Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for the ‘solidaritetsarbejde’ Category

Norsk Arkivmøte er en konference, der afholdes hvert 2. år, hvor arkiver og arkivarer fra alle arkivsektorer i Norge mødes i tre dage. Dagene er planlagt som en faglig konference med plenumsessioner og parallelsessioner. En formiddag er helliget årsmøder i LLP (Landslaget for Lokal- og Privatarkiv), Norsk Arkivråd og Norsk Arkivseminar samt møde blandt medarbejdere i det norske arkivværk (Riksarkivet og Statsarkiverne). I år blev mødet afholdt i Tromsø, og der deltog 350 arkivarer.

Formen er således en skøn, hektisk blanding af gode faglige diskussioner og arkivpolitik, ligesom det er muligt at holde møder med samarbejdspartnere i de få intense pauser. Møderne er medvirkende til, at arkivarer mødes på tværs af sektorer.  Arrangementet er et samarbejde mellem Riksarkivaren, Norsk Arkivråd, Landslaget for lokal- og privatarkiv og Norsk Kulturråd.

I år står de gennemgående temaer tilbage efter mødet: Synlighed og solidaritet

Synlighed: Rigsarkivar Ivar Fonnes sammenfattede mødet med ordene: ”Vi er for længst siden krøbet ud af Wergelands (første norske rigsarkivar, historiker og forfatter) støv – arkivet skal være døråbner til historien”.  Han understregede dermed synlighed og formidling som en klar forudsætning for en voksende arkivsektor også i fremtiden. Dette blev støttet af plenumsessioner om markedsføring og synlighed. Det blev set både fra observationer en markedsføringsekspert og konkret med oplæg af Lee Ann Potter, leder af det amerikanske National Archives undervisningsafdeling samt i en udredning foretaget af Norsk Kulturråd om arkivsektorens fremtid. Se mere på http://www.norskkulturrad.no/2011/05/arkivsektorens-fremtid/.  Parallelsessioner om ”Depotintitutionernes (u)synlighed” og ”Arkiver og sociale medier” samt lokalitetstjenester fulgte op på temaet. Sessionen om sociale medier var den direkte årsag til, at jeg deltog i mødet med et oplæg om Aalborg Stadsarkivs erfaring med sociale medier.

Solidaritet: En norsk afdeling af den internationale organisation: Arkiver uden grænser blev dannet på mødet – se mere på http://arkivarerutengrenser.wordpress.com/ . Foreningen består af både institutioner og enkeltpersoner og støtter projekter med relation til Records management og arkiv i lande, der har brug for hjælp og støtte. En plenumsession var helliget temaet Internationalt arkivarbejde. Den norske læge Mats Gilbert indledte med et stærkt gribende indlæg om internationalt lægearbejde med en stærk beretning (foto, film og lyd og ord) fra situationen i Gaza, hvor han udførte lægearbejde under bombardementerne. Gilbert lagde vægt på vigtigheden af dokumentation i krisesituationer og evnen til at fange livshistorierne, som vigtigt element for det fortsatte arbejde.  Oplæget blev fulgt af oplæg om det forberedende arbejde i ”Arkivarer uden grænser”, som bl.a. i et samarbejde med hollandske kolleger har ført til et projekt i Bangladesh.

Er “Arkivarer uden grænser” et arbejdsfelt, danske arkivarer skal arbejde videre med ? Når præsentationer fra Det  5. norske arkivemøde i Tromsø bliver offentliggjort, kommer her et link  som kommentar.

 Imens et billede fra fantastiske Tromsø:

Read Full Post »

%d bloggers like this: