Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Posts Tagged ‘udstillingsteknik’

8statsministre

I anledningen af ABA´s 100 års fødselsdag viser Arbejdermuseet udstillingen “Statsministre – 8 Socialdemokrater”, som rummer en mængde fine arkivalier fra samlingerne. Websiten følger godt op med en oversigt over, hvad arkivet har om de otte socialdemokratiske statsministre.

Jeg har været forbi og se udstillingen og har navnligt hæftet mig ved to ting, dels at den meget fint viser diversiteten i, hvad arkivalier og og hvilke former de kan kan have: notater, medlemsbøger, fotos, kladder til taler m.m. Desuden viser den også arkivet. Der er et rum, hvor selve arkivet som fysisk lokalitet er vist og brugt rigtig godt. Nemlig i form af magasinreoler med fine, stregkodede arkivkasser. Selvfølgelig giver én væg ikke et realistisk indtryk af et arkivmagasins ofte mange hyldekilometer. Men da man jo vanskeligt kan lukke folk ud i magasinerne, er det en god løsning, som Arbejdermuseet her har valgt. Det giver et indtryk af opstilling og ordning … og indikerer da også, at der er tale om rigtigt mange kasser 🙂

En ting, som jeg imidlertid kom til at tænke på er, om man i arkivudstillinger ikke kunne udnytte “læsesalen” på samme måde? Kunne man ikke fx bruge den gode gamle “väskmodel”, og have arkivkasser med kopiarkivalier, som brugere kunne sidde og “prøve” ved læsesalsborde? Eller man kunne lave en art luksusmodel, hvor brugeren kunne sidde med en slags vandrette smartboards, og køre rundt med udvalgte arkivalier i bedste Minority Report-stil. På Statens Museums for Kunsts aktuelle Freddie-udstilling er der opstillet to sådanne interaktive borde, hvor man kan få forskellige dokumenter, avisklip m.m. med relaton til Freddie og hans kunst frem. Det fungerer supergodt til denne udstilling, men hvis man skulle fordybe sig i arkivalier og i arkivoplevelsen, er en sådan “stående buffet” måske en vanskelig form.

Læsesalen er jo på mange måde arkivets hjerte. Det er her man selv søger og finder. Så skulle jeg vælge ét aspekt ved arkivet, som jeg gerne ville formidle, så var det nok netop dette, det demokratiske: at alle har samme ret til at komme og bruge dokumenterne.  Kunne man finde en måde, som lod udstillingsgæster “prøve” en del af læsesalsoplevelsen?

Under alle omstændigheder er jubilæumsudstillingen med de mange fine arkivalier fra ABA bestemt værd at se, hvis man kommer forbi Rømersgade. Den lukker først 5.4.2010.

Read Full Post »

%d bloggers like this: