Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for oktober 2010

Så er første version af NODEM-programmet klar i i pdf. Del det med dine mest digitalt interesserede kollegaer – men også gerne med alle andre. Det er ikke en konference for teknikere og nørder, men for alle som har interesse i digital formidling: museumsfolk, arkivarer, forskere, m.m.

Konferencen byder på nogle af de mest spændende internationale keynotes, bl.a. Nina Simon (museum 2.0 bloggen) og Michael Edson, som er leder af New Media på Smithsonian Institution.

Program for NODEM: 3 sider
Program for NODEM: Kort version 2 sider

Nodem-websiten – register dig som deltager

Read Full Post »

Kommune- og lokalarkiverne – hvor er de på vej hen?

Seminar om de danske kommune- og lokalarkiver på Frederiksberg Rådhus 23. november 2010

Igennem de sidste 50 år er der vokset et hav af lokalarkiver frem. Der findes i dag over 500 lokalarkiver, som indsamler materiale fra et bestemt område, som oftest et sogn eller en af de gamle kommuner fra 1970. I mange af de kommuner, der blev oprettet 2007, har man ikke lavet en sammenlægning af de lokalhistoriske arkiver, og den nye kommune har derfor to eller flere lokalarkiver. Inden for de seneste 15 år har vi også fået en række kommunearkiver (stadsarkiver eller § 7-arkiver), der indsamler og bevarer materiale fra den kommunale forvaltning i papirform og nu også i digital form. Der eksisterer i dag 34 kommunearkiver i landets 98 kommuner.

I nogle kommuner er der både lokalarkiver, drevet af frivillige, og et kommunearkiv, der oftest er ledet af en universitetsuddannet historiker. Andre steder er lokal- og kommunearkiverne blev slået sammen til et, fælles arkiv for alle arkivalier fra kommunen med en professionel historiker i chefstolen.

Spørgsmålet er, hvor de danske lokal- og kommunearkiver er på vej hen? Skal der være én indgang til kommunens arkivalske hukommelse i form af et fælles arkiv for både private og kommunale arkivalier, ledet af fuldtidsansatte? Eller skal vi beholde de mange lokalarkiver, der drives med folkelig opbakning og på frivillig basis ved siden af kommunearkivet? Og hvad skal vi i øvrigt med alle disse lokale arkivinstitutioner og det materiale, som de indsamler?

Program

09.30-10.00 Registrering. Kaffe/te og vand

10.00-10.10 Velkomst ved Arkivforeningen

10.10-10.40 Hvor står lokal- og kommunearkiverne nu? Et historisk rids

Henning Bro, stadsarkivar, Frederiksberg Stadsarkiv

10.40-11.00 Et samlet arkivvæsen… At opbygge et samlet kommune- og lokalarkiv for Næstved Kommune

Mie Andersen, stadsarkivar, Næstved Arkiverne

11.00-11.30 Et samlet arkivvæsen… At opbygge et arkivvæsen i Frederikshavn Kommune

Ruth Hedegaard, stadsarkivar, Frederikshavn Stadsarkiv

11.30-12.00 Spørgsmål og debat

12.00-12.50 Frokost

13.00-13.20 Lokalarkiverne – status og fremtid

Kim Furdal, museumsinspektør, Museum Sønderjylland

13.20-13.40

Kommunearkiverne – status og fremtid

Jens Topholm, stadsarkivar, Aalborg Stadsarkiv

13.40-14.00

Er lokalhistorien død?

Helga Mohr, it-arkivar, Frederiksberg Stadsarkiv

14.00-14.20 Kaffe og kage

14.30-14.50 Hvad skal de professionelle historikere bruge kommune- og lokalarkiverne til?

Jørgen Mikkelsen, arkivar, Statens Arkiver

14.50-15.20 Spørgsmål og debat

15.20-15.30 Afslutning ved Arkivforeningen

Tid og sted

Tirsdag den 23. november 2010 kl. 09.30-16.00.

Festsalen, Frederiksberg Rådhus.

Pris: Deltagelse koster 150 kr. pr. person. Beløbet dækker frokost samt kaffe omformiddagen og om eftermiddagen. Betaling skal ske i forbindelse med tilmelding. Beløbet indsættes på Arkivforeningens konto i Vestjyske Bank: reg. nr. 7650, kontonummer: 2312333.

Tilmelding

Tilmelding sker til Christian Larsen, e-post: cla@ra.sa.dk, senest mandag den 15. november 2010 kl. 12.00.

Tilmelding er bindende efter dette tidspunkt.

Arrangører

Frederiksberg Stadsarkiv

Arkivforeningen

Read Full Post »

Aalborg Stadsarkivs digitaliseringsværksted flytter ind i HistorieAalborg (læsesalen) i efterårsferien. Her bliver det muligt at se, hvordan arkivet digitaliserer film og lyd i arkivets åbningstid. Samtidig er det også startskuddet på en indsamlingskampagne – så folk opfordres til at tage deres egne gamle lydbånd, smalfilm og videoer med og få dem vurderet på arkivet!

Aalborg Stadsarkiv har fokus på indsamling af levende billeder og lyd i de kommende måneder, så materialet ikke går tabt og forsvinder hjemme i skuffer og skabe, efterhånden som apparater til afspilning forsvinder. Sammen med omk. 1500 film- og lydklip fra Stadsarkivets egen samling vil de ny-indsamlede film og lyd kunne ses på websiden Moviscop.dk, der også åbner i uge 42 (mere om det i en kommende blogpost).

Moviscop.dk giver mulighed for, at man kan skabe egne sekvenser, således at forskellige film og lydklip kan sammensættes efter interesse og afspilles samlet. Derefter kan man sende linket til sekvensen videre til kolleger, venner eller familie.

Indsamlingskampagnen og websiden Moviscop.dk er en del af projektet ‘Fra hjemmevideo til kulturarv’ og er finansieret af Kulturaftale Nordjylland og de deltagende institutioners egne midler. Det har som hovedmål at inddrage brugerne aktivt i processen med at indsamle, bevare og præsentere den nordjyske audiovisuelle kulturarv og formidle den på nettet.   Foruden Aalborg Stadsarkiv deltager Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum og Bangsbo Museum & Arkiv i projektet

Read Full Post »

Arkivsenteret på Dora i Trondheim startet høsten 2010 opp et formidlingsprosjekt for skolen  i samarbeid med forfatter Marte Huke og dramapedagog Lene Helland Rønningen.  Prosjektet utforsker muligheten for å ta kunstneriske metoder i bruk i formidlingen av kulturarv.  Begrepet ”vendepunkt” danner utgangspunkt for tematikken i de historiene og fortellingene som man arbeider med og er samtidig et viktig dramaturgisk grep.

Prosjektet er treårig. Høsten 2010 turnerer prosjektsmedarbeiderne rundt på ungdomsskoler og videregående skoler i Trøndelag og gjennomfører flere skriververksted. I 2011 planlegges oppsetting av en teaterforestilling basert på tekstene. Og i 2012 håper man å kunne gi ut en bok.

Skriveverksted med prosjektet Vendepunkt

Skriveverksted med prosjektet Vendepunkt

I skriververkstedet tar elevene utgangspunkt i arkivmateriale. De utforsker arkivkildene, og prøver innledningsvis å forstå den tid og det samfunn som disse har blitt skapt i. Deretter skriver de tekster med utgangspunkt i sitt eget liv, som knyttes opp til arkivkildene. Elevene arbeider mye med fortellingen som begrep. De får reflektere over hva våre historier som vi skriver i dag forteller om den tiden vi lever i. Man jobber også mye med fortellingens form og her kobles forfatterens, dramaturgens og historikerens metodikker sammen. Som rød tråd løper fenomenet vendepunkt – punktet i en fortelling der handlingen går over i sin motsats, der personer eller hendelser avsløres og der noe endres. 

 Prosjektet ledes av Statsarkivet i Trondheim og har økonomisk støtte fra ABM-utvikling. Den kulturelle skolesekken distribuerer prosjektet til skolene.  Les mer på prosjektets hjemmeside http://www.arkivsenteret.no/nettutstillinger/vendepunkt/

Read Full Post »

Hvis man er bare lidt nysgerrig efter at følge med i, hvad der kommer af nye tjenester hos Google, så kender man labs. National Archives i Storbritannien har taget ideen til sig, nu har de også et “lab”, der åbnede for et par måneder siden.

Der var en gang – også i kulturarvsverdenen – hvor man endelig ikke skulle åbne for noget som helst, før det var færdigt. HELT færdigt!  Ellers ville brugerne blive skuffede i deres forventninger, og måske ligefrem vrede over, at produktet ikke var godt nok. En ny tjeneste skulle derfor helst være udviklet, testet og afprøvet grundigt, før der blev lukket op for herlighederne. Det var dog ikke det samme som, at man ikke  inddrog brugere i udviklingen. Fx kunne man have en fokusgruppe med i definition og tilrettelæggelse af et projekt, og man kunne invitere et hold “testpiloter” til at afprøve den nye tjeneste.

Med labs-tanken kan man vel næsten sige, at en del af arbejdet med fokusgruppe og testpanel er blevet crowdsourcet. I stedet for at få testresultater og input fra 10-15 personer, har man – i hvertfald i teorien – muligheden for at få input fra måske 50, 100 eller måske endnu flere.

Der er sikkert nogen, der har forsket i disse ting (og det ville være skønt med evt. henvisninger, hvis nogen kender til det). Men umiddelbart ville jeg tro, at labs-metoden på visse punkter kan have nogle fordele.  “Test-situationen” er meget forskellig. Fokusgruppen er udvalgt: en mindre gruppe, der kommer til institutionen og deltager i et arrangement hvor de normalt får traktement, stor opmærksomhed og hvor de interagerer med hinanden. “Labs-deltagere” afprøver en tjeneste derhjemme, med deres egen teknologi og i en situation, som måske er meget tættere på den realistiske brugssituation. Gruppen af labs-deltagere kan blive talmæssigt meget større, hvis tilstrækkeligt mange synes, at en tjeneste er interessant nok at være medudvikler af. Og det må man vel egentlig håbe, at der er, eftersom det er ærgerligt at udvikle tjenester, som kun få er interesserede i at anvende. Samtidigt ligger labs-tankegangen måske tættere på den måde, som viden produceres på idag: mere proces end projekt.

NA Labs-siten rummer en blog fra teknologi-direktøren, info m.m. foruden en række nye services, som man kan teste og give feedback på. Der er også en lille video, hvor institutionens fungerende chef introducerer siten og dens muligheder. Personligt kunne jeg ikke lade være med at bide en lille smule mærke i formen: en nydelig, yngre mand med en lidt moderne frisure, placeret i et åbent rum med glasafskærmninger og en lang række synlige skærme. Hvis jeg ikke havde bemærket, at der stod “National Archives” på videoen og glasvæggen, ville mit første bud være “nyhedsredaktion” eller “medievirksomhed”: fingeren på pulsen, åben for input, klar til at handle?

Links:
The National Archives Labs

Præsentationsvideo for National Archives Labs

Indlægget er crossblogget i privaten på http://charlotteshj.wordpress.com

Read Full Post »

%d bloggers like this: