Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Posts Tagged ‘arkiver’

Tak for respons i form af  spændende kommentarer og præsentation af projekter i forlængelse af tidligere indlæg  her på bloggen. Det synes oplagt, at mange af arkivernes aktiviteter både i driftfunktioner som  i arbejdet på læsesalen og for nogle arkiver i arbejdet med frivillige som i projekter i form af kildeindtastning og workshops er kompetenceudvidende for voksne. Slægtsforskning og relaterede projekter er et andet oplagt område.  

Hvis interessen er vakt for heritage learning og arkiver, biblioteker og museer, så udkom  3. sept.  en ny rapport:  How Museums, Libraries and Archives contribute to lifelong learning
fra MLA i England

– se her for omtale:

http://www.mla.gov.uk/news_and_views/press_releases/2010/Culture_key_to_lifelong_learning

og selve rapporten : http://shop.niace.org.uk/media/catalog/product/m/l/mla_paper.pdf

PS:  Jeg hører gerne om flere eksempler på livslang læring, deadline er ikke udløbet 🙂

Read Full Post »

Den 10. juni 2010 samledes medlemmer af ODAs formidlingsnetværk med hollandske og sydsvenske kolleger til et erfaringsudvekslingsmøde i Gentofte. Her drøftede vi mange fine, konkrete formidlingsprojekter på tværs af landsgrænser.

Powerpoints finder du her: http://www.slideshare.net/Arkivformidling

Fotos finder du her: http://www.flickr.com/photos/36794449@N05/ 

 Programmet ses nedenfor:

Marlies Mencke fortæller om undervisningsprojekter på Historisch Center Overijssel i Holland.

 In English:

Dutch/Swedish/Danish Seminar on Outreach and Learning in the Archives

On 10 June archivist from Holland, Sweden and Denmark met to share ideas on outreach and learning in the Archives. The seminar was held in Gentofte in Denmark. There were a lot of interesting and crosscutting presentations and discussions during the day. 

Powerpoints can be found here: http://www.slideshare.net/Arkivformidling
Photos can be found here: http://www.flickr.com/photos/36794449@N05/

 The program is shown below:

 Summer meeting in Denmark

 Ideas worth Sharing: What can we learn from each other?

 Dutch/Swedish/Danish Seminar on Outreach and Learning in the Archives

 Venue: Gentofte Lokalhistoriske Arkiv, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup

 Program:

 10-10.30                             We start with coffee

 10.30-10.45                        Presentation (who we are) (2 minutes each)

 10.45-12                             Informatiespecialist educatie Marlies Mencke:  Learning at the Historisch Centrum Overijssel (NL) – concrete projects, methods, and experiences

 12-13                                   Lunch          

 13-13.30                             Stud.mag. Anna Louise Siggaard, Aalborg City Archives (DK): Archives’ digital outreach towards the teen user group e.g. on Facebook (ALS is writing a thesis on the subject)

13.30-14                             Mette Henriksen, Gentofte Local History Archives, (DK) on education projects in Gentofte e.g.; Cultural packages to the schools / Role Playing

 14-14.30                             Coffee and discussion

 14.30-15                             Karin Sjøberg, Skånes Arkivforbund, Lund, (S) on projects on learning e.g. the project “Come and be a detective in the archives!”

 15-15.30                             Pia Vistisen, Lyngby-Taarbæk City Archives (DK) on outreach projects in the archives

 15.30-16                             Discussion – and ideas about further cooperation

Read Full Post »

Kan man forestille sig den traditionelle læsesalsvagt  suppleret med en chatvagt ?

I september efterlyste jeg her på bloggen arkiver med chat-erfaringer. Arkivar Christian van der Ven fra Brabants Historisch Informatie Centrum kommenterede, at det hollandske arkiv som et forsøg ville installere en chat funktion  på deres website.

Det er der nu kommet en rapport fra 160 timer på chatten fra 25 September til 31 October 2009, – nogle af rapportens erfaringer omtales her på Archives 2.0:  http://archives20.ning.com/profiles/blogs/archives-amp-chat-first

Også det hollandske rigsarkiv har startet en chat pilot projekt pr. 1. december, som foreløbig skal løbe over 2 måneder, før projektet evalueres – se her http://www.nationaalarchief.nl/bezoekinformatie/informatie_chat_pilot.asp?ComponentID=16801&SourcePageID=1479#1  (brug evt. google translate til (vejledende) oversættelse).

Kan man så efter der opnået erfaringer med chat  forestille sig den traditionelle læsesalsvagt  suppleret med en chatvagt ? Både ja og nej – i følge Brabrants erfaringer kom de fleste spørgsmål uden for almindelig åbningstid  … internettet sover aldrig 🙂 gør arkivarer?  ZZ Z

Read Full Post »

De amerikanske arkivarer er rystede. Jon Stewart har udfordret deres (vores?) profession og afsløret manglende respekt for kernen i arkivarers job og nytte  i  The Daily Show i sektionen for “usædvanlige jobs i en krisetid” i den bedste sendetid. Se selv: http://www.thedailyshow.com/watch/wed-november-11-2009/want-ads—grateful-dead-archivist  og arkivar-respons: http://forum.thedailyshow.com/tds/board/message?message.uid=132168 og på Twitter #archives. Stor respekt for de amerikanske arkivarers evne til at reagere på omtale lige på stedet.

Det kræver dog, at man holder ud til 1:22 – og måske også lidt kendskab til gruppen Grateful Dead, som har vist sig som meget bevidste arkivskabere og er rigtige gode til at formidle deres arkiv, men det er absolut ikke en forudsætning.

Indspilning i fuld skærm 12-11-2009 214035

I forhold til arkivar “image” worldwide er problemet (udfordringen) blot, at han (Stewart) har flere seere, end vi har 😦   og måske er tvivlsom omtale bedre end at være helt usynlige 🙂 eller ???

Her to dage før Arkivernes Dag på lørdag, så er det oplagt at opfordre til reflektioner over, hvordan vi så synliggør/ formidler arkiver, arkivarer og deres nytte ?

Read Full Post »

Lars (historikeren) har skrevet et fortrinligt indlæg om Twitter og arkiverne – der er ikke meget generelt at tilføje lige her og nu. Aalborg Stadsarkiv er også på Twitter som http://twitter.com/Aalb_Stadsarkiv – og Twitter indgår i arkivets web 2.0 karussel sammen med Facebook og Flickr. Erfaringerne med Twitter ligner på mange måder Køge Byhistoriske Arkivs – ikke mange “followers”, men der bliver langsomt flere, og det kræver ikke mange anstrengelser at omformulere nyheder fra de to andre medier til Twitter. Twitter er god til tips om nyheder og opdateringer på andre platforme, konkrete informationer om arrangementer, nye afleveringer  – etc. etc.

Det er muligt at eksportere direkte fra både Facebook og Flickr fx. – og giver god træning i at formulere sig ultrakort  – med 140 eller færre karakterer til rådighed. I betragtning af antalle af “followers” eller fans jeg vil også kalde Twitter et eksperiment.

Indspilning i fuld skærm 22-08-2009 193249

Debatten om arkiver og Twitter foregår også på Archives 2.0 – så for jer, som vil læse mere, så er der også muligheder der under overskriften How useful is Twitter as a work tool? :  http://archives20.ning.com/forum/topics/how-useful-is-twitter-as-a  (og for indmeldelse i det social netværk Archives 2.0 🙂

men er Køge og Aalborg de eneste danske arkiver på Twitter – lad høre ?

Read Full Post »

archiveslandaug2009

Ved gårsdagens månedlige møde i Archivists of Second Life deltog avataren Mollie Mavendorf, som præsenterede et meget spændende projekt som er i gang. Udvkling af et redskab som scanner – og dermed skabe arkiveringsversioner – af virtuelle verdener. Projektet, der er skabt med fondsmidler, er et samarbejde mellem bl.a.  UIUCStanford ogUniversity of Maryland. Også Linden Lab, skaberne af Second Life, er involveret på forskellig vis.

“Sim-scanneren” vil kunne scanne både hele øer og enkelte områder, og det er planen at den skulle kunne virke i såvel Second Life som andre virtuelle verdener bl.a.  OSgrid. Et af de forskningsmæssige bidrag er bl.a. opbygningen af et særligt virtuelt univers, som skulle kunne modtage de scannede verdener og opbevare disse samt deres genstande, sådan at de på et senere tidspunkt kunne stilles til rådighed for brugere/forskere. (Så vidt jeg forstod, var denne platform baseret på opensource-verdenen Sikrikata (sirikata.org, sirikata på flickr, sirikata på vimeo)

Der er selvsagt en masse spørgsmål med relation til fx ophavsret m.m, hvis genstande og byggerier klones. Og efter hvilke principper skal lagringen ske. Skal det gode gamle proveniensprincip med ind i den virtuelle verden, eller kan man bygge en art kaosarkiv omkring en slags semantisk tilgang? Hvordan kan arkveringsversionerne stilles til rådighed for brugere? Hvordan dokumenterer man de aktiviteter, som finder sted i virtuelle verdener? Faktisk er der en superspændende opgave for kulturforskere. Gennem fx in-world interviews, deltagerobservation m.m. og alle de fra RL kendte metoder kunne det være interessant at gennemføre egentlig etnologisk dokumentation i virtuelle verdener. Bryllupper, fester – mindesteder (jeg har fx oplevet en dyrekirkegård for RL kæledyr). Det hele er også på de virtuelle platforme og venter næsten bare på etnologerne.

Altsammen meget spændende og Archivists of Second Life er interesserede i, som gruppe, at være lidt med i projektet om arkivering af virtuelle verdener. Der er møde næste gang den første søndag i september 2009 i Archives Landkl. 1 pm. SL-tid. Der er faktisk ingen danske arkivarer med – kun undertegnede, som jo er frafalden 😉

Posten er – til en afveksling – crossblogget hos mig selv på http://charlotteshj.wordpress.com

Read Full Post »

I følge teoretikerne John Falk og Lynn H. Dierking er der tre kontekster, som gensidigt påvirker publikum ved besøg på et museum: den personlige, den sociale og den fysiske kontekst – det samme må gælde arkivbrugerne, som det blev antydet i forrige indlæg her på bloggen – tilbage til mødet med de hollandske arkiver.

Hollænderne har i deres kulturpolitik prioriteret smukke bygninger ( og dermed den fysiske kontekst!!) – og har i sammenlægningen af regionale, kommunale og byarkiver til historie-centre  i flere provinser brugt ny og spændende arkitektur, design og indretning, der giver gode rum for arkivet som lærings og oplevelses-sted.

IMG_5415

Man skal ikke være stor symbolfortolker for at se, at dette valg afspejler en opgradering og anerkendelse af arkivet både som kulturinstitution og myndighed på linje med kunstmuseer og historiske museer – og ikke mindst som attraktion.

Tendensen gælder ikke bare i provinserne men også  i Amsterdam, hvor indretningen af Stadsarkivet i et kunstværk af en historisk bygning i 2008 og et helt ny hovedbibliotek fra 2007, er sublime og absolut et besøg værd. 

IMG_5314

Imens fotos fra tre hollandske arkiver, Nieuw Land i Flevoland, Historie Centrum Overijseel og Amsterdam Stadtarchief (og et enkelt bibliotek) på arkivformidlings – Flickr, hvor der nu findes en “collection”, der hedder arkiv-arkitektur – lagt ud til inspiration og nytte.  Se http://www.flickr.com/photos/36794449@N05/

Indspilning i fuld skærm 29-05-2009 152810Værs’go og fyld på med nationale og internationale eksempler (mail kontaktpersoner i ” om bloggen” og få en kode til opload), så vi kan få samlet nogle gode (og dårlige) eksempler

Read Full Post »

zwolle1

Takket vaere Bentes gode kontakter dag har vi besoegt to spaendende  ABM-institutioner, historiecentrum i Zwolle og en tilsvarende institution, dog mere integreret, i Niewland. Begge steder gav gode og inspirerende arkivoplevelser.

Folkene i Zwolle har et meget omfattende program for skoler og en inspirerende tilgang til samarbejde med lokale, historiske foreninger m.m. Et af undervisningsprodukterne var en kase med “Dobbelt Foto”, dvs. kasser med fotos fra foer og nu som kan danne grundlag for sammenlingning. Det er bestemt set foer, men pointen i Zwolle var, at historiecentret havde mulighed for at custtomize kasserne til de enkelte, interesserede lokalmiljoer. En anden spaendende ide var udvikling af aktivitetsideer til brug for B&B-programmer – altsaa for boern og deres bedsteforaeldre.

Desuden var Zwolle-centret et af de aestetisk flotteste arkiver jeg har set: aaben og moderne arkitektur, men med brug af arkivistiske elementer, saa man ikke paa noget tidspunkt glemmer, at det er arkiver og arkivalier, der ligger til grund for hele virksomheden. Ogsaa gaarsdagens besoeg paa Amsterdam Stadsarkiv gav et kig paa en aestetisk udformet og overordentlig laekker laesesal, som det maa vaere en fryd af vaere arkivbruger paa.  Paa stadsarkivet hoerte vi, at brugerne havde foelt en form for “empowerment” i forbindelse med aendringerne, at bruge stadsarkivet fik en anden vaerdi og betydning efter flytningen. Og paa historiecentret havde man oplevet, at brugen af ordent “historiecenter” i setdet for arkiv, havde aabnet kontaktmuligheder til nye brugergrupper som maaske aldrig havde foelt sig tiltrukket af det “gamle” navn. Er betegnelserne “arkiv” og “museum” i virkeligheden for nogle en hindring ….? Kan det vaere mere hensigtsmaessigt at bygge navne,  identitet og brand op omkring essensen af det som er institutionernes grundemne – nemlig historie og interessen for samme?

….og ioevrigt har vi set en meget smart model i arkivkasser. Med indbygget fingerhul:

smart_arkivkasse
Indlaegget crossblogges paa www.formidlingsnet.dk

Read Full Post »

Det er sjældent, at der efterlyses hjælp til at løse katastrofale situationer i arkivarkredse. Men hermed viderebringes en side med oplysninger om, hvordan det er muligt at hjælpe: som arkivar, konservator, indehaver af passende magasiner, hjælp til registrering og med økonomiske bidrag:

http://www.historischesarchivkoeln.de/ (det er også muligt at kommunikere på engelsk)

Katastrofen i Köln sætter også digitaliseringen af arkivalier i et nyt perspektiv. Arkivet efterlyser nu forskere og andre brugere, som i deres brug af de nu (sikkert) mistede dokumenter, har digitaliseret dem i form af digitale fotos etc.

se det ny initiativ: Das digitale historische Archiv Köln:

indspilning-i-fuld-skc3a6rm-07-03-2009-203322

http://www.historischesarchivkoeln.de/

Foreløbig ligger her 242 scanninger. Her er tale om sand brugerinddragelse. Man kan selv oploade sine bidrag til siten.

Se om initiativet på engelsk http://archiv.twoday.net/topics/English+Corner/

Arkivalistiske (!) nyheder kan generelt følges på bloggen: http://archiv.twoday.net/

Read Full Post »

Kulturministeriet afholdt i denne uge et seminar i forlængelsen af rapporten Reach Out! – inspiration til brugerinddragelse og innovation i kulturens verden på Designskolen i Kolding. Rapporten optræder som et led i ministeriets strategi, der har til hensigt at ruste kulturinstitutionerne til at arbejde mere brugerorienteret. Publikationen er revet væk, men kan findes som pdf på http://www.kum.dk/sw80146.asp

 indspilning-i-fuld-skc3a6rm-19-02-2009-0907101

På det yderst velbesøgte seminar blev der fremlagt erfaringer fra arkitekturen og bibliotekernes verden med at udvikle tilbud i aktivt samspil med brugerne. Det var inspirerende at høre om konkrete strategier i forbindelse med involvering af brugerne og metodeudvikling i form af alt fra traditionelle workshops og fokusgrupper til kreative digitale og analoge involveringsværktøjer, der yderligere har til hensigt at bringe nye brugergrupper på banen. Erfaringer, der umiddelbart synes overførbare på tværs af institutions grænser og ind i arkivet.

 

Få arkiver deltog i seminaret, og langt de fleste lokalhistoriske arkiver og stadsarkiver har jo også i forvejen en stærk tradition for at arbejde tæt sammen med brugerne – både slutbrugerne og brugerrepræsentanter i form af fx slægtshistoriske foreninger og lokalhistoriske grupper. Det er oplagt i kraft af arkivernes tætte tilknytning til lokalsamfundet.

 

Men udløser nærheden nødvendigvis brugerdreven innovation? – eller sætter den gang i en udvikling, hvor brugerne i dialog med arkivet sætter et aktivt aftryk på udvikling af services, events og produkter? Ikke nødvendigvis.

 

Rapporten, Reach out! har et fyldigt metode afsnit, det er godt at blive klog af, når det gælder om at vælge hvilken strategi, man som arkiv vil følge, når man ønsker at involvere brugerne mere seriøst i udviklingen af formidlingstilbud analoge såvel som digitale. Eller set i bakspejlet kan den sætte nye begreber på en allerede eksisterende praksis. Rapporten giver også et også et godt bud på hvilke metoder, man kan tage i anvendelse i inddragelsen. Som i så mange andre forhold gælder det om at tilpasse mål og midler – og forventninger fra både arkiv og brugere.

Read Full Post »

%d bloggers like this: