Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for august 2011

Tak for et spændende møde i mandags. Jeg har tænkte meget på alle de forskellige gode og spændende formidlings-initiativer der er i gang rundt omkrig i det danske arkiv-landskab. En rigtig vigtig faktor i den sammenhæng er efter min mening dem vi formidler til – altså brugerne. Hvad ved vi om brugerne af digitale tilbud og brugerne af f.eks. læsesal? Er det de samme? Jeg tænker på om der måske er nogen som har foretaget en egentlig brugerundersøgelse? Det kan være at arkivets tilbud som helhed eller i forbindelse med enkelte formidlingstilbud. I forhold til de digitale tilbud er der jo rigtig store muligheder i Google Analytics, men jeg tænker erfaringer med f.eks. spørgeskemaer, fokusgrupper eller brugertest.

Under alle omstændigheder vil det være spændende at høre om erfaringerne med vidensindsamling(er) om brugerne og i særdeleshed om større undersøgelser om omfatter både brugere og ikke-brugere.

Read Full Post »

Når vi som arkiver laver formidling på diverse sociale medier, foto- og filmdelingstjenester, kan man let få fornemmelsen af, at den fagre nye verden byder på uendelige muligheder og ingen grænser for formidlingen.

Sex, vold og våben

Dette billede var for stærk kost for et amerikansk flymagasin, og arkivar Erik Gøbel, måtte finde en anden illustration, til sin artikel i magasinet i 2010. Kilde: koloreret stik, Nationalmuseet. Her gengivet efter: Fjernt fra Danmark, Eilstrup og Boesgaard, Lademann, 1974.

De mest benyttede tjenester (fx You-tube, Flickr, Facebook og Twitter) er alle amerikanske selskaber, og er dermed underlagt amerikansk lov. Brugere i hele verden må følge de anvisninger selskaberne har udstukket for brug af deres tjeneste – brydes reglerne gøres der kort proces: posten slettes og – som oftest efter en advarsel – deaktiveres også selve profilen/kontoen. Samtlige tjenester har forbudt visning af nøgenhed, vold og ulovlige handlinger som fx narkomisbrug, og mange har også løsere definerede restriktioner overfor fx rygning blandt mindreårige, druk, våbenbrug mv. Fælles for dem alle er, at det er tjenesten, der suverænt har ret til at vurdere, hvad der anses som ’unsafe’ (Flickr), ’dårlige ting’ (You-Tube) eller mere generelt, hvad der er ’i strid med vores anvendelsesvilkår’ (Facebook).

Deaktiverede kusser

I februar 2010 havde DR2 temaaften om ’kussen’. I den anledning postede billedkunstneren Frode Steinicke et foto af den franske maler Gustave Courbets maleri “L’Origine du monde” (”verdens oprindelse”) fra 1866 på sin Facebook-profil. Inden længe blev fotoet fjernet og profilen deaktiveret. Steinicke modtog denne begrundelse: ”Facebook tillader ikke billeder, der hænger et enkeltindivid eller en gruppe ud, viser nøgenhed, stofmisbrug eller vold eller på anden måde overtræder vores Anvendelsesvilkår. Disse politikker skal sikre, at Facebook bliver ved med at være et sikkert og trygt onlinemiljø at bevæge sig i, også for de mange børn, der bruger sitet.” (se også: http://www.denfri.dk/2011/02/facebook-indf%C3%B8rer-kusse-censur/)

I protest mod dét, som flere facobook-brugere opfattede som bonert censur og stivnakket nypuritanisme, blev der i de efterfølgende uger, oprettet et hav af nye ’falske’ profiler, med selvsamme kunstværk som profilbillede, og Facebook-teamet fik nu travlt ved deaktiveringsknappen.

Homo-erotik

Da Statens Arkiver markerede Copenhagen Pride på Facebook og Flickr, blev både livrem og seler fundet frem – mange fotos kom slet ikke på, mens andre blev tækkeligt (om)skåret. Kilde: Københavns Kriminal- og Politiret, Justitskontoret: Pådømte sager oktober 1907 nr. 229.

Med denne historik in mente, gik Statens Arkiver i sidste uge varsomt til tasterne, da vi ville markere ’Copenhagen Pride’. Med udgangspunkt i bevismaterialet fra en retssag fra 1907, hvor 12 mænd blev dømt for ’omgængelse mod naturen’, ønskede vi at vinkle formidlingen omkring romantik og erotik, frem for straf og forbud. Men da vi postede kærestebreve og pornografiske fotos, så vi os nødsaget til at udvise en – efter vores opfattelse – alt for bonert selvcensur.

For ud over at vi som arkiver selvfølgelig skal være vakse ved firewall’en, når det kommer til copyright, klausuler og andre rettigheder til de fotos, film og kunstværker vi lægger frem for verden, så skal vi altså også tænke over, om vores illustrationer er tilpas politisk korrekte og dydige, hvis vi ikke vil risikere at blive deaktiveret.

Smitter bonerthed?

Selvom der er fuld ræson i, at der ikke må uploades vejledingsfilm om bombefremstilling på You-tube, og at der ikke må trives børneporno på Flickr, så byder den bonerthed, som tjenesternes restriktioner stiller os overfor, på et problem i den historiske formidling.

Reklame for Mrs. Winslows Soothing Syrup – For Children Teething, med 65 mg morfin pr. 30 cl. Her gengivet efter: http://www.steampunk.dk/?s=the+big+binge

Opfattes fx et stik fra 1750’erne af en værtshusslåskamp, som ’vold’? Kan reklamer fra 1870’erne for opiumspræparater, opfattes som opfordring til narkomisbrug? Og kan vi overhovedet fortælle historien om dansk kolonieventyr, uden at vise billeder af underkuede (halvnøgne) slaver?

Det er knald eller fald – er dit arkiv villig til at risikere profil og followers for én velillustreret historie, eller må den brede og nemt tilgængelige sociale webformidling, lægge gebisset og præsenteres med et tandløst Mona Lisa-smil?

Community guidelines for udvalgte sociale webtjenester

You-Tube: http://www.youtube.com/t/community_guidelines
Facebook: http://www.facebook.com/home.php#!/terms.php
Flickr: http://www.flickr.com/guidelines.gne
Twitter: http://twitter.com/tos

Read Full Post »

%d bloggers like this: