Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for marts 2014

 

Foto: @leeuropa

Foto: @leeuropa

Hvad?

I februar måned har Aalborg Stadsarkiv eksperimenteret med fænomenet takeovers på sociale medier og vi vil gerne dele vores erfaringer til inspiration – fordi der også indgår generelle overvejelser om brugerinddragelse i eksperimentet. En Instagram takeover er et aftalt tidsrum, hvor en ”fremmed” overtager en Instagram konto og deler billeder fra den. Der er tale om den totale brugerinddragelse. I Aalborgs Stadsarkivs tilfælde havde arkivet udstukket temaet #mitaalborg. Det vil sige, at arkivet gerne ville have fire forskellige til at vise deres Aalborg. De fire havde hver fået to dage til at råde helt frit over vores Instagram konto, så på den måde gav arkivet kontrollen fuldstændigt fra sig og havde ingen indflydelse på hvad der blev postet fra kontoen i perioden. Det er derfor vigtigt, at man nøje overvejer de mennesker, man får til at lave takeovers. Hvilket fører os videre til næste punkt nemlig:

Hvem?

Baggrunden for temaet #mitaalborg er at Aalborg Stadsarkiv i snart et år har kørt en indsamlingskampagne på Instagram med tagget #mitaalborg, hvor der i skrivende stund er 3.155 bidrag. Det var blandt dem, der havde bidraget til #mitaalborg, at arkivet udvalgte fire forskellige Instagram brugere, som vi henvendte os til med henblik på at få dem til at lave en takeover. Arkivet udvalgte brugerne ud fra kriterierne:

  • at de havde bidraget aktivt og hyppigt til #mitaalborg
  • at de havde en vis fotografisk standard
  • at de grundlæggende var meget aktive brugere af Instagram
  • at deres motiver oftest var letgenkendelige billeder fra byen
Foto: @nittedyret

Foto: @nittedyret

Foto: @mariakajsa

Foto: @mariakajsa

Hvordan?

Det første arkivet gjorde, efter at have udvalgt brugerne var, at henvende sig til dem for at høre, om de var interesserede. Brugerne viste sig heldigvis alle sammen at være villige til at deltage. Herefter diskuterede vi, om vi skulle udstikke nogle konkrete rammer med hensyn til antallet af billeder, fordi vi måske frygtede at, de ville poste for meget og spamme vores følgere. Vi endte med, at takeovers bare skulle skabe et flow i deres posts, og præsentere sig selv i deres første billede på Stadsarkivets konto. Det viste sig også hurtigt, at vi ikke havde behøvet at frygte spam, fordi de postede faktisk ikke så mange billeder. Sandsynligvis også fordi de var meget bevidste om ikke at spamme arkivets følgere som gæste-poster.

Hvorfor?

Sidst men ikke mindst, hvorfor laver man så takeovers? I Stadsarkivets tilfælde var det for at eksperimentere med mediet. Vores inspiration var VisitCopenhagens vellykkede Wonderful Copenhagen takeovers. Arkivet havde tidligere lavet hashtags, instawalks og brugt kontoen til at dele billeder fra arkivets dagligdag, samling og omgivelser. Det næste skridt var at prøve med en takeover. I forbindelse med #mitaalborg var det også oplagt bede folk om at vise deres Aalborg og dele det med stadsarkivets følgere. Men man kan også se takeovers som en slags belønning til de trofaste følgere og en måde at øge tilknytningen og loyaliteten omkring stadsarkivets digitale community.

En af de bonus gevinster, der er ved takeovers, er den bredere eksponering, arkivet får blandt følgerne af dem, man har til at overtage kontoen, samt eventuelle nye følgere derfra, som ikke tidligere har kendt til arkivets aktiviteter på Instagram. Ringe i vandet.

Foto: @luyefar

Foto: @luyefar

Read Full Post »

%d bloggers like this: