Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for the ‘brugerinddragelse’ Category

brussels-attack

Foto Brussels Attacks, Getty Images

Hermed invitation til årets LFF vinterkursus, som er relevant for såvel store som mindre arkiver:

LFF-kursus onsdag 25. januar 2017 kl. 10.00 – 16.00 i Historiens Hus*, Odense

Hvad gør arkiver, biblioteker og museer, når voldsomme, overraskende eller glædelige begivenheder, pludselig sker? – lokalt, regionalt og nationalt. Har vi et beredskab – har vi en plan – har vi de rette færdigheder og det rigtige udstyr? Har arkiver, biblioteker og museer de rette samarbejdspartnere – og hvordan involveres de bedst? Ved vi, hvordan vi håndterer det pludselige i mødet med de mennesker, der er involveret – og det materiale, vi indsamler? Hvad med den overvældende mængde af data, vi står tilbage med?

Spørgsmålene hober sig op, så snart man begynder at reflektere over, hvordan arkiver, biblioteker og museer skal/bør indsamle materiale fra nutiden til eftertiden. Det har aldrig været vigtigere at skelne og prioritere benhårdt i de strategier, vi arbejder efter i institutionerne. Og eftersom det jo er LFF – hvilken styrke og værdi har fotografi og film i dokumentationen?

Derfor har vi i LFF i år valgt at få kyndige mennesker på banen, der kan give nogle saglige bud ud fra konkrete projekter på, hvordan arkiver, biblioteker og museer griber den enorme opgave an – en opgave som bare vokser – med medieudbuddet, de sparsomme ressourcer og den mangel på fordybelse, som kendetegner beslutningsprocesserne.

Årets LFF-kursus vil tage nogle særdeles presserende problemstillinger under kærlig behandling. Vi overvældes mere end nogensinde af mængden af data, der potentielt skal indsamles, registreres, bevares og formidles – både til nutiden og eftertiden, både lokalt, regionalt og globalt.

Kursusprogram

10.00 Indskrivning og blødt brød

10.25 Velkommen v. Mette Henriksen, formand for LFF

10.30 Det Norske Rigsarkivs håndtering af 22.7.2011, en case study v. Ole Gausdal, Riksarkivet: http://arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/Om-Digitalarkivet/Om-kjeldene/Minnematerialet-22-7

11.00 DEL DIN VIRKELIGHED – Everyday Project /Copenhagen Dox Film Festival v. Frank Poulsen http://www.everydayproject.dk/page/about

11.30 Unge laver film på deres egne mobiler – Lommefilm v. Martin Spenner http://www.lommefilm.dk/om- lommefilm/lommefilm

11.45 – 12.15 PANELDISKUSSION

12.15 – 13.00 FROKOST og KAFFE

13.00 Nationalmuseet – indsamling fra syriske flygtninge på Lesbos v. Gitte Engholm og Rune Clausen http://politiken.dk/kultur/kunst/ECE3187212/nationalmuseet-indsamler-ting-fra-syriske-flygtninge-paa- lesbos/

13.30 Forsøg med dokumentation af Flygtningelejr i Næstved v. Emilie Eskelund Larsen

13.45 VAND og FRUGT

14.15 I’m alive – en udstilling med interviews af flygtninge og deres historier om, hvordan smartphones og internettet hjulpet dem i løbet af deres farlige, lange rejse – Tekniska Museet i Stockholm v. Peter du Rietz http://www.tekniskamuseet.se/1/6317.html

14.45 – 15.30 PANELDISKUSSION

15.30 – 15.45 Gi’ det videre – Danskernes Danmarkshistorie – en del af HISTORIER OM DANMARK https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/danmarkshistorierne-faar-nyt-liv-i-2017– hvor arkiverne indsamler livshistorier i 2017 v. projektgruppen

15.45 Netarkivet – en status på statens egen samtidsdokumentation v. Madeleine Schlawitz, Netarkivets redaktionsgruppe og Det Danske Filminstitut

16.30-17.30 Generalforsamling i LFF

Praktisk:

Pris: Medlemmer 475,- kr. Ikke-medlemmer 675,- kr. Studenterpris: gratis (men husk tilmelding). Prisen er inkl. frokost og øl/vand. Vegetarmenu kan forudbestilles ved tilmelding.

Bindende tilmelding senest 18. januar 2017 til LFFs kasserer: Niels Løgager Nielsen: nielslog@yahoo.dk

AFBUD skal ske senest 3 dage inden kurset afholdes.

HUSK at oplyse evt. EAN-nr. og navne på deltagere ved tilmelding! Spørgsmål til kurset: Næstformand Madeleine Schlawitz: madeleines@dfi.dk

*Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C.

Read Full Post »

IMG_5806redred

Updated list is now on a separate page of this blog (October 26)

Inquiry: I am working on an article about how archives use Instagram for the ICA conference in Girona later this year. Link to article: http://bit.ly/ZSlSkK

I would like to estimate how many archives actually use the photosharing app Instagram – please comment here, on Twitter (bente_J) or mail me: bente.jensen@aalborg.dk if you know about archives not on the list.

  • Added to the list are archives in the Netherlands and more archives in Sweden. (August 30.)Welcome to SABC Radio Archives in South Africa on the list (September 2.)Useful list showing French public archives on social media added – non on Instagram though.   (September 2)
  • Two American archives added to list (September 24)
  • British Postal Museum and Archives added (September 25)

Archives On Instagram 

Denmark:
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA) og Arbejdermuseet : arbejdermuseet_og_ABA
Gentofte Lokalhistoriske Arkiv: lokalhistorisk_arkiv_gentofte
Historisk Arkiv Hjørring: historisk_arkiv_hjoerring
Kolding Stadsarkiv: Koldingstadsarkiv
Lokalhistorisk arkiv i Nakskov: Nakskovlokalarkiv
Silkeborg Arkiv: silkeborgarkiv
Statens Arkiver: statensarkiver
Aalborg Stadsarkiv aalborg_stadsarkiv

Sweden
Centrum för Näringslivshistoria: naringslivshistoria
Riksarkivet – Work in progress
Stockholms Stadsarkiv: stockholmsstadsarkiv

Norway
Riksarkivet: riksarkivet_norge

Belgium
Stadsarchief Antwerpen: FelixArchief

France
Useful list of French public archives on social media (none on Instagram it seems):
http://bit.ly/Z5ppw8

Great Britain:
British Postal Museum and Archives: postalheritage

Netherlands
Markiezenhof Museum & Archief te Bergen op Zoom: Markiezenhof
Regionaal Archief Tilburg: Regionaalarchieftilburg

Spain
Archivo Desono y Architectura: archive_d­_a­

Canada
University of Toronto Archives: Utarchives

USA:
Archives of American Art : archivesamerart
Archives Foundation: archivesfdn
Baltimore City Archives : Baltimorecityarchives
Eisenhower Presidential Library, Museum, and Boyhood Home: Ikelibrary
Smithsonian Archives: Smithsonian archives
US National Archives: Usnatarchives
Washington State Archives: wastatearchives

New: Portland State University Library Archives: psulibarchives
Lyndon B Johnson Presidental Library; lbjlibrarynow

Australia
State Records Southern Australia: staterecordssa
National Archives Australia:  naaaugov

South Africa:
SABC Radio Archives: sabmedialib

 Billedet er fra Instawalk i Musikkens Hus i Aalborg / photo from an Instawalk in Aalborg, Denmark  (foto: Bente Jensen)

Read Full Post »

Aarhus Stadsarkivet har et naturligt ønske om at bringe byens historie ud til aarhusianerne. Det sker blandt andet gennem digitalisering af udvalgte kildegrupper.

Stadsarkivets første projekt var at digitalisere det lokalhistoriske kartotek Sejrs Sedler. Kartoteket indeholder mere end 120.000 lokalhistoriske optegnelser hovedsageligt fra Århus Stiftstidende fra slutningen af 1700-tallet til ca. 1950.

Ophavsmanden til kartoteket er den tidligere overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus, Emanuel Sejr (1891-1980), der også var en passioneret og anerkendt lokalhistoriker med mere end 30 bogudgivelser i sit forfatterskab. b775100_CD0026_011267

Emanuel Sejr ved sit enorme kartotek. 

Digitaliseringen af Sejrs Sedler var et oplagt sted at begynde. Datamængden var omfattende og forholdsvis struktureret. Digitaliseringen skete ved frivillig arbejdskraft. Opgaven bestod i at indskrive sedlerne i en webformular, som Stadsarkivet havde udarbejdet specifikt til projektet. Kartoteket eksisterer i fire analoge kopier, og den ene kopi havde Stadsarkivet råderet over. Stadsarkivet kunne derfor tilbyde de frivillige muligheden for at sidde hjemme og skrive sedlerne ind.

Samarbejdet med Århus Stiftstidende

Fra projektets begyndelse har stadsarkivet haft et glimrende samarbejde med Århus Stiftstidende. Avisen har bragt flere artikler om projektet og bl.a. også hjulpet i forbindelse med annoncering efter frivillige. I sept. 2012 indgik Stiftstidende og Stadsarkivet en aftale om en daglig formidling af Sejrs Sedler i avisen. Aftalen betyder at Stadsarkivet levere 3-4 historier fra kartoteket, som trykkes på bagsiden under rubrikken ’Sejrs Sedler på Aarhus Stadsarkiv’.

… og en flyvende start

Mere end 70 meldte sig til et informationsmøde i november 2011. Efter endnu en runde efterlysninger bl.a. en artikel i Magasinet Vital, som udgives af Aarhus Kommune til alle borgere over 65 år i kommunen, steg antallet af frivillige til omkring 100.

I januar 2012 blev projektet skudt i gang. Udleveringen af sedler skete to gange ugentligt. Stadsarkivets personale stod for udleveringen af sedler, mens frivillige varetog vejledningen i brug af indtastningsmodul.

Mindre end fem måneder efter projektet var skudt i gang var 50.000 sedler inddateret, og i efteråret 2012 var første runde afsluttet, da alle 120.000 sedler var inddateret og tilbageleveret. Projektet var langt foran den tidsplan på tre år, som Stadsarkivet åbenbart for pessimistisk havde lagt ved projektets begyndelse.

Det stod hurtigt klart, at en korrekturlæsning af sedler var nødvendig. Korrekturlæsningen foregik ved, at de frivillige sammenholdt de digitale sedler, der blev vist i en webformular, med de fysiske sedler, som de endnu engang havde lånt med hjem.  De frivillige fik også til opgave at afkrydse om de enkelte sedler indeholdt geografiske oplysninger, og om sedlens information var egnet til formidling. Det er oplysninger, Stadarkivet skal bruge fremadrettet.

I januar 2013 blev korrekturlæsningen igangsat. Trods en del frivillige faldt fra var opgaven allerede fuldført i sensommeren 2013. De frivillige havde dermed gennem en imponerende og engageret indsats digitaliseret og korrekturlæst 120.000 optegnelser på halvandet år.

Sejrs Seddel til arkivbloggen

Sejrs Sedler indeholder mange små underfundige historier. 

Sejrssedler.dk

Kronen på værket var, da Stadsarkivet 7. marts 2014  i forbindelse med Århundredes Festival lancerede www.sejrssedler.dk. Her kan man nu søge rundt i de mange optegnelser.

Lanceringen har allerede givet Stadsarkivet en mærkbar stigning i antallet af forespørgsler. Sådan skal det også være, når historien kun er et klik væk!

Read Full Post »

 

Foto: @leeuropa

Foto: @leeuropa

Hvad?

I februar måned har Aalborg Stadsarkiv eksperimenteret med fænomenet takeovers på sociale medier og vi vil gerne dele vores erfaringer til inspiration – fordi der også indgår generelle overvejelser om brugerinddragelse i eksperimentet. En Instagram takeover er et aftalt tidsrum, hvor en ”fremmed” overtager en Instagram konto og deler billeder fra den. Der er tale om den totale brugerinddragelse. I Aalborgs Stadsarkivs tilfælde havde arkivet udstukket temaet #mitaalborg. Det vil sige, at arkivet gerne ville have fire forskellige til at vise deres Aalborg. De fire havde hver fået to dage til at råde helt frit over vores Instagram konto, så på den måde gav arkivet kontrollen fuldstændigt fra sig og havde ingen indflydelse på hvad der blev postet fra kontoen i perioden. Det er derfor vigtigt, at man nøje overvejer de mennesker, man får til at lave takeovers. Hvilket fører os videre til næste punkt nemlig:

Hvem?

Baggrunden for temaet #mitaalborg er at Aalborg Stadsarkiv i snart et år har kørt en indsamlingskampagne på Instagram med tagget #mitaalborg, hvor der i skrivende stund er 3.155 bidrag. Det var blandt dem, der havde bidraget til #mitaalborg, at arkivet udvalgte fire forskellige Instagram brugere, som vi henvendte os til med henblik på at få dem til at lave en takeover. Arkivet udvalgte brugerne ud fra kriterierne:

  • at de havde bidraget aktivt og hyppigt til #mitaalborg
  • at de havde en vis fotografisk standard
  • at de grundlæggende var meget aktive brugere af Instagram
  • at deres motiver oftest var letgenkendelige billeder fra byen
Foto: @nittedyret

Foto: @nittedyret

Foto: @mariakajsa

Foto: @mariakajsa

Hvordan?

Det første arkivet gjorde, efter at have udvalgt brugerne var, at henvende sig til dem for at høre, om de var interesserede. Brugerne viste sig heldigvis alle sammen at være villige til at deltage. Herefter diskuterede vi, om vi skulle udstikke nogle konkrete rammer med hensyn til antallet af billeder, fordi vi måske frygtede at, de ville poste for meget og spamme vores følgere. Vi endte med, at takeovers bare skulle skabe et flow i deres posts, og præsentere sig selv i deres første billede på Stadsarkivets konto. Det viste sig også hurtigt, at vi ikke havde behøvet at frygte spam, fordi de postede faktisk ikke så mange billeder. Sandsynligvis også fordi de var meget bevidste om ikke at spamme arkivets følgere som gæste-poster.

Hvorfor?

Sidst men ikke mindst, hvorfor laver man så takeovers? I Stadsarkivets tilfælde var det for at eksperimentere med mediet. Vores inspiration var VisitCopenhagens vellykkede Wonderful Copenhagen takeovers. Arkivet havde tidligere lavet hashtags, instawalks og brugt kontoen til at dele billeder fra arkivets dagligdag, samling og omgivelser. Det næste skridt var at prøve med en takeover. I forbindelse med #mitaalborg var det også oplagt bede folk om at vise deres Aalborg og dele det med stadsarkivets følgere. Men man kan også se takeovers som en slags belønning til de trofaste følgere og en måde at øge tilknytningen og loyaliteten omkring stadsarkivets digitale community.

En af de bonus gevinster, der er ved takeovers, er den bredere eksponering, arkivet får blandt følgerne af dem, man har til at overtage kontoen, samt eventuelle nye følgere derfra, som ikke tidligere har kendt til arkivets aktiviteter på Instagram. Ringe i vandet.

Foto: @luyefar

Foto: @luyefar

Read Full Post »

ODAs arkivformidlingsnetværk holdt et velbesøgt netværksmøde med temaet Crowdsourcing 26. november på Gentofte Hovedbibliotek. Her er netværket fanget under frokosten. 

11178885553_35bc8fec52

Følgende oplæg, hvor flere pp’er også kan findes på www.slideshare.net/arkivformidling gav anledning til deling af erfaringer om crowdsourcingsprojekter både praktisk og teoretisk og en del diskussion.  

Bente Jensen (Aalborg Stadsarkiv og AAU): Crowdsourcing – teorier rettet mod arkiver
Allan Vestergård (Statens Arkiver): Crowdsourcing i Statens Arkiver
Charlotte S. H. Jensen (Statens Arkiver & Nationalmuseet): Inspiration og sites – et internationalt blik
Claus Juhl Knudsen (Aarhus Stadsarkiv): Crowdsourcing i Aarhus – Sejrs Sedler – ideer og erfaring
Andreas Bille Brahe (Bornholms Ø-arkiv): Crowdsourcing på Bornholm – ideer og erfaring

Konklusionen på netværksmødet var, at det er frugtbart at dele erfaringer om indhold, organisation og ikke mindst det tekniske grundlag for konkrete crowdsourcing projekter. Projekterne havde store ligheder på tværs og der var enighed om, at udveksling gerne skal videreføres og sættes i rammer, så alle arkiver ikke skal starte fra nul, når nye projekter skal udvikles og  igangsættes.

Read Full Post »

Julen 2012 bliver også historie, var sloganet for Aalborg Stadsarkivs juleleg 2012. En juleleg, som udelukkende kørte via de sociale medier: Instagram, Facebook og Twitter. Tidligere jule har Stadsarkivet haft digitale julekalendere med historiske film og foto på Facebook, website og Flickr. I år blev kalenderen suppleret med en indsamling.

Hvorfor:

1. fordi Stadsarkivet mangler moderne julebilleder i samlingen. Vi har mange fotografier fra 1900 tallet men mangler samtidsdokumentation af højtiden. Samtidig en god anledning fordi alle forbinder noget billedligt ved jul.
2. fordi vi ville afprøve en ny indsamlingsmetode og brugerinvolvering med henblik på fremtidige projekter i 2013, så #juleniaalborg er et forprojekt.
3. fordi vi ville afprøve, om folk overhovedet ønskede at lege med og hvis de gjorde, hvem ville? Og hvad gør de ?
4. fordi det ud fra en historisk synsvinkel er spændende, hvilke motiver folk forbinder med #juleniaalborg 2012

Bredegade i Aalborg, taget af marlenel88

Bredegade i Aalborg, taget af marlenel88

Det her bliver en lang post, så lidt om konklusionen allerede her. Folk gad godt lege med, Stadsarkivet fik ca. 200 fotos ind fra 50 forskellige ”instagrammere”, vi fik en massiv pressedækning og lærte en masse om brugerinvolvering og sociale medier. Vi hører gerne om erfaringer fra andre institutioner og håber, at I kan bruge vores erfaringer.

Hvorfor valgte vi Instagram*? Aalborg Stadsarkiv har tidligere forsøgt at anvende billeddelingsprogrammet Flickr til en fotoindsamling blandt unge mennesker i et projekt** , men det fungerede ikke. Flickr blev oplevet som for tungt og besværligt af målgruppen. Mobiltelefonen /smartphonen er derimod lige ved hånden, kameraerne på mobiltelefonerne blive bedre og bedre, så derfor valgte vi Instagram (IG).

IG er en app, der gør det muligt at billedele lige på stedet, en slags Facebook for billeder med stærkt stigende antal brugere. Det er muligt at få et overblik over billeder og kommentere på computer/tablets via sider på nettet som Statigram.com og IGs egen webudgave af brugerprofiler, men desværre kun for ”medlemmer” af IG. I forvejen bruger Aalborg Stadsarkiv IG (profilen hedder aalborg_stadsarkiv) til at give et uformelt billede af livet på arkivet, bag kulisserne, på magasinerne og i HistorieAalborg (læsesalen).

Af andre arkiver bruger fx Riksarkivet (riksarkivet_Norway) i Norge også IG, samt mange større udenlandske museer, senest nu også Nationalmuseet. I projektperioden kom IG i vinden i medierne pga af oplæg til ændrede copyright regler i forhold til brugerne, som senere blev trukket tilbage. Det påvirkede ikke projektet. Instagram nævnes mange gange her, siden er Flickr kommet med en interface til mobile medier, som også kunne være en være en mulighed.

Hvad gjorde Aalborg Stadsarkiv? Via arkivets nyhedsbrev, website, Facebook, Twitter og på Stadsarkivets konto på IG gjorde vi opmærksom på, at alle, der ville tagge* deres billeder med #juleniaalborg (vi havde forinden checket, at andre ikke brugte taggen) fra begyndelsen af december til 27. december var med i konkurrence om tre Lokalhistoriske Kalendere 2013 –og formålet med at tagge.

På IG holdes i forvejen lignende kampagner over en weekend fx hvor alle, der ønsker det, tagger efter et fælles tema. For at holde fokus på kampagnen i en måned lavede vi aktiv

indsamling på IG og opfordrede løbende folk, der taggede julemotiver med #aalborg til at bruge taggen #juleniaalborg, yderligere promoverede vi gode billeder på Stadsarkivets Facebook side i december. Stadsarkivet lagde selv billeder ud med taggen i perioden. Der var overvældende fin respons på billederne på Facebook.

Den lokale og regionale presse var vilde med projektet. I starten af december var projektet med i aftennyheder på TV2 Nordjylland se: http://www.tv2nord.dk/arkiv/2012/12/10?video_id=38299&autoplay=1 og Nordjyske Medier spredte nyheden i dagblad og distriktsaviser. Nordjyllands Radio dækkede resultatet af projektet i begyndelsen af 2013 se: http://www.dr.dk/P4/Nord/Programmer/morgen/Indslag_Gomorgen/20130102161847.htm

Lindholm Å af 'Lyngster'

Lindholm Å af ‘Lyngster’

Hvad fik vi ind ud over omtale? 175 fotos fra 50 forskellige fotografer. Billederne er små. Jpg, i en opløsning, der gør de aldrig kan blæses op til plakater, men de kan fint kan bruges på nettet. De giver et godt billede af #juleniaalborg. Yndlingsmotiver er det lokale julemarked ved domkirken, juleoplysning af gaderne, men også den sneklædte by og landskaber. Men færre fotos fra interiører.

Vi kom i tale med en brugergruppe, som normalt ikke forbinder noget med et Stadsarkiv. Siden har mange givet udtryk for, at de var glade for at være med, og flere har sagt, at de er med, hvis vi finder på lignende projekter. Demografisk set taler vi om personer mellem 20 og 40 år, flest kvinder.

Ud over fotografier har vi projektperioden fået ca. 150 nye ”likere” på Facebook (fra 890 til 1033) fordoblet vores følgere på Instagram (fra 60-120) og 10 % flere på Twitter (nu 330) – det bliver spændende om, vi kan fastholde og holde aktivitetsniveauet ift. Involvering etc.

Der er et efterarbejde: Udvælgelse af de smukkeste billeder. Vi havde fra starten nedsat en jury bestående af arkivar, bibliotekar og en byplanlægger. Vi kom ud på en svær opgave, det var næsten umuligt at  vælge – så vi endte med med 6 vindere.

Dokumentation: Instagramerne skal bedes efterfølgende om deres ”rigtige” navn og adresse (man bruger ikke eget navn på IG) samt give tilladelse til at Stadsarkivet gemmer fotos og bruger dem til egen formidling. Klog af erfaringer fra lignende indsamlings og fomidlingsprojekter som fx Væggen i København spurgte vi via IG og efterfølgende mails. Langt de fleste har reageret og givet tilladelse. Mails og efterbehandling er en hurdle i et hurtigt medium, men det har åbenbart ikke virket som en barriere.

Konklusion: Ja det var muligt at få folk med på julelegen. Stadsarkivet fik dokumentation af #juleniaalborg, som folk ser den i 2012. Kampagnen betød også, at andre indsendte ”rigtige” digitale fotos af #juleniaalborg pr. mail. Vigtigt er, at Stadsarkivet fik kontakt til en fotoglad gruppe i Aalborg, som vi håber at kunne henvende os til i fremtiden.

Og ikke mindst fik vi fokus på Stadsarkivet som en aktuel, kommunikerende institution, som også har andre ydelser og tilbud blandt en gruppe, der ikke

Julemarked i Aalborg (foto:elis1337)

Julemarked i Aalborg (foto:elis1337)

tidligere har kendt til os.

You can read an English version of the blog post here: https://arkivformidling.wordpress.com/blogposts-in-english-3/
____________
* http://en.wikipedia.org/wiki/Instagram om Instagram
** et projekt om Grønland i Aalborg, hvor Aalborg Stadsarkiv, Aalborgbibliotekerne og Aalborg Historiske Museum bad unge grønlændere tage fotos af, hvad de undrede sig over i Danmark/Aalborg og dele dem på Flickr.

Read Full Post »

Onsdag 23. januar 2013 kl. 10.00 – 16.00 i Historiens Hus i Odense

Landsforeningen til bevaring af fotografier og film (LFF) inviterer til et nyt og spændende kursus.

lffKursets tema kan uddybes med følgende spørgsmål:

Hvad sker der med det lokale, regionale og det nationale i det 21. århundredes lokalitet, cyberspace?

Hvordan opfattes stedet på billeder som arkiver, biblioteker og museer tilgængeliggør på nettet? – Fremmer den digitale verden det største og allerede kendte? – Hvilke muligheder giver det digitale for brugerinddragelse i stedsbestemmelse af billeder? – Hvilke tanker og visioner ligger der bag, når vi lægger billeder op på nettet? – Hvor vil vi gerne være synlige? – Ændrer det digitale univers med dets muligheder for geografisk søgning f.eks. ved vores opfattelse af billederne og stedet? – Hvem skal eksponere materialet? Staten? Google? Kulturstyrelsen? eller lokale institutioner?

Blandt andet disse spørgsmål vil vi i LFF gerne være med til at få debatteret og forsøgt besvaret i løbet af kursusdagen i Odense og vi håber meget at deltagerne vil hjælpe med at få kvalificeret debatten og få bragt en masse relevante vinkler til torvs. Vel mødt!

Program for dagen:

10.00 – 10.30: Indregistrering & kaffe m. brød

10.30 – 10.35:  Velkomst v/LFFs formand, Madeleine Schlawitz, Det Danske Filminstitut

10.35 – 11.10:  Om websitet “1001 fortællinger om Danmark” –  Billedbrug og brugeradfærd Mette Bom, Kampagnerådgiver Kulturministeriet

11.10 – 11.40: Aarhus StreetMuseum At opleve byens historie gennem gamle fotografier, på stedet i byens rum. En app, der formidler spændende historiske steder og begivenheder i Århus. Nu gør vi den endnu bedre, og har spurgt nuværende og potentielle brugere: Hvad vil gøre din oplevelse endnu bedre og mere vedkommende. Et eksempel på at inddrage brugerne i, hvordan vi formidler vores lokale historie. Anneken Appel Laursen, Den gamle By

11.40 – 12.10: Danmark set fra luften. Massedigitalisering og brugerdreven geo-tagging. Henrik Dupont, Kort- og Billedafdelingen, Det Kongelige Bibliotek

12.10 -12.30: Panel 1 spørgsmål og opsamling

12.30 – 13.15: FROKOST (OBS! OBS! Ekstraordinær generalforsamling for medlemmer!)

13.15 – 13.45: Over grænser. Kulturarv på www.europeana.eu Christian Ertmann-Christiansen, Digital Infrastruktur og Service og  Mette Kia Krabbe Meyer, Kort- og Billedafdelingen, Det Kongelige Bibliotek

13.45 – 14.30: Lokalitet og bevægelse: Stedets rolle i indsamling, registrering og formidling af billedet  set gennem to migrations-samlinger: Det Danske Udvandrerarkiv og Immigrantmuseet i Farum forholdt til en lokalt baseret og defineret samling, Aalborg Stadsarkiv. Torben Tvorup Christensen, en repræsentant fra Immigrantmuseet og Bente Jensen

14.30 – 15.00: KAFFE OG KAGE

15.00 – 15.30: panel 2: Spørgsmål og opsamling

15.30 – 15.45 Orientering: www.digitalbevaring.dk. Nu også om digitalisering Jette G. Junge, Statsbiblioteket

15.45 – 16.00: Afsluttende bemærkninger og sommerseminar 2013  v/formanden

Kurset afholdes i Historiens Hus i Odense, Klosterbakken 2, Odense C.

Pris

Medlemmer                                 475,- kr.

Ikke-medlemmer                         675,- kr.

Studenterpris                              300,- kr.

Prisen er inkl. frokost og øl/vand.

Vegetarmenu kan forudbestilles ved tilmelding.

Bindende tilmelding senest 16. januar 2013 til LFFs kasserer:

Niels Løgager Nielsen, nielslog@yahoo.dk, tlf.2024 5180

AFBUD skal ske senest 3 dage inden seminaret afholdes.

HUSK at oplyse evt. EAN-nr. ved tilmelding!

Spørgsmål vedr. kurset:

Formand Madeleine Schlawitz, madeleines@dfi.dk / tlf.33 74 35 93 el.

Næstformand Bente Jensen, bej-kultur@aalborg.dk / tlf. 99 31 42 20

* Illustration: Google-screen dump + webgrafik af Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense.

Read Full Post »

Foto: Lars Lundqvist

ODAs formidlingsnetværk afholdt et velbesøgt seminar i Harsdorfssalen om mobil formidling –  du kan nu finde se oplægene på nettet:

Charlotte S.H. Jensen (Rigsarkivet): ”Mobilformidling og arkiverne. Ideer og muligheder.” (undervejs)

Lars Lundqvist (Gotland): ”Location og mobilformidling med udgangspunkt i K-samsök og Kringla.” http://www.slideshare.net/surikat/mobil-frmedling-oda-rigsarkivet-kpenhamn-259-2012

Panel: Carpe diem – mobile formidlingsløsninger:

Jacob Knudsen (VIFIN, Vejle Kommune): ”Stol på ingen! En mobil renæssance krimi i Kolding.”
http://www.slideshare.net/gajev/stol-p-ingen-oplg-p-rigsarkivet

Lars Kjær (Køge Arkiverne): ”www.kanonenitelefonen.dk med formidling af lokale synsvinkler på historiekanonen.”

Louise McHenry og Marlene Ahrens (Nationalmuseet): ”Scvngr-trek og guldhornstyven.”

De resterende oplæg (dem, der ikke er direkte links til) finder du på http://www.slideshare.net/Arkivformidling – som bonus oplæg lægger også her Maria Larsson Östergrens oplæg fra ODAseminar i marts om Publikumstilbud på Landsarkivet i Visby. Flere fotos fra seminar her:  http://www.flickr.com/photos/36794449@N05/

foto: Bente Jensen

Read Full Post »

LFFs (Landsforeningen til bevaring af foto og film) seminar ” TAG” er kun et fattigt ord! om Brugerindflydelse, Brugerinddragelse & Brugergenereret indhold i Historiens Hus i Odense  25. januar samlede cirka 90 deltagere fra alle sektorer.

Det er nu muligt at se oplægene:

Hans Dam Christensen, forskningschef/IVA :“Hertil og ikke længere – indtil videre?”

Om forholdet mellem brugerinddragelse og den faglige autoritet

Kim Furdal, Museumsinspektør, ISL“Hvem er vores brugere?” Og hvad kan vi bruge dem til?

Mette Kia Krabbe Meyer, forskningsbibliotekar, KB & Rasmus Thøgersen, EUROPEANA & ERASMUSstipendiat, KB

“Your library needs you”. Brugerinddragelse på Det Kongelige Bibliotek.

Jacob R. Wang – Odense Bys Museer, projektleder/Historisk Atlas:“Det digitale museum som platform”.

Sarah Giersing, Museumsinspektør, Københavns Museum: “Brugerbilleder på VÆGGEN: Fremtidig kulturarv?”

Jeppe Christensen, IT-arkivar, Københavns Stadsarkiv,Politietsregisterblade.dk”. En succeshistorie om et projekt, der realiseredes på baggrund af brugerengagement og inddragelse

på Landsforeningens slideshare:  http://www.slideshare.net/Landsforeningen

Fotos fra seminaret finder I på:  http://www.flickr.com/photos/39232458@N06/sets/72157629040271091/

Read Full Post »

12 december mødes medlemmer af ODAs formidlingsnetværk med kolleger i Skåne på Malmø Stadsarkiv til juleseminar. Juleseminaret er efterhånden en tradition, som inkluderer et dansk/skånsk julebord.

Temaet i år var “Arkiver, undervisning og skoler” og vi var så heldige, at Maria Press fra Statsarkivet i Trondheim havde mulighed for at deltage og fortælle netværket om projektet “Vendepunkt”.  Et samarbejdsprojektet, der inkluder kreative metoder.  Oplæget blev fulgt af indlæg fra Rigsarkivet i DK, Malmø Stadsarkiv, Arbejdermuset, Arkivet i Ringsted, Frederikshavn Stadsarkiv og arkivet i Silkeborg.´Oplægene vidnede om hvilken stor ressource arkiverne samlinger er for undervisningen og et  præsenterede væld spændende pædagogiske metoder og organiseringsformer.

Programmet for dagen kan ses nedenfor. Præsentationer findes på http://www.slideshare.net/Arkivformidling , fotos på http://www.flickr.com/photos/36794449@N05/sets/72157628414441669/

Program

11-11.45        Maria Press (Statsarkivet i Trondheim): Præsentation af det tværfaglige projekt Vendepunkt, der er et samarbejde mellem litteratur, drama og arkiv for unge – http://www.arkivsenteret.no/nettutstillinger/vendepunkt/

12-12.30        Anders Dalsager (Rigsarkivet): Skoleelever som historiedetektiver – arbejde med Rigsarkivets originale dokumenter i 7.-9. klasse 

12.30-13.30   Lunch

13.30-14        Karin Sjöberg & Kerstin Martinsdotter (Malmö): Skolutställning, en kvinnoworkshop och den nya läroplanen i Sverige

14-14.30        Kathrine Noes Sørensen (Arbejdermuseet): Arkivformidling i forhold til de historiske kanonpunkter og trinmål med særligt fokus på unge i 9. klasse samt de gymnasielle uddannelser

14.30-14.45   Kaffe

14.45-15.05   Anette Månsson (Ringsted): Slægtsforskning til 4. klassetrin

15.05-15.25   Karen M. Olesen (Frederikshavn): Gymnasieklasse levendegør slægtsforskning i stadsarkivet

15.25-15.45   Peter Mouritsen (Silkeborg): Foreløbige erfaringer med “Street Museum” i Silkeborg

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: