Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for april 2012

Vi sad lige og kartede, da fotografen kom forbi…”

– Seminar om den iscenesatte kulturhistorie i fotografi og film

Billede

11. juni 2012, kl. 10-16 på Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen, Ahlmanns Allé 6, Gentofte.

 Igen i år afholder LFF – Landsforeningen til bevaring af fotografier og film – sommerseminar. Vi sætter i år fokus på det iscenesatte kulturhistoriske billede. Forskellige dagsordner og ideologier ligger bag den måde fotografer og filmskabere iscenesætter deres billeder af verden, hvoraf adskillige eksempler vil blive afdækket på seminaret. Den viden er det vigtigt at have i baghovedet, når billeder og film skal registreres og formidles, så man ikke begår fejl i beskrivelsen, forståelsen og brugen af fotografi eller film.

Når vi ser på malerier, er vi ofte bevidste om, at vi kigger på kunstnernes fortolkninger af verden. Anderledes er det med foto- og filmmediet. Her er vi ikke altid bevidste om, at vi ser på den version af virkeligheden, som fotografen eller filmskaberen ønsker at præsentere.

For det er ikke alene et spørgsmål om, hvorvidt billederne giver et ’sandt’ eller ’falsk’ billede af verden, men derimod, hvad det egentlig er for historier, billederne i vore samlinger fortæller? Og hvordan vi formidler dem bedst muligt?

Program

10.00 -10.30   Indskrivning og kaffe med blødt brød

10.30-11.10    Per Folkver, fotograf på Politiken: ”Du skal ikke tro på det, du ser” – overvejelser omkring troværdighed og autenticitet i dokumentariske billeder. Der er altid en afsender på et billede og afsenderen har ALTID en holdning.

11.10-11.50    Mattias Bäckström Doktorand i idé- och lärdomshistorie, Institutionen för litteratur, idéhistoria og religion, Göteborgs Universitet:

Ett idealhistoriskt bondeliv – socialmoral och empirisk vetenskap i fotografier från Dansk Folkemuseum, Norsk Folkemuseum och Nordiska museet”.

11.50-12.30    Ib Bondebjerg, Professor v. Institut for Medier, Erkendelse og Formidling:

Det billedskabte Danmark. Danmarksfilmen mellem det regionale, nationale og globale.

Danmarksfilmen er en etableret genre i dansk dokumentarfilm med de første film produceret allerede i 20’erne. De er ofte blevet til på opfordring fra offentlige myndigheder og institutioner, med støtte fra også det private, men de har lige så ofte givet anledning til voldsomme diskussioner og reaktioner. Billeder af os selv og vores land rammer lige ind i den nationale selvforståelse og bringer ideologiske og kulturelle modsætninger op til overfladen. Med udgangspunkt i 4 Danmarksfilm ml. 1930-2010 tegnes et billede af forandringer i vores Danmarksbillede og selvforståelse og den debat og reaktion de har givet anledning til.

12.30-13.00    Frokost

13.00-13.40     Harald Østgaard Lund, Nasjonalbiblioteket, Oslo:

Fikseringer i fotografi, reproduksjon og norske polarheltbilder

13.40-14.20   Rikke Andreassen: Lektor, ph.d. i Kommunikation, Roskilde Universitet:

 De eksotiske og ‘de andre’ i dansk visuel kultur omkring år 1900

14.20-14.40    Kaffe & kage

14.40-15-20    Mette Kia Krabbe Meyer, Leder af Kort- og Billedafdelingen, ph.d., Det Kongelige Bibliotek: Et direkte udsnit af virkeligheden? 1920ernes ’rene’ fotografi i Danmark

15.20-15.25   Afrunding v/formand Madeleine Schlawitz

15.25-16.05    Bonus-foredrag: Lee Christopher (Cal) Lee, Associate Professor at the School of Information and Library Science at the University of North Carolina at Chapel Hill:
 “Evidence in the Image: What Bitstreams Can Tell Us”.

16:05-16:15     Kort pause

16:15-17:00     Generalforsamling i LFF. Indkaldelse udsendes separat til medlemmerne

Pris

Medlemmer                                475,- kr.

Ikke-medlemmer                        675,- kr.

Studenterpris                              200,- kr.

Prisen er inkl. frokost, kage og drikkevarer.

Vegetarmenu kan forudbestilles ved tilmelding.

Bindende tilmelding senest 28. maj 2012 til LFF’s kasserer:

Niels Løgager Nielsen: nielslog@yahoo.dk

AFBUD skal ske senest 3 dage inden seminaret afholdes.

HUSK at oplyse evt. EAN-nr. og navne på deltagere ved tilmelding!

Spørgsmål vedr. kurset:

Formand Madeleine Schlawitz, madeleines@dfi.dk / tlf. 33 74 35 93 eller

Næstformand Bente Jensen, bej-kultur@aalborg.dk / tlf. 99 31 42 32

*Illustration: Rekonstruktion af et kartegilde fra Holbæk-egnen. Et kartegilde var en sammenkomst, hvor landsbyens unge piger hjalp en husmoder med kartningen og bagefter blev trakteret. (Foto: Søren Bay. Omkring 1900. Dansk Folkemindesamling, Det Kongelige Bibliotek).

Read Full Post »

Som et led i en overordnet digitaliseringsstrategi i Frederiksberg Kommune har Frederiksberg Stadsarkiv arbejdet med at udvikle nye formidlingstiltag, som skal skabe opmærksomhed omkring digitaliseret materiale fra arkivets samling. Da årsdagen for  Royal Air Forces fejlbombning af Frederiksberg 21. marts 1945 nærmede sig, besluttede vi os for at prøve kræfter med billeddelingsplatformen www.historypin.com .

Lidt om baggrunden

I timerne og dagene efter fejlbombardementet blev de massive ødelæggelser i området omkring Den franske Skole dokumenteret ved billedoptagelser fra forskelligt hold, blandt andet dokumenterede Frederiksberg Brandvæsen ødelæggelserne.  Da Frederiksberg Stadsarkiv i marts måned netop fik sin billedsamling tilbage fra scanning, heriblandt også billeder fra Frederiksberg Brandvæsens arkiv, var det oplagt at prøve kræfter med at få aktiveret dele af det indscannede materiale på billeddelingsplatformen.

Det skal her bemærkes, at arkivet jo i forvejen ”deler sine billeder” på www.danskebilleder.dk, så det der har været projektet her har været (gratis) at lege med teknologi og afprøve, for arkivet, nye måder at formidle aktuelt stof på. Markeringen af årsdagen for fejlbombningen på HistoryPin har ikke stået alene, men er blevet akkompagneret af artikler i den lokale dagspresse, samt via opsætning af skilte med qr-koder ved mindesmærket for fejlbombningens ofre på Frederiksberg Allé. Ved at scanne qr-koderne har smartphone brugere kunnet afspille film optaget i dagene efter bombardementet on location. Filmene er stillet til rådighed af Frihedsmuseet og de er lagt op på Stadsarkivets filmkanal http://byenibyen.frederiksberg.dk . Efter opsætning af QR-koderne har vi haft 637 afspilninger af filmene.

"QR-kode"

Hvis du scanner koden kan du se en kort film om ødelæggelserne i området omkring Den franske Skole. Frederiksberg Stadsarkiv.

  Erfaringerne med Historypin

Tilbage til HistoryPin. HistoryPin har været interessant for os, fordi teknologien allerede er der. Kort fortalt så er HistoryPin en platform, hvor private og institutioner i skønsom blanding kan uploade billeder og lyd og lave historiske tours. For at man rigtig kan udnytte HistoryPins funktionaliteter skal motiverne på billederne helst være taget i gadeplan. Dette tillader, at man som bruger dels kan geotagge sit billede og ”sætte en nål i det” på den rette lokalitet på et kort men mere interessant, at man kan placere det historiske billede ovenpå nutiden i Street View. Brugere kan downloade Historypins app gratis til både android og iphone og kan med gps baseret kortteknologi blive foreslået billeder, der er tagget i nærheden af,  hvor man befinder sig.

Layerteknologien kender de fleste sikkert fra Museum of Londons store projekt Street Museum som er stort, flot (og formodentlig dyrt). Layerteknologien synes vi har været relevant og interessant at bruge i forbindelse med markeringen af RAFs fejlbombning, da gadebilledet på Frederiksberg ændredes på et slag den fatale dag i 1945, men der er ingen tvivl om at layerværktøjet vil være sjovt og brugbar i et utal af formidlingssammenhænge, hvor man ønsker at illustrere forandring eller før/nu.

Maglekildevej

Et screen dump af en visning af et billede tagget på Maglekildevej. Frederiksberg Stadsarkiv.

Vi har lagt 12 billeder op på Historypin og intentionen var egentlig at bruge deres “tour” funktion, hvor man kan forbinde billederne til hinanden og således guide brugeren på en tour fra billede til billede. Imidlertid har Historypin endnu ikke muliggjort at tourfunktionen fungerer i deres app version, hvilket er et minus (som de iøvrigt regner med at rette op på i løbet af i år).

Layervisningen fungerer rigtig godt, hvis man er omhyggelig med taggingen og med at finjustere placeringen af det historiske billede på street view visningen. Vi har dog kæmpet lidt med selve finplaceringen, da dettte værktøj engang imellem ikke virker så smidigt som demoen ellers lover. Men det kan være afhængig af den computer og den forbindelse man arbejder fra.  Vi har i skrivende stund haft 1352 views på billederne og det er vi egentlig godt tilfredse med – da vores brug af platformen først og fremmest var tænkt som aktuel formidling om et aktuelt historisk emne.

Read Full Post »

%d bloggers like this: