v. Mette Kia Krabbe Meyer, Det Kongelige Bibliotek
 • Kbhbilleder.dk – erfaringer med implementering af aftalelicensen om tilgængeliggørelse og brugernes forståelse for og af ophavsretsbeskyttet kulturarv, v. Signe Trolle Gronemann, Københavns Stadsarkiv
 • Overdragelse af ophavsret – Baggrund og erfaringer med overdragelse af ophavsret fra fotograf til museum gennem bindende aftaler, v. Rikke Ruhe, Nationalmuseet
 • See you in court? Historiske film og rettigheder i teori og praksis. Forældreløse værker, in situ access og andre rettighedsmæssige forhold og problemstillinger på DFI, v.Thomas C. Christensen, DFI

14.30 – 15.00 VAND OG FRUGT

15.00 – 15.45 Paneldiskussion v. ALLE

15.45 – 16.00 Afrunding og tak for i dag – med call for action! v. Madeleine Schlawitz, næstformand i LFF

 

Praktisk:

Pris: Medlemmer 475,- kr. Ikke-medlemmer 675,- kr. Studenterpris: gratis (men husk tilmelding). Prisen er inkl. frokost og øl/vand. Vegetarmenu kan forudbestilles ved tilmelding

Bindende tilmelding senest 30. maj 2017 til LFFs kasserer: Niels Løgager Nielsen: nielslog@yahoo.dk

AFBUD skal ske senest 3 dage inden kurset afholdes.

HUSK at oplyse evt. EAN-nr. og navne på deltagere ved tilmelding!

Spørgsmål til kurset: Næstformand Madeleine Schlawitz madeleines@dfi.dk eller formand Mette Henriksen mehe@ltk.dk.

 

Read Full Post »

ForsideEndelig er det lykkedes – Ny nordisk antologi om arkivformidling lige udkommet

Antologien #arkividag handler om formidling af arkiv, et af de nyeste arbejdsområder for arkivet, et livligt felt i stadig forandring og genstand for diskussion. Arkivernes rolle i samfundet er i stadig ændring og med de stigende forventninger til arkiverne – om relevans og til deres indsats i forhold til demokrati, læring, inkludering og brugerinddragelse.

Fokus bevæger sig generelt fra samlingerne til brugerne. Videre har digitaliseringen en stærk effekt, som rækker langt ud over teknologien og påvirker både arkivets rolle, arkivarens rolle og brugen af samlinger og
dermed relationen til brugerne. Fra at være en passiv tilbyder av tjenester, forventes arkiverne nu i stigende grad at indtage en aktiv, udadvendt rolle i alle dele av arkivaliernes livscyklus.

Med undertemaerne relevans, medvirkning, dialog bestræber #arkividag sig på at fange aktuelle strømninger i arkivformidlingen nu og i fremtiden. Hvor er arkivformidlingen på vej hen? Temaerne går igen i bogens firekapitler:1. Arkiv som ressource, 2. Arkiv, medvirkning og involvering, 3. Arkiv og Digitale platforme, 4. Arkiv og kunst. Forfatterne er arkivarer fra de Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.

Fra Danmark har Johnny Wøllekær, Odense Stadsarkiv, Charlotte S. H. Jensen, Nationalmuseet/ Rigsarkivet og Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv bidraget med artikler til antologien, ligesom Bente og Charlotte har været danske redaktører.

I Norden har arkivarer udviklet arkivformidlingstilbud, diskuteret og udviklet fagfeltet arkivformidling siden midten af 1990-tallet. I 2004 startede en debat i Norden som afslørede forskellige begrebsforståelser i relationen mellem arkiv, arkivar, omverden og brugere. En nordisk diskurs om arkivformidling er siden blevet tydeligere, bl.a. gennem fem nordiske arkivformidlingskonferencer. Første konferencer var i 2003 i København. Siden fulgte to konferencer i Oslo i 2005 og i 2008, en i København 2009.

Den seneste blev afholdt i Oslo i 2014. Artiklerne i denne antologi bygger på foredragene ved den nordiske konference i Oslo i 2014.

Bogen er på 256 sider, den er vel illustreret. Den er udgivet på det norske forlag, ABM media og koster 390 norske kroner. God læselyst.

Bogen kan bestilles via denne link: http://www.hioa.no/Om-H…/Skriftserien-publikasjoner-fra-HiOA

 

Read Full Post »

foto_red.jpgThe Melting Pot

Når indsamling og formidling af fotografi og film smelter sammen

LFF-kursus 21. januar 2016 kl. 10 – 16 i Historiens Hus i Odense

Dagens tag: #meltingpot_LFF

I år giver LFF kurset forskellige vinkler på hvad der sker, når indsamling og formidling af film og fotografi smelter sammen i den digitale verden og den konsekvens det har for ABM-institutionernes indsamlings-, formidlings-og kommunikations strategier. Der skal tænkes kuratering, indsamling og bevaring på nye måder, når fødekæden (indsamling, registrering, bevaring, tilgængeliggørelse og formidling) smelter sammen på nye måder i uventede scenarier og spiraler i sociale medier og på internettet.

Program:
10.00 – 10.30: Indregistrering & kaffe m. blødt brød

10.30: Velkomst v/LFFs formand Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv

10.40 – 11.10: Livserfaringer og de sociale medier
Kim Furdal, Museumsinspektør på Museum Sønderjylland Facebooksiderne ”Gammelby xx” og sider på andre sociale medie platforme følger en tradition for hjemstavnshistorie, som er kendt siden 1970erne. Kim Furdal trækker nogle linjer op i en lokalhistorisk tradition med vægt på den personlige tilgang og tab af steder og mennesker med særlig vægt på det fotografiske element i siderne.

11.10 – 11.30: ”Det gamle Næstved” på Facebook
Emilie Eskelund Larsen, arkivar, Næstvedarkiverne
Emilie Eskelund Larsen fortæller om erfaringer fra arkivets samarbejde med private aktører om Facebook-siden ”Det Gamle Næstved” og bruge siden som en indsamlingsplatform.  Det ene fantastiske billede efter det andet blev postet som arkivet gerne ville arkivere – men hvordan reagerer brugerne, når man optræder med fag-kasketten på. når siden er ”bruger-styret”?

11.30 – 11.50 Strategier for brug af sociale medier, Instagram (og lidt Facebook), til andet end formidling, Kitt Boding-Jensen, Den Gamle By I to projekter har Den Gamle By brugt Instagram til dokumentere henholdsvis musiklivet i Aarhus og  året: 2014 med fokus på boligen. Med afsæt i de to cases vil Kitt Boding-Jensen fortælle, hvordan forskellige strategier fører til forskellige resultater og hvilke udfordringer, vi har mødt undervejs.

11.30 – 12.30 : Paneldebat med deltagerne

Moderator: Bente Jensen

12.30 – 13.15: Frokost og kaffe

13.15 – 13.45: Nordiska Museets digitale indsamlingsstrategi – erfaringer og konsekvenser
Kajsa Hartig, Senior advisor og verksamhetsutvecklare, Nya medier, Nordiska Museet, Stockholm Med udgangspunkt i Nordiska Museets digitale tilbud diskuterar Kajsa Hartig erfaringer med digitale indsamlingsstrategier og udfordringer, når man arbejder med digital indsamling af fotografier, film og beretninger.

TEMA –  Projekters efterliv: Hvad sker der med det materiale, som er genereret i ”gamle” formidlingsprojekter som fx VÆGGEN og 1001 FORTÆLLINGER – er der liv 2 år efter lancering?

13.45-14.05 : 1001 Fortælling er 2.0
Morten Nybo, Kulturstyrelsen

14.05-14.30:  Væggen 2.0
Jakob Parby, museumsinspektør, Københavns Museum

14.30 – 15.00: Frugt og Vand

15.00 – 15.20: #collectingsocialphotography – Nordisk digitalt indsamlingsprojekt Elisabeth Boogh (Stockholms Läns Museum), Kajsa Hartig (Nordiska Museet), Bente Jensen (Aalborg Stadsarkiv) og Anni Wallenius (Finnish Museum of Photography)

De præsenterer ”state of the art” i et nordisk projekt, der skal undersøge hvilke nye praksisser, der opstår, når fotografiet ophører at være et statisk og klart afgrænset udsagn, der hovedsageligt kan betragtes som videnskabelig dokumentation og nu mere er en del af en dialog eller en online samtale. Hvilke konsekvenser har denne ændring potentielt for indsamling og forståelse af fotografiet, når det på sin vis erstatter traditionelle analoge medier som dagbog og brevsamlinger. -se mere om projektet på:http://collectingsocialphoto.nordiskamuseet.se/

Oplægget er på engelsk.

Opsamlende panel og invitation til sommerseminar 2. juni i Gentofte

Afslutning kl. 16.00

_____________________________________________________

Sted: Kurset foregår i Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense

Pris: Medlemmer 475,- kr. Ikke-medlemmer 675,- kr. Studenterpris: 200 kr. Prisen er inkl. frokost og øl/vand. Vegetarmenu eller anden diæt kan forudbestilles ved tilmelding

Bindende tilmelding senest 18. januar 2015 til LFFs kasserer: Niels Løgager Nielsen: nielslog@yahoo.dk  – HUSK at oplyse evt. EAN-nr. og navne på deltagere ved tilmelding!

AFBUD skal ske senest 3 dage inden kurset afholdes.

Spørgsmål: Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv, bente.jensen@aalborg.dk eller Madeleine Schlawitz: madeleines@dfi.dk

Foto: Køkkenpersonale, en sommer et ukendt sted i Aalborg, Ukendt fotograf (Aalborg Stadsarkiv)

Read Full Post »

Invitation til åben forelæsning om Participatory Archives på Aalborg Stadsarkiv torsdag 5. november kl. 16-18:

Dr. Alexandra Eveleigh fra University of Westminster og UCL, London taler om :Crowding out the Archivist? Implications of Online User Participation for Archival Theory and Practice.

Det sker med udgangspunkt i Eveleighs Ph.d.-afhandling. Læs mere om afhandlingen her :
http://discovery.ucl.ac.uk/1464116

Forelæsningen giver mulighed for blandt andet at sætte konkrete crowdsourcing projekter og brugerinddragelse ind i et bredere perspektiv.

Vi håber, at I har mulighed for at komme til Aalborg. Der bliver mulighed for diskussion og til at tale med hinanden 🙂

Alexandra Eveleigh er inviteret af AAU /informationsforvaltnings uddannelserne.

Read Full Post »

Temaet er demokrati: Vær med til at fejre International Arkivdag 9. juni på TWITTER

Ask Archivists

grundlov Detail from the first page on the first democratic constitution in the kingdom of Denmark. The original is kept at The National Achives of Denmark. (Original photo: Karsten Bundgaard, Det Kongelige Bibliotek – original is found here https://www.flickr.com/photos/statensarkiver/sets/72157626683287892 )

Celebrating International Archives Day 2015
June 9th. and International Archives Day is almost here again. There are so many topics to choose from! But we propose, that this years activities concentrate on democracy in many ways.

Topic: democracy
The National Archives of the United Kingdom has come up with this topic, suggesting that we make June 9th. a “Twitter day where archives share stories and records within their collection showcasing democracy and rights in different ways”.

It is a subject, that most archives can relate to and tell stores about. No matter if you are a large, national archive, a municipal institution or a community archive, we all have records and other material, that…

View original post 251 more words

Read Full Post »

Selfie – snapshot – snapchat
Fotografiet mellem selviscenesættelse, kommunikation og historie

#lff_selfie

Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen, 15. juni kl. 10 – 16

IMG_8057redredLFFs sommerseminar tager i år temperaturen på spændingen mellem selviscenesættelse, kommunikation, mindet eller historien i hverdagsfotografiet lige nu, hvor ”Selfie” nyligt blev kåret som årets ord og indgår i de flestes aktive ordforråd.

Hvor skal arkiv og museum stille sig i denne udvikling? Såvel som kunst- som kulturhistoriske museer anvender i voksende grad selviscenesættelse gennem foto som formidlingsmetode i udstillingerne, hvor det tidligere ikke var tilladt at fotografere i samlingen. #museumselfie og #archiveshelfie er kampagne hashtags. Endelig er hverdagsfotografi og selvfremstilling fokus i aktuelle udstillinger.

Er det teknologien, der muliggør en voksende selvfremstilling og er fotografering og fotografiet med til at forme livet på en helt ny måde, der skal dokumenteres og indsamles? Eller har spejling, selvfremstilling og kommunikation altid været en del af fotografiet?

Program

10.00-10.30: Indskrivning og kaffe

10.30-10.45: Velkomst og indledning til ”Selfie, Snapshot, og snapchat” seminar ved Bente Jensen, formand for LFF

10.45- 11.30:  #Snaphot, “An exhibition that explores the changing ways  we communicate ved chief curator Anna-Kaisa Rastenberger, The Finnish Museum of Photography   Overvejelser om snapshot og moderne fotografi baseret på udstillingen #Snaphot, der blev vist på det finske fotografi museum i Helsinki i 2014 og fra 18. juni 2015 vises på Fototriennalen i Hamburg http://www.phototriennale.de/
11.30 -12.00: Når museumsgæster fotograferer.  Hvad tager gæsterne billeder af på Nationalmuseet, og hvordan styler de deres fotos? Hvordan indgår selviscenesættelse i formidlingen? ved udviklingskonsulent Charlotte S. H. Jensen, Nationalmuseet, København

12.00-12.45: Frokost og kaffe

12.45 – 13.15: Lifelogging: “Snap a photo every 30 secs – reveal your parallel life” ved Susan Kozel, professor ved School of Art and Culture, Malmö University (The Living Archives Research Project http://livingarchives.mah.se)

13.15 – 45 panel med alle

13.45 – 14.00: strække ben pause

14.00-14.30: SELFIE – FRA SELVPORTRÆT TIL ISCENESÆTTELSE Fænomenet Selfie kan ses som et led i selvportrættets udviklingshistorie og vi må derfor stille spørgsmålet: hvad er det egentlig vi vil med portrætterne af os selv? Hvad er det egentlig der sker, når mennesker overalt på kloden vender linsen mod sig selv? Bør vi være bange? Eller underholdt? ved Jens Friis, Museumsinspektør, Brandts i Odense, der også viser en udstilling lige nu med samme titel.

14.30-15.00: Danmarkshistorier på japansk – purikura (japansk fotobås) leg og selviscenesættelse i udstillingerne ‘Pigen og Parasollen’ og ‘Cosplayer’ ved Martin Petersen, museumsinspektør, Nationalmuseet
15.00  LFF.2*  er blevet 15 år og det skal markeres med ord, lagkage, kaffe og sprudlende vand.

Pris (inkl. frokost, kage og drikkevarer)

Medlemmer: 475,- Ikke-medlemmer: 675,- Studenterpris: 300,-

Bindende tilmelding senest 11. juni  til LFF’s kasserer Niels Løgager Nielsen: nielslog@yahoo.dk. Husk at oplyse navne og evt. EAN nummer. Afbud senest tre dage inden seminariets afholdelse.

Spørgsmål vedr. seminaret: Kontakt Bente Jensen (formand for LFF) bente.jensen@aalborg.dk

*Landsforeningen til bevaring af fotografier og film (LFF) blev genoplivet efter årtiers stilstand i 1999/2000.

Foto: Pige med selfie-stang, Barcelona 2014. (Bente Jensen)

Read Full Post »

Frihedskæmper Otto Jacobsens drab, begravelsesfølget 13. maj 1945

Frihedskæmper Otto Jacobsens drab, begravelsesfølget 13. maj 1945

Projektet Kilder og krig er et samarbejde mellem Lolland Stadsarkiv, Faxe Kommuners Arkiver, Guldborgsund Stadsarkiv og NæstvedArkiverne med støtte fra Kulturregion Storstrøms pulje til synliggørelse. Det blev sat i værk i 2014 med det formål at få sat den historiske dokumentation i spil, som findes i kommunearkiverne og for at fremme samarbejdet mellem kommunearkiverne og uddannelsesinstitutioner på Sydsjælland og Lolland-Falster. 1. februar 2015 gik hjemmesiden lokalekilder.dk i luften.

Projektet er tænkt som en mulighed for at få synliggjort den ressource, som findes i arkiverne og en måde at formidle samlingerne, således at arkiverne kan bruges meget mere aktivt i forhold til folkeskolens og gymnasiets historieundervisning. Alle kan have glæde af lokalekilder, men den særlige målgruppe for projektet er netop folkeskolens ældste elever samt gymnasieelever. Gennem den digitale kildesamling får de en unik mulighed for opleve besættelsen i et lokalt perspektiv ved at opleve historier fra deres eget nærområde.

FDF-gruppen på Munkebakken, fotograf J.B. Melberg

FDF-gruppen på Munkebakken, fotograf J.B. Melberg

 

Konkret er projektet udmøntet i en digital samling af lokale, kommunale arkivalier fra besættelsestiden 1940-1945, som er at finde på hjemmesiden lokalekilder.dk. Her kan man blive klogere på emner som tyskernes beslaglæggelse af bygninger; tyske flygtninge; lazaretter; mødrehjælp; kommunale vagtværn; illegale blade; modstandsbevægelsen og meget andet.

Arkiverne har også fået udarbejdet en kort præsentationsfilm af udvalgte kilder fra de fire kommunearkiver, som giver et indtryk af, hvilke kilder der findes til belysning af historien, som den udspillede sig lokalt. På den måde får elever og øvrige arkivbrugere mulighed for selv at se og undersøge, hvilke aftryk besættelsestiden har sat sig gennem arkivalier hos den offentlige myndighed, som var tættest på borgerne, nemlig kommunen.

Som en del af projektet har arkiverne løbende digitaliseret udvalgte arkivalier, herunder film og billeder til hjemmesiden, og selvom hovedemnet her og nu er besættelsestiden under 2. Verdenskrig, så er tanken, at hjemmesiden på sigt skal tilføjes nye emner og kildesamlinger.

En af udfordringerne ved nærværende projekt har været, at de fire samarbejdende arkiver i deres substans er forskellige. To af arkiver har udelukkende kommunale arkivalier, og to arkiver har både arkivalier af kommunal og privat oprindelse, så det har været debatteret, om hjemmesiden udelukkende skulle præsentere kommunale arkivalier, eller om der skulle åbnes op for en bredere sammensat kildesamling. Resultatet blev, at arkivalierne i udgangspunktet skulle være kommunale, men de er alligevel suppleret med film og fotos af privat oprindelse, så helt skarpt har skellet ikke været. En anden problematik har været præsentationen af det lokale perspektiv, hvilket ikke er helt nemt, når man har med fire forskellige lokalområder at gøre. Mængden af kilder vil variere fra arkiv til arkiv, og for at projektet skal lykkes, kræver det, at alle fire arkivers samlinger i videst omfang muligt er repræsenteret i kildematerialet.

Read Full Post »

I onsdags afholdt LFF (Landsforeningen til bevaring af foto og film) et yderst velbesøgt kursus i Odense. Temaet var the GAP (skellet) mellem brugerforventninger, kulturarvsinstitutionernes ønsker, ophavsretsloven samt love i det samme felt, En problemstilling, der i det daglige arbejde sætter rammer for arkiver, biblioteker og museers formidling og tilgængeliggørelse af samlingerne – og indsamlingen af foto og film.

Præsentationer fra MIND THE GAP er nu på SLIDESHARE: Se http://www.slideshare.net/Landsforeningen

LFF har nu en Twitter konto – følg @LFF_foto_film – tweets fra kurset findes på tagget #mindthegap_lff – kontoen følger bredt foto og film samlinger i Norden, Europa, Verden 🙂

Fotos fra kurset;

IMG_3055 IMG_3056

(fotos: Bente Jensen (by-nc-sa)

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: