Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for marts 2015

Frihedskæmper Otto Jacobsens drab, begravelsesfølget 13. maj 1945

Frihedskæmper Otto Jacobsens drab, begravelsesfølget 13. maj 1945

Projektet Kilder og krig er et samarbejde mellem Lolland Stadsarkiv, Faxe Kommuners Arkiver, Guldborgsund Stadsarkiv og NæstvedArkiverne med støtte fra Kulturregion Storstrøms pulje til synliggørelse. Det blev sat i værk i 2014 med det formål at få sat den historiske dokumentation i spil, som findes i kommunearkiverne og for at fremme samarbejdet mellem kommunearkiverne og uddannelsesinstitutioner på Sydsjælland og Lolland-Falster. 1. februar 2015 gik hjemmesiden lokalekilder.dk i luften.

Projektet er tænkt som en mulighed for at få synliggjort den ressource, som findes i arkiverne og en måde at formidle samlingerne, således at arkiverne kan bruges meget mere aktivt i forhold til folkeskolens og gymnasiets historieundervisning. Alle kan have glæde af lokalekilder, men den særlige målgruppe for projektet er netop folkeskolens ældste elever samt gymnasieelever. Gennem den digitale kildesamling får de en unik mulighed for opleve besættelsen i et lokalt perspektiv ved at opleve historier fra deres eget nærområde.

FDF-gruppen på Munkebakken, fotograf J.B. Melberg

FDF-gruppen på Munkebakken, fotograf J.B. Melberg

 

Konkret er projektet udmøntet i en digital samling af lokale, kommunale arkivalier fra besættelsestiden 1940-1945, som er at finde på hjemmesiden lokalekilder.dk. Her kan man blive klogere på emner som tyskernes beslaglæggelse af bygninger; tyske flygtninge; lazaretter; mødrehjælp; kommunale vagtværn; illegale blade; modstandsbevægelsen og meget andet.

Arkiverne har også fået udarbejdet en kort præsentationsfilm af udvalgte kilder fra de fire kommunearkiver, som giver et indtryk af, hvilke kilder der findes til belysning af historien, som den udspillede sig lokalt. På den måde får elever og øvrige arkivbrugere mulighed for selv at se og undersøge, hvilke aftryk besættelsestiden har sat sig gennem arkivalier hos den offentlige myndighed, som var tættest på borgerne, nemlig kommunen.

Som en del af projektet har arkiverne løbende digitaliseret udvalgte arkivalier, herunder film og billeder til hjemmesiden, og selvom hovedemnet her og nu er besættelsestiden under 2. Verdenskrig, så er tanken, at hjemmesiden på sigt skal tilføjes nye emner og kildesamlinger.

En af udfordringerne ved nærværende projekt har været, at de fire samarbejdende arkiver i deres substans er forskellige. To af arkiver har udelukkende kommunale arkivalier, og to arkiver har både arkivalier af kommunal og privat oprindelse, så det har været debatteret, om hjemmesiden udelukkende skulle præsentere kommunale arkivalier, eller om der skulle åbnes op for en bredere sammensat kildesamling. Resultatet blev, at arkivalierne i udgangspunktet skulle være kommunale, men de er alligevel suppleret med film og fotos af privat oprindelse, så helt skarpt har skellet ikke været. En anden problematik har været præsentationen af det lokale perspektiv, hvilket ikke er helt nemt, når man har med fire forskellige lokalområder at gøre. Mængden af kilder vil variere fra arkiv til arkiv, og for at projektet skal lykkes, kræver det, at alle fire arkivers samlinger i videst omfang muligt er repræsenteret i kildematerialet.

Read Full Post »

Herunder et indlæg, som blev skrevet til Rødovre Kommunes personaleblad for at promovere et godt samarbejde. Med andre ord, formidling af formidling.

Sammen om Rødovre 1914-18

Af Martin Jespersen og Marie Aakjær

100-året for udbruddet af 1. verdenskrig blev markeret overalt i Europa sidste år. Det gjorde det også i Rødovre. Her blev jubilæet imidlertid også startskuddet til et frugtbart kulturhistorisk samarbejde mellem Oplevelsescenter Vestvolden og Lokalhistorisk Samling på Rødovre Bibliotek.

Rødovre og Krigen
Sikringsstyrken skulle forsvare hovedstaden fra Vestvolden og resten af Københavns Befæstning. De mange soldater satte deres præg på Rødovre, der dengang var et lille landsbysamfund med lidt over 1000 indbyggere. Den militære frontkommando oprettede hovedkvarter på Damhuskroen. Vestvolden blev spundet ind i pigtråd og gjort klar til kamp. Islevborgerne måtte gennem militære kontrolposter, når de krydsede volden. Der var flere soldater på Volden, end der var plads til i Ejbylejren, så nogle af dem blev indkvarteret på gårdene. Militærhistorien og lokalhistorien smeltede sammen. Det måtte vi gøre noget ved.

img237

Pop-ud-formidling og onlineudstilling
Vi satte os sammen og gennemgik de kort og billeder af soldater og civile, vi havde fra Rødovre 1914-18. Vi savnede dog lidt flere af de sjove historier og billeder, der kunne fortælle om, hvad der skete mellem soldaterne og de lokale.  Derfor efterlyste vi billeder og historier fra private borgere i samarbejde med Rødovre Lokalnyt. De foreløbige resultater af samarbejdet blev præsentereret på vores pop-up-udstilling i forbindelse med Goldendays og Vestegnens Kulturuge på Rødovre Rådhusplads den 13. september 2014. Trods småregn og gråvejr blev det en rigtig god dag, hvor vi fik formidlet den spændende historie til en masse Rødovreborgere. Ved hjælp af et stort kort fra samtiden og alle de billeder, vi til sammen havde kunnet finde, fik vi fanget rigtig mange borgere ind til en snak om Rødovre i 1914-18. Synergieffekten mellem Vestegnens Kulturuges Høstmarked, vores lille udstilling og Goldendays’ Gullaschkanon gav en fantastisk synlighed.

DSC_1576

Samarbejde med perspektiver
De gode erfaringer har givet blod på tanden. Det var berigende for begge institutioner at kunne trække på hinandens ekspertise, og vi er slet ikke færdige med Rødovre 1914-1918 eller med samarbejdet om Rødovres kulturhistorie. Indsamlingen fortsætter. Det næste fælles projekt er en artikel om Vestvolden – fra forsvarsværk til kulturhistorisk og rekreativt område. Artiklen bliver udgivet af Hovedstaden og Omegns Kulturhistoriske Arkiver (HOKA) næste år, og den historie skal selvfølgelig også formidles.
Derudover er der spændende snitflader mellem Samling og Oplevelsescenter i 1950’erne og 1960’erne, hvor Rødovre blev en moderne forstad. Under den Kolde Krig vendte forsvaret vendte tilbage til Vestvolden, da Ejbybunkeren blev bygget som hovedkvarter for Københavns Luftforsvar, og under det spritnye bibliotek blev der indrettet en kommunal kommandobunker, hvorfra borgmesteren og de øvrige civile myndigheder skulle lede det lokale beredskab, hvis krigen kom, og… Det må I høre om en anden gang…

Read Full Post »

%d bloggers like this: