Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for the ‘Konferencer’ Category

43751223

Arkivudfordringer i det 21. århundrede

Invitation til Arkivforeningens konference torsdag d. 8. oktober 2015. Arkivforeningen er gået sammen med Scandinavian Information Audit om at arrangere en arkivlovskonference med titlen Arkivudfordringer i det 21. århundrede.

Det sker med baggrund i forårets debat om arkivering af DAMD-databasen, som tydeliggjorde nogle aspekter af moderne arkivering, som den nuværende arkivlov har svært ved. De har derfor inviteret en række spændende talere til en dag med fokus på fremtidens arkivlov.

Konferencen afholdes i Kulturhuset på Islands Brygge fra kl. 9-16.

Foreløbigt program og tilmelding her:

http://arkivforeningen.dk/seminarer/arkivudfordringer-i-det-21-arhundrede/

Read Full Post »

Den 13. maj holder Arkivforeningens en konference, der sætter fokus på aktiv brug af digitale arkivalier.

Offentlige myndigheder skal aflevere deres digitale data til et arkiv, men herefter kan der gå mange år før de bliver brugt. Arkiveringen synes derfor ofte overflødig på kort sigt, og hos mange private virksomheder består arkivering blot af en backuprutine.

Arkivering bør i stedet være et aktivt led i organisationens sikring af sine informationsressourcer.

På konferencen vil eksperter fra Scandinavian Information Audit, Novo Nordisk, SKAT, Center for registerforskning, arkiverne m.fl. fortælle om deres erfaringer og synspunkter.

Programmet er opdelt i tre temaer, der hver belyser vigtige aspekter af arbejdet med digitale arkiver: vedligeholdelse, tilgængelighed og forskning.

Vedligeholdelse af digitale arkivalier

Almindelige data bliver før eller siden ulæselige, og det kan få store juridiske, personlige og økonomiske følger. For at være sikker på at digitale data kan bruges fremover, skal de vedligeholdes. Data kan vedligeholdes i form arkiveringsrutiner, der tager hensyn til at sikre organisationens behov for dokumentation, søgbarhed og sletningsmuligheder.

Digitale arkiver kan sikre tilgængeligheden

Offentlige arkiver bevarer data uafhængigt af driftssystemet, for at sikre adgang til historiske data i fremtiden, da det ikke er teknisk muligt at holde liv alverdens it-systemer og filformater i fremtiden. Men arkivernes bevaringsformater kan også bruges på den korte bane, fordi standardiserede og veldokumenterede data relativt enkelt kan udstilles til myndighederne efter aflevering til arkiv.

Digitale arkivalier i forskningen

Erfaringerne med at anvende digitale arkivalier i forskningen er begrænsede. Alligevel er målgruppen i forbindelse med arkivering ofte en ikke nærmere defineret forsker. Men der bliver forsket i historiske data, og disse erfaringer kan bruges, når man planlægger arkivering af data.

 

Læs mere om konferencen på foreningens hjemmeside.

Read Full Post »

varmt velkommen  til LFF (Landforeningen til bevaring af foto og film)
sommerseminar:

LIGHT, CAMERA, ACTION!
Levende billeder af virksomheder
Markedsføring, identitetsdannelse, corporate history eller dokumentation?

18. juni kl. 10.00-16.00
på Gentofte Hovedbibliotek på Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen, Ahlmanns Allé 6, Gentofte

Lindø - Munkebo

Program:
10.00 – 10.20 Indskrivning

10.20 – 10.30 Velkomst ved formanden

10.30 – 11.15 Kenn Tarbensen, seniorforsker, Erhvervsarkivet: Foto og film i virksomhedsarkiver. Et forsøg på overblik over bevarede fotografier og film i virksomhedsarkiverne i Erhvervsarkivet – og tips om gode hits.

11.15 – 12.00 Isak Thorsen PhD, Københavns Universitet, Center for Moderne Europæiske Studier: Virksomhedsfilm – et historisk rids og æstetisk analyse – fra August Bloms film om Magasin ”Magasinets Datter” fra 1918 : http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/19502.aspx?id=19502til Christoffer Boes film ”We are Maersk” fra 2012.: http://www.youtube.com/watch?v=qjD9VvhXJrE

12.00 – 12.30 Spørgsmål og diskussion.

12.30 – 13.30 Frokost og kaffe

13.30 – 14.15 Peter Leth-Larsen, Fyns Stiftstidende: En Svanesang – Billeder fra Lindøværftet. Peter Leth-Larsen pressefotograf på Fyns Stiftstidende fulgte fra foråret 2011 lukningen af det, der engang var Danmarks største industriarbejdsplads – en arbejdsplads for tusinder af fynboer og fødested for nogle af verdens mægtigste containerskibe. Billedserien, der kom ud af det, kan i øjeblikket ses på Brandts Klædefabrik i Odense: http://www.brandts.dk/da/aktuelleudstillinger?option=com_content&view=article&id=497

14.15 – 14.45 Frugt & vand

14.45 – 15.15 Peter Hørup, Museumsinspektør, Gasmuseet: Kærlighed til kulgas – Arkitekten og multikunstneren Michael Varming var optaget af industrimiljøer og skabte bl.a tre korte film, der tilsammen dokumenterede afviklingen af de danske kulgasværker. Med udgangspunkt i Kul tur (1969), Helsingør gasværk (1976) og Sidste fyring (1983) vil der blive givet et bud på filmenes værdi som kulturhistoriske dokumenter, og hvordan de kan bruges til at levendegøre museumsformidlingen. Se klip fra ”Den sidste fyring”: https://www.youtube.com/watch?v=zVLAr0tABHs

15.15 – 15.40 Spørgsmål og diskussion

15.40 – 15.45 Afrunding v/formanden

16.15 – 17.00 Generalforsamling i LFF 2013

Pris
Medlemmer 475,- kr.
Ikke-medlemmer 675,- kr.
Studenterpris 200,- kr.

Prisen er inkl. frokost, kage og drikkevarer. Vegetarmenu kan forudbestilles ved tilmelding.
Bindende tilmelding senest 12. juni 2013 til LFF’s kasserer:
Niels Løgager Nielsen: nielslog@yahoo.dk

AFBUD skal ske senest 3 dage inden seminaret afholdes.
HUSK at oplyse evt. EAN-nr. og navne på deltagere ved tilmelding!
Spørgsmål vedr. kurset:
Formand Madeleine Schlawitz, madeleines@dfi.dk / tlf. 33 74 35 93 eller
Næstformand Bente Jensen, bej-kultur@aalborg.dk / tlf. 99 31 42 32

Illustration: Fra EN SVANESANG – BILLEDER FRA LINDØ
Peter Leth-Larsen (f. 1969) fulgte fra foråret 2011 lukningen af det, der engang var Danmarks største industriarbejdsplads – en arbejdsplads for tusinder af fynboer og fødested for nogle af verdens mægtigste containerskibe.

Read Full Post »

Foto: Lars Lundqvist

ODAs formidlingsnetværk afholdt et velbesøgt seminar i Harsdorfssalen om mobil formidling –  du kan nu finde se oplægene på nettet:

Charlotte S.H. Jensen (Rigsarkivet): ”Mobilformidling og arkiverne. Ideer og muligheder.” (undervejs)

Lars Lundqvist (Gotland): ”Location og mobilformidling med udgangspunkt i K-samsök og Kringla.” http://www.slideshare.net/surikat/mobil-frmedling-oda-rigsarkivet-kpenhamn-259-2012

Panel: Carpe diem – mobile formidlingsløsninger:

Jacob Knudsen (VIFIN, Vejle Kommune): ”Stol på ingen! En mobil renæssance krimi i Kolding.”
http://www.slideshare.net/gajev/stol-p-ingen-oplg-p-rigsarkivet

Lars Kjær (Køge Arkiverne): ”www.kanonenitelefonen.dk med formidling af lokale synsvinkler på historiekanonen.”

Louise McHenry og Marlene Ahrens (Nationalmuseet): ”Scvngr-trek og guldhornstyven.”

De resterende oplæg (dem, der ikke er direkte links til) finder du på http://www.slideshare.net/Arkivformidling – som bonus oplæg lægger også her Maria Larsson Östergrens oplæg fra ODAseminar i marts om Publikumstilbud på Landsarkivet i Visby. Flere fotos fra seminar her:  http://www.flickr.com/photos/36794449@N05/

foto: Bente Jensen

Read Full Post »

LFFs (Landsforeningen til bevaring af foto og film) seminar ” TAG” er kun et fattigt ord! om Brugerindflydelse, Brugerinddragelse & Brugergenereret indhold i Historiens Hus i Odense  25. januar samlede cirka 90 deltagere fra alle sektorer.

Det er nu muligt at se oplægene:

Hans Dam Christensen, forskningschef/IVA :“Hertil og ikke længere – indtil videre?”

Om forholdet mellem brugerinddragelse og den faglige autoritet

Kim Furdal, Museumsinspektør, ISL“Hvem er vores brugere?” Og hvad kan vi bruge dem til?

Mette Kia Krabbe Meyer, forskningsbibliotekar, KB & Rasmus Thøgersen, EUROPEANA & ERASMUSstipendiat, KB

“Your library needs you”. Brugerinddragelse på Det Kongelige Bibliotek.

Jacob R. Wang – Odense Bys Museer, projektleder/Historisk Atlas:“Det digitale museum som platform”.

Sarah Giersing, Museumsinspektør, Københavns Museum: “Brugerbilleder på VÆGGEN: Fremtidig kulturarv?”

Jeppe Christensen, IT-arkivar, Københavns Stadsarkiv,Politietsregisterblade.dk”. En succeshistorie om et projekt, der realiseredes på baggrund af brugerengagement og inddragelse

på Landsforeningens slideshare:  http://www.slideshare.net/Landsforeningen

Fotos fra seminaret finder I på:  http://www.flickr.com/photos/39232458@N06/sets/72157629040271091/

Read Full Post »

Til brug for paper ved NCK (Nordisk Center for Kulturformidling)s vårkonference i Østersund i næste uge efterlyser jeg eksempler på projekter (eller linjefunktioner) i danske arkiver, som udforsker kreative tilgange i arkivformidlingen. Det kan være samarbejder med kunstnere eller teater (eller lyriker, musikere o.a.).

På Stadsarkivet i Aalborg har vi fx både indgået i projekter, hvor vi har været medskabere i processen og/eller stillet materiale til rådighed for kunstnere.

Et eksempel er udstillingen Passager af Søren Elgaard i juni 2010 på Kunsthal Nord i Aalborg, hvor kunstneren gik ind og tolkede historiske foto ud fra et tema. Han trak detaljer eller citater  fra billedets komposition ud og brugte elementer i sit budskab, som blev formidlet i maleri og skulptur.
I ODA-regi har flere arkiver været inde i at planlægge et samarbejde med den svenske kunstner Katarina Eismann i forbindelse med en fortsættelse af projektet http://www.foldout.se/  Et  projekt, som endnu ikke er kommet til udfoldelse.

Her på bloggen har været præsentationer fra Trondheim Statsarkiv (DORA) om samarbejde med både teater og kunst, ligesom de norske arkiver Maihaugen og Oslo Byarkiv også eksperimenterer med nye og kreative tilgange til arkivformidling.

– er der tale om en trend ?

Send venligst en mail til mig: bej-kultur@aalborg.dk eller svar her på bloggen

Read Full Post »

LFF  (Landsforeningen til bevaring af foto og film) – kursus om film på nettet: ”Fra fars fede feriebilleder til YouTube” tiltrak omkring 70 mennesker fra ABM verdenen, der mødtes i Historiens Hus i Odense 27. januar.

Oplægene omhandlede emner fra teori, til håndtering af ophavsrettigheder til erfaringer fra konkrete projekter, hvor  danske stadsarkiver har lagt film ud på nettet på hver deres platforme med forskellige søgemuligheder og brugerfaciliteter. Følgende blev præsenteret:

Byen i Byen: Frederiksberg Stadsarkiv: http://www.byenibyen.frederiksberg.dk
Vejle Film, Vejle Stadsarkiv: http://www.vejlefilm.dk/
Moviscop, Aalborg Stadsarkiv: www. moviscop.dk
Vendiafilm, Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum: www.vendiafilm.dk

Køge byhistoriske Arkiv var desværre forhindret i at deltage, men vil videregive erfaringer fra arkivet i anden sammenhæng.

I diskussionen på kurset blev bl.a. efterlyst en fælles platform, som flere arkiver kunne anvende uden selv at skulle starte forfra med udviklingsarbejde.

Platformen, som Aalborg og Hjørring  har udviklet, er et regionalt projekt med indgang for hvert enkelt arkiv.  Frederikshavn/Bangsbo Museet er også deltager i projektet og lancerer deres del senere i år. I det nordjyske projekt er der plads til flere arkiver også uden for regionen (det kræver dog, at arkivet bruger Arkibas4). Frederiksbergs løsning er også en mulighed at gå videre med.

Alle projekter har både en indsamlings, bevarings, tilgængeliggørelse og formidlingsvinkel.  Og alle arkiver erfarer, at der blandt offentligheden/brugerne er stor interesse for filmmediet og tilbuddene på nettet.

Der er mulighed for at se flere billeder fra kurset i Odense på LFFs flickr: http://www.flickr.com/photos/39232458@N06/sets/72157625923199616/

Og det første oplæg fra kurset er lagt på Slideshare – resten følger – se venligst http://www.slideshare.net/Landsforeningen

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: