Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for november 2010

Verdens første internationale arkiv-twitter-event fandt sted fredag den 12. november 2010. I hvert fald med deltagelse af Silkeborg Arkiv. Det var en spændende dag, hvor en hel masse arkiver lige pludselig talte sammen over hele verden. Men også en dag som måske godt kunne trænge til lidt retning.

En helt almindelig dag

På Silkeborg Arkiv havde jeg forberedt, at dagen skulle give en form for indblik i en almindelig dag på et arkiv. Jeg havde forberedt lidt forskelligt og sendte i løbet af dagen tweets ud om, hvad jeg lavede. Målgruppen ”almindelig arkivinteresseret borger” er ikke stærkt repræsenteret på Twitter, måske er den ikke særlig stor i det hele taget. Men på Twitter er den meget lille. Derfor havde jeg egentlig tænkt mig at twitte på engelsk og lagde da også ud med et ”good morning”. Det viste sig dog hurtigt, at de andre arkiver twittede på egne sprog. Så jeg skiftede også til dansk. Det var unægtelig også meget lettere.

Twitter-formatet (140 tegn pr tweet) var lidt svært at presse hverdagens begivenheder ind i og det endte med at føles ret løsrevet fordi mine tweets skulle formuleres meget kort. Desuden havde jeg regnet med at bruge billeder mere, men viste sig også at være lidt sværere end forventet. Meget af det handler dog om øvelse – og i den anledning var dagen en ubetinget succes. For eksempel fik jeg kendskab til twitpic – og det hjalp lidt på billedsiden.

I løbet af dagen nåede jeg at twitte om besvarelsen af et brugerspørgsmål, forberedelsen af en lokalhistorisk skattejagt, indlevering af arkivalier, aftale om aflevering af kommunale arkivalier fra vandværket, personalemøde med opdatering om julefrokost og mange andre af hverdagens tildragelser.

Med fuglefløjt for oven

Andre arkiver brugte dagen helt anderledes. Der var tweets i alle retninger og om alt muligt. Det var meget svært at overskue, men også rigtig sjovt at forsøge. Jeg fik virkelig en fornemmelse af hvor mange arkivarer, der sidder i lønkamre og kældre rundt omkring. Og at de har en vidt forskellige udgangspunkter, emner og muligheder. Det mindede mig lidt om en tur i det fri på en varm sommer dag, hvor sommerens fugle synger så det er en lyst. Men altså med hver sit næb. Hver time bragte hundredvis af budskaber om al verdens ting. Men resultatet var altså også en ret ukoordineret pippen som ikke rigtig resulterede i dialog. Der var selvfølgelig nogen der svarede på forskellige tweets. Og så Charlotte SH, der havde etableret sig som fugleoversætter og forsøgte at orientere om, hvad der foregik på engelsk.

Der blev twittet med stor begejstring og mangfoldigheden blomstrede den fredag. Mange arkivarer kom hinanden ved og fik inspiration. Det var rigtig godt.

Retning?

Min oplevelse var dog, at al den pippen havde det med at gøre followanarchive til en grød, som var svær at finde hoved og hale på. Derfor tror jeg det ville være nyttigt med lidt fælles koordinering af, hvad dagen skal gå ud på. Jeg er dog meget i tvivl. For der var også noget meget interessant ved den uoverskuelige mangfoldighed og det vildvoksende fuglebuskads. Så den skal i hvert fald ikke koordineres ihjel med en stram programerklæring. Måske kommer det af sig selv næste år, hvor mange har erfaringer fra i år.

Jeg har i hvert fald gjort mig den erfaring, at målgruppen næste gang ikke er arkivbrugere i Danmark, men kollegaarkivarer i hele verden. Og derfor skal det foregå på engelsk.

 Kom så allesammen

Selv om der var mange arkiver med i followanarchive savnede vi stadig en del. Ikke mindst kunne man jo undrer sig over, at vores allesammens fyrtårn Statens Arkiv ikke var med. Jeg håber, at flere vil være med næste år og at arrangementet vil udvikle sig til en årlig tilbagevendende begivenhed som vil inspirere og bringe arkiver og arkivarer tættere på hinanden.

 Hvis du er blevet nysgerrig omkring begivenheden followanarchive så kan du se hvad der er foregået på twitter.com. Log ind på din konto eller opret en og søg på #followanarchive så kommer alle de tweets der er blevet sendt som indeholder koden #followanarchive. De står kronologisk.

Read Full Post »

Der nærmer sig to festdage for arkiverne i Norden og hele verden (!) i det mørke november:

12. november: #followanarchive dag på Twitter
Twitter er tidligere blevet præsenteret her på bloggen. Hensigten med #followanachive kampagnen er at synliggøre arkiverne og helt konkret at få flere “følgere” eller venner på Twitter. Til inspiration for arkiverne er der lagt lavet ressourcer på nettet på siden her : http://followanarchive.blogspot.com/

Siden indeholder ressourcer, overblik over hvilke arkiver over hele verden, der deltager  i #followanarchive dag, presseomtale og -materiale. Charlotte S. H. Jensen har fx lavet en fin idékatalog, der giver inspiration for arkiver til, hvad de kan på Twitter og en lille film – ligesom hollandske kollegaer har gjort det.

Endnu er der ikke mange danske arkiver på Twitter – i alt 3 … , men kampagnen kan måske være med til at inspirere  flere arkiver til at eksperimentere med sociale medier.

13. november: Arkivernes Dag


Temaet er i år i hele Norden: Klima og vejr. Arkivernes Dag kræver ingen præsentation, det er 11 gang, at dagen markeres i Danmark. SLA har i år lavet en smuk plakat og et idékatalog til dagen.

Det bliver spændende, at se hvor mange arkiver, der slutter op om dagen i år.

ABM – utvklling i Norge hoster en webside, der fortæller om Arkivernes dag i Norden og har lagt ressourcer ud særligt til norske arkiver: http://arkivdagen.no/arkivdagen-i-norden/

Og i år har ABM-utvikling i samarbejde med LLP (landslaget for lokal- og privatarkiv) endvidere afholdt en tema workshop i juni, der fungerede som platform for idéudvikling før dagen:

http://www.llp.no/formidling/wp-content/uploads/2010/05/Program_inspirasjonssamling.pdf

Det er ikke et tilfælde, at de to events, Arkivernes Dag og #followanarchive dag  følger hinanden. For nordiske arkiver er der således muligheder for, at de to dage kan støtte hinanden ift. at opnå synlighed og omtale.

Read Full Post »

Nu findes rapporten: Modeludvikling for kommunalt ABM-samarbejde om lokalhistorieFase 2: Afprøvning af modeller som pdf på nettet – klik her: http://www.aalborgkommune.dk/Borger/Kultur-natur-og-fritid/lokalhistorie/Aalborg-Stadsarkiv/Documents/Rapport-om-kommunalt-ABM-samarbejde-om-lokalhistorie.pdf

 Projektet ”Modeludvikling for kommunalt ABM-samarbejde” har som formål at skabe grobund og grundlag for et tæt, organiseret, formaliseret og optimeret kommunalt ABM-samarbejde på det lokalhistoriske område på administrativt og fagligt driftsniveau. Fokus i projektet er at udnytte eksisterende ressourcer optimalt til gavn for brugerne, som gerne skulle mærke effekten i form af kvalitativt bedre tilbud.

Denne rapport dokumenterer anden fase af projektet, som er en afprøvning og videreudvikling af de modeller for samarbejdet, som blev udviklet i et projekt i 2008 . Videreudviklingen skete ved afprøvning af modellerne på tre konkrete centrale områder inden for ABM institutionernes kerneopgaver.

  • Et udstillings- dokumentations- og indsamlingsprojekt om ”Grønland i Aalborg” med henblik på permanent formidlingskoordination
  • Etablering af fællesmagasin for arkiv, museum, kunstmuseum og bibliotek
  • Oprettelsen og drift af en ABM læsesal: HistorieAalborg

I rapporten præsenteres erfaringerne med at arbejde med modellerne, de evalueres og udbygges i forhold til afprøvningen på virkeligheden.

Rapporten er lavet i samarbejde mellem Aalborg Bibliotekerne, Aalborg Stadsarkiv og Nordjyllands Historiske Museum. Aalborg Universitet har bidraget med en konsulent. Projektet er støttet af Kulturarvsstyrelsen og Bibliotek og Medier.

Vi tager meget gerne ud og holder oplæg eller workshops, hvor vi videregiver vores erfaringer 🙂

I mellemtiden: god læselyst !

 PS. Rapport fra fase 1 af projeket finder I her: http://www.aalborgkommune.dk/Borger/Kultur-natur-og-fritid/lokalhistorie/Aalborg-Stadsarkiv/Documents/Modeludvikling-for-kommunalt-ABM-samarbejde-i-Aalborg-Kommune.pdf

English summary of the report: http://www.aalborgkommune.dk/Borger/Kultur-natur-og-fritid/lokalhistorie/Aalborg-Stadsarkiv/Documents/English-abstract-report-on-development-of-a-model-for-municipal-alm-cooperation-on-localhistory.pdf

Read Full Post »

%d bloggers like this: