Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for april 2009

Nogen vil måske huske, at der ved 2.0 konferencen var et par hollændere, som deltog i en del af arrangementet via Coveritlive. Èn af dem var Christian van der Ven, som er en drivende kraft i gruppen Archivists of Second Life.

Han har fornyligt postet ovenstående foto af en t-shirt på sin blog De Digitale Archivaris. Kan enhver arkivar ikke skrive under på dét statement? Det er næsten et bedre slogan end den med de kloge kameler, der går til kilderne 😉

Read Full Post »

Oppe i vort broderland er der netop kommet en stortingsmelding om digitalisering af kulturarven.

ABM-utvikling har fået et koordinerende ansvar for en del af instititutionerne, nemlig museer og privatarkiver udenfor Arkivverket. Riksarkivet for arkivområdet og for udvikling af standarder. Institutionen skal “ha ansvaret for nasjonale katalogstandarder og digitale løsninger for søking i arkiv på tvers av alle typer arkivinstitusjoner” citerer Gudmund Valderhaug på sin blog “Depotdrengen” og kritiserer desuden meldingen for ikke at rumme en reel digitaliseringssatsning

Netop spørgsmålet om standarder, koordineringsansvar  – og  ikke mindst:  sikring af en sammenhæng mellem private, kommunale, statslige, selvejende m.m, institutioners materiale er væsentlig. Netop i digitaliseringssammenhæng er det væsentligt at arbejde for en ophævelse af de traditionelle skel mellem institutionstyper og administrative tilhørsforhold.

Read Full Post »

Det er ikke kun det Kongelige Bibliotek, som i disse dage publicerer websites med adgang til digitaliseret kildemateriale.  Også World Digital Library  er i luften

WDL er meget anderledes end Kulturperler. Blandt de meget væsentlige forskelle er fx den tidslinjebaserede navigation i kombination med geografiske visning, som  ligger på forsiden. I det hele taget har WDL en meget visuel tilgang til præsentationen af sitens indhold. Fx får brugeren ikke listet oversigter som tekst. Hvis man vælger at bruge indgangene “topic”, “time” etc.  i den øverste del af skærmbilledet vises en række billeder, som repræsenterer det pågældende materiale. Der er andre interessante eksempler på, at visuelle tilgange i stigende grad vinder frem. ( to eks. fra min privatblog er “Kommmer søgekuben over os” og “Visuelle brødkrummer“).

En yderligere indgang er det gamle “amazontrick”, at vise indhold, som relaterer sig til dét brugeren har søgt og valgt at se ved de enkelte materialer. Men denne visning er også visuel – og består kun af ikoner. Når man bruger sitets søgefunktion får man dog en mere konventionel visning (billede og tekst) af søgeresultaterne samt  mulighed for at begrænse søgninger m.m.

Siten er forresten også social, for alle poster har statiske urler og kan deles med Addthis.

Indlægget er delvis crossblogget på http://charlotteshj.wordpress.com

Read Full Post »

 kulturperler1

For få dage siden har det Det Kongelige Bibliotek åbnet Kulturperler, som rummer indgang til en lang række sites, der viser dansk kulturarv – i én eller anden form.  

Spørgsmål om, hvad “formidling” er, har som bekendt været diskuteret blandt kulturarvsinstitutionerne i mange år. Der er især forskel på, hvordan museer på den ene side og arkiver/biblioteker på den anden fortolket begrebet. Lidt firkantet udtrykt mener A og B, at formidling er at give adgang til et materiale og evt. forklare hvordan det kan bruges, hvor M i højere grad mener, at der skal være en berigelse i form af fortolkning eller fortælling, for at noget er “formidlet”. Måske bør vi også begynde at diskutere begrebet “digitalisering”. For Kulturperler fik i hvertfald mig til at spekulere på, hvornår man kan sige, at noget “er digitaliseret”.

Klikker man ind på “arkivalier” i Kulturperler, omfatter dette punkt fx de indscannede “rå” kirkebøger og folketællinger fra arkivalieronline – men punktet lister også Odensedatabasen, der er et resultat af indtastning og dermed har et lag af fortolkning. Dvs. den fortolkning, som sker, når kilden transskriberes.  Dansk Demografisk Database er ikke listet, men det er et undervisningsmateriale fra Dansk Folkemindesamling, nemlig Dagliglivets kultur, som indeholder udvalgte billeder og udvalgte, transskriberede tekster om forskellige emner.

Den store bredde i de listede materialer har fået mig til at overveje, om der er behov for at nuancere og definere begrebet “digitaliseret” og “digitaliseret materiale” lidt nøjere. Hvornår er noget “digitaliseret”? Når et bearbejdet udvalg er publiceret digitalt? Når samlede rækker af enheder fra fx en given arkivskaber er gjort tilgængelig via et digitalt medie, og  i “ufortolket” form?

Read Full Post »

Formidlingsnetværket i ODA har netop ønsket vore norske kolleger et stort tillykke med den nye arkivformidlingsblog, som netop er lanceret af Landslaget for lokal- og privatarkiv: http://www.llp.no/formidling.
Det bliver spændende at følge debat og indlæg om arkivformidling også i Norge.

norsk

Read Full Post »

%d bloggers like this: