Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for the ‘Mobilformidling’ Category

I samarbejde med Bakkehusmuseet, Revymuseet og Storm P. Museet lancerer Frederiksberg Stadsarkiv “Opgangen”.

Opgangen er et lyd- og billedmontage-portræt af en fiktiv beboelsesejendom på Frederiksberg. Opgangen består af ti historier, der er sammensat på tværs af tid og sted og bliver fortalt med forskellige historiske lag. Til hver af Opgangens ti lejligheder hører en nutidig og en fortidig fortælling, der flettes sammen på overraskende vis. De enkelte historier er ”sande”, forstået som hændelser, der virkelig har fundet sted på Frederiksberg, men selve rammen, opgangen, er fiktiv.

Fortællingerne i Opgangen tager afsæt i digitaliseret arkiv- og billedmateriale fra de tre museer og Frederiksberg Stadsarkiv. Projektet er blevet til i samarbejde med den prisvindende britiskfødte radiomontageproducent Tim Hinman og hans producerassistent Katrine Hedegaard. Projektet er finansieret med midler fra Frederiksberg Kommune.

Mød Opgangens beboere her: http://opgangen.frederiksberg.dk/

Read Full Post »

Foto: Lars Lundqvist

ODAs formidlingsnetværk afholdt et velbesøgt seminar i Harsdorfssalen om mobil formidling –  du kan nu finde se oplægene på nettet:

Charlotte S.H. Jensen (Rigsarkivet): ”Mobilformidling og arkiverne. Ideer og muligheder.” (undervejs)

Lars Lundqvist (Gotland): ”Location og mobilformidling med udgangspunkt i K-samsök og Kringla.” http://www.slideshare.net/surikat/mobil-frmedling-oda-rigsarkivet-kpenhamn-259-2012

Panel: Carpe diem – mobile formidlingsløsninger:

Jacob Knudsen (VIFIN, Vejle Kommune): ”Stol på ingen! En mobil renæssance krimi i Kolding.”
http://www.slideshare.net/gajev/stol-p-ingen-oplg-p-rigsarkivet

Lars Kjær (Køge Arkiverne): ”www.kanonenitelefonen.dk med formidling af lokale synsvinkler på historiekanonen.”

Louise McHenry og Marlene Ahrens (Nationalmuseet): ”Scvngr-trek og guldhornstyven.”

De resterende oplæg (dem, der ikke er direkte links til) finder du på http://www.slideshare.net/Arkivformidling – som bonus oplæg lægger også her Maria Larsson Östergrens oplæg fra ODAseminar i marts om Publikumstilbud på Landsarkivet i Visby. Flere fotos fra seminar her:  http://www.flickr.com/photos/36794449@N05/

foto: Bente Jensen

Read Full Post »

Planchen sættes op

Lige over for Vejle Stadsarkivs domicil på Enghavevej 2 har der siden 1957 ligget en parkeringsplads med det yndefulde navn: Marias Plads. Navnet er naturligvis ikke opstået af ingenting men relaterer til Sct. Maria Hospital – drevet i mange år af en belgisk nonneorden. Sammen med hospitalet omkranses parkeringspladsen af flere statelige bygninger som alle rummer spændende historier. Her ligger nemlig også den gamle amtmandsbolig, den tidligere dommergård, den gamle politistation og før saneringen i 1917-1919 mange små private huse. Vejles katolske menighed har også altid holdt til i kvarteret med både kirke, skole og hospital.

Men nu skal det hele laves om. Parkeringspladsen bliver fjernet og i stedet etableres en aktiv og moderne bypark med bl.a. grønne områder, skaterbaner, en åben scene og et lille spisested. Et tiltag Stadsarkivet hilser meget velkomment, da det potentielt vil trække et helt andet publikum tættere på vores hus.

Vi glæder os til den nye plads står færdig, men det næste års tid vil der ikke være andet end byggerod og byggelarm at fornøje sig over.

Indtil vi fik ideen om – som flere andre kulturinstitutioner i disse år – at fortælle pladsens historie, der hvor pladsen er.

Teknik & Miljø i Vejle Kommune hilste ideen velkommen, og vi havde hurtigt et meget frugtbart samarbejde i gang.  Deadline blev 10. august 2012, hvor minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, var inviteret for at tage første spadestik og dermed markere igangsætning af byggeriet.

Denne dato er vi nu forbi og det færdige produkt – en planche på 2×9 meter – står nu centralt og velplaceret i et område, hvor bl.a. hundredvis af skoleelever passerer.

Processen har været ualmindelig spændende og også anderledes end ”plejer.”

For det første havde vi en ekstern partner med (Teknik & Miljø), som havde stor indflydelse på både proces og produkt. Teknik & Miljø formidler traditionelt meget gennem udendørs plancher. Her kunne vi trække på deres erfaringer med layout og udstillingsmaterialer, hvor vi til gengæld kunne byde ind med pædagogiske refleksioner og erfaring med at formidle lokalhistorisk stof til et bredt publikum. I dag kan vi se tilbage på et samarbejde med stor respekt for og positiv udnyttelse af forskellige fagligheder.

For det andet var bevidstheden om, at denne udstilling ikke kun ville blive set af vores sædvanlige arkivbrugere, en enorm drivkraft og meget motiverende.

Endelig var det en udstilling, hvor vi endnu engang kunne komme til at lege med QR-kodernes muligheder.  Vi fik udnyttet vores mobiloptimerede Vejlewiki som tilbud til de videbegærlige og et filmklip fra 1927 på Youtube, hvor Chr. X bevæger sig rundt i området.

Arbejdsfordelingen i vores projekt blev, at Stadsarkivet leverede materiale (research, fotos, tekst, QR o.l.), mens Teknik & Miljø stod for layout samt trykning og opsætning af planchen.

Minister Carsten Hansen holder tale – planchen anes til højre i billedet

Jeg er sikker på, at vi med dette projekt har sat gang i en oplagt samarbejdsrelation.  Jeg kan kun anbefale, at andre forsøger sig med noget tilsvarende. Som regel arbejder tekniske forvaltninger med store budgetter, når de går i gang med diverse byggeprojekter. Budgetter som ikke nødvendigvis bliver væltet af dyre tryk og opsætning.

Read Full Post »

Som et led i en overordnet digitaliseringsstrategi i Frederiksberg Kommune har Frederiksberg Stadsarkiv arbejdet med at udvikle nye formidlingstiltag, som skal skabe opmærksomhed omkring digitaliseret materiale fra arkivets samling. Da årsdagen for  Royal Air Forces fejlbombning af Frederiksberg 21. marts 1945 nærmede sig, besluttede vi os for at prøve kræfter med billeddelingsplatformen www.historypin.com .

Lidt om baggrunden

I timerne og dagene efter fejlbombardementet blev de massive ødelæggelser i området omkring Den franske Skole dokumenteret ved billedoptagelser fra forskelligt hold, blandt andet dokumenterede Frederiksberg Brandvæsen ødelæggelserne.  Da Frederiksberg Stadsarkiv i marts måned netop fik sin billedsamling tilbage fra scanning, heriblandt også billeder fra Frederiksberg Brandvæsens arkiv, var det oplagt at prøve kræfter med at få aktiveret dele af det indscannede materiale på billeddelingsplatformen.

Det skal her bemærkes, at arkivet jo i forvejen ”deler sine billeder” på www.danskebilleder.dk, så det der har været projektet her har været (gratis) at lege med teknologi og afprøve, for arkivet, nye måder at formidle aktuelt stof på. Markeringen af årsdagen for fejlbombningen på HistoryPin har ikke stået alene, men er blevet akkompagneret af artikler i den lokale dagspresse, samt via opsætning af skilte med qr-koder ved mindesmærket for fejlbombningens ofre på Frederiksberg Allé. Ved at scanne qr-koderne har smartphone brugere kunnet afspille film optaget i dagene efter bombardementet on location. Filmene er stillet til rådighed af Frihedsmuseet og de er lagt op på Stadsarkivets filmkanal http://byenibyen.frederiksberg.dk . Efter opsætning af QR-koderne har vi haft 637 afspilninger af filmene.

"QR-kode"

Hvis du scanner koden kan du se en kort film om ødelæggelserne i området omkring Den franske Skole. Frederiksberg Stadsarkiv.

  Erfaringerne med Historypin

Tilbage til HistoryPin. HistoryPin har været interessant for os, fordi teknologien allerede er der. Kort fortalt så er HistoryPin en platform, hvor private og institutioner i skønsom blanding kan uploade billeder og lyd og lave historiske tours. For at man rigtig kan udnytte HistoryPins funktionaliteter skal motiverne på billederne helst være taget i gadeplan. Dette tillader, at man som bruger dels kan geotagge sit billede og ”sætte en nål i det” på den rette lokalitet på et kort men mere interessant, at man kan placere det historiske billede ovenpå nutiden i Street View. Brugere kan downloade Historypins app gratis til både android og iphone og kan med gps baseret kortteknologi blive foreslået billeder, der er tagget i nærheden af,  hvor man befinder sig.

Layerteknologien kender de fleste sikkert fra Museum of Londons store projekt Street Museum som er stort, flot (og formodentlig dyrt). Layerteknologien synes vi har været relevant og interessant at bruge i forbindelse med markeringen af RAFs fejlbombning, da gadebilledet på Frederiksberg ændredes på et slag den fatale dag i 1945, men der er ingen tvivl om at layerværktøjet vil være sjovt og brugbar i et utal af formidlingssammenhænge, hvor man ønsker at illustrere forandring eller før/nu.

Maglekildevej

Et screen dump af en visning af et billede tagget på Maglekildevej. Frederiksberg Stadsarkiv.

Vi har lagt 12 billeder op på Historypin og intentionen var egentlig at bruge deres “tour” funktion, hvor man kan forbinde billederne til hinanden og således guide brugeren på en tour fra billede til billede. Imidlertid har Historypin endnu ikke muliggjort at tourfunktionen fungerer i deres app version, hvilket er et minus (som de iøvrigt regner med at rette op på i løbet af i år).

Layervisningen fungerer rigtig godt, hvis man er omhyggelig med taggingen og med at finjustere placeringen af det historiske billede på street view visningen. Vi har dog kæmpet lidt med selve finplaceringen, da dettte værktøj engang imellem ikke virker så smidigt som demoen ellers lover. Men det kan være afhængig af den computer og den forbindelse man arbejder fra.  Vi har i skrivende stund haft 1352 views på billederne og det er vi egentlig godt tilfredse med – da vores brug af platformen først og fremmest var tænkt som aktuel formidling om et aktuelt historisk emne.

Read Full Post »

Køge Arkiverne har netop søsat et mobilformidlingsprojekt, som hedder ”Kanonen i Telefonen”. Ved at bruge telefonen som en digital kikkert, kan man se 12 udvalgte fortællinger om det sted man befinder sig på.

Ved udarbejdelsen af dette tilbud har vi naturligvis kigget med over skulderen i både Århus og Silkeborg og hentet god ideer. Københavns Befæstning har også lavet et lignende tilbud, hvor man anvender Layar til formidling.
Dette tilbud adskiller sig lidt fra de øvrige ved at fokusere på børn og skoler som målgruppe.

Historiekanonen på Telefonen – med et lokalt twist

Det nye formidlingstilbud tager udgangspunkt i Historiekanonen, som Folketinget vedtog i 2006. Den officielle historiekanon er en liste over emner, som alle skoleelever skal arbejde med. Selv om disse punkter i deres udgangspunkt er nationale eller endda globale, rummer mange af dem selvfølgelig også mulighed at gå til dem med en lokal tilgangsvinkel. Det er den historie som børnene i Køge nu kan gå på opdagelse i med mobiltelefonen.

”Kanonen i Telefonen” forbinder lokale historier fra Køge med den officielle historiekanon. De udvalgte historier er forbundet til fysiske steder, som skoleeleverne kan finde ved hjælpe af en mobiltelefon. Med ”Kanonen i Telefonen” kan børn gå på jagt efter spor af fortiden i Køge og lære mere om borgere i Køge, der har været med til at skrive Danmarkshistorie. Dermed håber vi at skabe et relevant og brugbart tilbud til skoler i Køge.

Udover at dække de relevante punkter i historiekanonen, fungerer ”Kanonen i Telefonen” også som et meget levende stykke lokalhistorie. Det nye tilbud sætter fokus på livet i Køge by og borgere i byen, der kom til at stå som repræsentanter for et stykke lokal historie, der blev flettet ind i begivenheder af national og global betydning. På turen rundt i byen kan man møde 1600-tallets borgere, der fornyede kirkens inventar. Man kan møde tolderen, der gav kongen husly. Landmanden Claus, der deltog i Træskoslaget. Jizchak og hans familie på flugt fra nazisterne og mange andre.

“Kanonen i Telefonen” i brug på Køge Torv.

“Map-view” i Layar anvendes til navigation mellem punkterne. Din egen position vises på et googlemap sammen med de 12 punkter der indgår i Kanonen i Telefonen. Herfra er det nemt at finde frem til det rigtige sted.

“Camera View” anvendes til at finde information om punkter. Hvert ikon er klikbart og leder videre til information om stedet.

Man kan diskutere timingen i at tage Historiekanonen op i netop nu. Nylige undersøgelser har vist, at en stor andel af folkeskolelærerne ikke anser Historiekanonen som bindende for dem men snarere som vejledende. Det er også uvist, om den nuværende regering vil lade Historiekanonen fortsætte som et obligatorisk element. Under alle omstændigheder er de udvalgte emner (både dem vi har udvalgt, men for så vidt også Kanonens 29 punkter) uomgængelige i historieundervisningen, kanon eller ej.

”Kanonen i Telefonen” findes på www.kanonenitelefonen.dk Den er udarbejdet af Køge Arkiverne og Køge-firmaet 4ben, der specialiserer sig i digital læring. Vi kan varmt anbefale Malene og Frida fra 4ben.dk til andre.  Projektet er støttet af midler fra puljen til Børne- og Ungekultur under Kulturudvalget i Køge Kommune.

Brug af “Kanonen i Telefonen”:
“Kanonen i Telefonen” består af flere elementer:

1. Et website med generel information om 12 udvalgte punkter, relevante links til yderligere oplysninger om emnet, quiz´er og ordkryds. Det er meningen at websitet www.kanonenitelefonen.dk bruges på skolen enten før eller efter man tager på rundtur i Køge by med sin telefon.
Se eksemplet http://kanonenitelefonen.dk/forside/kvinders-valgret
Der er desuden en lærervejledning, med forslag til hvordan man arbejde videre med “Kanonen i Telefonen”.

2. “Kanonen i Telefon” anvender Layar. Når man er på stedet, kan man læse om alle punkterne på et mobilwebsite, hvor siderne er sat op til visning på mobiltelefoner. På Layar finder man den specifikke, lokale viden ved hjælp af mobilen.
Se eksemplet: http://kanonenitelefonen.dk/mobilsider/kvinders-valgret

3. Eleverne forsynes med et fotokopieret opgaveark, som deles ud inden eleverne tager på tur i byen. Det er lige præcis hvad det lyder som: Et PDF-dokument med spørgsmål. På arket findes en række spørgsmål til de 12 punkter, som man vel at mærke kun kan svare på, hvis man befinder sig på stedet. Det er en enkelt og velafprøvet metode og læreren kan nemt sikre sig, at alle elever har fuldført “missionen”. Det er samtidig en enkel måde at evaluere den viden, eleverne har opnået ved at deltage.

Grunden til at vi har valgt det lavpraktiske arbejdsark er primært økonomisk. Hvis det skulle have foregået digitalt på mobiltelefonen, skulle der have været programmet et interface og en database, hvori eleverne kunne oprette sig som brugere. Det er helt sikkert meget dyrt og under alle omstændigheder uden for de økonomiske rammer vi havde til rådighed.

Samtidig tror vi også, at det ville være en barriere for brugen af tilbudet, hvis hver enkelt elev først skulle oprettes i systemet. Forhåbentlig fornærmer jeg ikke nogen læsere (det er bestemt ikke hensigten), men… hvordan skal man sige det pænt… det er ikke alle danske folkeskolelærere der er frontløbere inden for brug af IT. Derfor ser vi det faktisk som en fordel, at det holdes på et mere tilgængeligt niveau, rent teknisk. Det betyder i praksis at en selv vikar der kastes for løverne en klasse, faktisk kan tage på opdagelse i Køge med kort varsel.

Kort om teknikken:

“Kanonen i Telefon” anvender et eksisterende produkt, kaldet Layar. Layar er en augmented reality browser, som viser dig verden omkring dig, tilføjet en række informationer fra en webservice.

I praksis skal man blot istallere Layar fra sin appstore/marked. Når det er gjort, søger man efter “kanonenitelefonen” i Layar. Det er gratis og kan fuldføres på under 2 minutter. Så er man klar til at tage afsted.

Se video med introduktion til Layar fra firmaet bag produktet: Video om Layar Selv om det er en lidt popsmart video, illustrerer den forhåbentlig hvordan det fungerer.

Ved at anvende et eksisterende produkt, er vi sluppet for at blive teknologiudviklere og -vedligeholdere. Det har sparet os for rigtig mange kræfter, tid og penge.

Kanonen i Telefonen virker til en meget bred palette af telefoner, nemlig både

  • Iphone (3GS, 4, 4S),
  • Android (Krav: Kamera, GPS, Kompas og Accelerometer. Android version 2.2 eller højere. Mobilt Internet eller WIFI).
  • Nokia, dog kun visse modeller (Nokia C7, C6-01, E7, N8 and N97) samt endelig
  • BlackBerry (Bold 9900, Torch 9860, Torch 9810).

I praksis understøtter det rigtig mange af de mobiltelefoner, der findes på det danske marked i dag. 43 % af danskerne har i dag en smartphone og en meget stor procentdel af dem vil kunne deltage.

Til et undervisningsforløb vil man stort set altid opleve at læreren foretrækker af inddele klassen i et antal grupper. Her er det vores erfaring at 2-4 elever pr. gruppe er at foretrække. Hvis antallet kommer over dette, vil der nemt være elever der “falder ud” og bare går med i periferien af gruppen. Jo tættere den enkelte elev er ved skærmen, desto bedre. I vores tilfælde har vi desværre kun fået råd til at anskaffe to telefoner til udlån til skoler. Så det skal ses som et tilbud om at supplere de telefoner som klassens elever i forvejen råder over. I praksis ved vi dog at mange elever har brugbare telefoner. Men det er selvfølgelig noget vi skal have indhentet mange flere erfaringer med.

“Kanonen i Telefon” skal ses som et første forsøg ud i Augmented Reality. Det fortsætter vores søgen efter og forsøg med nye digitale formidlingsformer. Vi skal selvfølgelig nok lade høre fra os her på din foretrukne arkivformidlingsblog, når der begynder at løbe erfaringer ind. Vi er også meget interesserede i at høre nærmere fra jer.

Read Full Post »

LFFs (Landsforeningen til bevaring af foto og film) seminar ” TAG” er kun et fattigt ord! om Brugerindflydelse, Brugerinddragelse & Brugergenereret indhold i Historiens Hus i Odense  25. januar samlede cirka 90 deltagere fra alle sektorer.

Det er nu muligt at se oplægene:

Hans Dam Christensen, forskningschef/IVA :“Hertil og ikke længere – indtil videre?”

Om forholdet mellem brugerinddragelse og den faglige autoritet

Kim Furdal, Museumsinspektør, ISL“Hvem er vores brugere?” Og hvad kan vi bruge dem til?

Mette Kia Krabbe Meyer, forskningsbibliotekar, KB & Rasmus Thøgersen, EUROPEANA & ERASMUSstipendiat, KB

“Your library needs you”. Brugerinddragelse på Det Kongelige Bibliotek.

Jacob R. Wang – Odense Bys Museer, projektleder/Historisk Atlas:“Det digitale museum som platform”.

Sarah Giersing, Museumsinspektør, Københavns Museum: “Brugerbilleder på VÆGGEN: Fremtidig kulturarv?”

Jeppe Christensen, IT-arkivar, Københavns Stadsarkiv,Politietsregisterblade.dk”. En succeshistorie om et projekt, der realiseredes på baggrund af brugerengagement og inddragelse

på Landsforeningens slideshare:  http://www.slideshare.net/Landsforeningen

Fotos fra seminaret finder I på:  http://www.flickr.com/photos/39232458@N06/sets/72157629040271091/

Read Full Post »

I torsdags afholdt det danske Arkivformidlingsnetværk i ODA sit andet internationale seminar. Denne gang med deltagelse af arkivarer fra England, Holland, Danmark og Skåne. Temaet var arkiver, læring og nye medier, med undertitlen Ideer, der er værd at dele, part 2.  (Archives, Learning, and New Media – Ideas worth sharing Part 2)

I alt deltog 22 arkivarer, kvinder i absolut overtal, som havde en inspirerende dag på Gentofte lokalhistoriske Arkiv.

Andrew Payne, leder af undervisnings og formidlingsafdelingen på National Archives i London (TNA), indledte dagen med en lang session, der præsenterede arkivets store og imponerende indsats. Undervisning er en stærk satsning på TNA. Andrew inddrog deltagerne på flere måder (se videoer), både ved eksempler på, hvordan man arbejder med kilderne og ved at demonstrere arkivets lang distance undervisnings program. Afdelingen har 9 ansatte, underviser 15.000 elever om året, og har imponerende tal på brugen af TNA undervisnings website.

Andrew Payne involverer deltagerne i en arkivalie baseret opgave

 

Marlies Mencke fra Historisch Centrum Overijssel i Holland fulgte sit oplæg fra sidste seminar op med at fortælle om arkivets meget aktive indsats på undervisningsområdet. Fra at være meget real life orienterede bevæger arkivet sig nu også ud på nettet. Arkivet har ligeledes ændret focus fra Zwolle (hovedbyen i området) og laver nu også tilbud med udgangspunkt i byer i regionen, fx i projektet ”Streek Central” for 9-10 årige om deres omgivelser.

Hollandsk undervisningsmateriale - altid smukt grafisk udført

Charlotte S.H. Jensen fra Statens Arkiver/ Nationalmuseet orienterede om den undersøgelse om nordiske kulturarvsinstitutioners anvendelse af sociale medier, som hun har lavet for NCK, Nordisk Center for Kulturarvspædagogik i Østersund, samt orienterede om hvordan arkiver kan krisehåndtere vhj. social medier med udgangspunkt i en sag fra National Archives i Washington.

Du finder Charlottes rapport her: http://www.nckultur.org/attachments/article/168/KulturarvogsocialemedieriNorden_final.pdf

Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv, fortalte om gode og dårlige erfaringer fra projekterne DacMan og Vera i Vestbyen, som fandt sted 2007-2009 i forbindelse med, at Aalborg kommune var kulturarvskommune med focus på industriel kulturarv. DacMan og Vera var to mobiltelefon-baserede tilbud til børn fra 12 og frem, der udformet som et spil eller en skattejagt. Spillet bragte børnene ud i kulturlandskabet og havde til hensigt at lære dem at læse landskabet og forholde sig til forandring.

_____

Oplæg fra seminaret finder du her: http://www.slideshare.net/Arkivformidling 

Video fra seminaret finder du her. Videoerne er fra Andrew Paynes oplæg, hvor han involverede deltagerne i et eksempel lang distance undervisning: http://www.youtube.com/user/Arkivformidling?feature=mhum

Fotos fra seminaret finder du her: http://www.flickr.com/photos/36794449@N05/sets/72157626295071142/

Read Full Post »

Takket være et godt tip IT-Torvets Malte Sehested blev jeg opmærksom på tjenesten SCVNGR, hvor man som bruger kan lave sin egen digitale skattejagt; komplet med opgaver og det hele.

Tjenesten er gratis, supernem at bruge og brugbar for alle, der gerne vil formidle historie (eller noget andet) med udgangspunkt i geografi. I modsætning til Foursquare, hvor man “kun” kan tjekke ind på en lokalitet, tilbyder SCVNGR, at brugeren kan oprette “treks” eller ruter, som samler en række opgaver, som spilleren skal løse.

Mit forsøg bestod i at oprette to forskellige treks. Èn, der knytter flere steder sammen, og én hvor alle opgaver skal findes på den samme geografiske lokation. I den første består opgaven i at besøge 4 forskellige steder i København, som kan takke Christian den Fjerdes foretagsomhed for deres eksistens:  Rosenborg, Børsen, Holmens kirke og Rundetaarn. Hvert sted skal spilleren lægge mærke til ét eller andet og derudfra besvare et spørgsmål. Det andet trek foregår udelukkende på Rundetaarn.

Jeg har valgt den kedelige og fantasiløse model; spilleren skal besvare mine spørgsmål ved at skrive et svar. Men jeg kunne også have valgt noget mere begavet, fx at opgaven var en “Photo Challenge”, hvor spilleren skal tage et fotografi, eller at der skulle scannes en QR-kode.

SCVNGR åbner desuden mulighed for at brugeren kan knytte multimedie-elementer til de enkelte opgaver – ældre fotos fra lokalarkivets samlinger er en oplagt idé. Kombineret med ældre fotos ville SCVNGR være ideel til en historisk skattejagt eller et “før-og-nu” opgavetrek i lokalområdet. Er man et museum, kan fotos af genstande, der nu befinder sig udstillinger/magasin, knyttes til deres oprindelige lokaliteter og indgå i legen. Man kan ovenikøbet oprette sine egne “badges”, som spillerne kan få efter veludført gerning.

Spillere han hente  SCVNGR til både Android og iPhone.
Man registrerer sig på http://www.scvngr.com, hvor også byggeværktøjet findes.

Indlægget er crossblogget i privaten på http://charlotteshj.wordpress.com

Read Full Post »

Svaret på alle vores spørgsmål og trængsler omkring lokalhistorisk mobilformidling kunne meget vel ligge lige her!

http://www.wikitude.org

Her er en ny applikation som både fungerer på Google Android og nu senest også på Iphone. De applikationer der hidtil har set lovende ud, har oftest kun fungeret under Iphone. Her er en løsning til flere platforme og flere brugere.

Hvordan fungerer det så?
Telefonen kender selvfølgelig din egen position vha. den indbyggede gps-enhed. Den sammenholder din position med alle optegnelser i en wiki. I www.wikitude.me er alle artikler geotagget, altså tilføjet en geografisk position. Når du holder din telefon op og drejer 360 rundt om dig selv, kan telefonen vha. af det indbyggede kompas se hvad vej du peger telef0nen. Udfra disse to oplysninger – din position og det verdenshjørne du nu vender imod – kan den let give dig afstanden til et POI/en wikiartikel i den retning du kigger lige nu. Dette punkt kan ligge på den anden side af gaden eller det kan være 117 km. væk.

Men kig selv på denne video, som på 1:19 demonstrerer applikationen.
http://www.youtube.com/watch?v=8EA8xlicmT8&feature=player_embedded

I dette tænkte eksempel vil du, når du står på Torvet i Køge og kigger rundt, i princippet kunne få informationer om alle husene der omkranser Torvet. Det er selvfølgelig forudsat at der er nogle der har lagt informationerne ind i systemet. I skrivende stund ligger der to tyske tekster om Køge, samt een (min) om Køge Byhistoriske Arkiv.

Ulempen – for sådan een er der jo altid – er, at der kun kan være 255 tegn i brødteksten om hvert POI. Og så kommer man til at slås om opmærksomhed med andre POI i nærheden. Brugeren vil både kunne se mere om de historiske guldkorn og de lokale cafeer, benzinstationer osv. – hvis de har lagt informationer ind. Men lige nu er der som sagt ikke trængsel om POIs i Køge.
Nå ja, så er der jo heller ikke så mange Iphones derude endnu…

Men virker det nu også ordentligt?
Ja, det ved jeg da virkelig ikke, for jeg har ikke haft lejlighed til at teste det endnu. Jeg kunne bare ikke vente med at dele dette link med Jer 🙂 Alt i alt er det bestemt værd at bruge lidt tid på at fifle med dette nye legetøj. Så nu mangler du (jeg) kun en Iphone, men heldigvis er julen jo lige om hjørnet!

Dette indlæg blev først postet på www.historikeren.wordpress.com

Read Full Post »

%d bloggers like this: