Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Posts Tagged ‘undervisning’

Den 10. juni 2010 samledes medlemmer af ODAs formidlingsnetværk med hollandske og sydsvenske kolleger til et erfaringsudvekslingsmøde i Gentofte. Her drøftede vi mange fine, konkrete formidlingsprojekter på tværs af landsgrænser.

Powerpoints finder du her: http://www.slideshare.net/Arkivformidling

Fotos finder du her: http://www.flickr.com/photos/36794449@N05/ 

 Programmet ses nedenfor:

Marlies Mencke fortæller om undervisningsprojekter på Historisch Center Overijssel i Holland.

 In English:

Dutch/Swedish/Danish Seminar on Outreach and Learning in the Archives

On 10 June archivist from Holland, Sweden and Denmark met to share ideas on outreach and learning in the Archives. The seminar was held in Gentofte in Denmark. There were a lot of interesting and crosscutting presentations and discussions during the day. 

Powerpoints can be found here: http://www.slideshare.net/Arkivformidling
Photos can be found here: http://www.flickr.com/photos/36794449@N05/

 The program is shown below:

 Summer meeting in Denmark

 Ideas worth Sharing: What can we learn from each other?

 Dutch/Swedish/Danish Seminar on Outreach and Learning in the Archives

 Venue: Gentofte Lokalhistoriske Arkiv, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup

 Program:

 10-10.30                             We start with coffee

 10.30-10.45                        Presentation (who we are) (2 minutes each)

 10.45-12                             Informatiespecialist educatie Marlies Mencke:  Learning at the Historisch Centrum Overijssel (NL) – concrete projects, methods, and experiences

 12-13                                   Lunch          

 13-13.30                             Stud.mag. Anna Louise Siggaard, Aalborg City Archives (DK): Archives’ digital outreach towards the teen user group e.g. on Facebook (ALS is writing a thesis on the subject)

13.30-14                             Mette Henriksen, Gentofte Local History Archives, (DK) on education projects in Gentofte e.g.; Cultural packages to the schools / Role Playing

 14-14.30                             Coffee and discussion

 14.30-15                             Karin Sjøberg, Skånes Arkivforbund, Lund, (S) on projects on learning e.g. the project “Come and be a detective in the archives!”

 15-15.30                             Pia Vistisen, Lyngby-Taarbæk City Archives (DK) on outreach projects in the archives

 15.30-16                             Discussion – and ideas about further cooperation

Read Full Post »

Et nyt website for den lokale historie langs Køge Bugt, har set dagens lys.
Gå på opdagelse i Kulturjagt Køge Bugt
www.kulturjagtkoegebugt.dk er et nyt historiesite, der er udviklet til brug i undervisningen på mellemtrinnet på skolerne i de fire deltagende kommuner. Portalens formål er at formidle den lokale kulturarv til skolebørn i Kulturregion København Syd, på tværs af kommunegrænserne. På siden findes der 24 “kulturmiljøer”, som tilsammen danner et overordnet billede af kommunerne. Dette billede er opbygget af en lang række små som store historiske steder, institutioner, begivenheder og personligheder.
Hensigten med portalen er, at skolebørnene i et samspil mellem deres undervisning og deres brug af www.kulturjagtkoegebugt.dk vil få en bredere viden om og forståelse for deres lokalområde.
Ved at gå på opdagelse i portalen, får eleven selv muligheden for at udvide sin viden om lokalområdet. www.kulturjagtkoegebugt.dk lægger op til, at eleven selv præger sin egen læring gennem oplevelse.

Forskellige tilgange til materialet
Man kan gå på kulturjagt ved at tage udgangspunkt i steder, personer, begreber eller naturen. For det første kan man tage sit afsæt i et sted omkring Køge Bugt, læse om det her på siden, og besøge det. En anden tilgang er at undersøge hvor man kan finde spor af forskellige mennesker, fx bønder, riddere eller børnefamilier, og læse mere om dem. En tredje tilgang er at søge på mærkelige ord og begreber, som hænger sammen med den lokale historie i Køge Bugt området. Endelig kan man søge rundt på nøgleord, der handler om naturen.
Kulturjagt er især bygget op omkring steder i Køge Bugt-området, der har kulturel betydning og som samtidig kan besøges. Sitet er derfor ikke først og fremmest tilpasset Fælles Mål for folkeskolen, men er et forsøg på at samle kulturmiljøer i lokalområdet, der på forskellig måde kan indgå i undervisningen. Alle sider er forsynet med nøgleord, som støtter stoftilegnelsen for de elever som ikke er indholdslæsere.
Under punktet Sitemap fås et samlet overblik over siderne på Kulturjagt i alfabetiske orden. Men det er også muligt at søge på sidernes nøgleord. Det gør du under punktet Kulturjagt A-Å. Her er Nøgleordene samlet i kategorier: Personer, natur og begreber. Det gør det muligt at arbejde med kulturjagten i forskellige tværfaglige forløb. For eksempel kan personerne give inspiration til at opbygge en webquest, hvor kulturjagten kan indgå som ressource. Du kan læse mere om webquest på www.webquestiskolen.dk

Kulturjagt Køge Bugt – Et nyt medlem i Kulturjagtfamilien
Den første Kulturjagt blev udviklet i Gentofte Kommune i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen. Efterhånden har konceptet spredt sig, så der i dag også findes en række kulturjagter andre steder.
og nu altså også den nye:
Kulturjagt Køge Bugt adskiller sig blandt andet fra de øvrige projekter ved at gå på tværs af 4 kommuner og endnu flere institutioner. Undervejs har konceptet udviklet sig efter målgrupper, deltagende institutioner osv. Der er således en tydelig rød tråd gennem de fem sites, men også individuelle forskelligheder.

Samarbejde i Kulturregion København Syd
Websitet Kulturjagt Køge Bugt er blevet til i regi af Kulturregion København Syd. Kulturregionen omfatter Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner. Aftalen løber i perioden 2008-11 og har til formål at stimulere og udvikle kulturlivet i regionen. De deltagende institutioner er:
 • Greve Museum – Egns- og udviklingsmuseum og Arkiv
 • Solrødbibliotekerne / Solrød Lokalarkiv
 • Køge Arkiverne
 • Stevns Bibliotekerne
 • Vallø Lokalhistoriske Arkiv
 • Stevns Lokalhistoriske Arkiv
 • Østsjællands Museum
Erfaringer fra arbejdet:
Arbejdsgruppen har ikke evalueret projekt og proces endnu. Men der er allerede indhentet nogle erfaringer, som vi har haft særligt held med i projektet og de kan måske være værd at tage med videre.
 • Hent erfaringer fra andre. Der er andre der har prøvet dette før dig. Tal med dem.
 • Vær realistisk og ærlig omkring den arbejdsindsats du kan lægge i projektet. Projekter kommer altid oven i de øvrige arbejdsopgaver man har i sin institution og det er vigtigt at afstemme sin tidsplan efter det for at undgå frustrationer blandt samarbejdspartnerne.
 • Sæt milepæle undervejs. Hver kommune skulle levere seks kulturmiljøer. Der blev derfor indlagt deadlines for de enkelte kulturmiljøer med passende intervaller, som blev fulgt op af møder. Tidsplanen blev selvfølgelig ikke overholdt til punkt og prikke undervejs. Det er vist en almindelig erfaring i større projekter. Men slutdatoen blev overholdt.
 • Nøglepersoner. Gruppen havde held til at ansætte en vigtig nøgleperson i et antal timer. Det anser vi som en vigtig grund til at projektet kom godt i havn. Projektets IT-medarbejder er læreruddannet og cand. it og besad dermed kvalifikationer til både at gennemskrive tekster, ensrette dem sprogligt og samtidig med målgruppen for øje. Sitet er sat op i et CMS, hvilket lægger op til at den enkelte forfatter selv redigerer sideindholdet. Dette princip valgte vi at bryde med og havde kun en person der redigerer indhold på sitet. Det regner vi også som en styrke for sitet.
 • En tovholder er også en funktion der bør tænkes ind i projektet. Her ligger ansvar for mødeindkaldelser, kontakt til grafiker, IT-leverandør, tidsplaner, deadlines og et væld af andre opgaver.
 • Brugertest er et vigtigt redskab. Brugertestene ledte til en række tiltag på sitet. Blandt andet har hver eneste side efterfølgende fået en quiz, hvor de før var mere spredte. Siderne har fået tilføjet nøgleord i toppen af siden, som overfor svage læsere og børn som ikke er indholdslæsere signalerer, hvilket indhold der præsenteres på siden.
Vil du vide mere?
Kontakt gerne:
Lars Kjær
Arkivar, daglig leder af Historieskolen Clio
Lars.kjaer@koege.dk
Køge Arkiverne
Køge Byhistoriske Arkiv | Vestergade 26 | 4600 Køge |
+45 56641592

Read Full Post »

zwolle1

Takket vaere Bentes gode kontakter dag har vi besoegt to spaendende  ABM-institutioner, historiecentrum i Zwolle og en tilsvarende institution, dog mere integreret, i Niewland. Begge steder gav gode og inspirerende arkivoplevelser.

Folkene i Zwolle har et meget omfattende program for skoler og en inspirerende tilgang til samarbejde med lokale, historiske foreninger m.m. Et af undervisningsprodukterne var en kase med “Dobbelt Foto”, dvs. kasser med fotos fra foer og nu som kan danne grundlag for sammenlingning. Det er bestemt set foer, men pointen i Zwolle var, at historiecentret havde mulighed for at custtomize kasserne til de enkelte, interesserede lokalmiljoer. En anden spaendende ide var udvikling af aktivitetsideer til brug for B&B-programmer – altsaa for boern og deres bedsteforaeldre.

Desuden var Zwolle-centret et af de aestetisk flotteste arkiver jeg har set: aaben og moderne arkitektur, men med brug af arkivistiske elementer, saa man ikke paa noget tidspunkt glemmer, at det er arkiver og arkivalier, der ligger til grund for hele virksomheden. Ogsaa gaarsdagens besoeg paa Amsterdam Stadsarkiv gav et kig paa en aestetisk udformet og overordentlig laekker laesesal, som det maa vaere en fryd af vaere arkivbruger paa.  Paa stadsarkivet hoerte vi, at brugerne havde foelt en form for “empowerment” i forbindelse med aendringerne, at bruge stadsarkivet fik en anden vaerdi og betydning efter flytningen. Og paa historiecentret havde man oplevet, at brugen af ordent “historiecenter” i setdet for arkiv, havde aabnet kontaktmuligheder til nye brugergrupper som maaske aldrig havde foelt sig tiltrukket af det “gamle” navn. Er betegnelserne “arkiv” og “museum” i virkeligheden for nogle en hindring ….? Kan det vaere mere hensigtsmaessigt at bygge navne,  identitet og brand op omkring essensen af det som er institutionernes grundemne – nemlig historie og interessen for samme?

….og ioevrigt har vi set en meget smart model i arkivkasser. Med indbygget fingerhul:

smart_arkivkasse
Indlaegget crossblogges paa www.formidlingsnet.dk

Read Full Post »

National Archives har et interessant tiltag: En konference der handler om mulighederne for at engagere unge i forhold til arkivernes verden. Tilsyneladende har konferencen et stærkt undervisningsrelateret perspektiv, hvilket måske er meget oplagt, når man tænker på, hvor man lettest når personer i denne aldersgruppe.

Programmet kan bl.a. ses på NCK´s website – Engaging Young People in the World of Archives

Read Full Post »

Arbejdet med at formidle arkiver kræver kompetencer, som mange arkiv ansatte ikke besidder i forvejen. Der udvikles for tiden i uddannelser flere steder i Norden, som kan være med til at professionalisere arbejdsområdet yderligere.

lillehammer I Norge tilbydes fra september 2009 på Høgskolen i Lillehammer i samarbejde med  Landslaget for lokal- og privatarkiv, LLP, et 1 årigt efteruddannelsesstudie i arkivformidling. Kurset er et deltidsstudium for arkivarer, pædagoger og museumsansatte m.v.  og er fleksibelt.  Man kan deltage i dele af studiet og enkelte forelæsninger. Kurset er rettet i mod kolleger i hele Norden – og tilmeldingsfrist er 15. juni.

Se fra omtale af kurset :

I de siste årene er kravene til arkivinstitusjonene blitt endret. Arkiver og museer skal i større grad engasjere publikum gjennom sin rolle som samfunnsaktører. Det stilles krav til at institusjonene gjør sine arkiver tilgjengelige og til hvordan de legger opp sitt formidlingsarbeid. Flere institusjoner samarbeider gjerne, og formidlingstilbud i et ABM-perspektiv gjør seg mer gjeldende. Mange av museene har store samlinger av privatarkiver, og bruker etter hvert arkivkilder i sitt formidlingsarbeid.

Studiet i arkivformidling vil gi den grunnleggende kunnskap i formidling av arkiver som er nødvendig for å leve opp til rollen som aktive samfunnsinstitusjoner.

Det gir innsikt i teorier og metoder for å drive aktiv formidling og webpublisering, kommunikasjonsteori, pedagogiske prinsipper og fagdidaktikk.

Videre tar det opp problemer og utfordringer knyttet til utvelging av materiale for publisering på papir og nett, og etiske spørsmål i arkivformidlingen. Studiet henvender seg til studenter fra hele Norden. Studentene vil gjennom oppgavebesvarelser utarbeide konkrete formidlingstilbud som deres institusjoner kan benytte.

Undervisningen dekker emnene: Arkivformidling, teori og begrep. Arkivaren som veileder. Utstillinger. Arkiv og pedagogikk/læring. Historiefortelling. Digital formidling.

Se mer info http://www.hil.no/studier/content/view/full/13223#VisStudier

Præsentation af studie på Aalborg Universitet I Danmark udbydes Arkivformidling og kommunikation som et modul af en specialisering i informationsforvaltning, der tilbydes for historiestuderende  på Aalborg Universitet i Aalborg og København.  Se om studiet: http://studieguide.aau.dk/Uddannelser/Uddannelse/Semestre?id=5017&sid=61535&specid=61538
og studieplan og pensum: http://www2.ihis.aau.dk/history/InformationsforvaltningkursusplanoglitteraturF09.doc

Kurset udbydes også som videre- og efteruddannelse.

Read Full Post »

%d bloggers like this: