Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Digitalisering’

amsterdam_city_archives

Den flotte bygning paa billedet er Amsterdams Stadsarkiv – som har til huse i en bygning, som tidligere rummede hovedkvarteret for en bankorganisation.

Sammen med fire gode arkivalske veninder har jeg vaeret paa besoeg i Stadsarkivet og brugt en hel dag paa at se arkivet og dets faciliteter. Laesesalene er arrangeret paa en lidt ny maade, idet laesesal til originaler (som er meget aestetisk flot) har en traditionel indretning, hvorimod laesesal til kopier er meget biblioteksinspireret, aaben og med mulighed for at tale sammen over laeseapparater og pc’ er. I “bunden” af bygningen findes den gamle boks, malet op i oprindelig art nouveau-stil, og i dag kaldet skatkammeret. Her vises flotte arkivudstillinger og ved indgangen til omraadet er der etableret et “showroom” som giver et flot indtryk af  et aegte arkivmagsin. Aestetisk meget vellykket!

Stadsarkivet har en interessant digitaliseringspolitik, som hviler paa scanning-on-demand. brugere kan i registraturerne find eog bestille digitialiseringer, og mod et forholdsvist beskedent beloeb ca. 5 kr. pr. side, downloade det fra deres ps. De kan ogsaa vaelge at komme til arkivet og se dokumenterne paa laesesals-pc’ erne, hvilket er gratis. Paa denne maade digitaliseres 10.000 sider om ugen, hvilket svarer til ca. 1,30 hyldemeter. Arkivet har ca. 32 hyldekilometer i alt, men der foregaar ogsaa scanninger, der finansieres af forskellige eksterne fonde m.m. .  Scanning-on-demand foregaar i et stramt tilrettelagt workflow som indeholder bestilling, fremtagning, screening, scanning og oplaegning paa web. Arkivets registratur er ioevrigt indrettet paa samme tekniske facon som kendes fra fx Powerhouse Museum, hvor enkelte poster er meget synlige i Google (proev fx at google Wim Polak, en kendt Amsterdamsk borgmester). Posten fra arkivets registratur er nr. 2…. lige efter Wikipedia. Naar man klikker ind paa posten faar man ogsaa et indtryk af arkivets struktur, og af de digitaliserede elementers kontekst.

Eftermiddagen tilbragte vi i selskab med engagerede undervisere fra den hollandske arkivuddannelse. Her fik vi et godt indtryk af interessen for 2.0 – fx http://23-archiefdingen.nl samt nogle flotte eksempler paa flotte kort-mashups.  Arkivet i Utrecht har et googlemapssom er forsynet emd gis-koordinater http://www.hetutrechtsarchief.nl/kaart og paa http://www.amersfoortopdekaart.nl er googlekortet kombineret med indscannede historiske kort, hvilket jeg ikke synes, at jeg har set foer?  Klik paa “kaarten” i menuen til hoejre og vaelg et af de historiske kort. En fin loesning – og efter mit indtryk en superspaendende maade at kontekstualisere de gamle kort paa.

Morgendagen vil byde paa nye arkivoplevelser… og maaske et nyt rejseblogindlaeg.

Indlagget er crossblogget paa www.formidlingsnet.dk

Read Full Post »

Med ISSUU.COM kan du gratis og nemt gøre dine filer "Bladrbare" på nettet

Med ISSUU.COM kan du gratis og nemt gøre dine filer "Bladrbare" på nettet

Gennem en længere periode har det været en ambition at føje lokale vejvisere til Køge Byhistoriske Arkivs hjemmeside. Det var en præmis at det skulle være nemt at gå til, og ikke koste meget arbejdstid. Så indtastning var ikke en option! Derfor endte jeg med at tage et digitalkamera og fotografere en vejviser fra ende til anden. 1939 blev udvalgt: Den er 70 år gammel og antallet af abonnenter ikke for overvældende. 1939 var derfor perfekt til dette forsøgsprojekt.

I første omgang blev alle fotos samlet til PDF-filer med Adobe Professional. PDF-filerne blev lagt på hjemmesiden til download.
OCR-genkendelse blev forsøgt, men det gik helt i smadder pga.  den meget usystematiske opstilling i vejviseren, spalter, grafik osv. Så det er altså en løsning, der overlader det til brugeren at bladre frem til den rigtige side om finde frem til navn/adresse. Ganske som i den “analoge” udgave af vejviseren.

Jeg var dog ikke helt tilfreds med denne løsning og har derfor bedt brugerne på hjemmesiden samt et par kolleger om råd. Det var naturligvis CSHJ der kom med det forløsende guldkorn(!) Svaret er nu blevet til http://issuu.com 

ISSUU kan bruges til at bladre i PDF-filer på hjemmesiden, lige som man kender det fra diverse reklameblade fra supermarkeder, byggemarkeder osv. Det er en gratis tjeneste, der er embedkode til din hjemmeside osv.
Det er velfungerende og nemt at gå til. Det sparer brugeren for downloadtid for store PDF-filer (den ene af mine filer er på 32 MB), da ISSUU kører i flash. Vejviseren kan derfor ses med det samme og der er bladringsfunktion indbygget, zoom og diverse andre kontroller.  Man kan stadig ikke søge i teksten, men navigationen er blevet mere lækker.
Et minus er at denne løsning ikke giver de store SEO fordele i forhold til din egen hjemmeside.  Her må du sørge for at få de relevante sidetitler, metadata, nøgleord flettet ind i teksten på den side hvor du embedder dine filer.

Se vejvisere fra Køge Byhistoriske Arkiv på denne side (som stadig er under udvikling og helt åben for ideer):
http://www.koegearkiv.dk/_da-DK/id:6298

Har du kommentarer eller ideer, modtager jeg dem som sagt gerne her eller direkte på mail fra hjemmesiden.
Tak på forhånd og ellers god fornøjelse med at få gjort dine publikationer “bladrebare” på hjemmesiden.

Read Full Post »

Ovre i Amerika har de en tradition for at “rate” og uddele priser til hinanden og andre – det gælder også i arkivverdenen. På det seneste har man på bloggen Archives Next www.archivesnext.com kunne følge resultatet af bloggens prisuddeling for “best Archives on the Web” . Seriøs tiltag med jury og mulighed for at nominere i tre underkategorier med tre vindere i hver:

archiefbankEt enkelt europæisk tilbud har sneget sig ind i vinderrækken for “Best Archives Websites” nemlig Amsterdams Stadtarchief (stadsarkiv)s “archiefbank”, hvor det er muligt at se og søge i store mængder digitaliseret materiale, som bliver løbende forøget med brugernes mulighed  “scanning on demand”

:  https://stadsarchief.amsterdam.nl/english/archives_database/introduction/index.en.htmlArchives

anzachsMapping our Anzacs  giver mulighed for at søge i informationer fra det australske National Archives om  375,971  australske soldater, der meldte sig til tjeneste under 1. Verdenskrig  og viser nettets mulighder for at forbinde brugerne med fortiden via muligheden for at tilføje arkivalier i form af billeder eller erindring – og mulighed for  “built a trubute for somebody important to you” se: http://mappingouranzacs.naa.gov.au/

 

seeking michiganSeeking Michigan: Under indgangene seek, discover look, learn tilgodeser siden forskellige brugerindgange og behov: informationssøgning, oplevelse og læring. Man kan boltre sig i digitaliserede film, foto, arkivalier historier fra Michigans historie. Siden er lavet af The Library of Michigan and the State Archives of Michigan og indgår i en mediekarroussel med tilbud på fx. Flickr, Twitter, Vimeo (video delings program) – muligheder for bruger tagging og kommentarer på siden – se http://seekingmichigan.org/

Først blev jeg betaget af Mapping our Anzacs flotte grafik og hjertegribende emne – men så begyndte jeg søge rundt i Seeking Michigan, som visuelt er mere afdæmpet – og blev imponeret af de mange muligheder for at søge og brugerinvolvere – og brugerdifferentieringen allerede fra sidens start synes at være en rigtig god idé ! Amsterdam Stadsarkiv giver til gengæld en ny tilgang til udvalg af dokumenter til digitalisering via brugerbehov.

ArchivesNext er en meget aktiv blog, der drives af den amerikanske arkivar Kate Thiemer. Bloggen forsøger at følge “what´s next” når det gælder arkiver og dermed også brug af fx Web2.0 applikationer. Den er amerikansk baseret i sit udgangspunkt, men kommer vidt omkring,  læs selv mere om bloggen her: http://www.archivesnext.com/?page_id=2

Read Full Post »

Det er ikke kun det Kongelige Bibliotek, som i disse dage publicerer websites med adgang til digitaliseret kildemateriale.  Også World Digital Library  er i luften

WDL er meget anderledes end Kulturperler. Blandt de meget væsentlige forskelle er fx den tidslinjebaserede navigation i kombination med geografiske visning, som  ligger på forsiden. I det hele taget har WDL en meget visuel tilgang til præsentationen af sitens indhold. Fx får brugeren ikke listet oversigter som tekst. Hvis man vælger at bruge indgangene “topic”, “time” etc.  i den øverste del af skærmbilledet vises en række billeder, som repræsenterer det pågældende materiale. Der er andre interessante eksempler på, at visuelle tilgange i stigende grad vinder frem. ( to eks. fra min privatblog er “Kommmer søgekuben over os” og “Visuelle brødkrummer“).

En yderligere indgang er det gamle “amazontrick”, at vise indhold, som relaterer sig til dét brugeren har søgt og valgt at se ved de enkelte materialer. Men denne visning er også visuel – og består kun af ikoner. Når man bruger sitets søgefunktion får man dog en mere konventionel visning (billede og tekst) af søgeresultaterne samt  mulighed for at begrænse søgninger m.m.

Siten er forresten også social, for alle poster har statiske urler og kan deles med Addthis.

Indlægget er delvis crossblogget på http://charlotteshj.wordpress.com

Read Full Post »

 kulturperler1

For få dage siden har det Det Kongelige Bibliotek åbnet Kulturperler, som rummer indgang til en lang række sites, der viser dansk kulturarv – i én eller anden form.  

Spørgsmål om, hvad “formidling” er, har som bekendt været diskuteret blandt kulturarvsinstitutionerne i mange år. Der er især forskel på, hvordan museer på den ene side og arkiver/biblioteker på den anden fortolket begrebet. Lidt firkantet udtrykt mener A og B, at formidling er at give adgang til et materiale og evt. forklare hvordan det kan bruges, hvor M i højere grad mener, at der skal være en berigelse i form af fortolkning eller fortælling, for at noget er “formidlet”. Måske bør vi også begynde at diskutere begrebet “digitalisering”. For Kulturperler fik i hvertfald mig til at spekulere på, hvornår man kan sige, at noget “er digitaliseret”.

Klikker man ind på “arkivalier” i Kulturperler, omfatter dette punkt fx de indscannede “rå” kirkebøger og folketællinger fra arkivalieronline – men punktet lister også Odensedatabasen, der er et resultat af indtastning og dermed har et lag af fortolkning. Dvs. den fortolkning, som sker, når kilden transskriberes.  Dansk Demografisk Database er ikke listet, men det er et undervisningsmateriale fra Dansk Folkemindesamling, nemlig Dagliglivets kultur, som indeholder udvalgte billeder og udvalgte, transskriberede tekster om forskellige emner.

Den store bredde i de listede materialer har fået mig til at overveje, om der er behov for at nuancere og definere begrebet “digitaliseret” og “digitaliseret materiale” lidt nøjere. Hvornår er noget “digitaliseret”? Når et bearbejdet udvalg er publiceret digitalt? Når samlede rækker af enheder fra fx en given arkivskaber er gjort tilgængelig via et digitalt medie, og  i “ufortolket” form?

Read Full Post »

Det er sjældent, at der efterlyses hjælp til at løse katastrofale situationer i arkivarkredse. Men hermed viderebringes en side med oplysninger om, hvordan det er muligt at hjælpe: som arkivar, konservator, indehaver af passende magasiner, hjælp til registrering og med økonomiske bidrag:

http://www.historischesarchivkoeln.de/ (det er også muligt at kommunikere på engelsk)

Katastrofen i Köln sætter også digitaliseringen af arkivalier i et nyt perspektiv. Arkivet efterlyser nu forskere og andre brugere, som i deres brug af de nu (sikkert) mistede dokumenter, har digitaliseret dem i form af digitale fotos etc.

se det ny initiativ: Das digitale historische Archiv Köln:

indspilning-i-fuld-skc3a6rm-07-03-2009-203322

http://www.historischesarchivkoeln.de/

Foreløbig ligger her 242 scanninger. Her er tale om sand brugerinddragelse. Man kan selv oploade sine bidrag til siten.

Se om initiativet på engelsk http://archiv.twoday.net/topics/English+Corner/

Arkivalistiske (!) nyheder kan generelt følges på bloggen: http://archiv.twoday.net/

Read Full Post »

For arkivverdnen er digitalisering en flerfold nødvendighed.

Alle har vel oplevet at den underlige spotten man bliver genstand for når man venligt begynder at bladre i kartotekskortene for at besvare en af de videnssøgende gæsters spørgsmål. “Det er da godt nok en stor computer – ha ha”

Helt naturligt forventer alle uden for arkivverdnen, at man skal kunne google det hele. Derfor er digitalisering af søgemidler utrolig vigtig. I Silkeborg hvor jeg sidder volder det store praktiske problemer, men der er jo ingen vej uden om – om det hele så ska tastes ind igen med håndkraft.

De samme videnssøgende gæster, typisk dem der ringer, er lettere uforstående over at indholdet ikke foreligger digitalt. Noget gør jo allerede, men kirkebøger og folketællinger viser jo også problemerne. Med digitaliseringen har man jo kun gjort selve håndskriften tilgængelig. Prisen har jo været at det meste er meget svært at læse på grund at den dårlige original.
Men der er jo i realiteten ingen vej uden om digitalisering af i hver fald de centrale dokumenter i samlingerne og tagge dem med emneord så de er til at finde med google og lignende.

Vores problem i den retning er at registreringsprogrammerne, i hvert fald Arkibas ikke er det mindste velegnet til at løse den udfordring. Det program ligger underdrejet af underfinansiering, manglende kompetence og sikkert også manglende interesse. Det er stadig ret kompliceret at bruge de indtastede data online og tanken om, at man skulle kunne gå fra arkibas til selve arkivaliet er svimlende og ligger ret langt væk.

Men digitaliseringen handler jo også om, at arkivernes og ikke mindst arkivarens rolle derved bliver radikalt forandret. Digitaliseringen vil jo kræve at vi bliver langt bedre til at indrette systemer, der kan bruges uden arkivarens indsigt i undtagelser og forskellige særordninger, der kom til som et resultat af en stor indkomst i 1988 og aldrig er rettet. Oven I kraft af dette har Arkivaren jo en dejlig nøglerolle som den eneste der forstår systemet og som alle er afhængige af hvis man skal bruge noget i arkivet.
Derved er digitaliseringen jo meget demikratiserende. Viden bliver offentlig tilgængelig.

Men prisen bliver jo let at arkivet bliver mindre synligt når alle arkivalierne ligger på nettet. Arkivarens arbejde bliver usynligt og måske kan man frygte at selve arkivet taber synlighed. Samtidig er det jo et problem at kernen af de nuværende brugere er et ældre it-svagt segment. De vil ikke umiddelbart opleve den store fremgang i en digitalisering.
Arkivaren selv er ofte heller ikke særlig velbevandret udi it-spørgsmål og da der jo ikke er nogen penge vil løsningerne ofte blive søgt hvor de er gratis eller næsten gratis, i hvert fald hvad angår eksterne lønnede hjælpere.

Det er derfor af afgørende betydning at vi får taget fat på at definere hvad en digitalisering egentlig betyder i arkivverdnen. Hvad kan vi opnå, hvad giver vi afkald på.
Jeg er for så vidt enig i, at vi skal digitalisere arkivernes medarbejdere, chefer og dem der betaler gildet som Charlotte SH. Jensen skriver andet steds.
Det ville være fint at arbejde på at digitalisere vores tænkning af arkivvæsnet. Det synes jeg vi skal gøre her.

Digitaliseringen er uomgængelig, men hvordan kan den overhovedet lade sig gøre?

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »

%d bloggers like this: