Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for december 2008

ODAS formidlingsnetværk inviterer til seminar om Web 2.0 og kulturarven torsdag den 26. marts 2009 i København. Formidlingsnetværket har valgt at sætte fokus på web 2.0 og kulturarven, og på de mange nye muligheder for at inddrage brugeren aktivt i formidling af kulturarven. Vi har inviteret repræsentanter fra forskellige ABM-institutioner, der fortæller om, hvordan de arbejder web 2.0 teknologier.

Seminaret afholdes i ‘Hovedkassen’, vær. 102, Københavns Stadsarkiv, Københavns Rådhus, 1599 København V.

Programmet vil være klart til januar 2009. – Sæt kryds i kalenderen allerede nu….

Read Full Post »

Måske har flere allerede set det på deres historie-online 😉 men ellers er en række engagerede slægtsforskere gået igang med at digitalisere “Nygårds sedler” i samarbejde med SA. Man kan se mere om projektet på www.nygaards-sedler.dk, hvor sedlerne også tilgængeliggøres løbende.

Et superfint projekt, som sparer originalmaterialet, giver SA kopier af optagelserne og iøvrigt også tilgængeliggør sedlernes indhold for alle dem, der har langt til Rigsarkivet. Altså rigtig godt!

Der findes efterhånden en del privatdrevne websites, der tilgængeliggør materiale fra forskellige arkiver i database – eller anden – form. Et eksempel kunne fx være www.skippere.dk som indeholder oplysninger om navigationseksaminerede danske skippere og styrmænd 1707–1839, prisonfanger, kapere m.m. Oplysninger som kan være interessante for slægtsforskere, men også for alle andre med interesse for søens folk. Et andet kunne være siten med indtastninger af de Københavnske dødeblade 1893-1923 og indskydere i Den Almindelige Enkekasse og der er flere andre, herunder sites der viser arkivalier og redegør for personer og handlingsforløb ved bestemte begivenheder m.m. Et eksempel her kunne være siten om Boyes bande.

Det er grundlæggende til gavn for arkivbrugerne med denne form for “brugergenereret digitalisering”… men hvad sker, når/hvis en privat ejer af en sådan side ikke længere kan eller vil opretholde siden? Noget vil blive bevaret gennem de nethøstninger som foregår af .dk-domænet, men det gælder næppe alt. Det er fx ikke alt, der findes på et.dk-domæne. En anden problemstilling er efterfølgende at få adgang til det høstede materiale, ikke mindst de teknologiske aspekter heri.

En interessant problemstilling er derfor, hvordan man kunne sørge for, at denne form for “privatdigitaliserede” kilder får et liv, som rækker længere ind i fremtiden end de privatpersoner og organisationer, som nu og her står bag?

Denne post er crossblogget på min egen blog http://charlotteshj.wordpress.com

Read Full Post »

Der er focus på billederne i arkivernes samlinger i formidlingsøjemed. I sidste uge lancerede Fyens Stiftstidende og Odense Stadsarkiv en billeddatabase med over 5000 billeder af Fyens Stiftstidendes pressefotosamling fra 1943 til 1970.
Det er et lille uddrag af de over 900.000, snart næsten 4 millioner negativer, som Fyens Stiftstidende har overdraget til Odense Stadsarkiv.
Der er mulighed for at søge i søgefelt, på et interaktivt fynskort, samt på emner og tags.
Sitet har web2.0 elementer med bla. tagclouds, men har ikke inkluderet mulighed for fx at give rum til brugernes kommentarer eller mulighed for at tagge.  Interessant er, at  kortelementet er baseret på en allerede eksisterende platform, nemlig Google Maps og at projektet er  et samarbejde med en kommercial partner og på samme tid arkivskaber, nemlig Fynske Medier.

url: www.fynskebilleder.dk

Read Full Post »

LFF (Landsforeningen til bevaring af fotografier og film) inviterer til kursus i emner, som er centrale i arkivformidlingen:

NOKS, Flickr, Scanpix, YouTube, Cumulus, Bibstream og meget mere -Kursus om fotografier og film på www – om valg af digitaliserings-strategier og platforme

28. januar 2009 i Historiens Hus i Odense

I år vælger LFF at dykke ned i problemstillinger, der har relation til formidling og tilgængeliggørelse af fotografier og film på internettet. Digitalisering, planlægning og udførsel, samt valg af databaser og formidlingsplatforme er i fokus på kurset. Vi har inviteret repræsentanter fra forskellige abm-institutioner, der hver præsenterer deres løsninger. Der er sat god tid af til spørgsmål fra deltagerne.

Program:

10.30-11.00 Ankomst & registrering – Kaffe & blødt brød

11.00-11.30: Hvad kan www2 bruges til? Overvejelser over bla Flickr, Picasa og YouTube’s anvendelse i de offentlige foto- og film-samlinger. Bente Jensen, arkivar, Aalborg Stadsarkiv

11.30-12.15: Valg af billeder til digitalisering og netpublicering . De voksende mængder af billeder kræver, at abm-institutionerne forholder sig kritisk til indsamling og prioriterer rækkefølge ved digitalisering.
Per Olav Torgnesskar, ansvarlig for fotoområdet, ABM-Utvikling , Oslo

12.15-13.15: Frokost

13.15-14.00: Digitalisering og tilgængeliggørelse af film og fotos: Erfaringer fra to institutioner : Thomas C. Christensen, museumsinspektør, Det Danske Filminstitut og Jes Rønnow Lungskov, e-arkivar, Vejle Byhistoriske Arkiv og Stadsarkiv

14.00-14.15: Spørgsmål til oplægsholderne

14.15 -14.45 Kaffe

14.45 -16.15: Valg af databaser til tilgængeliggørelse og formidling af fotos og film, erfaringer og overvejelser om fordele og ulemper ved konkrete løsninger : Dag Pettersson, Det Kongelige Biblioteks Kort og billedsamling, om Cumulus, Stine Nielsen, billedarkivar, Det Danske Filminstitut, om Scanpix, Mette Henriksen, arkivleder, Gentofte Lokalhistoriske Arkiv, om Danske Billeder, Tove Michelsen, sekretær for Arbimus, Aalborgbibliotekerne, om Arbimus

16.15-16.30: Spørgsmål til oplægsholderne

Afrunding v. LFFs formand Bente Jensen

Tilmelding: inden 22. januar 2009 ved henvendelse til LFFs sekretær: Kim Furdal, isl@museum-sonderjylland.dk , Tilmeldingen er bindende – dog mulighed for afmelding med tre dages varsel.

Prisen for kurset er for medlemmer af LFF 475 kr., for ikke medlemmer 575 kr., inklusiv frokost

Read Full Post »

Så er programmet til vårkonference 2009 klar på http://www.nckultur.org/nck

Jeg klistrer lige programmet ind:

Onsdag den 4 februari 2009
10.00 – 10.30 Registrering och kaffe på Jamtli
10.30 – 10.45 Välkommen
10.45 – 12.00 Tine Fristrup
“Alderdammen er ikke hvad den har været”
12.00 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.30 Marie Bourke
The Lifeling Learning Dynamic Explified by Drawing Studies: A celebration – A Project marking Learning and Creativity in Later Life.”
14.30 – 15.00 Kaffe på Jamtli Kafé
15.00 – 16.00 Leonie Hohental-Antin
“SENIORTEATER – Hälsa, livsglädje, mening och minnen”
16.00 – 17.45 Parallella Seminarier
17.45 – Inkvartering
19.00 – Festmiddag och utdelning av 2009 års NCK pris

Torsdag den 5 februari 2009
09.00 – 10.00 Ebbe Westergren (sidste års prismodtager)
10.00 – 10.30 Kaffe på Jamtli Kafé
10.30 – 11.30 Work in progress
Deltagarna får chansen att berätta om pågående projekt
11.30 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.00 Sara Housden
“Valuing Memories, Valuing People: Reminiscence in a Learning Context”
14.00 – 15.00 Ann Siri Garberg
“Seniorer som ressurs og målgruppe”
15.00 – 15.15 Avslutning
15.15 – Kaffe på Jamtli Kafé

Read Full Post »

Hellelrup Skole 1950'erne
Forsidebillede til DVD.En lille reklame for Gentoftes nye film:

Første skoledag på Gentoftes skoler; inspektøren byder velkommen, der er nervøsitet i maven og en masse nye klassekammerater at hilse på. Sådan er rammerne for en af de første historier, vi møder på DVD’en ‘Gentoftehistorier 2 – På skolebænken med Åse og alle de andre’, der samler en perlerække af historiske optagelser fra skolelivet i Gentofte Kommune.

 Vi følger en skoledag med morgensang og undervisning ved skolepulte. Vi er med hos skolelægen og skoletandlægen, og får et kig ind i den nære hverdag på skolerne. På den måde følger filmen skoleudviklingen i Gentofte gennem en markant del af Danmarkshistorien.  

 Den første film om familielivet i Gentofte havde premiere i december 2007. Med ‘Gentoftehistorier 2 – På skolebænken med Åse og alle de andre’ fortsætter rækken af lokalhistoriske film tilrettelagt og produceret af Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte.

 Moderne historieformidling

“Vi lever i en tid, hvor vi gerne vil kende vores rødder og det sted, vi bor. De sidste år er der udkommet en lang række populære historiske DVD’er med afsæt i den lokale historie rundt omkring i landet. Da vi så det, tænkte vi med det samme: Det vil vi også gøre! Og vi har et fantastisk grundlag for det med al den viden og indsigt, som vi ligger inde med på lokalarkiverne,” siger Mette Henriksen, leder af Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte, og fortsætter:

 “Hertil kommer, at vi som lokalarkiv også gerne vil følge med tiden. Vi vil sprænge rammerne for et lokalarkivs traditionelle arbejdsfelter og have en langt mere aktiv rolle omkring formidlingen af lokalhistorie. Vi vil ikke blot møde borgerne på læsesalen i arkivets åbningstid, men også skabe nye formidlingsformer og præsentere de gode historier på moderne medier.”

 Fakta om filmen:
DVD’en indeholder 33 minutters levende fortælling og dokumentariske filmklip, der alle stammer fra samlingerne i Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte – mange har aldrig tidligere været vist.

DVD’en koster kr. 100 og kan købes hos Gentofte Bibliotekerne, Lokalhistorisk Arkiv og i de lokale boghandlere i kommunen.

  For spørgsmål eller anmeldereksemplar af filmen kontakt: Mette Henriksen, mehe@gentofte.dk.

Read Full Post »

På referencegruppe møde i Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK)  møde i november på Landsarkivet i Östersund rapporterede ABM-utvikling i Norge om et spændende webprojekt "Digitalt fortalt", som skal løbe af stabelen i 2009 i anledning af, at det er Kulturminneår i Norge.

" Digitalt fortalt" bliver en tjeneste som skal stimulere til indsamlinger af fortællinger (i form af tekst, dokumenter,  foto, video, lyd o.a.)  knyttet til kulturminder. Og her er der jo guld at hente i arkiverne. Der er tale om en social tjeneste med brugerinddragelse. Læs selv præsentationen af projektet på: http://www.abm-utvikling.no/digitalt-abm/digitalt-fortalt

Se også omtale af referencegruppemødet  på NCK i Östersund på: http://www.nckultur.org/

Read Full Post »

I øjeblikket liveblogger museernes udsendte om NODEM08 fra Reykjavik på http://www.formidlingsnet.dk. Der er overordentlig mange spændende ting på programmet og også emner, som kan interessere i arkivverdenen.

En anden af de tilbagevendende konferencer om digital kulturarv er Museums and the Web, hvor det foreløbige program nu kan ses på http://www.archimuse.com/mw2009/sessions/index.html

Read Full Post »

%d bloggers like this: