Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for maj 2009

I følge teoretikerne John Falk og Lynn H. Dierking er der tre kontekster, som gensidigt påvirker publikum ved besøg på et museum: den personlige, den sociale og den fysiske kontekst – det samme må gælde arkivbrugerne, som det blev antydet i forrige indlæg her på bloggen – tilbage til mødet med de hollandske arkiver.

Hollænderne har i deres kulturpolitik prioriteret smukke bygninger ( og dermed den fysiske kontekst!!) – og har i sammenlægningen af regionale, kommunale og byarkiver til historie-centre  i flere provinser brugt ny og spændende arkitektur, design og indretning, der giver gode rum for arkivet som lærings og oplevelses-sted.

IMG_5415

Man skal ikke være stor symbolfortolker for at se, at dette valg afspejler en opgradering og anerkendelse af arkivet både som kulturinstitution og myndighed på linje med kunstmuseer og historiske museer – og ikke mindst som attraktion.

Tendensen gælder ikke bare i provinserne men også  i Amsterdam, hvor indretningen af Stadsarkivet i et kunstværk af en historisk bygning i 2008 og et helt ny hovedbibliotek fra 2007, er sublime og absolut et besøg værd. 

IMG_5314

Imens fotos fra tre hollandske arkiver, Nieuw Land i Flevoland, Historie Centrum Overijseel og Amsterdam Stadtarchief (og et enkelt bibliotek) på arkivformidlings – Flickr, hvor der nu findes en “collection”, der hedder arkiv-arkitektur – lagt ud til inspiration og nytte.  Se http://www.flickr.com/photos/36794449@N05/

Indspilning i fuld skærm 29-05-2009 152810Værs’go og fyld på med nationale og internationale eksempler (mail kontaktpersoner i ” om bloggen” og få en kode til opload), så vi kan få samlet nogle gode (og dårlige) eksempler

Read Full Post »

zwolle1

Takket vaere Bentes gode kontakter dag har vi besoegt to spaendende  ABM-institutioner, historiecentrum i Zwolle og en tilsvarende institution, dog mere integreret, i Niewland. Begge steder gav gode og inspirerende arkivoplevelser.

Folkene i Zwolle har et meget omfattende program for skoler og en inspirerende tilgang til samarbejde med lokale, historiske foreninger m.m. Et af undervisningsprodukterne var en kase med “Dobbelt Foto”, dvs. kasser med fotos fra foer og nu som kan danne grundlag for sammenlingning. Det er bestemt set foer, men pointen i Zwolle var, at historiecentret havde mulighed for at custtomize kasserne til de enkelte, interesserede lokalmiljoer. En anden spaendende ide var udvikling af aktivitetsideer til brug for B&B-programmer – altsaa for boern og deres bedsteforaeldre.

Desuden var Zwolle-centret et af de aestetisk flotteste arkiver jeg har set: aaben og moderne arkitektur, men med brug af arkivistiske elementer, saa man ikke paa noget tidspunkt glemmer, at det er arkiver og arkivalier, der ligger til grund for hele virksomheden. Ogsaa gaarsdagens besoeg paa Amsterdam Stadsarkiv gav et kig paa en aestetisk udformet og overordentlig laekker laesesal, som det maa vaere en fryd af vaere arkivbruger paa.  Paa stadsarkivet hoerte vi, at brugerne havde foelt en form for “empowerment” i forbindelse med aendringerne, at bruge stadsarkivet fik en anden vaerdi og betydning efter flytningen. Og paa historiecentret havde man oplevet, at brugen af ordent “historiecenter” i setdet for arkiv, havde aabnet kontaktmuligheder til nye brugergrupper som maaske aldrig havde foelt sig tiltrukket af det “gamle” navn. Er betegnelserne “arkiv” og “museum” i virkeligheden for nogle en hindring ….? Kan det vaere mere hensigtsmaessigt at bygge navne,  identitet og brand op omkring essensen af det som er institutionernes grundemne – nemlig historie og interessen for samme?

….og ioevrigt har vi set en meget smart model i arkivkasser. Med indbygget fingerhul:

smart_arkivkasse
Indlaegget crossblogges paa www.formidlingsnet.dk

Read Full Post »

amsterdam_city_archives

Den flotte bygning paa billedet er Amsterdams Stadsarkiv – som har til huse i en bygning, som tidligere rummede hovedkvarteret for en bankorganisation.

Sammen med fire gode arkivalske veninder har jeg vaeret paa besoeg i Stadsarkivet og brugt en hel dag paa at se arkivet og dets faciliteter. Laesesalene er arrangeret paa en lidt ny maade, idet laesesal til originaler (som er meget aestetisk flot) har en traditionel indretning, hvorimod laesesal til kopier er meget biblioteksinspireret, aaben og med mulighed for at tale sammen over laeseapparater og pc’ er. I “bunden” af bygningen findes den gamle boks, malet op i oprindelig art nouveau-stil, og i dag kaldet skatkammeret. Her vises flotte arkivudstillinger og ved indgangen til omraadet er der etableret et “showroom” som giver et flot indtryk af  et aegte arkivmagsin. Aestetisk meget vellykket!

Stadsarkivet har en interessant digitaliseringspolitik, som hviler paa scanning-on-demand. brugere kan i registraturerne find eog bestille digitialiseringer, og mod et forholdsvist beskedent beloeb ca. 5 kr. pr. side, downloade det fra deres ps. De kan ogsaa vaelge at komme til arkivet og se dokumenterne paa laesesals-pc’ erne, hvilket er gratis. Paa denne maade digitaliseres 10.000 sider om ugen, hvilket svarer til ca. 1,30 hyldemeter. Arkivet har ca. 32 hyldekilometer i alt, men der foregaar ogsaa scanninger, der finansieres af forskellige eksterne fonde m.m. .  Scanning-on-demand foregaar i et stramt tilrettelagt workflow som indeholder bestilling, fremtagning, screening, scanning og oplaegning paa web. Arkivets registratur er ioevrigt indrettet paa samme tekniske facon som kendes fra fx Powerhouse Museum, hvor enkelte poster er meget synlige i Google (proev fx at google Wim Polak, en kendt Amsterdamsk borgmester). Posten fra arkivets registratur er nr. 2…. lige efter Wikipedia. Naar man klikker ind paa posten faar man ogsaa et indtryk af arkivets struktur, og af de digitaliserede elementers kontekst.

Eftermiddagen tilbragte vi i selskab med engagerede undervisere fra den hollandske arkivuddannelse. Her fik vi et godt indtryk af interessen for 2.0 – fx http://23-archiefdingen.nl samt nogle flotte eksempler paa flotte kort-mashups.  Arkivet i Utrecht har et googlemapssom er forsynet emd gis-koordinater http://www.hetutrechtsarchief.nl/kaart og paa http://www.amersfoortopdekaart.nl er googlekortet kombineret med indscannede historiske kort, hvilket jeg ikke synes, at jeg har set foer?  Klik paa “kaarten” i menuen til hoejre og vaelg et af de historiske kort. En fin loesning – og efter mit indtryk en superspaendende maade at kontekstualisere de gamle kort paa.

Morgendagen vil byde paa nye arkivoplevelser… og maaske et nyt rejseblogindlaeg.

Indlagget er crossblogget paa www.formidlingsnet.dk

Read Full Post »

Hver tredje år afholdes Nordiske Arkivdage på skift i nordiske lande. I år er det Norges tur og dagene afholdes i Trondheim fra 2. – 5. september. Det endelige program er nu blevet offentliggjort – tilmeldingsfrist er 15. juni.  Konferencen afholdes med fælles plenum oplæg og fem parallelle sessioner, hvor af to  sessionerne – hvis man meget snævert og enøjet forholder dem til denne blogs emnefelt – formidling og kommunikation – er direkte relevante, nemlig: brugertjenester og digitalisering. De øvrige emner, som er nok så centrale, er: bevaring og kassation, privatarkiver og vestnordiske arkiver.

nordiske arkivdage

Konferencens website er: http://www.nordiskearkivdager.no/index.php?page_id=17

Bonus ved afholdelsen i Trondheim er,  at det giver mulighed for at besøge en unik arkivbygning, nemlig

Arkivcenteret i Kulturbunker Dora, som består af tre arkivinstitutioner og et bibliotek:

  • Statsarkivet i Trondheim
  • Trondheim byarkiv
  • Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks
  • Universitetsbiblioteket i Trondheim

Kulturbunker refererer til, at bygningen oprindeligt er opført af tyskerne under 2. verdenskrig som undervandsbåds – base og bunker – den største i Nord Europa.

Read Full Post »

håndbold1949thmn

12. maj lancerede Frederiksberg Stadsarkiv en ny videokanal på nettet. Byen i Byen hedder den nye hjemmeside, hvor man kan se en række film og klip fra det gamle Frederiksberg.

Her ligger alle mulige film og klip: Folk leger med en abe i Zoo ca. 1915. Lærere fra Frederiksberg Gymnasium ryger store cigarer i frikvarteret i 1937. Unge piger spiller basketball i 1949. Et stort og bredt billede af Frederiksberg og de mennesker, der har haft tilknytning til byen gennem de sidste hundrede år – i levende billeder.

Hjemmesiden er én af de første egentlige historiske filmkanaler herhjemme. På hjemmesiden ligger der en række kanaler: Byen i Byen,  Arbejdsliv, Skoleliv, Sport og Fritid, Arkitektur. Under hver kanal ligger der film og klip fra filmene. Hver måned vil have sit tema. Og brugerne kan lægge kommentarer ind på hjemmesiden om de enkelte film og de enkelte klip. Videokanalen finder du på adressen:

 http://byenibyen.frederiksberg.dk/

Den nye videokanal er ikke det første forsøg, Frederiksberg Stadsarkiv har gjort på at lave historieformidling på nettet.  Senest er der kommet en historisk tidslinje, hvor alle helt gratis kan lægge billeder, filmklip og historier om Frederiksberg ud. Tidslinjen finder du på adressen:

www.frederiksberg.dk/voreshistorie

Read Full Post »

Med ISSUU.COM kan du gratis og nemt gøre dine filer "Bladrbare" på nettet

Med ISSUU.COM kan du gratis og nemt gøre dine filer "Bladrbare" på nettet

Gennem en længere periode har det været en ambition at føje lokale vejvisere til Køge Byhistoriske Arkivs hjemmeside. Det var en præmis at det skulle være nemt at gå til, og ikke koste meget arbejdstid. Så indtastning var ikke en option! Derfor endte jeg med at tage et digitalkamera og fotografere en vejviser fra ende til anden. 1939 blev udvalgt: Den er 70 år gammel og antallet af abonnenter ikke for overvældende. 1939 var derfor perfekt til dette forsøgsprojekt.

I første omgang blev alle fotos samlet til PDF-filer med Adobe Professional. PDF-filerne blev lagt på hjemmesiden til download.
OCR-genkendelse blev forsøgt, men det gik helt i smadder pga.  den meget usystematiske opstilling i vejviseren, spalter, grafik osv. Så det er altså en løsning, der overlader det til brugeren at bladre frem til den rigtige side om finde frem til navn/adresse. Ganske som i den “analoge” udgave af vejviseren.

Jeg var dog ikke helt tilfreds med denne løsning og har derfor bedt brugerne på hjemmesiden samt et par kolleger om råd. Det var naturligvis CSHJ der kom med det forløsende guldkorn(!) Svaret er nu blevet til http://issuu.com 

ISSUU kan bruges til at bladre i PDF-filer på hjemmesiden, lige som man kender det fra diverse reklameblade fra supermarkeder, byggemarkeder osv. Det er en gratis tjeneste, der er embedkode til din hjemmeside osv.
Det er velfungerende og nemt at gå til. Det sparer brugeren for downloadtid for store PDF-filer (den ene af mine filer er på 32 MB), da ISSUU kører i flash. Vejviseren kan derfor ses med det samme og der er bladringsfunktion indbygget, zoom og diverse andre kontroller.  Man kan stadig ikke søge i teksten, men navigationen er blevet mere lækker.
Et minus er at denne løsning ikke giver de store SEO fordele i forhold til din egen hjemmeside.  Her må du sørge for at få de relevante sidetitler, metadata, nøgleord flettet ind i teksten på den side hvor du embedder dine filer.

Se vejvisere fra Køge Byhistoriske Arkiv på denne side (som stadig er under udvikling og helt åben for ideer):
http://www.koegearkiv.dk/_da-DK/id:6298

Har du kommentarer eller ideer, modtager jeg dem som sagt gerne her eller direkte på mail fra hjemmesiden.
Tak på forhånd og ellers god fornøjelse med at få gjort dine publikationer “bladrebare” på hjemmesiden.

Read Full Post »

Ovre i Amerika har de en tradition for at “rate” og uddele priser til hinanden og andre – det gælder også i arkivverdenen. På det seneste har man på bloggen Archives Next www.archivesnext.com kunne følge resultatet af bloggens prisuddeling for “best Archives on the Web” . Seriøs tiltag med jury og mulighed for at nominere i tre underkategorier med tre vindere i hver:

archiefbankEt enkelt europæisk tilbud har sneget sig ind i vinderrækken for “Best Archives Websites” nemlig Amsterdams Stadtarchief (stadsarkiv)s “archiefbank”, hvor det er muligt at se og søge i store mængder digitaliseret materiale, som bliver løbende forøget med brugernes mulighed  “scanning on demand”

:  https://stadsarchief.amsterdam.nl/english/archives_database/introduction/index.en.htmlArchives

anzachsMapping our Anzacs  giver mulighed for at søge i informationer fra det australske National Archives om  375,971  australske soldater, der meldte sig til tjeneste under 1. Verdenskrig  og viser nettets mulighder for at forbinde brugerne med fortiden via muligheden for at tilføje arkivalier i form af billeder eller erindring – og mulighed for  “built a trubute for somebody important to you” se: http://mappingouranzacs.naa.gov.au/

 

seeking michiganSeeking Michigan: Under indgangene seek, discover look, learn tilgodeser siden forskellige brugerindgange og behov: informationssøgning, oplevelse og læring. Man kan boltre sig i digitaliserede film, foto, arkivalier historier fra Michigans historie. Siden er lavet af The Library of Michigan and the State Archives of Michigan og indgår i en mediekarroussel med tilbud på fx. Flickr, Twitter, Vimeo (video delings program) – muligheder for bruger tagging og kommentarer på siden – se http://seekingmichigan.org/

Først blev jeg betaget af Mapping our Anzacs flotte grafik og hjertegribende emne – men så begyndte jeg søge rundt i Seeking Michigan, som visuelt er mere afdæmpet – og blev imponeret af de mange muligheder for at søge og brugerinvolvere – og brugerdifferentieringen allerede fra sidens start synes at være en rigtig god idé ! Amsterdam Stadsarkiv giver til gengæld en ny tilgang til udvalg af dokumenter til digitalisering via brugerbehov.

ArchivesNext er en meget aktiv blog, der drives af den amerikanske arkivar Kate Thiemer. Bloggen forsøger at følge “what´s next” når det gælder arkiver og dermed også brug af fx Web2.0 applikationer. Den er amerikansk baseret i sit udgangspunkt, men kommer vidt omkring,  læs selv mere om bloggen her: http://www.archivesnext.com/?page_id=2

Read Full Post »

National Archives har et interessant tiltag: En konference der handler om mulighederne for at engagere unge i forhold til arkivernes verden. Tilsyneladende har konferencen et stærkt undervisningsrelateret perspektiv, hvilket måske er meget oplagt, når man tænker på, hvor man lettest når personer i denne aldersgruppe.

Programmet kan bl.a. ses på NCK´s website – Engaging Young People in the World of Archives

Read Full Post »

spritsmugleren

Oslo Byarkiv har netop lanceret en spilhjemmeside, baseret på historier fra arkivet.  Setup´et er, at man som bruger i spillet skal gå rundt og finde spor, bl.a. afhøre en række personer, som eksempelvis kolonialhandlerkonen Dagny her ovenfor. Personernes fortællinger kan genses i “afhøringsjournalen”. Det er en grim historie – afholdscafeens lastbil er blevet stjålet, men ikke nok med dét, den er kørt i grøften, stopfuld af ulovlig brændevin!

Undervejs i spillet er der faktatekster om fx afholdsbevægelse, Indre Mission og der er naturligvis gengivelse af forskellige arkivalier, fotos etc. med relation til det valgte område og historien.

Spillet er en smule langsomt på min gamle PC, men kører fint på den nyere.  Man skal iøvrigt ikke anvende arkivalierne for at løse opgaven, kun lytte og bruge sin sunde fornuft, så også de skriftlæsningssvage kan være med her. I øvrigt identificerede jeg den fæle spritsmugler “Gøgleren” i første hug!

Spillet findes på www.gatekryss.no og er i øvrigt også omtalt på vor norske søsterblog http://www.llp.no/formidling/?p=1182

Read Full Post »

Historien Hallo

logoI Silkeborg kommune har Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv i samarbejde med flere af kommunens andre arkiver og museer opbygget en mobilguide som løber af stablen lørdag d. 16 maj 2009 i forbindelse med åbningen af Kulturugen

Der er lavet fem ture rundt om i kommunen. De er alle bygget op så de har et antal poster i landskabet, markeret med et skilt. Her er oplyst telefonnummeret og postens nummer. Silkebrog Lokalhistoriske Arkiv har arrangeret turen Silkeborg for 100 år siden – den har nummer 99 40 05 83.

Tanken er, at man navigere rundt med kort eller gps.  Når man finder det orange Historien Hallo-skilt i landskabet ringer man til det påtrykte nummer og trykker postens nummer.
Historien Hallo er bygget op omkring hjemmesiden www.historienhallo.dk hvor de fem ture præsenteres. Her kan også hentes kort og gps-koordinater.

Turene er vidt forskellige og de deltagende arkiver og museer har egentlig kun samarbejdet omkring rammerne. Hver tur er individuelt arrangeret. Så det er vidt forskelligt indhold man oplever. Nogen ture kan man gå rundt, mens andre kræver bil eller cykel.

Vores ide har altså været at gå efter den bredest mulige løsning, hvad angår brugere – idet man bare skal have en telefon der kan ringe med på turen. Til gengæld er der ikke rigtig eksperimenteret med smarte og højteknologiske løsninger som involvere 3G og den slags. Det må blive en anden gang.

Selve mobilguiden fungerer som nævnt ved, at man ringer op og lytter. Det er Audioguiden, et lille firma i Sunds der har leveret telefonsystemet. Det er utrolig nemt at administrere gennem et administrationssite som de levere sammen med deres system.
Systemet er i udgangspunktet helt tomt, så man indtaler selv alle lydfilerne, både indholdet og det man kunne kalde navigationssekvenserne. “For du høre igen tast 1”

Udover lydfiler kan systemet også sende billeder og små primitive mobilhjemmesider. Her kan man for eksempel gøre det muligt at supplere med andre informationer eller lignende.

Systemet er billigt. Driften af et nummer incl. 10 min koster 625 om året. Der kan oprettes en tastemenu på med over 10 valgmuligheder så man kan virkelig have mange historier hvis man kan fatte sig i korthed. Flere minutter kan tilkøbes.

Selv har vi på arkivet kæmpet med at lave en hjemmeside der var enkel og overskuelig, men som samtidig på en fin måde kunne vise de forskellige muligheder. Særligt den smarte mouse-over effekt voldte lidt problemer. Til gengæld er den god til at vise hvor de forskellige ture foregår i kommunen.

Vi er meget spændt på at følge brugerne for at finde ud af om der er efterspørgsel efter denne slags formidling. Der er jo mulighed for at ramme rigtig mange ude i landskabet. Men det kan jo desværre også være at folk er lige glade. Manden der hjalp med at grave skiltene ned, mente kun historie var interessant hvis det var fra hans egen tid. Så i forhold til det dumper Silkeborg for 100 år siden for de flestes vedkommende.
Men det kommer nu nok. Det er mere spændende om folk gider stå og høre på deres telefon i de 7xca. 3 min plus det løse. Fungerer det hvis man er flere sammen og så videre.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: