Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for august 2012

September 11: 10.00 – 12.00 a.m
Venue: “The Park Room”, Utzon Center
Slotspladsen 4, Aalborg
Admission free – everybody is welcome


10.00 -10.45 Nancy Bartlett, archivist at University of Michigan: “From Building to Box: Modern Architecture, Modern Archives”
Evidence of what is now historical, modern architecture looms large on the landscape as it more than ever takes its place in the archive. To what extent does the archival condition of architectural drawings, photographs, specifications, printed media, film, and ephemera alter the understanding of modernism? Where are the approximations and alienations between the built environment and its archival version? Nancy Bartlett will consider the complexities of modernism in “deconstructing” the archives of modern architecture in America.

10.45 -11.00 questions and discussion (det er muligt at stille spørgsmål på dansk)

11.00 -11.15 coffee break

11. 15 – 11.45  Bente Jensen, archivist, M.A., Aalborg City Archives: Architectural Archives and the Life of an Architect – Jørn Utzon as an example.
When history meets architecture and the architect: Reflections on how to use archives in order to write the biography of an architect based on Bente Jensen’s work on Jørn Utzon’s early years : “18 wonderful years”, Jørn Utzon and Aalborg, in the book, Utzon and Utzon Center Aalborg -the Joy is not in Owning – but in Creating (2011).

11.45 -12.00 questions and discussion

Organized by: Aalborg University, The US Embassy in Denmark, Aalborg City Archives, and Utzon Center

Illustrations: William Muschenheim Collection, Bentley Historical Library, University of Michigan and the Utzon drawings, Aalborg City Archives

Read Full Post »

Planchen sættes op

Lige over for Vejle Stadsarkivs domicil på Enghavevej 2 har der siden 1957 ligget en parkeringsplads med det yndefulde navn: Marias Plads. Navnet er naturligvis ikke opstået af ingenting men relaterer til Sct. Maria Hospital – drevet i mange år af en belgisk nonneorden. Sammen med hospitalet omkranses parkeringspladsen af flere statelige bygninger som alle rummer spændende historier. Her ligger nemlig også den gamle amtmandsbolig, den tidligere dommergård, den gamle politistation og før saneringen i 1917-1919 mange små private huse. Vejles katolske menighed har også altid holdt til i kvarteret med både kirke, skole og hospital.

Men nu skal det hele laves om. Parkeringspladsen bliver fjernet og i stedet etableres en aktiv og moderne bypark med bl.a. grønne områder, skaterbaner, en åben scene og et lille spisested. Et tiltag Stadsarkivet hilser meget velkomment, da det potentielt vil trække et helt andet publikum tættere på vores hus.

Vi glæder os til den nye plads står færdig, men det næste års tid vil der ikke være andet end byggerod og byggelarm at fornøje sig over.

Indtil vi fik ideen om – som flere andre kulturinstitutioner i disse år – at fortælle pladsens historie, der hvor pladsen er.

Teknik & Miljø i Vejle Kommune hilste ideen velkommen, og vi havde hurtigt et meget frugtbart samarbejde i gang.  Deadline blev 10. august 2012, hvor minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, var inviteret for at tage første spadestik og dermed markere igangsætning af byggeriet.

Denne dato er vi nu forbi og det færdige produkt – en planche på 2×9 meter – står nu centralt og velplaceret i et område, hvor bl.a. hundredvis af skoleelever passerer.

Processen har været ualmindelig spændende og også anderledes end ”plejer.”

For det første havde vi en ekstern partner med (Teknik & Miljø), som havde stor indflydelse på både proces og produkt. Teknik & Miljø formidler traditionelt meget gennem udendørs plancher. Her kunne vi trække på deres erfaringer med layout og udstillingsmaterialer, hvor vi til gengæld kunne byde ind med pædagogiske refleksioner og erfaring med at formidle lokalhistorisk stof til et bredt publikum. I dag kan vi se tilbage på et samarbejde med stor respekt for og positiv udnyttelse af forskellige fagligheder.

For det andet var bevidstheden om, at denne udstilling ikke kun ville blive set af vores sædvanlige arkivbrugere, en enorm drivkraft og meget motiverende.

Endelig var det en udstilling, hvor vi endnu engang kunne komme til at lege med QR-kodernes muligheder.  Vi fik udnyttet vores mobiloptimerede Vejlewiki som tilbud til de videbegærlige og et filmklip fra 1927 på Youtube, hvor Chr. X bevæger sig rundt i området.

Arbejdsfordelingen i vores projekt blev, at Stadsarkivet leverede materiale (research, fotos, tekst, QR o.l.), mens Teknik & Miljø stod for layout samt trykning og opsætning af planchen.

Minister Carsten Hansen holder tale – planchen anes til højre i billedet

Jeg er sikker på, at vi med dette projekt har sat gang i en oplagt samarbejdsrelation.  Jeg kan kun anbefale, at andre forsøger sig med noget tilsvarende. Som regel arbejder tekniske forvaltninger med store budgetter, når de går i gang med diverse byggeprojekter. Budgetter som ikke nødvendigvis bliver væltet af dyre tryk og opsætning.

Read Full Post »

%d bloggers like this: