Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Posts Tagged ‘LFF’

LFFs (Landsforeningen til bevaring af foto og film) seminar ” TAG” er kun et fattigt ord! om Brugerindflydelse, Brugerinddragelse & Brugergenereret indhold i Historiens Hus i Odense  25. januar samlede cirka 90 deltagere fra alle sektorer.

Det er nu muligt at se oplægene:

Hans Dam Christensen, forskningschef/IVA :“Hertil og ikke længere – indtil videre?”

Om forholdet mellem brugerinddragelse og den faglige autoritet

Kim Furdal, Museumsinspektør, ISL“Hvem er vores brugere?” Og hvad kan vi bruge dem til?

Mette Kia Krabbe Meyer, forskningsbibliotekar, KB & Rasmus Thøgersen, EUROPEANA & ERASMUSstipendiat, KB

“Your library needs you”. Brugerinddragelse på Det Kongelige Bibliotek.

Jacob R. Wang – Odense Bys Museer, projektleder/Historisk Atlas:“Det digitale museum som platform”.

Sarah Giersing, Museumsinspektør, Københavns Museum: “Brugerbilleder på VÆGGEN: Fremtidig kulturarv?”

Jeppe Christensen, IT-arkivar, Københavns Stadsarkiv,Politietsregisterblade.dk”. En succeshistorie om et projekt, der realiseredes på baggrund af brugerengagement og inddragelse

på Landsforeningens slideshare:  http://www.slideshare.net/Landsforeningen

Fotos fra seminaret finder I på:  http://www.flickr.com/photos/39232458@N06/sets/72157629040271091/

Read Full Post »

Velkommen til årets sommer-seminar i Landsforeningen til bevaring af Fotografi og Film (LFF) 8. juni på Gentofte Hovedbibliotek i Hellerup.
Mange arkiver, biblioteker og arkiver modtager i disse år meget store afleveringer af dias både fra private og offentlige arkivskabere. Næsten lige så mange er usikre på, hvordan de skal håndtere dias. Derfor er årets seminaremne håndtering af dias alt fra bestemmelse af type, bevaring, opbevaring, og scanning. Der er tale om et forskningsmæssigt temmelig tyndt område, og de fleste ABM-institutioner har kun lidt viden og erfaring på området.
Samtidig gemmer der sig nogle rigtig gode motiver på dias, som kan bruges i formidlingen, men de kræver en bevarings- og scanningsindsats, før de kan bruges. Diapostiver er typisk blevet anvendt ved dokumentation – eller med henblik på at formidle for en større gruppe.

Billed efter dias fra 1938, Aalborg byråd holder møde i luften (foto: J. Hamre)

Som noget nyt på LFF seminarer har deltagere i seminaret mulighed for at melde ind med 10-15. minutters indlæg om deres erfaringer med håndtering konkrete diasserier eller projekter, der er relateret til dias. Oplæg kan også handle om motiver og anvendelse af dias af mere kulturhistorisk karakter. Meld venligst ind om I har oplæg, samtidig med I tilmelder Jer til seminaret. Så sender vi et endeligt program ud efter dead-line til deltagerne.
Program
12.00- 12.30: indskrivning og frokost
12.30 –12.35: Velkomst og introduktion af program
12.35 – 13.15: Katja Glud, konserveringstekniker, Det Danske Filminstitut:
Emballering, håndtering og bevaring af glas- og plasticdias.
13.15 – 14.00: Vibeke Østergaard, billedregistrator, og Karin Conradsen, arkivar, Vejle Stadsarkiv: Erfaringer fra arbejdet med dias.
14.00 – 14.30  Mogens Bech fotograf, Det kongelige Bibliotek, om digitalisering af dias.
14.30 – 15.00 spørgsmål til oplægsholdere og kaffe
15.00 – 16.00 Konkrete projekter (se ovenfor):
Om Kunstakademiets Arkitektskoles Biblioteks dias-digitaliserings projekt, bibliotekar Daniel Gunnarsson
Om håndtering af en stor aflevering af dokumentations dias fra Sønderjyllands Amt, Kim Furdal, ISL, Museum Sønderjylland
16.00 Afslutning v./ LFFs formand Bente Jensen
Tilmelding og praktiske oplysninger:
Pris: 175 kr. for medlemmer, 300 kr. for ikke medlemmer. Årskontingentet for 2009 var 350 kr. Beløbet inkluderer frokost og en vand, som serveres kl. 12 efter generalforsamling i LFF.
Sidste frist for bindende tilmelding er 5. juni
Tilmelding til foreningens sekretær, jrcl@museum-sonderjylland.dk eller Museum Sønderjylland, ISL – Lokalhistorie, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa, 74 62 58 60 (opgiv venligst EAN-nummer af hensyn til elektronisk opkrævning). Opkrævning foregår efterfølgende.
Spørgsmål vedr. seminaret rettes til Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv, tlf.: 99 31 42 20  eller bej-kultur@aalborg.dk

Read Full Post »

Foto og film er en stærke kort i formidlingen af arkivernes samlinger og i synliggørelsen af arkiverne. Her er et kursus, arrangeret af Landsforeningen til bevaring af fotografier og film,  som præsenterer muligheder og barrierer, refleksioner i brugen af materialet – især relateret til webformidling:

Billeder, webpublicering og ophavsret

Kursus 27. januar 2010 i Historiens Hus i Odense

Igen i  år vælger Landforeningen til bevaring af fotografier og film (LFF) at dykke ned i problemstillinger, der har relation til formidling og tilgængeliggørelse af fotografier og film på internettet, fordi det optager mange af kulturarvsinstitutionerne.  Denne gang sætter kurset fokus på skismaet mellem, at det bliver lettere og lettere at publicere billeder og film på internettet. Der er store forventninger fra både bevillingsgivere og brugerne om at finde institutionernes samlinger på nettet. Men hvad med hensynet til ophavsret og etiske problemstillinger ?

LFF har inviteret repræsentanter fra forskellige abm-institutioner, der hver præsenterer deres projekter og overvejelser om problematikkerne, samt en jurist, der ser emnet fra  denne vinkel.

Der er sat god tid af til spørgsmål fra deltagerne, som også opfordres med at bidrage med eksempler egne cases/ projekter under kursets forløb.

Program:

10.30 – 11.00: Indskrivning, kaffe og blødt brød

11.00 – 11.30  Bente Jensen, formand for LFF, arkivar, Aalborg Stadsarkiv: Skred i holdningerne til hvad der kan formidles og publiceres?  Introduktion.

 11.30 – 12.00: Cand. jur. Peter Kierkegaard, KLAR advokater, København: Ophavsretten og de offentlige billedsamlinger

12.00 – 13.00: frokost.

13.00 – 13.45: Ann-Sofi Forsmark, chef för fotografi- och filmsamlingarna, Stockholms Stadsmuseum och Lennart Ploom, chef för Avdelningen för omvärld och service, Stockholms Stadsarkiv, Kulturarv på webben – en policy for Stockholm by

13.45 – 14.15 spørgsmål til oplægsholderne

14.15 – 14.45 kaffe

14.45 – 16.15 case oplæg

case 1: Dan Nissen, områdedirektør, DFI: Carl Th. Dreyer på web – værk og liv dokumenteret

case2: Stadsarkivar Jørgen Thomsen og arkivar Johnny Wøllekær, Odense Stadsarkiv: Fyens Stiftstidendes billedsamling, Odense Stadsarkiv og FynskeBilleder.dk

case 3: Henrik Lundbak, museumsinspektør, Frihedsmuseet, ”Gratis tilgængelighed – et nødvendigt onde ?”

case 4: Kim Furdal, Museum Sønderjylland, overinspektør, ISL – Lokalhistorie: Ungdommens gerninger, det tyske mindretals billedarkiv

16.15 – 16.30 spørgsmål til oplægsholderne.

Kort afrunding

Pris

Medlemmer: 475,- kr.
Ikke-medlemmer: 675,- kr.
Studenterpris: 300,- kr. 

Pris inkl. frokost og en øl eller vand (oplys venligst ønske om vegetarmenu)

Bindende tilmelding inden 22. januar 2010 til LFFs sekretær: Kim Furdal, kifu@museum-sonderjylland.dk eller tlf. 74 62 58 60

Ved tilmelding oplyses for offentlige institutioner EAN-nr. Tilmeldingen er bindende – dog mulighed for afmelding med tre dages varsel.

  Spørgsmål vedr. kurset – kontakt Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv, bej-kultur@aalborg.dk eller 99 31 42 32 –
  Se mere om LFF på www.fotoogfilm.dk.

Read Full Post »

LFF (Landsforeningen til bevaring af fotografier og film) inviterer til kursus i emner, som er centrale i arkivformidlingen:

NOKS, Flickr, Scanpix, YouTube, Cumulus, Bibstream og meget mere -Kursus om fotografier og film på www – om valg af digitaliserings-strategier og platforme

28. januar 2009 i Historiens Hus i Odense

I år vælger LFF at dykke ned i problemstillinger, der har relation til formidling og tilgængeliggørelse af fotografier og film på internettet. Digitalisering, planlægning og udførsel, samt valg af databaser og formidlingsplatforme er i fokus på kurset. Vi har inviteret repræsentanter fra forskellige abm-institutioner, der hver præsenterer deres løsninger. Der er sat god tid af til spørgsmål fra deltagerne.

Program:

10.30-11.00 Ankomst & registrering – Kaffe & blødt brød

11.00-11.30: Hvad kan www2 bruges til? Overvejelser over bla Flickr, Picasa og YouTube’s anvendelse i de offentlige foto- og film-samlinger. Bente Jensen, arkivar, Aalborg Stadsarkiv

11.30-12.15: Valg af billeder til digitalisering og netpublicering . De voksende mængder af billeder kræver, at abm-institutionerne forholder sig kritisk til indsamling og prioriterer rækkefølge ved digitalisering.
Per Olav Torgnesskar, ansvarlig for fotoområdet, ABM-Utvikling , Oslo

12.15-13.15: Frokost

13.15-14.00: Digitalisering og tilgængeliggørelse af film og fotos: Erfaringer fra to institutioner : Thomas C. Christensen, museumsinspektør, Det Danske Filminstitut og Jes Rønnow Lungskov, e-arkivar, Vejle Byhistoriske Arkiv og Stadsarkiv

14.00-14.15: Spørgsmål til oplægsholderne

14.15 -14.45 Kaffe

14.45 -16.15: Valg af databaser til tilgængeliggørelse og formidling af fotos og film, erfaringer og overvejelser om fordele og ulemper ved konkrete løsninger : Dag Pettersson, Det Kongelige Biblioteks Kort og billedsamling, om Cumulus, Stine Nielsen, billedarkivar, Det Danske Filminstitut, om Scanpix, Mette Henriksen, arkivleder, Gentofte Lokalhistoriske Arkiv, om Danske Billeder, Tove Michelsen, sekretær for Arbimus, Aalborgbibliotekerne, om Arbimus

16.15-16.30: Spørgsmål til oplægsholderne

Afrunding v. LFFs formand Bente Jensen

Tilmelding: inden 22. januar 2009 ved henvendelse til LFFs sekretær: Kim Furdal, isl@museum-sonderjylland.dk , Tilmeldingen er bindende – dog mulighed for afmelding med tre dages varsel.

Prisen for kurset er for medlemmer af LFF 475 kr., for ikke medlemmer 575 kr., inklusiv frokost

Read Full Post »

%d bloggers like this: