Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for januar 2010

Seminar: ABM samarbejde om lokalhistorie – modeludvikling
9. marts 2010 i Harsdorffsalen, Rigsarkivet, Tøjhusgade 1, 1218 København K

Situation fra netværksseminar

Overvejer ”dit” arkiv, bibliotek eller museum at indgå i samarbejde med andre kulturarvsinstitutioner om projekter eller permanente funktioner relateret til lokalhistorie? Så er der ingen grund til at starte ud i det blå.

Gennem de seneste år har Aalborg Stadsarkiv, Aalborg Bibliotekerne og Nordjyllands Historiske Museum arbejdet med at optimere samarbejdet om lokalhistorie. Kulturarvsstyrelsen og Biblioteksstyrelsen har i to omgange bevilget penge til at udvikle og afprøve en model for, hvordan et ABM-samarbejde kan foregå. I projektet afprøves blandt andet hvordan koordination af formidling og drift af fælles læsesal kan foregå – og der opstillet en model for arbejdet, som vi gerne vil have respons på.

Projektets første fase er beskrevet i denne rapport: http://www.aalborgkommune.dk/Borger/Kultur-natur-og-fritid/lokalhistorie/Aalborg-Stadsarkiv/Documents/Modeludvikling-for-kommunalt-ABM-samarbejde-i-Aalborg-Kommune.pdf.

I anden fase af projektet er modellerne for samarbejde mellem institutionerne blevet afprøvet og evalueret på grundlag af tre konkrete projekter, som omfatter både indsamling, bevaring og formidling af samlingerne. Nu er det tid til at oplæg til en model for samarbejdet skal deles og vendes med andre museer, arkiver, biblioteker osv. – derfor indbyder vi til et vidensdelingsseminar, hvor vi glæder os til at høre synspunkter og reaktioner på modellen.

Program:
10-10.30: kaffe og indskrivning

10.30: Bodil Frandsen, Nordjyllands Historiske Museum: Velkomst
10.45: Jeppe Gustavsson, Aalborg Universitet: Netværksdannelse teoretisk set og konkret i ABM sektoren
11.15: Eksempel på ABM samarbejde fra Trondheim (Astrid Lövlien, leder af Statsarkivet)
11.45: Eksempel på ABM samarbejde fra Eskilstuna (Björn Lindwall, Kultur- och fritidsförvalningen, ABM Eskilstuna)

12.15-13: Frokost

13-14.30: Diskussion af ABM-model med udgangspunkt i konkrete projekter:
Bodil Frandsen, Nordjyllands Historiske Museum: Introduktion af projektet
Inger Kirstine Bladt, Nordjyllands Historiske Museum : Grønland i Aalborg – et indsamlings og formidlingsprojekt Tove Michelsen, Aalborg Bibliotekerne: HistorieAalborg – en ABM læsesal
Flemming Nielsen, Aalborg Stadsarkiv: Fælles magasin Spørgsmål og diskussion

14.30-15: Paneldebat med overordnet fokus på ABM samarbejde -, Ordstyrer Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv
15: Afslutning og Kaffe

Mvh. Aalborg Stadsarkiv  Nordjyllands Historiske Museum  Aalborg Bibliotekerne

Praktisk: Tilmelding til seminaret er nødvendig inden 4. Marts til historieaalborg@aalborg.dk. Spørgsmål om seminaret og projektet kan stilles til Tove Michelsen tm-kultur@aalborg.dk Deltagelse i seminaret er gratis. Der serveres frokost, kaffe, øl og vand undervejs – oplys venligst ønske om vegetarmad ved tilmelding

*Fotoet er fra et seminar om netværksdannelse

Read Full Post »

Landsforeningen til bevaring af fotografier og film (LFF) afholdt i går et yderst velbesøgt kursus, der dykkede ned i modsætningen mellem, at det bliver lettere og lettere at publicere og formidle kulturarvsinstitutionernes billeder og film på internettet  og  hensynet til ophavsretslige og etiske problemstillinger.  Nu er pp-præsentationer af oplæg og fotos fra kurset tilgængelige:  http://www.slideshare.net/Landsforeningen/presentations og http://www.flickr.com/photos/39232458@N06/

Kurset var bygget op i en vekselvirkning mellem overordnede oplæg om trends i tiden og den konkrete jura på området og erfaringer fra konkrete projekter.  Fra Stockholm deltog repræsentanter fra Bymuseet og Stadsarkivet med et oplæg, der tog udgangspunkt i, at institutionerne fra politisk hold er blevet bedt om at udarbejde en policy om publicering af kulturarv på nettet.  Ann-Sofi Forsmark og Lennart Ploom delte deres overvejelser, der blandt andet også omfattede muligheden for at arbejde med creative commons licenser.

De etiske overvejelser over hvor grænsen for hvilke billeder, der kan publiceres på nettet, som kan provokere politisk, sexuelt eller støde svage eller  minoritetsgrupper blev grundigt vendt i diskussionen, som fulgte efter Kim Furdal fra Museum Sønderjyllands reflektioner omkring formidling af fotos fra det tyske mindretal i Sønderjyllands flirten med nazismen under krigen. Henrik Lundbak fra Frihedsmuseet bidrog også med spændende overvejelser vedr. museets samling og formidlingen af denne på nettet.

Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær, Odense Stadarkiv, delte erfaringer fra projekt om formidling af pressefotografier i samarbejde med Fyens Stifttidende: FynskeBilleder.dk. Dan Nissen fra Det danske Filminstitut præsenterede et projekt, der viser Carl Th. Dreyer på web – værk og liv dokumenteret, som publiceres foråret 2010  og vendte hvilke ophavsmæssige problemer, DFI var løbet ind i.

Read Full Post »

Sloganet “Britain Loves Wikipedia” dækker over en fotoaktivitet, som opfordrer briter til at gå på museum, tage fotografier og uploade dem til Wikipedia. Eventet har kick-off “Wikipedia Loves Art” på Victoria & Albert Museum 31/1 2020 og sker i samarbejde med Collections Trust.

De deltagende museer opfordres til at give gratis adgang til “wikipedianske” fotografer, tillade stativ og blitz, evt. udlåne fotografiapparater, stille internetadgang til rådighed for upload og fx byde på rundvisninger samt forfriskninger for deltagere i aktiviteten.

Formålet er naturligvis at få flere fotos på wikipedia, men for museerne fremhæves mulighederne for at gøre samlingerne mere synlige, nå nye målgrupper og få flere gode fotos, som museet også selv kan bruge.

Kravet til ophavsret er, at billederne stilles til rådighed under én af følgende Creative Commons licenser:

Der er meget mere om initiativet på denne side hos Wikimedia på “Britain Loves Wikipedia” og mere i dybden om den særlige museumsvinkel på “britain Loves Wikipedia” .

Links til omtale af lignende initiativer:
Wikipedia Takes Manhattan
Wiki Loves Art NL

Dansk Wikipedia-fotojagt ved kulturnat 2009

Dette indlæg er også lige cross-blogget henne på http://www.formidlingsnet.dk

Read Full Post »

DBC har indgået et samarbejde med virksomheden Attention Solutions, der forhandler billeddatabasen Canto Cumulus. Ideen i samarbejdet er at forene Attention Solutions ekspertise som forhandler af én af markedets stærkeste billedregistreringsdatabaser, Cumulus med DBCs kernekompetencer inden for strukturering og registrering af metadata, herunder billed- og mediefiler.

Første initiativ i det nye samarbejde er et seminar om registrering af billed- og mediefiler for museer og arkiver. Seminaret afholdes den 10. februar 2010 i Ballerup og den 12. februar 2010 i Århus. Invitation til seminaret udsendes i løbet af kort tid.

Canto Cumulus er et netværksbaseret system til styring af digitale medier. Et såkaldt digital asset management system. Cumulus kan indeksere digitale dokumenter og filer, så de let kan genfindes og distribueres til et lokalt netværk eller via internettet.

Alt digitalt materiale kan samles og arkiveres centralt med Cumulus, som via webben kan give medarbejdere, leverandører og kunder adgang til det hele. Der er ikke blot tale om en billedbank, men om en database til opbevaring af billeder, brochurer, præsentationer, flash-animationer og digitale videofilm.

Samarbejdet med Attention indebærer at DBC fremover tilbyder rådgivning og udførelse af opgaver i forbindelse med strukturering, registrering af metadata og søgning i Cumulus.

Read Full Post »

Jeg har, som nævnt, udarbejdet en projektrapport i forbindelse med en webudstilling og lanceringen af en blog med og om lokalhistoriske fotografier fra Roskilde. Denne artikel er tænkt som en kort opsummering af nogle af de spørgsmål, der opstod for mig, omkring sprog og formidling af billeder, der er forankret i et bestemt lokalområde, når dette foregår i internationale sociale medier.

Jeg lavede en webudstilling for Roskilde Bibliotekerne her i efteråret. Webudstillingen bestod af en blog: www.historiefoto.dk og en Flickr-side www.flickr.com/photos/hudes_roskilde

Projektets formål var at få erfaringer med brugerskabt indhold og billedformidling i sociale medier på nettet. Et underordnet mål var at udveksle viden heri. Nedenfor vil jeg uddybe nogle af de sproglige årsager til, at Flickr ikke er helt let og lige til at bruge til samling og udveksling af viden og billeder i en lokalhistorisk dansk sammenhæng, hvis man vel at mærke vil udnytte alle de muligheder som web 2.0 burde give.

Min undersøgelsen er ikke strengt videnskabelig. I hele perioden, fra jeg uploadede det første billede i starten af oktober og frem til jeg stoppede projektet i begyndelsen af december, holdt jeg øje med statistikken. Der er en række mangler ved statistikprogrammet på Flickr, men det kan trods alt hjælpe en til at få en fornemmelse af, ad hvilken vej publikum kommer til siden. Det påfaldende var, at der stort set ikke blev brugt søgetermer og tags, men at mere end 99% af de klik, der var på billederne, stammede fra oversigtsvisninger af billedsamlinger (pools, sider, sets, collections osv.) eller fra andres billeder, hvor brugeren havde klikket på et af Hudes billeder via det lille browsingvindue i højre side. Når der endelig var blevet brugt søgeord, var brugeren som regel ikke kommet ind fra Flickr, men fra Google eller Google Images.

En væsentlig årsag kan være måden, som Flickr er organiseret på. Her er for eksempel rig mulighed for at abonnere på billeder fra udvalgte profiler eller melde sig ind i grupper, der deler ens interesse for en bestemt motivkreds eller et emne og derfra tilgå en billedsamling. Derved bliver det enkelt at orientere sig i og vælge ved hjælp af synet, fremfor at skrive ord i søgefelter. En anden væsentlig årsag kunne være, at brugerne af Flickr simpelthen ikke deler sprog. Det vil sige, at de måske orienterer sig via visuelle redskaber og sociale netværk, fremfor via verbalsproglige værktøjer, fordi det er det letteste i en flersproget kontekst.

Selv om Flickr er et socialt medie, er her ingen enighed om, hvordan man beskriver og tagger billeder. Man bruger ikke den samme indekseringsstrategi og det samme indekseringssprog. Som udenforstående var det påfaldende for mig, at selv blandt eksempelvis danske historiske organisationer og institutioner findes der ikke (i det mindste dele af) et fælles indekseringssprog, der benyttes på Flickr. Der er heller ikke forsøgt oprettet en fælles gruppe med et fælles register. Alle følger tilsyneladende deres eget spor og det sociale ved det sociale medie, som Flickr jo er, bruges ikke til at skabe fælles emneindgange til historiske danske billeder. En understøttelse af brugernes overblik og søgemuligheder kunne ellers være en stor gevinst, hvis man aftalte et enkelt (og gerne flere) fælles tag(s). Det vil lette søgninger i danske historiske fotografier på Flickr. Overblikket kunne yderligere understøttes af oprettelsen af et register over danske historiske arkiver og museer på Flickr. Eksempel på en metagruppe med register er her: www.flickr.com/groups/architecturedirectory/
men man kan jo også bare oprette en almindelig gruppe med tilhørende register… I tilknytning til rapporten er der en liste over danske museer og arkiver, der har lagt gamle fotografier på Flickr. Der er flere end man tror…

Den sparsomme aktivitet i kommentarfelterne omkring mange danske historiske billeder på Flickr, undrede mig. Måske handler det om, at Flickr henvender sig til folk, der gerne vil dele billeder og derfor ikke opleves som åbent for alle, inklusiv dem, der ikke selv har lyst til at lægge billeder ud, men som blot har noget at sige om et billede. Rent funktionelt egner Flickr sig til deling af billeder mellem fotografer og billedformidlere, men er mindre velegnet som decideret debatforum eller platform for deling af viden. Pointer omkring Flickrs funktionalitet er uddybet i rapporten.

Tavsheden i kommentarfelterne kan måske også findes i sproget. Man kunne tro, at der først og fremmest tales engelsk på Flickr, men det holder faktisk ikke i praksis. I forbindelse med mit lille projekt kom der kommentarer fra mange brugere, der kommenterede på engelsk, men når man gik ind på deres egne profiler foregik det på andre sprog, eksempelvis ungarsk. Desuden blev billederne blogget og twittet i eksempelvis Japan – på japansk. Naturligvis er der intet galt i dette. Der er tale om en international platform, med mulighed for i mindre fællesskaber at benytte sig af den fortrolighed, som findes i et fælles sprog, man er vokset op med eller deler i den gruppe, man tilhører.

Problemet opstår, når det er lokalhistorie, der skal formidles. For er de lokale fra det fysiske lokalområde overhovedet på Flickr og har de lyst til at melde sig ind der? Risikerer man at opbygge en sprogbarriere overfor danskere, hvis man også vil kommunikere med dem, der i virtuel forstand er lokale, nemlig dem, der er medlemmer af internetfællesskabet Flickr og derfor måske benytter sig af et andet sprog end dansk? Og omvendt?

Dilemmaet med at skabe kommunikation mellem flere “communities” eller sprogfællesskaber blev mere udtalt, da jeg benyttede muligheden for at melde “Hude fotografier” ind i Flickrs grupper. Ved at lægge billederne ud i pools blev de synliggjort for øvrige medlemmer af Flickr, men samtidig kom kommunikationen omkring billederne til at foregå på engelsk og andre sprog. Det var den formidlingsstrategi, der gav mest brugerskabt indhold (favoritstjerner, kommentarer, blogging af billederne, opfordringer til  at lægge billeder i pools osv). Annonceringsstrategien i de lokale medier i og omkring Roskilde og Roskilde Bibliotekerne gav til gengæld ikke andet end klik. Derfor fik jeg fornemmelsen af, at Roskildes egne bysbørn måske blev hægtet af deres egen historie, fordi meget foregik på andre sprog i et fællesskab, som de ikke var medlemmer af. Og hvad gør man så?

Se en liste over ikke-publicerede opgaver fra Biblioteksskolen, som behandler nogle praktiske erfaringer med formidling på web 2.0: Nogle praktiske erfaringer med web 2. (PDF, 14 kb).

Read Full Post »

Læs Vibeke Nielsens opgave “Lokale fotos i globale rammer. Et erhvervsrelateret projekt om formidling af lokalhistoriske fotografier i sociale medier på internettet”.

Vibeke Nielsen er studerende ved Danmarks Biblioteksskole og har arbejdet med formidling af Khristian Hudes billeder fra Roskilde på Flickr og en wordpressblog. Opgaven bringes her med venlig tilladelse fra Vibeke Nielsen, som oven i købet har lovet at lave at skrive et supplerende blogindlæg til den på arkivformidlings-bloggen. For projektet har rejst en lang række spørgsmål for hende, som det kunne være relevant at vende yderligere. Det drejer sig især om web 2.0 i forhold til det sociale, der foregår online, men også om billedformidling i forhold til sproglig formidling. 

Så glæd dig til flere godter. I mellemtiden kan du høste frugterne af Vibekes arbejder her på arkivformidlingsbloggen.

Hent opgaven her: Lokale fotos i globale rammer (pdf, ca. 2 MB).

Read Full Post »

 

11. maj 2009 lancerede Frederiksberg Stadsarkiv filmkanalen “Byen i Byen” på nettet. Filmkanalen har fra starten været en stor succes. Her 8 måneder efter lanceringen har filmkanalen passeret endnu en milepæl: 25.000 afspilninger. I skrivende stund er vi oppe på 25.161 afspilninger. Indtil videre har de mange besøgende brugt 51.629 minutter – svarende til 860 timer – på at se historiske filmoptagelser fra Frederiksberg. 63 personer er abonnenter på  “Byen i Byen”. De modtager besked via email, hver gang en ny film er klar til afspilning på kanalen. 200 film og filmklip er foreløbig tilgængelige på “Byen i Byen”, og de mange film og filmklip er embeddede på 33 sites.

Med “Byen i Byen” har Frederiksberg Stadsarkiv fået en fantastisk platform til at vise film fra det gamle Frederiksberg. Vel at mærke film, som frem til 11.maj 2009 levede en anonym tilværelse i stadsarkivets magasiner. Vi nærmer os efterhånden det punkt, hvor vi er ved at løbe tør for brugbart filmmateriale i vores egen samling. Vi agter derfor i 2010 dels at igangsætte en indsamlingskampagne på Frederiksberg, dels at bidrage med egne videooptagelser til filmkanalen. I disse dage følger vi for eksempel nedrivningen af den omtalte villa, Frederiksberg Allé 41, hvor den kommende metrostation skal ligge. De første optagelser kan allerede ses på “Byen i Byen”.

http://byenibyen.frederiksberg.dk/

Read Full Post »

Da David Ferreiro, som den 10 amerikanske rigsarkivar, tiltrådte røg både receptionens taler samt et lille slideshow fra begivenheden på YouTube. Især slideshowet giver indtryk af at en ny rigsarkivars tiltrædelse i USA er en begivenhed, som ikke kun berører institutionen og administrationen – men også den historieinteresserede verden. Der var talere fra historiske foreninger, og ikke mindst et par flotte velkomstkager, som blev skåret for under behørig opmærksomhed. Fin måde at vise NARA og institutionens nye leder frem på.

Read Full Post »

%d bloggers like this: