Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for juni 2009

Der er blevet talt om det længe i Aalborg; blandt arkivets brugere, slægtsforskere, biblioteksgængerne, kolleger, men nu er det ganske vist. I dag gik pressemeddelsen ud, der fortæller, at Aalborgbibliotekernes lokalsamling og Stadsarkivets læsesalsfunktion fusionerer i Stadsarkivets vidensrum under navnet HistorieAalborg – med åbning 1. september. Indtil da bliver der pakning og omplacering – og de to bogsamlinger samles – og bogsalg starter af overskydende bøger.
4761_105249787089_74025152089_2824420_4924046_n
AB fusionen er første step mod en egentlig ABM læsesal, hvor museet også får en funktion, således brugerne også får adgang til ressourcer i museets samlinger. Målet er, at brugerne herefter kun skal  henvende sig ét sted vedr. lokalhistorisk relaterede emner, hvad enten det gælder:

• Informationsøgning/forespørgsler
• Studier af originale arkivalier
• Lokalhistorisk litteratur og rapporter
• Slægtsforskning
• Borgerservice

• Undervisning, studiekredse, workshops, projektvejledning i lokalhistoriske emner på alle niveauer fra børnehave til universitet til voksenundervisning
• Oplevelsesprodukter og events
Projektet er et konkret underprojekt til Arkiv, bibliotek og museums modelprojekt om lokalhistorie, som der tidligere er skrevet om på denne blog. Erfaringer kommer til indgå i den samlede rapport om projektet.

Read Full Post »

8statsministre

I anledningen af ABA´s 100 års fødselsdag viser Arbejdermuseet udstillingen “Statsministre – 8 Socialdemokrater”, som rummer en mængde fine arkivalier fra samlingerne. Websiten følger godt op med en oversigt over, hvad arkivet har om de otte socialdemokratiske statsministre.

Jeg har været forbi og se udstillingen og har navnligt hæftet mig ved to ting, dels at den meget fint viser diversiteten i, hvad arkivalier og og hvilke former de kan kan have: notater, medlemsbøger, fotos, kladder til taler m.m. Desuden viser den også arkivet. Der er et rum, hvor selve arkivet som fysisk lokalitet er vist og brugt rigtig godt. Nemlig i form af magasinreoler med fine, stregkodede arkivkasser. Selvfølgelig giver én væg ikke et realistisk indtryk af et arkivmagasins ofte mange hyldekilometer. Men da man jo vanskeligt kan lukke folk ud i magasinerne, er det en god løsning, som Arbejdermuseet her har valgt. Det giver et indtryk af opstilling og ordning … og indikerer da også, at der er tale om rigtigt mange kasser 🙂

En ting, som jeg imidlertid kom til at tænke på er, om man i arkivudstillinger ikke kunne udnytte “læsesalen” på samme måde? Kunne man ikke fx bruge den gode gamle “väskmodel”, og have arkivkasser med kopiarkivalier, som brugere kunne sidde og “prøve” ved læsesalsborde? Eller man kunne lave en art luksusmodel, hvor brugeren kunne sidde med en slags vandrette smartboards, og køre rundt med udvalgte arkivalier i bedste Minority Report-stil. På Statens Museums for Kunsts aktuelle Freddie-udstilling er der opstillet to sådanne interaktive borde, hvor man kan få forskellige dokumenter, avisklip m.m. med relaton til Freddie og hans kunst frem. Det fungerer supergodt til denne udstilling, men hvis man skulle fordybe sig i arkivalier og i arkivoplevelsen, er en sådan “stående buffet” måske en vanskelig form.

Læsesalen er jo på mange måde arkivets hjerte. Det er her man selv søger og finder. Så skulle jeg vælge ét aspekt ved arkivet, som jeg gerne ville formidle, så var det nok netop dette, det demokratiske: at alle har samme ret til at komme og bruge dokumenterne.  Kunne man finde en måde, som lod udstillingsgæster “prøve” en del af læsesalsoplevelsen?

Under alle omstændigheder er jubilæumsudstillingen med de mange fine arkivalier fra ABA bestemt værd at se, hvis man kommer forbi Rømersgade. Den lukker først 5.4.2010.

Read Full Post »

Set ud fra et snævert arkivar synspunkt er der alt for lidt fiktion eller dokudrama, der foregår på arkiver eller handler om arkivarer. Man kan overveje hvorfor 🙂 Som regel handler filmen/bogen om et bibliotek, selvom institutionen omtales som et arkiv. Det forhold rådes der bod på i en lille film, som det hollandske rigsarkiv har produceret for nylig.

Nationaal Archief i Haag benytter sig i filmen “DNA”  fra slutningen af 2008  billedmediet, når de skal formidle budskabet om:

–   at arkiver er nyttige for befolkningen (brugerne)
–   at det er nødvendigt at tage ekstra forholdsregler, når digitale arkivalier skal bevares for eftertiden,  og det skal ske sammen med arkivskaberen

DNA formidler således det hollandske Nationaal Archief (rigsarkivs) digitale ambitioner gennem et dokudrama, der udspiller sig i en nær fremtid. Budskabet tager udgangspunkt i brugernes behov for viden om fortiden, når der skal argumenteres for, hvorfor det er vigtigt at tage vare såvel på den digitale information som den konventionelle arkivalier. Man får også lidt at vide om søgeteknik og kontekst !!

Handlingen: Femke (screen writer) og Peter (journalist) gør i deres forskning brug af fordelene fra de nye muligheder, som den digitale arkiv giver dem både i forhold til brug/service og indhold. Emnerne for deres forskning, den hollandske koloniale fortid og det “nye” Deltawet (klimaplan) illustrerer  muligheder men også ulemper, som den digitale tidsalder bringer arkiver og bruger.

God fornøjelse, filmen er 15 min, lidt lang og dvælende, men man kan jo ”spole”, men lyrisk, der er engelske undertitler i denne version:  http://www.nationaalarchief.nl/archiefbeheer/DNA/dna_eng.asp – den ligger også på Youtube, men kun på hollandsk.

Indspilning i fuld skærm 11-06-2009 160923

Konklusionen er lidt OBAMA retorisk:  We can build this digital memory together

Kan man forestille sig en lignende dansk produktion?  Lidt kritisk kan man også spørge for hvem, hvorfor ? er det måden at brande arkiverne  på ?

Read Full Post »

Skånes Arkivförbund har i årene 2006-2008 haft et nationalt opdrag indenfor det arkivpædagogiske område. Nu er rapporten klar og  kan hentes i pdf på arkivforbundets website www.skanearkiv.se.

Samtidig skriver vore svenske venner også, at der er etableret et nyt undervisningsmateriale for gymnasieskolen  ”Folk i rörelse” som man finder på www.folkirorelse.se

Read Full Post »

%d bloggers like this: