Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kultimathule’

13. mars ble det gjennomført et folkemøte og en kunstinstallasjon på Dora i Trondheim med temaet kriminalitet, frykt og retten til det offentlige rom. Det hele ble arrangert av Kultimathule, som det 1. Samtidslaboratoriet. Kunstverket, som var skapt av materiale fra arkiv og museer i Trondheim, var et visuelt innlegg i diskusjonen.

Samtidslaboratoriet har som ambisjon å skape en ny arena for å debattere samfunnsaktuelle problemstillinger med kulturarv og samtidskunst som innfallsvinkel. Det 1.Samtidslaboratoriet skulle være en slags ”demo”, som viste hvordan en framtidig  kunsthall i Trondheim skulle kunne arbeide.  Man ville bl.a. vise at kunst og kulturarv kan være utgangspunkt for, og bidra til samtidsdebatten.

Kunstnerinnen Vibeke Jensen, som bor i New York, hadde laget en ”kunstnerisk intervensjon” i byen kalt ”Åsteds Befaring” i tillegg til kunstinstallasjonen i Dora. Hun har i sine verk arbeidet med taksonomi (inndelingsprinsipper). Hun beskriver selv sine kunstverk slik:  ”Hvordan vi bruker språket til lovgivning, sosial differensiering og klassifisering speiler menneskesyn, identitet og interesser. Ved å granske vår museale og levende kulturarvs taksonomi søker Åsteds Befaring å synliggjøre usynlige strukturer, konfrontere fordommer og stimulere til selvrefleksjon. Målet er å åpne opp et åsted for forhandling hvor likhet og forskjellighet sameksisterer. ”

Til folkemøtet og foredragene kom ca. 70 personer. Mens møtet pågikk ble videokunstinstallasjonen ”Ekvivalenser” vist på veggen. Det var også bygget opp et arkivinspirert kunstverk av arkivkartonger og flytteesker i inngangen til rommet. Her ble alle besøkere ved ankomsten kategorisert (som uestetisk, mangfoldig, oversett, osv.)  og merket med armbind. Deltakerne ble på den måten en del av kunstinstallasjonen.

Etter foredragene ble det gruppediskusjoner. I tillegg er det satt i gang en nettdebatt på Kultimathules hjemmesider. Samtidslaboratoriet vil også bli fulgt opp i magasinet Sorgenfri.

Arkivsenteret deltar i flere samarbeidsprosjekter innenfor Kultimathule, bl.a. Kunsthallprosjektet/Samtidslaboratoriet. Les mer om Kultimathule og Samtidslaboratoriet her.

Read Full Post »

Kultimathule er navnet på et prosjekt i Sør-Trøndelag i Norge som har som formål å utvikle det regionale samarbeidet mellom arkiv, bibliotek og museum, og det tverrfaglige samarbeidet mellom kulturarv og samtidskunst. Nå har Kultimathule kommet på nett med en egen webside.  Kultimathule har blant annet som formål å bidra til utvikling av nye formidlingsfomer – så følg med på nettsidene – her får du vite hva som foregår i prosjektet og her kan du delta i faglige diskusjoner!

Prosjektet eies av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, og har støtte fra ABM-Utvikling. 30 institusjoner – deriblant Statsarkivet i Trondheim, Interkommunalt arkiv Trøndelag og NTNU Universitetsbiblioteket – deltar som samarbeidspartnere. Innenfor Kultimathule arbeides det med syv delprosjekter. Dessuten ønsker Kultimathule å opprette en arena kalt ”Samtidslaboratoriet”  der det tverrfaglige samarbeidet mellom kulturarvområdet og samtidskunstfeltet skal utvikles.

Nettsidene finner man på www.kultimathule.no

(Navnet Kultimathule har sin opprinnelse i Ultima Thule, et navn som de gamle grekerne skal ha myntet da de snakket om et sted langt nord, langt unna det kjente. I Trøndelag mener enkelte at det var Trondheim man siktet til den gangen!)

Read Full Post »

%d bloggers like this: