Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for august 2010

Heritage Learning Outcomes in the Nordic and Baltic Area er titlen på et projekt, som NCK (Nordisk Centrum for Kulturarvspædagogik) i Östersund (Sverige) blandt andet i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet (Aarhus Universitet) og med Aalborg Stadsarkiv som dansk projektpartner koordinerer. Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråd.

Kernen i projektet er at undersøge  hvilke kompetencer voksne opnår og får udviklet i deres møde med arkiver og museer samt i arbejdet/oplevelsen med samlingerne. Typen af kerne-kompetencer, der bruges som analyseparametre er fx: Kommunikation på modersmål –  Kommunikation på andet sprog –  Basis kompetencer ift. matematik, naturvidenskab og teknologi –  Digitale kompetencer-    At lære at lære –    Interpersonelle og borger kompetencer –    Entrepreneurship –    Kulturudfoldelse.

Til brug for projektet efterlyses ”best practice” eksempler fra arkiver, som kan indgå som empiri (eksempler). Det kræver blot, at man tænker arkivets praksis ind i lærings-sammenhæng, som måske kan forekomme lidt uvant. Jeg skal derfor bede jer, kære kollegaer,  komme med eksempler på projekter eller permanente tilbud, som udvikler eller sætter gang i voksnes kompetenceudvikling og sende dem til mig: bej-kultur@aalborg.dk. Jeg vil så vende tilbage med uddybende spørgsmål. Det kan være alt fra indtastningsprojekter, workshops, kurser, læsesalsaktiviteter, arbejdet med frivillige. Det er tale om afledt formål, fordi arkivet ikke nødvendigvis har tænkt i lige præces denne nytte (læring) i udformningen af aktiviteten, men set i bakspejlet er det ikke den dårligste måde at argumentere for nytten af at bruge arkivet og dets samlinger – eller endog udvikle nye tilbud med læring  i focus.

Projektet Heritage Learning Outcomes in the Nordic and Baltic Area skal ende med udformning af et nordisk/baltisk masterkursus i emnet. Eksemplerne skal være med til at danne grundlag for en systematisk metodeudvikling og udformning af guidelines på området ”kulturarvs læring” i arkiver og museer.

Læs mere om Cultural heritage Learning i denne artikel af Sofia Kling, der projektkoordinator: Assessing Heritage Learning Outcomes, How do we do it –and  why ? paper fra juni 2010 på http://www.nckultur.org/en/attachments/article/106/Cultural%20Heritage%20Learning%20and%20other%20Learning%20Concepts.pdf

og Henrik Zipsane: Cultural Heritage Learning and other Learning Concepts, http://www.nckultur.org/en/attachments/article/106/Cultural%20Heritage%20Learning%20and%20other%20Learning%20Concepts.pdf

Read Full Post »

Når arkiverne scanner uregistrerede fotografier til udstillingsbrug og lign., kommer billedfilens navn ofte til at indeholde oplysninger om fotografiet. Et eksempel kan være “Kirkestræde set fra Lille Kirkestræde 1914.jpg”. Det idelle er selvfølgelig at bruge registreringsnummeret som filnavn (B12345.jpg), men i eksemplet her, findes der  ikke et unikt nummer at knytte til billedet, da det ikke er enkeltregistreret.

Den slags digitale billeder har vi i hvert fald mange af på arkivet. Det er jo oplagt at publicere disse fotografier på hjemmesiden, fordi de nu alligevel er scannet og bare ligger der.

Når et billede med sådan et navn skal vises i en browser, kommer filnavnet pludselig til at hedde noget i stil med: “Kirkestr&aeligde%20set%20fra%20Lille%20Kirkestr&aeligde%201914.jpg”. Det sker fordi browseren erstatter ” ” (mellemrum) med “%20” og “æ” med “&aelig”.

Og det er noget rod.
Både i forhold til SEO, men også ud fra et usability-synspunkt.

Det idelle er selvfølgelig at have en filnavngivningspolitik på arkivet, som tager højde for det. I eksemplet skulle billedet altså hedde “Kirkestraede-set-fra-Lille-Kirkestraede-1914.jpg”. Det drejer sig om at formidlerne/den webansvarlige sørger for huske/ lærer kollegerne altid at lave ordentlige filnavne ved scanningen.

Men hvad så med de gamle filer?

Ja, her er vi så fremme ved formålet med dette indlæg. For du får her en snedig og ikke mindst nem måde at klare det på. Du skal altså aldrig mere omdøbe filnavne manuelt inden de bliver uploadet til hjemmesiden. Tillokkende? Det tror jeg nok.

Med dette lille script kan du:

  • erstatte mellemrum med en bindestreg og
  • erstatte æ, ø og å med hhv. ae, oe og aa.

Læg filen i den mappe, hvor de filer du vil omdøbe ligger. Når du klikker på filen, vil ALLE filnavne i kataloget få fjernet alle mellemrum og få ændret æ, ø og å. Tip: Processen kan ikke fortrydes i Windows, så lav altid konverteringen  på en kopi af din billedmappe.

Nogle ord om erstatningsreglerne:
Mellemrummene skal erstattes med bindestreg – ikke understregning (underscore). Google og de andre søgemaskiner tolker underscore som “ingenting”, hvilket betyder at hvis din fil hedder “Kirkestraede_set_fra_lille_Kirkestraede_1914.jpg” , så vil Google tolke filen som KirkestraedesetfralilleKirkestraede1914.jpg
Hvis du derimod bruger “-“, har du pludselig 6 unikke ord, som Google kan tolke og forstå.
(Tak til : http://wordpress.dk/forum/topic/nextgen-gallery-diasshow-piclens-virker-ikke-ordentligt )

Tricket til den lille konverteringsfil er hentet på http://www.eksperten.dk og jeg har så tilføjet konverteringsregler for æ, Æ , ø, Ø, Å og å.
Se http://www.eksperten.dk/spm/480934

Efterskrift:
Efter at have læst ovenstående igennem, lyder det sværere, end det egentlig er. Så her er pixi-udgaven:

  1. Download filen (fra Køge Arkivernes website, domænet her tillader ikke zip-filer) og unzip mappen.
  2. Læg filen i (en kopi af) en billedmappe.
  3. Dobbeltklik på den.
  4. Nu slipper du for mellemrum og æ, ø og å i filnavnet uden at du skal omdøbe dem manuelt.
  5. Det er smart, når du skal have rigtig mange billeder på hjemmesiden.
  6. God fornøjelse

Read Full Post »

Takket være et godt tip IT-Torvets Malte Sehested blev jeg opmærksom på tjenesten SCVNGR, hvor man som bruger kan lave sin egen digitale skattejagt; komplet med opgaver og det hele.

Tjenesten er gratis, supernem at bruge og brugbar for alle, der gerne vil formidle historie (eller noget andet) med udgangspunkt i geografi. I modsætning til Foursquare, hvor man “kun” kan tjekke ind på en lokalitet, tilbyder SCVNGR, at brugeren kan oprette “treks” eller ruter, som samler en række opgaver, som spilleren skal løse.

Mit forsøg bestod i at oprette to forskellige treks. Èn, der knytter flere steder sammen, og én hvor alle opgaver skal findes på den samme geografiske lokation. I den første består opgaven i at besøge 4 forskellige steder i København, som kan takke Christian den Fjerdes foretagsomhed for deres eksistens:  Rosenborg, Børsen, Holmens kirke og Rundetaarn. Hvert sted skal spilleren lægge mærke til ét eller andet og derudfra besvare et spørgsmål. Det andet trek foregår udelukkende på Rundetaarn.

Jeg har valgt den kedelige og fantasiløse model; spilleren skal besvare mine spørgsmål ved at skrive et svar. Men jeg kunne også have valgt noget mere begavet, fx at opgaven var en “Photo Challenge”, hvor spilleren skal tage et fotografi, eller at der skulle scannes en QR-kode.

SCVNGR åbner desuden mulighed for at brugeren kan knytte multimedie-elementer til de enkelte opgaver – ældre fotos fra lokalarkivets samlinger er en oplagt idé. Kombineret med ældre fotos ville SCVNGR være ideel til en historisk skattejagt eller et “før-og-nu” opgavetrek i lokalområdet. Er man et museum, kan fotos af genstande, der nu befinder sig udstillinger/magasin, knyttes til deres oprindelige lokaliteter og indgå i legen. Man kan ovenikøbet oprette sine egne “badges”, som spillerne kan få efter veludført gerning.

Spillere han hente  SCVNGR til både Android og iPhone.
Man registrerer sig på http://www.scvngr.com, hvor også byggeværktøjet findes.

Indlægget er crossblogget i privaten på http://charlotteshj.wordpress.com

Read Full Post »

%d bloggers like this: