Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for the ‘Meddelelser’ Category

Jeg er faldet over dette skolehistoriske initiativ, som måske kan interessere andre.

“I de sidste 200 års skolehistorie står fortællingerne om grundskolens lærere helt centralt.

Deres betydning for udviklingen af bedre faglige og fysiske vilkår i skolen, både for lærere og elever, er markant. I erindringer om skolegang, som findes hos alle som en fast del af barndomsminderne, står markante lærere lysende klart frem – på godt og ondt. Men hvordan erindrer lærerne selv deres tid som undervisere?

Lærer for Livet er et treleddet formidlingsprojekt, som består af:
1. en indsamling og formidling af nutidige lærererindringer
2. en vandreudstilling med portrætter af lærerskikkelser gennem 200 år
3. en serie lærerinterviews, som sendes på DK4 gennem hele 2014

Indsamlingen af lærererindringer skal finde sted i første halvdel af 2014 med deltagelse af så mange lokalarkiver som muligt. I efteråret kåres de bedste erindringer som en del af jubilæets kulmination. Vi søger lokalarkiver, som gerne vil medvirke i indsamlingen af lærererindringer.
Interesserede kan henvende sig til projektkoordinator Anne Katrine Gjerløff, angj@dpu.dk

Er I som institution interesseret i at lægge hus til vandreudstillingen i 2014, så skriv til skole200@edu.au.dk.
Projektet er finansieret af Lærerstandens Brandforsikring”.

Kilde: Nyhedsbrev – juni 2013, skole200.

Read Full Post »

varmt velkommen  til LFF (Landforeningen til bevaring af foto og film)
sommerseminar:

LIGHT, CAMERA, ACTION!
Levende billeder af virksomheder
Markedsføring, identitetsdannelse, corporate history eller dokumentation?

18. juni kl. 10.00-16.00
på Gentofte Hovedbibliotek på Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen, Ahlmanns Allé 6, Gentofte

Lindø - Munkebo

Program:
10.00 – 10.20 Indskrivning

10.20 – 10.30 Velkomst ved formanden

10.30 – 11.15 Kenn Tarbensen, seniorforsker, Erhvervsarkivet: Foto og film i virksomhedsarkiver. Et forsøg på overblik over bevarede fotografier og film i virksomhedsarkiverne i Erhvervsarkivet – og tips om gode hits.

11.15 – 12.00 Isak Thorsen PhD, Københavns Universitet, Center for Moderne Europæiske Studier: Virksomhedsfilm – et historisk rids og æstetisk analyse – fra August Bloms film om Magasin ”Magasinets Datter” fra 1918 : http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/19502.aspx?id=19502til Christoffer Boes film ”We are Maersk” fra 2012.: http://www.youtube.com/watch?v=qjD9VvhXJrE

12.00 – 12.30 Spørgsmål og diskussion.

12.30 – 13.30 Frokost og kaffe

13.30 – 14.15 Peter Leth-Larsen, Fyns Stiftstidende: En Svanesang – Billeder fra Lindøværftet. Peter Leth-Larsen pressefotograf på Fyns Stiftstidende fulgte fra foråret 2011 lukningen af det, der engang var Danmarks største industriarbejdsplads – en arbejdsplads for tusinder af fynboer og fødested for nogle af verdens mægtigste containerskibe. Billedserien, der kom ud af det, kan i øjeblikket ses på Brandts Klædefabrik i Odense: http://www.brandts.dk/da/aktuelleudstillinger?option=com_content&view=article&id=497

14.15 – 14.45 Frugt & vand

14.45 – 15.15 Peter Hørup, Museumsinspektør, Gasmuseet: Kærlighed til kulgas – Arkitekten og multikunstneren Michael Varming var optaget af industrimiljøer og skabte bl.a tre korte film, der tilsammen dokumenterede afviklingen af de danske kulgasværker. Med udgangspunkt i Kul tur (1969), Helsingør gasværk (1976) og Sidste fyring (1983) vil der blive givet et bud på filmenes værdi som kulturhistoriske dokumenter, og hvordan de kan bruges til at levendegøre museumsformidlingen. Se klip fra ”Den sidste fyring”: https://www.youtube.com/watch?v=zVLAr0tABHs

15.15 – 15.40 Spørgsmål og diskussion

15.40 – 15.45 Afrunding v/formanden

16.15 – 17.00 Generalforsamling i LFF 2013

Pris
Medlemmer 475,- kr.
Ikke-medlemmer 675,- kr.
Studenterpris 200,- kr.

Prisen er inkl. frokost, kage og drikkevarer. Vegetarmenu kan forudbestilles ved tilmelding.
Bindende tilmelding senest 12. juni 2013 til LFF’s kasserer:
Niels Løgager Nielsen: nielslog@yahoo.dk

AFBUD skal ske senest 3 dage inden seminaret afholdes.
HUSK at oplyse evt. EAN-nr. og navne på deltagere ved tilmelding!
Spørgsmål vedr. kurset:
Formand Madeleine Schlawitz, madeleines@dfi.dk / tlf. 33 74 35 93 eller
Næstformand Bente Jensen, bej-kultur@aalborg.dk / tlf. 99 31 42 32

Illustration: Fra EN SVANESANG – BILLEDER FRA LINDØ
Peter Leth-Larsen (f. 1969) fulgte fra foråret 2011 lukningen af det, der engang var Danmarks største industriarbejdsplads – en arbejdsplads for tusinder af fynboer og fødested for nogle af verdens mægtigste containerskibe.

Read Full Post »

Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA) og Organisationen Danske Arkiver (ODA) indbyder til en temadag om digitalisering af lydoptagelser, film, fotografier og protokoller i arkiverne.

Hent programmet for temadag om arkivdigitalisering (PDF-fil – 777 KB).

Kom til temadag om arkivformidling 31.5.2013 i Historien Hus, Odense

Kom til temadag om arkivformidling 31.5.2013 i Historien Hus, Odense

Lokalarkiverne bugner af materiale, der skal tages hånd om, hvis vi skal sikre, at det også kan bruges i
fremtiden. Men hvad gør man egentlig med de gamle glasplader, film og lydbånd, der ligger på hylderne i arkivet? Hvad med de porøse protokoller, der er ved at falde fra hinanden?

Digitalisering og formidling hænger tæt sammen. Men dagens tema handler først og fremmest om det
forarbejde, der ligger i at sikre bevarelsen også for eftertiden.

Der er lagt op til en temadag, hvor både hverdagens praktiske hensyn bliver sat i tale, men hvor også de idelle forhold er til diskussion. Her er altså kort sagt lagt op til en diskussion af praksis og teori i arkivernes digitaliseringsarbejde. Der er lagt vægt på at give mulighed for udveksling af erfaringer mellem deltagerne.

Temadagen arrangeres af SLA og ODA-netværket “Spørg Olivia”. Temadagen indgår i rækken af temadage under overskriften “Livets store Arkivspørgsmål” 🙂

 • Sted: Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C.
 • Tid: Fredag den 31.5.2013 klokken 9.30 – 16.
 • Pris: 150 kr. pr person. Prisen inkluderer temadagen, morgenkaffe/brød samt frokost.
 • Afslutning med ost & vin: Deltagelse i afsluttende diskussion m. ost/rødvin. 50 kroner. Afregnes særskilt på dagen i Odense.
 • Frist: Tilmelding bedes foretaget inden den 22.5.2013. Ved tilmelding gives bindende besked om, hvorvidt man ønsker at deltage i afsluttende ost/rødvin (af hensyn til indkøb).

Tilmelding:
Send en email til info@dkarkiver.dk med dit navn og besked om, at du ønsker at deltage. Husk også at skrive, om du ønsker at deltage i den afslutning med ost/rødvin (af hensyn til indkøb). Du bedes samtidig indbetale 150 kr. på reg.nr. 7370 og kontonr: 1035682 og mærke betalingen med dit navn. Ost/rødvin afregnes på dagen i Odense og koster 50 kr. pr. person.

På vegne af SLA og ODA samt netværket “Spørg Olivia” under ODA.

Har du spørgsmål til programmet eller lignende, kan du kontakte:
Stella Borne Mikkelsen | Slagelse Arkiverne | sbmik@slagelse.dk | 58573941
Lars Kjær | Køge Arkiverne | lars.kjaer@koege.dk | 56641592

Program:

 • 9.30-10.00 Velkomst, kaffe og rundstykker.
 • 10-10.30 Digitalisering af gamle film v/Bent Elgaard-Nielsen og Knud Frost, frivillige ved Korsør Lokalarkiv.
  I Korsør har Bent og Knud påtaget sig arbejdet med at digitalisere de gamle film. Der har været en del forarbejde, overvejelser og nu også erfaringer.
 • 10.30-10.45 Pause
 • 10.45-11.30 Digitalisering af lydoptagelser v/Morten Hein fra Hein IT. Morten Hein arbejder professionelt med at digitalisere lydoptagelser og vil fortælle om overgang fra analog til digitalt, hvilke overvejelser man skal gøre sig om digitalisering. Der er også et etisk aspekt, som han vil fortælle om.
 • 11.30-12.00 Diskussion på baggrund af de første to oplæg.
 • 12.00-12.45 Frokost
 • 12.45-13.15 Digitalisering af glaspladenegativer v/Kurt Ibsen, Skælskør Lokalarkiv. I Skælskør har de frivillige i et par år arbejdet på at digitalisere samlingen af glasplader. Kurt fortæller om arbejdet, hvordan man let og hurtigt kan komme i gang og viser eksempler på resultater.
 • 13.15-14.00 Digitalisering af papirarkivalier v/Stella Borne Mikkelsen, Slagelse Stads- arkiv. De gamle mandtalslister fra Slagelse er i dårlig stand, og det har været nødvendigt at finde en løsning for at sikre overlevelsen af disse data, da protokollerne på det nærmeste forsvinder mellem fingrene, når man bladrer. Stella fortæller lidt om de tanker og overvejelser, der er gjort – og om et arbejde, der må udføres når der er tid.
 • 14.00-16:00 Mulighed for ost og rødvin i arkivfagligt selskab. Traditionen tro slutter arrangementet med ost og rødvin. Tilmelding til dette sker særskilt, ligesom der betales særskilt for dette ved selve arrangementet. Prisen for at deltage er 50 kroner pr. næse.

SE FOTOS FRA DAGEN HERUNDER (Indsat 04.06.2013):

Hent præsentationerne fra dagen:

Digitalisering af gamle film v/Bent Elgaard-Nielsen og Knud Frost, frivillige ved Korsør Lokalarkiv. (PDF – 11 MB).

Digitalisering af lydoptagelser v/Morten Hein fra Hein IT. (Powerpoint undervejs).

Digitalisering af glaspladenegativer v/Kurt Ibsen, Skælskør Lokalarkiv. (PDF – 11,9 MB).

Vejledning til opbygning af lyskasse (Gør-det-selv projekt). (PDF – 20 KB).

Digitalisering af papirarkivalier v/Stella Borne Mikkelsen, Slagelse Stads- arkiv. (Powerpoint undervejs).

Read Full Post »

Christer Bogefeldt

Det er med stor sorg, vi fra svenske arkivkollegaer har erfaret, at Christer Bogefeldt er gået pludseligt bort. Christer var kultursekretær i  Riksarkivet i Stockholm, og blandt pionererne inden for nordisk arkivformidling.

Christer i midten ved Nordisk Arkivernes Dag møde på Riksarkivet i Oslo 2009,

Mange af os kendte Christer fra det internationale samarbejde, ICA´s Committee on Outreach and User Services, samt talrige internationale konferencer. Christer var en verdensmand.

Men fremfor alt vil han blive husket som en dedikeret frontfigur, når det gjaldt udviklingen af Arkivernes Dag i Norden. Christer spillede ligeledes en skattet og inspirerende rolle i det nordiske arkivformidlingsnetværk.  Hans altid engagerede tilgang til opgaverne smittede – langt ud over Sveriges grænser.

Christer Bogefeldt vil blive savnet, også af danske arkivkollegaer.

“De to Systrarna  Jensen” (citat Christer) –  Bente og Charlotte

Read Full Post »

Jeg har med stor sorg erfaret, at publikumschef i Statens Arkiver, Inge Bundsgaard er død tirsdag d. 15.  juni efter længere tids sygdom. Hun arbejdede indtil for kort tid siden, hvilket på mange måder er kendetegnende for Inges dedikerede arbejdsform. I de senere år var det navnligt det store arbejde med at ompakke og registrere Statens Arkivers uhyre samlinger i daisy, som havde fokus.

Jeg traf selv Inge første gang tilbage i slutningen af 1980´erne i Sammenslutningen af Lokalarkiver, da hun var leder af lokalarkivet i Herlev. Senere havde jeg lejlighed til at arbejde sammen med hende gennem mange år i Statens Arkiver; først som kollega og siden i en længere periode, hvor jeg, på Landsarkivet for Sjælland, var så heldig at have hende som chef. Det har givet mange gode – både faglige og personlige – oplevelser.

Inge bakkede positivt op omkring forskellige formidlingstiltag, hvor arkiverne havde mulighed for at komme i kontakt med bredere publikumsgrupper. Dette gjaldt fx de årlige kulturnætter samt forskellige samarbejdsprojekter der bl.a. involverede medier, nordiske kontakter samt andre institutioner.

Desværre blev Inge kun 58 år. Urimeligt, at hun ikke fik mulighed for at fortsætte sit engagerede virke for arkiverne i mange år endnu.

Read Full Post »

Seminar: ABM samarbejde om lokalhistorie – modeludvikling
9. marts 2010 i Harsdorffsalen, Rigsarkivet, Tøjhusgade 1, 1218 København K

Situation fra netværksseminar

Overvejer ”dit” arkiv, bibliotek eller museum at indgå i samarbejde med andre kulturarvsinstitutioner om projekter eller permanente funktioner relateret til lokalhistorie? Så er der ingen grund til at starte ud i det blå.

Gennem de seneste år har Aalborg Stadsarkiv, Aalborg Bibliotekerne og Nordjyllands Historiske Museum arbejdet med at optimere samarbejdet om lokalhistorie. Kulturarvsstyrelsen og Biblioteksstyrelsen har i to omgange bevilget penge til at udvikle og afprøve en model for, hvordan et ABM-samarbejde kan foregå. I projektet afprøves blandt andet hvordan koordination af formidling og drift af fælles læsesal kan foregå – og der opstillet en model for arbejdet, som vi gerne vil have respons på.

Projektets første fase er beskrevet i denne rapport: http://www.aalborgkommune.dk/Borger/Kultur-natur-og-fritid/lokalhistorie/Aalborg-Stadsarkiv/Documents/Modeludvikling-for-kommunalt-ABM-samarbejde-i-Aalborg-Kommune.pdf.

I anden fase af projektet er modellerne for samarbejde mellem institutionerne blevet afprøvet og evalueret på grundlag af tre konkrete projekter, som omfatter både indsamling, bevaring og formidling af samlingerne. Nu er det tid til at oplæg til en model for samarbejdet skal deles og vendes med andre museer, arkiver, biblioteker osv. – derfor indbyder vi til et vidensdelingsseminar, hvor vi glæder os til at høre synspunkter og reaktioner på modellen.

Program:
10-10.30: kaffe og indskrivning

10.30: Bodil Frandsen, Nordjyllands Historiske Museum: Velkomst
10.45: Jeppe Gustavsson, Aalborg Universitet: Netværksdannelse teoretisk set og konkret i ABM sektoren
11.15: Eksempel på ABM samarbejde fra Trondheim (Astrid Lövlien, leder af Statsarkivet)
11.45: Eksempel på ABM samarbejde fra Eskilstuna (Björn Lindwall, Kultur- och fritidsförvalningen, ABM Eskilstuna)

12.15-13: Frokost

13-14.30: Diskussion af ABM-model med udgangspunkt i konkrete projekter:
Bodil Frandsen, Nordjyllands Historiske Museum: Introduktion af projektet
Inger Kirstine Bladt, Nordjyllands Historiske Museum : Grønland i Aalborg – et indsamlings og formidlingsprojekt Tove Michelsen, Aalborg Bibliotekerne: HistorieAalborg – en ABM læsesal
Flemming Nielsen, Aalborg Stadsarkiv: Fælles magasin Spørgsmål og diskussion

14.30-15: Paneldebat med overordnet fokus på ABM samarbejde -, Ordstyrer Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv
15: Afslutning og Kaffe

Mvh. Aalborg Stadsarkiv  Nordjyllands Historiske Museum  Aalborg Bibliotekerne

Praktisk: Tilmelding til seminaret er nødvendig inden 4. Marts til historieaalborg@aalborg.dk. Spørgsmål om seminaret og projektet kan stilles til Tove Michelsen tm-kultur@aalborg.dk Deltagelse i seminaret er gratis. Der serveres frokost, kaffe, øl og vand undervejs – oplys venligst ønske om vegetarmad ved tilmelding

*Fotoet er fra et seminar om netværksdannelse

Read Full Post »

DBC har indgået et samarbejde med virksomheden Attention Solutions, der forhandler billeddatabasen Canto Cumulus. Ideen i samarbejdet er at forene Attention Solutions ekspertise som forhandler af én af markedets stærkeste billedregistreringsdatabaser, Cumulus med DBCs kernekompetencer inden for strukturering og registrering af metadata, herunder billed- og mediefiler.

Første initiativ i det nye samarbejde er et seminar om registrering af billed- og mediefiler for museer og arkiver. Seminaret afholdes den 10. februar 2010 i Ballerup og den 12. februar 2010 i Århus. Invitation til seminaret udsendes i løbet af kort tid.

Canto Cumulus er et netværksbaseret system til styring af digitale medier. Et såkaldt digital asset management system. Cumulus kan indeksere digitale dokumenter og filer, så de let kan genfindes og distribueres til et lokalt netværk eller via internettet.

Alt digitalt materiale kan samles og arkiveres centralt med Cumulus, som via webben kan give medarbejdere, leverandører og kunder adgang til det hele. Der er ikke blot tale om en billedbank, men om en database til opbevaring af billeder, brochurer, præsentationer, flash-animationer og digitale videofilm.

Samarbejdet med Attention indebærer at DBC fremover tilbyder rådgivning og udførelse af opgaver i forbindelse med strukturering, registrering af metadata og søgning i Cumulus.

Read Full Post »

Bl.a. Vejle Amts Folkeblad kunne 30.09 meddele, at det bliver den hidtidige stadsarkivar i Vejle, som fremover skal stå i spidsen for rigets arkivalier

Asbjørn Hellum har været leder af Vejle Stadsarkiv i snart 25 år, men forlader nu posten til fordel for jobbet som rigsarkivar og dermed leder af Statens Arkiver, der foruden Rigsarkivet og de fire landsarkiver omfatter Erhvervsarkivet i Århus og Dansk Data Arkiv i Odense.

Asbjørn Hellum, der er uddannet som cand. mag. i historie fra Aalborg Universitet,  er en kendt skikkelse i Arkiv-Danmark. Han var i en årrække formand for Sammenslutningen af Lokalarkiver. Han var desuden i 2006 med til at stifte en ny arkivsammenslutning, Organisationen Danske Arkiver, og valgtes til denne forenings første formand. 

Asbjørn Hellum overtager pladsen på rigsarkivar-kontoret på Slotsholmen efter Johan Peter Noack, som har bestridt posten siden 1992, men nu går på pension.

Read Full Post »

Det vil stadig være fint at høre om også spæde erfaringer fra arkiverne med at bruge de nye teknologier, så arkivformidlingsbloggen kan være sted for erfaringsudveksling og diskussion også på mere konkret niveau. Der er åbnet med twitter med Lars indlæg – men hvordan ser det ud med facebook og flickr for ikke at tale om You Tube ???

Indtil da her lidt læsestof. Rapport om sociale og mobile teknologier er netop udgivet af ABM-utvikling i Norge og kan hentes på http://www.abm-utvikling.no/publisert/rapporter/sosiale-og-mobile-teknologier 

Omtale:" Rapport klar om sosiale og mobile teknologier 

Rapporten presenterer resultatet fra den tverrsektorielt sammensatte arbeidsgruppen som ledelsen i ABM-utvikling satte sammen i august 2008. Rapporten er et resultat av denne arbeidsformen, og av de innspillene de individuelle gruppemedlemmene har kommet med. Med dette som bakgrunn oppfordres alle leserne av rapporten/bloggen til å komme med kommentarer, innspill og synspunkter på innholdet. Vårt mål er at temaene som tas opp kan utdypes, nyanseres, kritiseres og debatteres videre.

Der er som nævnt lavet en blog til kommentarer: http://sosialtogmobilt.wordpress.com/ hvor diskussionen og kommentarer til rapporten foregår !

Read Full Post »

Det er med stor sorg, at jeg har erfaret, at landsarkivar i Lund, Jan Dahlin, er død 59 år gammel.

Jeg har været meget i tvivl om, hvorvidt jeg skulle lægge dette indlæg her på bloggen, Men da jeg tror, at mange danske kollegaer også kendte Jan fra en række forskellige sammenhænge, har jeg valgt at gøre det.

Selv traf jeg Jan Dahlin første gang i forbindelse med samarbejdet “Over Øresund”, hvor jeg lærte ham at kende som en både udadvendt og dedikeret arkivar med hjerte for det nordiske samarbejde. Jeg er sikker på, at Jan vil blive savnet i både den svenske og den nordiske arkivverden.

Sydsvenskan bringer en nekrolog over Jan her  http://sydsvenskan.se/familj/minnesord/article481717/Stolt-och-karleksfull-landsarkivarie.html

Read Full Post »

%d bloggers like this: