Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Posts Tagged ‘drama’

Nordiske Arkivdage i Trondheim er forbi – dagene blev indledt med visning af en teaterforestilling, Spor igjennem Ingenmannsland, som er produceret på grundlag af arkivmateriale på Dora (Statsarkivet og byarkivet i Trondheim) . En stor del af konferencens deltagere benyttede sig både af lejligheden til at se arkivet, som er  i en ubådsbunker fra 2. verdenskrig og til at se teaterforestillingen, som foregår i magasiner, torpedogangen og andre rum i bunkeren/arkivet.

Fire historier blander sig med hinanden i rummene – dramatisk og gribende. Og et helt enkelt greb var det at lade skuespillerne fortælle historien fra sagerne mellem reolerne i mørke arkivgange, men tilskuerne passerede forbi, det kunne sagtens lade sig gøre i enhver magasinbygning (hvor det er ok at lade folk komme ind) – se flere  fotos fra forestillingen på Flickr : http://www.flickr.com/photos/36794449@N05/

Maria Press fra Statsarkivet i Trondheim har tidligere præsenteret projektet, hvor drama og arkiv mødes her på arkivformidlings bloggen se: https://arkivformidling.wordpress.com/2009/03/10/nyskapende-arkivformidling-i-trondheim/

Read Full Post »

2.- 8. mars ble vandreteaterforestillingen ”Spor gjennom ingenmannsland” satt opp i Arkivsenteret på Dora i Trondheim. (Dora er en gammel u-båtbunker fra 2. verdenskrig, der en rekke kulturinstitusjoner i dag holder til). Det var en forestilling som hadde som formål å formidle arkiv for ungdom på en ny måte; ved å gjøre vår kulturarv levende og aktuell i en kunstnerisk form.

 

Forestillingen var et resultat av prosjektet ”Dora devised” som Arkivsenteret i Trondheim og regissør Erik Schøyen og teaterpedagog Lene Helland Rønningen har drevet i fellesskap.

 

Forestillingen ble et glimrende eksempel på hvor utmerket drama fungerer som pedagogisk virkemiddel. Elevene ”ble lurt” til å lære en hel masse om både historie og arkiv i forestillingen. Samtidig fungerte forestillingen som et kunstnerisk verk i seg selv. Et verk som, med utgangspunkt i arkivmateriale,  på en morsom og fengende måte belyste temaer som ungdom er opptatt av  i dag: temaer som grenser, dømming av andre, det vanskelige i å stå for egne meninger m.m.

 

Forestilingen oppsto gjennom et samarbeid mellom teatergruppen, tekstforfatter, arkivarer og en referansegruppe bestående skoleelever. Arbeidsmetoden og formidlingsprosjektet representerte noe helt nytt; en slik kobling mellom kulturarv og scenekunst for formidling av arkiv, har ikke vært gjort før. Dessuten har den komplekse åpne prosessen med mange involverte parter fra ulike fagfelt vært spennende – både på organisatorisk plan og i forhold til selve formidlingsarbeidet. Arbeidsmetoden har ført til at det oppsto noe helt nytt i formidlingsarbeidet. Dette ble rett og slett et interessant forsøksprosjekt – et nybrottsarbeid innenfor feltet kulturarvsformidling og kunstformidling generelt.

 

Vi utarbeidet også et pedagogisk materiale for skolen, som knyttet noen scener i forestillingen tilbake til arkivkildene de bygget på.

 

Arbeidsprosessen er nå dokumentert på web slik at andre kan få innblikk i hvordan vi har arbeidet. Her er også det pedagogiske materialet lagt ut i PDF. Spor gjennom ingenmannsland

 

Read Full Post »

%d bloggers like this: