Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Posts Tagged ‘database’

Aalborg Stadsarkivs digitaliseringsværksted flytter ind i HistorieAalborg (læsesalen) i efterårsferien. Her bliver det muligt at se, hvordan arkivet digitaliserer film og lyd i arkivets åbningstid. Samtidig er det også startskuddet på en indsamlingskampagne – så folk opfordres til at tage deres egne gamle lydbånd, smalfilm og videoer med og få dem vurderet på arkivet!

Aalborg Stadsarkiv har fokus på indsamling af levende billeder og lyd i de kommende måneder, så materialet ikke går tabt og forsvinder hjemme i skuffer og skabe, efterhånden som apparater til afspilning forsvinder. Sammen med omk. 1500 film- og lydklip fra Stadsarkivets egen samling vil de ny-indsamlede film og lyd kunne ses på websiden Moviscop.dk, der også åbner i uge 42 (mere om det i en kommende blogpost).

Moviscop.dk giver mulighed for, at man kan skabe egne sekvenser, således at forskellige film og lydklip kan sammensættes efter interesse og afspilles samlet. Derefter kan man sende linket til sekvensen videre til kolleger, venner eller familie.

Indsamlingskampagnen og websiden Moviscop.dk er en del af projektet ‘Fra hjemmevideo til kulturarv’ og er finansieret af Kulturaftale Nordjylland og de deltagende institutioners egne midler. Det har som hovedmål at inddrage brugerne aktivt i processen med at indsamle, bevare og præsentere den nordjyske audiovisuelle kulturarv og formidle den på nettet.   Foruden Aalborg Stadsarkiv deltager Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum og Bangsbo Museum & Arkiv i projektet

Read Full Post »

digitaltmuseum

En række svenske museer, bl.a Nordiska Museet og Armémuseum har launchet websiten “Digitalt Museum” som indeholder en fælles billeddatabase. Siten er udviklet af Kultur-It og delvist finansieret af den norske “kulturarvsstyrelse”, ABM-utvikling. Databasen indeholder i tusindvis af fotos (fra bl.a. kendte “historiske” fotografer) samt genstandsbeskrivelser, mange af dem med billede.

Brugeren kan, i den avancerede søgning, søge på en lang række måder. Der kan fx opstilles kriterier, som rummer identifikationnummer, klassifikation, materiale, teknik og beskrivelse. Dvs. temmeligt faglige søgekriterier. Hvis man giver op overfor dette og blot i den enkle søgning skriver fx navnet på sogn/landsby eller betegnelse for en genstand – fx julribba eller bonad – leverer basen dog også træf. Det kan også lade sig gøre at filtere søgeresultaterne på f x sted og tidsperiode.

Desuden er der mulighed for at få vist et lidt større billede af den søgte genstand/foto men i en temmelig lav opløsning, og der er ofte et vandmærke, som går ind over selve billedets motiv.

Det bliver spændende at holde øje med, om der mon ikke også kommer lidt 2.0 på stedet efterhånden. Det kunne fx blot være lidt nem adgang til at dele, modtage feed, kommentere eller tagge. For eftersom denne type “store” produkter ofte er meget længe undervejs, er der formentlig gode grunde til, at dette ikke er med fra start 🙂

Indlægget er cross-blogget på http://www.formidlingsnet.dk

Read Full Post »

 kulturperler1

For få dage siden har det Det Kongelige Bibliotek åbnet Kulturperler, som rummer indgang til en lang række sites, der viser dansk kulturarv – i én eller anden form.  

Spørgsmål om, hvad “formidling” er, har som bekendt været diskuteret blandt kulturarvsinstitutionerne i mange år. Der er især forskel på, hvordan museer på den ene side og arkiver/biblioteker på den anden fortolket begrebet. Lidt firkantet udtrykt mener A og B, at formidling er at give adgang til et materiale og evt. forklare hvordan det kan bruges, hvor M i højere grad mener, at der skal være en berigelse i form af fortolkning eller fortælling, for at noget er “formidlet”. Måske bør vi også begynde at diskutere begrebet “digitalisering”. For Kulturperler fik i hvertfald mig til at spekulere på, hvornår man kan sige, at noget “er digitaliseret”.

Klikker man ind på “arkivalier” i Kulturperler, omfatter dette punkt fx de indscannede “rå” kirkebøger og folketællinger fra arkivalieronline – men punktet lister også Odensedatabasen, der er et resultat af indtastning og dermed har et lag af fortolkning. Dvs. den fortolkning, som sker, når kilden transskriberes.  Dansk Demografisk Database er ikke listet, men det er et undervisningsmateriale fra Dansk Folkemindesamling, nemlig Dagliglivets kultur, som indeholder udvalgte billeder og udvalgte, transskriberede tekster om forskellige emner.

Den store bredde i de listede materialer har fået mig til at overveje, om der er behov for at nuancere og definere begrebet “digitaliseret” og “digitaliseret materiale” lidt nøjere. Hvornår er noget “digitaliseret”? Når et bearbejdet udvalg er publiceret digitalt? Når samlede rækker af enheder fra fx en given arkivskaber er gjort tilgængelig via et digitalt medie, og  i “ufortolket” form?

Read Full Post »

Der er focus på billederne i arkivernes samlinger i formidlingsøjemed. I sidste uge lancerede Fyens Stiftstidende og Odense Stadsarkiv en billeddatabase med over 5000 billeder af Fyens Stiftstidendes pressefotosamling fra 1943 til 1970.
Det er et lille uddrag af de over 900.000, snart næsten 4 millioner negativer, som Fyens Stiftstidende har overdraget til Odense Stadsarkiv.
Der er mulighed for at søge i søgefelt, på et interaktivt fynskort, samt på emner og tags.
Sitet har web2.0 elementer med bla. tagclouds, men har ikke inkluderet mulighed for fx at give rum til brugernes kommentarer eller mulighed for at tagge.  Interessant er, at  kortelementet er baseret på en allerede eksisterende platform, nemlig Google Maps og at projektet er  et samarbejde med en kommercial partner og på samme tid arkivskaber, nemlig Fynske Medier.

url: www.fynskebilleder.dk

Read Full Post »

LFF (Landsforeningen til bevaring af fotografier og film) inviterer til kursus i emner, som er centrale i arkivformidlingen:

NOKS, Flickr, Scanpix, YouTube, Cumulus, Bibstream og meget mere -Kursus om fotografier og film på www – om valg af digitaliserings-strategier og platforme

28. januar 2009 i Historiens Hus i Odense

I år vælger LFF at dykke ned i problemstillinger, der har relation til formidling og tilgængeliggørelse af fotografier og film på internettet. Digitalisering, planlægning og udførsel, samt valg af databaser og formidlingsplatforme er i fokus på kurset. Vi har inviteret repræsentanter fra forskellige abm-institutioner, der hver præsenterer deres løsninger. Der er sat god tid af til spørgsmål fra deltagerne.

Program:

10.30-11.00 Ankomst & registrering – Kaffe & blødt brød

11.00-11.30: Hvad kan www2 bruges til? Overvejelser over bla Flickr, Picasa og YouTube’s anvendelse i de offentlige foto- og film-samlinger. Bente Jensen, arkivar, Aalborg Stadsarkiv

11.30-12.15: Valg af billeder til digitalisering og netpublicering . De voksende mængder af billeder kræver, at abm-institutionerne forholder sig kritisk til indsamling og prioriterer rækkefølge ved digitalisering.
Per Olav Torgnesskar, ansvarlig for fotoområdet, ABM-Utvikling , Oslo

12.15-13.15: Frokost

13.15-14.00: Digitalisering og tilgængeliggørelse af film og fotos: Erfaringer fra to institutioner : Thomas C. Christensen, museumsinspektør, Det Danske Filminstitut og Jes Rønnow Lungskov, e-arkivar, Vejle Byhistoriske Arkiv og Stadsarkiv

14.00-14.15: Spørgsmål til oplægsholderne

14.15 -14.45 Kaffe

14.45 -16.15: Valg af databaser til tilgængeliggørelse og formidling af fotos og film, erfaringer og overvejelser om fordele og ulemper ved konkrete løsninger : Dag Pettersson, Det Kongelige Biblioteks Kort og billedsamling, om Cumulus, Stine Nielsen, billedarkivar, Det Danske Filminstitut, om Scanpix, Mette Henriksen, arkivleder, Gentofte Lokalhistoriske Arkiv, om Danske Billeder, Tove Michelsen, sekretær for Arbimus, Aalborgbibliotekerne, om Arbimus

16.15-16.30: Spørgsmål til oplægsholderne

Afrunding v. LFFs formand Bente Jensen

Tilmelding: inden 22. januar 2009 ved henvendelse til LFFs sekretær: Kim Furdal, isl@museum-sonderjylland.dk , Tilmeldingen er bindende – dog mulighed for afmelding med tre dages varsel.

Prisen for kurset er for medlemmer af LFF 475 kr., for ikke medlemmer 575 kr., inklusiv frokost

Read Full Post »

%d bloggers like this: