Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for juni 2013

Jeg er faldet over dette skolehistoriske initiativ, som måske kan interessere andre.

“I de sidste 200 års skolehistorie står fortællingerne om grundskolens lærere helt centralt.

Deres betydning for udviklingen af bedre faglige og fysiske vilkår i skolen, både for lærere og elever, er markant. I erindringer om skolegang, som findes hos alle som en fast del af barndomsminderne, står markante lærere lysende klart frem – på godt og ondt. Men hvordan erindrer lærerne selv deres tid som undervisere?

Lærer for Livet er et treleddet formidlingsprojekt, som består af:
1. en indsamling og formidling af nutidige lærererindringer
2. en vandreudstilling med portrætter af lærerskikkelser gennem 200 år
3. en serie lærerinterviews, som sendes på DK4 gennem hele 2014

Indsamlingen af lærererindringer skal finde sted i første halvdel af 2014 med deltagelse af så mange lokalarkiver som muligt. I efteråret kåres de bedste erindringer som en del af jubilæets kulmination. Vi søger lokalarkiver, som gerne vil medvirke i indsamlingen af lærererindringer.
Interesserede kan henvende sig til projektkoordinator Anne Katrine Gjerløff, angj@dpu.dk

Er I som institution interesseret i at lægge hus til vandreudstillingen i 2014, så skriv til skole200@edu.au.dk.
Projektet er finansieret af Lærerstandens Brandforsikring”.

Kilde: Nyhedsbrev – juni 2013, skole200.

Read Full Post »

I samarbejde med Bakkehusmuseet, Revymuseet og Storm P. Museet lancerer Frederiksberg Stadsarkiv “Opgangen”.

Opgangen er et lyd- og billedmontage-portræt af en fiktiv beboelsesejendom på Frederiksberg. Opgangen består af ti historier, der er sammensat på tværs af tid og sted og bliver fortalt med forskellige historiske lag. Til hver af Opgangens ti lejligheder hører en nutidig og en fortidig fortælling, der flettes sammen på overraskende vis. De enkelte historier er ”sande”, forstået som hændelser, der virkelig har fundet sted på Frederiksberg, men selve rammen, opgangen, er fiktiv.

Fortællingerne i Opgangen tager afsæt i digitaliseret arkiv- og billedmateriale fra de tre museer og Frederiksberg Stadsarkiv. Projektet er blevet til i samarbejde med den prisvindende britiskfødte radiomontageproducent Tim Hinman og hans producerassistent Katrine Hedegaard. Projektet er finansieret med midler fra Frederiksberg Kommune.

Mød Opgangens beboere her: http://opgangen.frederiksberg.dk/

Read Full Post »

Hermed en indbydelse til arkivformidlingskonference i Oslo i efteråret. Der er CALL FOR PAPERS med frist 15. juni, og det vil være skønt med danske indlæg:

NORDISK ARKIVFORMIDLINGSKONFERANSE 2013
#arkividag – relevans, medvirkning, dialog

24.-25. oktober 2013 arrangerer Norsk kulturråd, Landslaget for lokal- og privatarkiv og Riksarkivaren i samarbeid med en nordisk fagkomité en nordisk arkivformidlingskonferanse på møtesenteret KS agenda i Oslo.

Vi ønsker å gjøre opp status for arkivformidlingsfeltet i Norden. Hva har vi oppnådd? Hvor går veien videre? Hva er de viktigste trendene, tendensene og plattformene? Hva er forventet av oss som samfunnsinstitusjoner, og hva slags samfunnsrolle mener vi selv arkivinstitusjonene bør ha? Konferansen vil knytte an til følgende temaer:

• Digitale tjenester og digital formidling • Arkivet som ressurs for kulturelle og kreative næringer og for regional utvikling? • Arkivet som besøksmål og fysisk rom i en digital tidsalder • Medvirkning og sosial inkludering

En del av innleggene på konferansen vil kunne inngå i en planlagt antologi om arkivformidling.

LYST TIL Å BIDRA? – CALL FOR PAPERS

Kunne du tenke deg å bidra med et innlegg på konferansen eller i antologien? Innlegg (på 20 min.) eller artikkel kan være oppsummering av et tema, drøfting av en problemstilling eller en presentasjon av et godt prosjekt. Beskriv ditt innlegg eller din artikkel med ca. 400 ord på et nordisk språk, og send forslaget til ranveig.gausdal@kulturrad.no  innen 15. juni 2013.

Norsk Kulturråd (Arts Council Norway), Riksarkivaren LLP-  Landslaget for lokal- og privatarkiv

Nordisk arkivformidlingskonferanse call for papers (1)  – Se indbydelse her som pdf

Du finder konference venue her: KS Agenda i Oslo: http://www.ksagenda.no/no/konferanse-oslo-motesenter/beliggenhet/

Read Full Post »

%d bloggers like this: