Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for marts 2011

Aalborg Stadsarkiv og Aalborg historiske Museum planlægger for tiden en udstilling om ”Det Glade Aalborg”. Siden industrialiseringen sidst i 1800-tallet har Aalborg haft et ry for at være en by med et farvestrålende, muntert og til tider hårdtslående forlystelsesliv. Mange kender Gaden (Jomfru Anne Gade) – og som en af de eneste danske byer har karnevalet fra 1980erne overlevet, vokset og blevet til et af Europas største karnevals arrangementer.

Karneval 2009 (eget foto)

I den sammenhæng prøver arkivet og museet for første gang at invitere brugerne/publikum med ind i forberedelsesprocessen gennem sociale medier under overskrifter som: Vi inviterer til at være med at påvirke billedet af ”Det Glade Aalborg” – og spørger: Hvad er det glade Aalborg, hvor er det på vej hen? – “Dit glade Aalborg”  (eller det modsatte). Siden skal siden indgå i synergi med udstillingen IRL, som åbner i maj.

Vi eksperimenterer med, hvordan formidling og indsamling spiller sammen: Museet efterlyser ting fra det rytmiske musikliv siden 1970erne og genstande fra byens gamle værtshuse. Stadsarkivet efterlyser fotos, dokumenter og erindringer fra byens forlystelsesliv.

Følg os på facebook-siden: www.facebook.com/Det.Glade.Aalborg 

Har andre arkiver erfaringer med kampagner gennem utraditionelle medier?

Read Full Post »

I torsdags afholdt det danske Arkivformidlingsnetværk i ODA sit andet internationale seminar. Denne gang med deltagelse af arkivarer fra England, Holland, Danmark og Skåne. Temaet var arkiver, læring og nye medier, med undertitlen Ideer, der er værd at dele, part 2.  (Archives, Learning, and New Media – Ideas worth sharing Part 2)

I alt deltog 22 arkivarer, kvinder i absolut overtal, som havde en inspirerende dag på Gentofte lokalhistoriske Arkiv.

Andrew Payne, leder af undervisnings og formidlingsafdelingen på National Archives i London (TNA), indledte dagen med en lang session, der præsenterede arkivets store og imponerende indsats. Undervisning er en stærk satsning på TNA. Andrew inddrog deltagerne på flere måder (se videoer), både ved eksempler på, hvordan man arbejder med kilderne og ved at demonstrere arkivets lang distance undervisnings program. Afdelingen har 9 ansatte, underviser 15.000 elever om året, og har imponerende tal på brugen af TNA undervisnings website.

Andrew Payne involverer deltagerne i en arkivalie baseret opgave

 

Marlies Mencke fra Historisch Centrum Overijssel i Holland fulgte sit oplæg fra sidste seminar op med at fortælle om arkivets meget aktive indsats på undervisningsområdet. Fra at være meget real life orienterede bevæger arkivet sig nu også ud på nettet. Arkivet har ligeledes ændret focus fra Zwolle (hovedbyen i området) og laver nu også tilbud med udgangspunkt i byer i regionen, fx i projektet ”Streek Central” for 9-10 årige om deres omgivelser.

Hollandsk undervisningsmateriale - altid smukt grafisk udført

Charlotte S.H. Jensen fra Statens Arkiver/ Nationalmuseet orienterede om den undersøgelse om nordiske kulturarvsinstitutioners anvendelse af sociale medier, som hun har lavet for NCK, Nordisk Center for Kulturarvspædagogik i Østersund, samt orienterede om hvordan arkiver kan krisehåndtere vhj. social medier med udgangspunkt i en sag fra National Archives i Washington.

Du finder Charlottes rapport her: http://www.nckultur.org/attachments/article/168/KulturarvogsocialemedieriNorden_final.pdf

Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv, fortalte om gode og dårlige erfaringer fra projekterne DacMan og Vera i Vestbyen, som fandt sted 2007-2009 i forbindelse med, at Aalborg kommune var kulturarvskommune med focus på industriel kulturarv. DacMan og Vera var to mobiltelefon-baserede tilbud til børn fra 12 og frem, der udformet som et spil eller en skattejagt. Spillet bragte børnene ud i kulturlandskabet og havde til hensigt at lære dem at læse landskabet og forholde sig til forandring.

_____

Oplæg fra seminaret finder du her: http://www.slideshare.net/Arkivformidling 

Video fra seminaret finder du her. Videoerne er fra Andrew Paynes oplæg, hvor han involverede deltagerne i et eksempel lang distance undervisning: http://www.youtube.com/user/Arkivformidling?feature=mhum

Fotos fra seminaret finder du her: http://www.flickr.com/photos/36794449@N05/sets/72157626295071142/

Read Full Post »

Christer Bogefeldt

Det er med stor sorg, vi fra svenske arkivkollegaer har erfaret, at Christer Bogefeldt er gået pludseligt bort. Christer var kultursekretær i  Riksarkivet i Stockholm, og blandt pionererne inden for nordisk arkivformidling.

Christer i midten ved Nordisk Arkivernes Dag møde på Riksarkivet i Oslo 2009,

Mange af os kendte Christer fra det internationale samarbejde, ICA´s Committee on Outreach and User Services, samt talrige internationale konferencer. Christer var en verdensmand.

Men fremfor alt vil han blive husket som en dedikeret frontfigur, når det gjaldt udviklingen af Arkivernes Dag i Norden. Christer spillede ligeledes en skattet og inspirerende rolle i det nordiske arkivformidlingsnetværk.  Hans altid engagerede tilgang til opgaverne smittede – langt ud over Sveriges grænser.

Christer Bogefeldt vil blive savnet, også af danske arkivkollegaer.

“De to Systrarna  Jensen” (citat Christer) –  Bente og Charlotte

Read Full Post »

Med sloganet “Ask Away” og den ovenstående QR-kode, er 9 Juni blevet valgt som datoen hvor vi i fællesskab sætter fokus på arkiver, deres samlinger og viden med aktiviteten #AskArchivists på Twitter.

Aktiviteten planket fra museernes #askacurator som blev afviklet sidste år med så stor succes, at hash´en blev trending topic på Twitter. Desværre blev den så også mål for spamrobotter, men det er en anden historie.

Formålet med dagen er at skabe opmærksomhed om hvad arkiver kan tilbyde – om de fede dokumenter og hyldekilometervis af historie, som befinder sig i dem. Hvor #followanarchive i højere grad handlede om synlighed for institutionerne, handler #askarchivists altså om synlighed for – og brug af – det indhold og den viden som samlinger (og arkivarer) rummer. Forhåbentlig vil brugere over hele verden stille masser af spændende spørgsmål!

Der er oprettet en blog for AskArchivists hvor man kan læse mere – og selvfølgelig melde sit arkiv til. Der er naturligvis også en Twitterkonto: @askarchivists.

Read Full Post »

%d bloggers like this: