Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for the ‘film’ Category

brussels-attack

Foto Brussels Attacks, Getty Images

Hermed invitation til årets LFF vinterkursus, som er relevant for såvel store som mindre arkiver:

LFF-kursus onsdag 25. januar 2017 kl. 10.00 – 16.00 i Historiens Hus*, Odense

Hvad gør arkiver, biblioteker og museer, når voldsomme, overraskende eller glædelige begivenheder, pludselig sker? – lokalt, regionalt og nationalt. Har vi et beredskab – har vi en plan – har vi de rette færdigheder og det rigtige udstyr? Har arkiver, biblioteker og museer de rette samarbejdspartnere – og hvordan involveres de bedst? Ved vi, hvordan vi håndterer det pludselige i mødet med de mennesker, der er involveret – og det materiale, vi indsamler? Hvad med den overvældende mængde af data, vi står tilbage med?

Spørgsmålene hober sig op, så snart man begynder at reflektere over, hvordan arkiver, biblioteker og museer skal/bør indsamle materiale fra nutiden til eftertiden. Det har aldrig været vigtigere at skelne og prioritere benhårdt i de strategier, vi arbejder efter i institutionerne. Og eftersom det jo er LFF – hvilken styrke og værdi har fotografi og film i dokumentationen?

Derfor har vi i LFF i år valgt at få kyndige mennesker på banen, der kan give nogle saglige bud ud fra konkrete projekter på, hvordan arkiver, biblioteker og museer griber den enorme opgave an – en opgave som bare vokser – med medieudbuddet, de sparsomme ressourcer og den mangel på fordybelse, som kendetegner beslutningsprocesserne.

Årets LFF-kursus vil tage nogle særdeles presserende problemstillinger under kærlig behandling. Vi overvældes mere end nogensinde af mængden af data, der potentielt skal indsamles, registreres, bevares og formidles – både til nutiden og eftertiden, både lokalt, regionalt og globalt.

Kursusprogram

10.00 Indskrivning og blødt brød

10.25 Velkommen v. Mette Henriksen, formand for LFF

10.30 Det Norske Rigsarkivs håndtering af 22.7.2011, en case study v. Ole Gausdal, Riksarkivet: http://arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/Om-Digitalarkivet/Om-kjeldene/Minnematerialet-22-7

11.00 DEL DIN VIRKELIGHED – Everyday Project /Copenhagen Dox Film Festival v. Frank Poulsen http://www.everydayproject.dk/page/about

11.30 Unge laver film på deres egne mobiler – Lommefilm v. Martin Spenner http://www.lommefilm.dk/om- lommefilm/lommefilm

11.45 – 12.15 PANELDISKUSSION

12.15 – 13.00 FROKOST og KAFFE

13.00 Nationalmuseet – indsamling fra syriske flygtninge på Lesbos v. Gitte Engholm og Rune Clausen http://politiken.dk/kultur/kunst/ECE3187212/nationalmuseet-indsamler-ting-fra-syriske-flygtninge-paa- lesbos/

13.30 Forsøg med dokumentation af Flygtningelejr i Næstved v. Emilie Eskelund Larsen

13.45 VAND og FRUGT

14.15 I’m alive – en udstilling med interviews af flygtninge og deres historier om, hvordan smartphones og internettet hjulpet dem i løbet af deres farlige, lange rejse – Tekniska Museet i Stockholm v. Peter du Rietz http://www.tekniskamuseet.se/1/6317.html

14.45 – 15.30 PANELDISKUSSION

15.30 – 15.45 Gi’ det videre – Danskernes Danmarkshistorie – en del af HISTORIER OM DANMARK https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/danmarkshistorierne-faar-nyt-liv-i-2017– hvor arkiverne indsamler livshistorier i 2017 v. projektgruppen

15.45 Netarkivet – en status på statens egen samtidsdokumentation v. Madeleine Schlawitz, Netarkivets redaktionsgruppe og Det Danske Filminstitut

16.30-17.30 Generalforsamling i LFF

Praktisk:

Pris: Medlemmer 475,- kr. Ikke-medlemmer 675,- kr. Studenterpris: gratis (men husk tilmelding). Prisen er inkl. frokost og øl/vand. Vegetarmenu kan forudbestilles ved tilmelding.

Bindende tilmelding senest 18. januar 2017 til LFFs kasserer: Niels Løgager Nielsen: nielslog@yahoo.dk

AFBUD skal ske senest 3 dage inden kurset afholdes.

HUSK at oplyse evt. EAN-nr. og navne på deltagere ved tilmelding! Spørgsmål til kurset: Næstformand Madeleine Schlawitz: madeleines@dfi.dk

*Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C.

Read Full Post »

varmt velkommen  til LFF (Landforeningen til bevaring af foto og film)
sommerseminar:

LIGHT, CAMERA, ACTION!
Levende billeder af virksomheder
Markedsføring, identitetsdannelse, corporate history eller dokumentation?

18. juni kl. 10.00-16.00
på Gentofte Hovedbibliotek på Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen, Ahlmanns Allé 6, Gentofte

Lindø - Munkebo

Program:
10.00 – 10.20 Indskrivning

10.20 – 10.30 Velkomst ved formanden

10.30 – 11.15 Kenn Tarbensen, seniorforsker, Erhvervsarkivet: Foto og film i virksomhedsarkiver. Et forsøg på overblik over bevarede fotografier og film i virksomhedsarkiverne i Erhvervsarkivet – og tips om gode hits.

11.15 – 12.00 Isak Thorsen PhD, Københavns Universitet, Center for Moderne Europæiske Studier: Virksomhedsfilm – et historisk rids og æstetisk analyse – fra August Bloms film om Magasin ”Magasinets Datter” fra 1918 : http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/19502.aspx?id=19502til Christoffer Boes film ”We are Maersk” fra 2012.: http://www.youtube.com/watch?v=qjD9VvhXJrE

12.00 – 12.30 Spørgsmål og diskussion.

12.30 – 13.30 Frokost og kaffe

13.30 – 14.15 Peter Leth-Larsen, Fyns Stiftstidende: En Svanesang – Billeder fra Lindøværftet. Peter Leth-Larsen pressefotograf på Fyns Stiftstidende fulgte fra foråret 2011 lukningen af det, der engang var Danmarks største industriarbejdsplads – en arbejdsplads for tusinder af fynboer og fødested for nogle af verdens mægtigste containerskibe. Billedserien, der kom ud af det, kan i øjeblikket ses på Brandts Klædefabrik i Odense: http://www.brandts.dk/da/aktuelleudstillinger?option=com_content&view=article&id=497

14.15 – 14.45 Frugt & vand

14.45 – 15.15 Peter Hørup, Museumsinspektør, Gasmuseet: Kærlighed til kulgas – Arkitekten og multikunstneren Michael Varming var optaget af industrimiljøer og skabte bl.a tre korte film, der tilsammen dokumenterede afviklingen af de danske kulgasværker. Med udgangspunkt i Kul tur (1969), Helsingør gasværk (1976) og Sidste fyring (1983) vil der blive givet et bud på filmenes værdi som kulturhistoriske dokumenter, og hvordan de kan bruges til at levendegøre museumsformidlingen. Se klip fra ”Den sidste fyring”: https://www.youtube.com/watch?v=zVLAr0tABHs

15.15 – 15.40 Spørgsmål og diskussion

15.40 – 15.45 Afrunding v/formanden

16.15 – 17.00 Generalforsamling i LFF 2013

Pris
Medlemmer 475,- kr.
Ikke-medlemmer 675,- kr.
Studenterpris 200,- kr.

Prisen er inkl. frokost, kage og drikkevarer. Vegetarmenu kan forudbestilles ved tilmelding.
Bindende tilmelding senest 12. juni 2013 til LFF’s kasserer:
Niels Løgager Nielsen: nielslog@yahoo.dk

AFBUD skal ske senest 3 dage inden seminaret afholdes.
HUSK at oplyse evt. EAN-nr. og navne på deltagere ved tilmelding!
Spørgsmål vedr. kurset:
Formand Madeleine Schlawitz, madeleines@dfi.dk / tlf. 33 74 35 93 eller
Næstformand Bente Jensen, bej-kultur@aalborg.dk / tlf. 99 31 42 32

Illustration: Fra EN SVANESANG – BILLEDER FRA LINDØ
Peter Leth-Larsen (f. 1969) fulgte fra foråret 2011 lukningen af det, der engang var Danmarks største industriarbejdsplads – en arbejdsplads for tusinder af fynboer og fødested for nogle af verdens mægtigste containerskibe.

Read Full Post »

Onsdag 23. januar 2013 kl. 10.00 – 16.00 i Historiens Hus i Odense

Landsforeningen til bevaring af fotografier og film (LFF) inviterer til et nyt og spændende kursus.

lffKursets tema kan uddybes med følgende spørgsmål:

Hvad sker der med det lokale, regionale og det nationale i det 21. århundredes lokalitet, cyberspace?

Hvordan opfattes stedet på billeder som arkiver, biblioteker og museer tilgængeliggør på nettet? – Fremmer den digitale verden det største og allerede kendte? – Hvilke muligheder giver det digitale for brugerinddragelse i stedsbestemmelse af billeder? – Hvilke tanker og visioner ligger der bag, når vi lægger billeder op på nettet? – Hvor vil vi gerne være synlige? – Ændrer det digitale univers med dets muligheder for geografisk søgning f.eks. ved vores opfattelse af billederne og stedet? – Hvem skal eksponere materialet? Staten? Google? Kulturstyrelsen? eller lokale institutioner?

Blandt andet disse spørgsmål vil vi i LFF gerne være med til at få debatteret og forsøgt besvaret i løbet af kursusdagen i Odense og vi håber meget at deltagerne vil hjælpe med at få kvalificeret debatten og få bragt en masse relevante vinkler til torvs. Vel mødt!

Program for dagen:

10.00 – 10.30: Indregistrering & kaffe m. brød

10.30 – 10.35:  Velkomst v/LFFs formand, Madeleine Schlawitz, Det Danske Filminstitut

10.35 – 11.10:  Om websitet “1001 fortællinger om Danmark” –  Billedbrug og brugeradfærd Mette Bom, Kampagnerådgiver Kulturministeriet

11.10 – 11.40: Aarhus StreetMuseum At opleve byens historie gennem gamle fotografier, på stedet i byens rum. En app, der formidler spændende historiske steder og begivenheder i Århus. Nu gør vi den endnu bedre, og har spurgt nuværende og potentielle brugere: Hvad vil gøre din oplevelse endnu bedre og mere vedkommende. Et eksempel på at inddrage brugerne i, hvordan vi formidler vores lokale historie. Anneken Appel Laursen, Den gamle By

11.40 – 12.10: Danmark set fra luften. Massedigitalisering og brugerdreven geo-tagging. Henrik Dupont, Kort- og Billedafdelingen, Det Kongelige Bibliotek

12.10 -12.30: Panel 1 spørgsmål og opsamling

12.30 – 13.15: FROKOST (OBS! OBS! Ekstraordinær generalforsamling for medlemmer!)

13.15 – 13.45: Over grænser. Kulturarv på www.europeana.eu Christian Ertmann-Christiansen, Digital Infrastruktur og Service og  Mette Kia Krabbe Meyer, Kort- og Billedafdelingen, Det Kongelige Bibliotek

13.45 – 14.30: Lokalitet og bevægelse: Stedets rolle i indsamling, registrering og formidling af billedet  set gennem to migrations-samlinger: Det Danske Udvandrerarkiv og Immigrantmuseet i Farum forholdt til en lokalt baseret og defineret samling, Aalborg Stadsarkiv. Torben Tvorup Christensen, en repræsentant fra Immigrantmuseet og Bente Jensen

14.30 – 15.00: KAFFE OG KAGE

15.00 – 15.30: panel 2: Spørgsmål og opsamling

15.30 – 15.45 Orientering: www.digitalbevaring.dk. Nu også om digitalisering Jette G. Junge, Statsbiblioteket

15.45 – 16.00: Afsluttende bemærkninger og sommerseminar 2013  v/formanden

Kurset afholdes i Historiens Hus i Odense, Klosterbakken 2, Odense C.

Pris

Medlemmer                                 475,- kr.

Ikke-medlemmer                         675,- kr.

Studenterpris                              300,- kr.

Prisen er inkl. frokost og øl/vand.

Vegetarmenu kan forudbestilles ved tilmelding.

Bindende tilmelding senest 16. januar 2013 til LFFs kasserer:

Niels Løgager Nielsen, nielslog@yahoo.dk, tlf.2024 5180

AFBUD skal ske senest 3 dage inden seminaret afholdes.

HUSK at oplyse evt. EAN-nr. ved tilmelding!

Spørgsmål vedr. kurset:

Formand Madeleine Schlawitz, madeleines@dfi.dk / tlf.33 74 35 93 el.

Næstformand Bente Jensen, bej-kultur@aalborg.dk / tlf. 99 31 42 20

* Illustration: Google-screen dump + webgrafik af Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense.

Read Full Post »

Planchen sættes op

Lige over for Vejle Stadsarkivs domicil på Enghavevej 2 har der siden 1957 ligget en parkeringsplads med det yndefulde navn: Marias Plads. Navnet er naturligvis ikke opstået af ingenting men relaterer til Sct. Maria Hospital – drevet i mange år af en belgisk nonneorden. Sammen med hospitalet omkranses parkeringspladsen af flere statelige bygninger som alle rummer spændende historier. Her ligger nemlig også den gamle amtmandsbolig, den tidligere dommergård, den gamle politistation og før saneringen i 1917-1919 mange små private huse. Vejles katolske menighed har også altid holdt til i kvarteret med både kirke, skole og hospital.

Men nu skal det hele laves om. Parkeringspladsen bliver fjernet og i stedet etableres en aktiv og moderne bypark med bl.a. grønne områder, skaterbaner, en åben scene og et lille spisested. Et tiltag Stadsarkivet hilser meget velkomment, da det potentielt vil trække et helt andet publikum tættere på vores hus.

Vi glæder os til den nye plads står færdig, men det næste års tid vil der ikke være andet end byggerod og byggelarm at fornøje sig over.

Indtil vi fik ideen om – som flere andre kulturinstitutioner i disse år – at fortælle pladsens historie, der hvor pladsen er.

Teknik & Miljø i Vejle Kommune hilste ideen velkommen, og vi havde hurtigt et meget frugtbart samarbejde i gang.  Deadline blev 10. august 2012, hvor minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, var inviteret for at tage første spadestik og dermed markere igangsætning af byggeriet.

Denne dato er vi nu forbi og det færdige produkt – en planche på 2×9 meter – står nu centralt og velplaceret i et område, hvor bl.a. hundredvis af skoleelever passerer.

Processen har været ualmindelig spændende og også anderledes end ”plejer.”

For det første havde vi en ekstern partner med (Teknik & Miljø), som havde stor indflydelse på både proces og produkt. Teknik & Miljø formidler traditionelt meget gennem udendørs plancher. Her kunne vi trække på deres erfaringer med layout og udstillingsmaterialer, hvor vi til gengæld kunne byde ind med pædagogiske refleksioner og erfaring med at formidle lokalhistorisk stof til et bredt publikum. I dag kan vi se tilbage på et samarbejde med stor respekt for og positiv udnyttelse af forskellige fagligheder.

For det andet var bevidstheden om, at denne udstilling ikke kun ville blive set af vores sædvanlige arkivbrugere, en enorm drivkraft og meget motiverende.

Endelig var det en udstilling, hvor vi endnu engang kunne komme til at lege med QR-kodernes muligheder.  Vi fik udnyttet vores mobiloptimerede Vejlewiki som tilbud til de videbegærlige og et filmklip fra 1927 på Youtube, hvor Chr. X bevæger sig rundt i området.

Arbejdsfordelingen i vores projekt blev, at Stadsarkivet leverede materiale (research, fotos, tekst, QR o.l.), mens Teknik & Miljø stod for layout samt trykning og opsætning af planchen.

Minister Carsten Hansen holder tale – planchen anes til højre i billedet

Jeg er sikker på, at vi med dette projekt har sat gang i en oplagt samarbejdsrelation.  Jeg kan kun anbefale, at andre forsøger sig med noget tilsvarende. Som regel arbejder tekniske forvaltninger med store budgetter, når de går i gang med diverse byggeprojekter. Budgetter som ikke nødvendigvis bliver væltet af dyre tryk og opsætning.

Read Full Post »

Som et led i en overordnet digitaliseringsstrategi i Frederiksberg Kommune har Frederiksberg Stadsarkiv arbejdet med at udvikle nye formidlingstiltag, som skal skabe opmærksomhed omkring digitaliseret materiale fra arkivets samling. Da årsdagen for  Royal Air Forces fejlbombning af Frederiksberg 21. marts 1945 nærmede sig, besluttede vi os for at prøve kræfter med billeddelingsplatformen www.historypin.com .

Lidt om baggrunden

I timerne og dagene efter fejlbombardementet blev de massive ødelæggelser i området omkring Den franske Skole dokumenteret ved billedoptagelser fra forskelligt hold, blandt andet dokumenterede Frederiksberg Brandvæsen ødelæggelserne.  Da Frederiksberg Stadsarkiv i marts måned netop fik sin billedsamling tilbage fra scanning, heriblandt også billeder fra Frederiksberg Brandvæsens arkiv, var det oplagt at prøve kræfter med at få aktiveret dele af det indscannede materiale på billeddelingsplatformen.

Det skal her bemærkes, at arkivet jo i forvejen ”deler sine billeder” på www.danskebilleder.dk, så det der har været projektet her har været (gratis) at lege med teknologi og afprøve, for arkivet, nye måder at formidle aktuelt stof på. Markeringen af årsdagen for fejlbombningen på HistoryPin har ikke stået alene, men er blevet akkompagneret af artikler i den lokale dagspresse, samt via opsætning af skilte med qr-koder ved mindesmærket for fejlbombningens ofre på Frederiksberg Allé. Ved at scanne qr-koderne har smartphone brugere kunnet afspille film optaget i dagene efter bombardementet on location. Filmene er stillet til rådighed af Frihedsmuseet og de er lagt op på Stadsarkivets filmkanal http://byenibyen.frederiksberg.dk . Efter opsætning af QR-koderne har vi haft 637 afspilninger af filmene.

"QR-kode"

Hvis du scanner koden kan du se en kort film om ødelæggelserne i området omkring Den franske Skole. Frederiksberg Stadsarkiv.

  Erfaringerne med Historypin

Tilbage til HistoryPin. HistoryPin har været interessant for os, fordi teknologien allerede er der. Kort fortalt så er HistoryPin en platform, hvor private og institutioner i skønsom blanding kan uploade billeder og lyd og lave historiske tours. For at man rigtig kan udnytte HistoryPins funktionaliteter skal motiverne på billederne helst være taget i gadeplan. Dette tillader, at man som bruger dels kan geotagge sit billede og ”sætte en nål i det” på den rette lokalitet på et kort men mere interessant, at man kan placere det historiske billede ovenpå nutiden i Street View. Brugere kan downloade Historypins app gratis til både android og iphone og kan med gps baseret kortteknologi blive foreslået billeder, der er tagget i nærheden af,  hvor man befinder sig.

Layerteknologien kender de fleste sikkert fra Museum of Londons store projekt Street Museum som er stort, flot (og formodentlig dyrt). Layerteknologien synes vi har været relevant og interessant at bruge i forbindelse med markeringen af RAFs fejlbombning, da gadebilledet på Frederiksberg ændredes på et slag den fatale dag i 1945, men der er ingen tvivl om at layerværktøjet vil være sjovt og brugbar i et utal af formidlingssammenhænge, hvor man ønsker at illustrere forandring eller før/nu.

Maglekildevej

Et screen dump af en visning af et billede tagget på Maglekildevej. Frederiksberg Stadsarkiv.

Vi har lagt 12 billeder op på Historypin og intentionen var egentlig at bruge deres “tour” funktion, hvor man kan forbinde billederne til hinanden og således guide brugeren på en tour fra billede til billede. Imidlertid har Historypin endnu ikke muliggjort at tourfunktionen fungerer i deres app version, hvilket er et minus (som de iøvrigt regner med at rette op på i løbet af i år).

Layervisningen fungerer rigtig godt, hvis man er omhyggelig med taggingen og med at finjustere placeringen af det historiske billede på street view visningen. Vi har dog kæmpet lidt med selve finplaceringen, da dettte værktøj engang imellem ikke virker så smidigt som demoen ellers lover. Men det kan være afhængig af den computer og den forbindelse man arbejder fra.  Vi har i skrivende stund haft 1352 views på billederne og det er vi egentlig godt tilfredse med – da vores brug af platformen først og fremmest var tænkt som aktuel formidling om et aktuelt historisk emne.

Read Full Post »

LFFs (Landsforeningen til bevaring af foto og film) seminar ” TAG” er kun et fattigt ord! om Brugerindflydelse, Brugerinddragelse & Brugergenereret indhold i Historiens Hus i Odense  25. januar samlede cirka 90 deltagere fra alle sektorer.

Det er nu muligt at se oplægene:

Hans Dam Christensen, forskningschef/IVA :“Hertil og ikke længere – indtil videre?”

Om forholdet mellem brugerinddragelse og den faglige autoritet

Kim Furdal, Museumsinspektør, ISL“Hvem er vores brugere?” Og hvad kan vi bruge dem til?

Mette Kia Krabbe Meyer, forskningsbibliotekar, KB & Rasmus Thøgersen, EUROPEANA & ERASMUSstipendiat, KB

“Your library needs you”. Brugerinddragelse på Det Kongelige Bibliotek.

Jacob R. Wang – Odense Bys Museer, projektleder/Historisk Atlas:“Det digitale museum som platform”.

Sarah Giersing, Museumsinspektør, Københavns Museum: “Brugerbilleder på VÆGGEN: Fremtidig kulturarv?”

Jeppe Christensen, IT-arkivar, Københavns Stadsarkiv,Politietsregisterblade.dk”. En succeshistorie om et projekt, der realiseredes på baggrund af brugerengagement og inddragelse

på Landsforeningens slideshare:  http://www.slideshare.net/Landsforeningen

Fotos fra seminaret finder I på:  http://www.flickr.com/photos/39232458@N06/sets/72157629040271091/

Read Full Post »

12 december mødes medlemmer af ODAs formidlingsnetværk med kolleger i Skåne på Malmø Stadsarkiv til juleseminar. Juleseminaret er efterhånden en tradition, som inkluderer et dansk/skånsk julebord.

Temaet i år var “Arkiver, undervisning og skoler” og vi var så heldige, at Maria Press fra Statsarkivet i Trondheim havde mulighed for at deltage og fortælle netværket om projektet “Vendepunkt”.  Et samarbejdsprojektet, der inkluder kreative metoder.  Oplæget blev fulgt af indlæg fra Rigsarkivet i DK, Malmø Stadsarkiv, Arbejdermuset, Arkivet i Ringsted, Frederikshavn Stadsarkiv og arkivet i Silkeborg.´Oplægene vidnede om hvilken stor ressource arkiverne samlinger er for undervisningen og et  præsenterede væld spændende pædagogiske metoder og organiseringsformer.

Programmet for dagen kan ses nedenfor. Præsentationer findes på http://www.slideshare.net/Arkivformidling , fotos på http://www.flickr.com/photos/36794449@N05/sets/72157628414441669/

Program

11-11.45        Maria Press (Statsarkivet i Trondheim): Præsentation af det tværfaglige projekt Vendepunkt, der er et samarbejde mellem litteratur, drama og arkiv for unge – http://www.arkivsenteret.no/nettutstillinger/vendepunkt/

12-12.30        Anders Dalsager (Rigsarkivet): Skoleelever som historiedetektiver – arbejde med Rigsarkivets originale dokumenter i 7.-9. klasse 

12.30-13.30   Lunch

13.30-14        Karin Sjöberg & Kerstin Martinsdotter (Malmö): Skolutställning, en kvinnoworkshop och den nya läroplanen i Sverige

14-14.30        Kathrine Noes Sørensen (Arbejdermuseet): Arkivformidling i forhold til de historiske kanonpunkter og trinmål med særligt fokus på unge i 9. klasse samt de gymnasielle uddannelser

14.30-14.45   Kaffe

14.45-15.05   Anette Månsson (Ringsted): Slægtsforskning til 4. klassetrin

15.05-15.25   Karen M. Olesen (Frederikshavn): Gymnasieklasse levendegør slægtsforskning i stadsarkivet

15.25-15.45   Peter Mouritsen (Silkeborg): Foreløbige erfaringer med “Street Museum” i Silkeborg

Read Full Post »

I maj 2010 gik Vejle Stadsarkiv i luften med Vejlefilm.dk. Der lå mange overvejelser bag lanceringen af sitet, og formålene strittede i mange retninger. Bevaringsperspektivet var vel egentlig det, der satte hele processen i gang, men dette lille indlæg skal udelukkende handle om, hvordan sitet er blevet modtaget – både i og uden for vores lokalområde.

 Vi havde en ide om, at vi med gamle film kunne nå langt ud over vores traditionelle kernebrugere. På det lokale område forestillede vi os for eksempel, at skolerne kunne gøre brug af filmklippene i undervisningen. Vi havde også en ide om, at gamle film kunne appellere til alle aldersgrupper og muligvis være indgangen for nye brugere af Stadsarkivet. Nationalt og internationalt forestillede vi os, at alle med relation til Vejle – fraflyttere og udvandrere – kunne få stor fornøjelse af sitet.

 Med så stor og bred en målgruppe var PR-strategien lidt usædvanlig i forhold til andre af Stadsarkivets formidlingsprojekter. Naturligvis modtog alle lokale medier en pressemeddelelse, men vi adresserede den også til regionale og nationale medier. En særlig indsats blev gjort i forhold til udenlandske medier og organisationer med tilknytning til Danmark, f.eks. www.danes.dk (Danes worldwide – en forening for danskere i udlandet), den danske koloni i Schweiz og sågar Solvang i Californien.

 PR-strategien gav pote. Vi fik som sædvanlig en god dækning lokalt, og på det regionale plan var Vejlefilm.dk omtalt på flere nyheds-sites. De landsdækkende medier gik det mere trægt med, og hvad der skete i de udenlandske foreninger, kan vi ikke rigtig vide noget om. Med en strategi som denne er det naturligvis interessant at kigge lidt på statistikken for vores besøgende og især: hvor kommer de fra?

 

I perioden 1. maj til 1. juni 2010 havde sitet 2688 gæster (heraf 1735 nye besøgende) fordelt på 16 lande. Danmark er naturligvis topscoreren med 2594. Herefter kommer USA med 16, Tyskland med 15, Sverige med 14, Norge med 12, Spanien med 10, Canada med 9, Australien med 4, Irland med 3 og endelig Storbritannien også med 3. I Danmark var 1394 besøgende fra Vejle-området – de resterende 1200 fordeler sig over hele landet.

 Denne fordeling er vi godt tilfredse med: Den største gruppe ligger naturligvis – som den skal – i Vejle. Det mest overraskende er, at 1200 personer uden for kommunegrænsen havde hørt om sitet og fundet det interessant nok til at klikke sig forbi. Endelig er det også tilfredsstillende med et projekt som dette at nå ud over landegrænserne.

Den største, direkte respons på sitet er kommet fra nye brugere – brugere, som slet ikke har kendt til Stadsarkivets eksistens tidligere. Rigtig mange henvendelser har handlet om muligheden for at købe dvd’er med Vejlefilm (hvilket har givet helt nye overvejelser), adskillige anerkendende mails er ankommet fra danskere i udlandet, og hurtigt var der også lokale undervisere, der opdagede potentialet i filmklippene.

 Ovenstående tal er taget fra den første måned efter lanceringen. I dag – et år efter – kan vi ikke prale med den samme statistik. Nyhedsværdien er ikke den samme længere, men vi er stadig godt tilfredse. Hver gang vi lægger en ny film på (ca. hver 2. måned), peaker besøgstallet igen, og vi har stadig en pæn fordeling af lokale, nationale og udenlandske besøgende.

Read Full Post »

Når vi som arkiver laver formidling på diverse sociale medier, foto- og filmdelingstjenester, kan man let få fornemmelsen af, at den fagre nye verden byder på uendelige muligheder og ingen grænser for formidlingen.

Sex, vold og våben

Dette billede var for stærk kost for et amerikansk flymagasin, og arkivar Erik Gøbel, måtte finde en anden illustration, til sin artikel i magasinet i 2010. Kilde: koloreret stik, Nationalmuseet. Her gengivet efter: Fjernt fra Danmark, Eilstrup og Boesgaard, Lademann, 1974.

De mest benyttede tjenester (fx You-tube, Flickr, Facebook og Twitter) er alle amerikanske selskaber, og er dermed underlagt amerikansk lov. Brugere i hele verden må følge de anvisninger selskaberne har udstukket for brug af deres tjeneste – brydes reglerne gøres der kort proces: posten slettes og – som oftest efter en advarsel – deaktiveres også selve profilen/kontoen. Samtlige tjenester har forbudt visning af nøgenhed, vold og ulovlige handlinger som fx narkomisbrug, og mange har også løsere definerede restriktioner overfor fx rygning blandt mindreårige, druk, våbenbrug mv. Fælles for dem alle er, at det er tjenesten, der suverænt har ret til at vurdere, hvad der anses som ’unsafe’ (Flickr), ’dårlige ting’ (You-Tube) eller mere generelt, hvad der er ’i strid med vores anvendelsesvilkår’ (Facebook).

Deaktiverede kusser

I februar 2010 havde DR2 temaaften om ’kussen’. I den anledning postede billedkunstneren Frode Steinicke et foto af den franske maler Gustave Courbets maleri “L’Origine du monde” (”verdens oprindelse”) fra 1866 på sin Facebook-profil. Inden længe blev fotoet fjernet og profilen deaktiveret. Steinicke modtog denne begrundelse: ”Facebook tillader ikke billeder, der hænger et enkeltindivid eller en gruppe ud, viser nøgenhed, stofmisbrug eller vold eller på anden måde overtræder vores Anvendelsesvilkår. Disse politikker skal sikre, at Facebook bliver ved med at være et sikkert og trygt onlinemiljø at bevæge sig i, også for de mange børn, der bruger sitet.” (se også: http://www.denfri.dk/2011/02/facebook-indf%C3%B8rer-kusse-censur/)

I protest mod dét, som flere facobook-brugere opfattede som bonert censur og stivnakket nypuritanisme, blev der i de efterfølgende uger, oprettet et hav af nye ’falske’ profiler, med selvsamme kunstværk som profilbillede, og Facebook-teamet fik nu travlt ved deaktiveringsknappen.

Homo-erotik

Da Statens Arkiver markerede Copenhagen Pride på Facebook og Flickr, blev både livrem og seler fundet frem – mange fotos kom slet ikke på, mens andre blev tækkeligt (om)skåret. Kilde: Københavns Kriminal- og Politiret, Justitskontoret: Pådømte sager oktober 1907 nr. 229.

Med denne historik in mente, gik Statens Arkiver i sidste uge varsomt til tasterne, da vi ville markere ’Copenhagen Pride’. Med udgangspunkt i bevismaterialet fra en retssag fra 1907, hvor 12 mænd blev dømt for ’omgængelse mod naturen’, ønskede vi at vinkle formidlingen omkring romantik og erotik, frem for straf og forbud. Men da vi postede kærestebreve og pornografiske fotos, så vi os nødsaget til at udvise en – efter vores opfattelse – alt for bonert selvcensur.

For ud over at vi som arkiver selvfølgelig skal være vakse ved firewall’en, når det kommer til copyright, klausuler og andre rettigheder til de fotos, film og kunstværker vi lægger frem for verden, så skal vi altså også tænke over, om vores illustrationer er tilpas politisk korrekte og dydige, hvis vi ikke vil risikere at blive deaktiveret.

Smitter bonerthed?

Selvom der er fuld ræson i, at der ikke må uploades vejledingsfilm om bombefremstilling på You-tube, og at der ikke må trives børneporno på Flickr, så byder den bonerthed, som tjenesternes restriktioner stiller os overfor, på et problem i den historiske formidling.

Reklame for Mrs. Winslows Soothing Syrup – For Children Teething, med 65 mg morfin pr. 30 cl. Her gengivet efter: http://www.steampunk.dk/?s=the+big+binge

Opfattes fx et stik fra 1750’erne af en værtshusslåskamp, som ’vold’? Kan reklamer fra 1870’erne for opiumspræparater, opfattes som opfordring til narkomisbrug? Og kan vi overhovedet fortælle historien om dansk kolonieventyr, uden at vise billeder af underkuede (halvnøgne) slaver?

Det er knald eller fald – er dit arkiv villig til at risikere profil og followers for én velillustreret historie, eller må den brede og nemt tilgængelige sociale webformidling, lægge gebisset og præsenteres med et tandløst Mona Lisa-smil?

Community guidelines for udvalgte sociale webtjenester

You-Tube: http://www.youtube.com/t/community_guidelines
Facebook: http://www.facebook.com/home.php#!/terms.php
Flickr: http://www.flickr.com/guidelines.gne
Twitter: http://twitter.com/tos

Read Full Post »

Nu er Gentofte også begyndt at lægge filmklip på nettet

På et af filmklipene ser man indvielsen af Gentofte Stadion, 1942

Nu kan borgerne i Gentofte følge med i, hvordan man tidligere festede på Gentofte rådhus? Eller opleve de dramatiske scener, når Gentofte brandvæsen rykkede ud til ildebrande rundt omkring i kommunen, eller overvære det magiske øjeblik, da Gentofte Stadion blev indviet i 1942? De gamle filmklip er lagt på Gentoftes egen filmkanal på YouTube – http://www.youtube.com/GentofteFilm.

Filmkanalen giver borgerne rig mulighed for at dykke ned i Gentoftes særlige historie igennem de levende billeders fortælling. Filmene omhandler Gentofte i perioden fra 1920’erne til 1950’erne, og de stammer alle fra samlingerne i Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte. Her kan man få et interessant indblik i hverdagen og familielivet i Gentofte gennem tiden.

Med initiativet ønsker leder af Lokalhistorisk Arkiv Mette Henriksen at levendegøre den lokale historie i Gentofte: ”Levende billeder har en utrolig stor effekt og kan genskabe unikke historiske øjeblikke”.

Foreløbig er der lagt 26 filmklip ud på kanalen, men der vil løbende blive lagt flere film ud. Arkivet opfordrer samtidig til, at borgerne indlevere flere film til samlingerne, så de originale film kan blive bevaret for eftertiden og formidlet på filmkanalen.

Filmene vil kunne ses i deres fulde længde i Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte. Yderligere information: Mette Henriksen, Lokalhistorisk Arkiv, lokalarkiv@gentofte.dk, 39 98 58 20.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: