Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for december 2009

“Those who forget history are doomed to retweet it” er sloganet på TwHistorys blog. Bloggen er vist ikke helt opdateret mht. hvilke projekter der er igang 🙂

Konceptet på Twhistory er en slags twitenactment. Flere twittere, som hver især repræsenterer historiske personer, har en stemme, som samles i en fælles strøm. Projektet, der reenactede Cubakrisen havde således en konto http://twitter.com/CubanMissile09 der ikke twittede noget selv, men samlede de 14 personer, der twittede som hhv. JFK, Krustjov, “medierne” etc. Cuba-krise-tweets´ne blev lavet af frivillige gymnasieelever, og når man kigger dem erfter er der temmelig stor forskel på sprog, stil og twitfrekvens. Der twittes i nutidssprog og med brug af de tags, som er typiske for mediet. Som fx når JFK den 27. oktober skriver “convening with @LThompson62, @RobMcNamara62, @McGeorgeBundy, @DeanRusk62 and @BobbyKennedy64 about letter to @NikitaKhrushche eller når Krustjov skriver “You guys see yesterdays Hydrogen Bomb test at Kapustin Yar?? 300 Kilotons Boo-Yah! Helt sådan udtrykte han det jo nok ikke. Men er den korrekte tidstypiske udtryksform nødvendig for at vise forståelse af sammenhængene, hvem der siger hvad hvornår – og hvorfor? En sproglig stil der imiterer 1962 er ikke ubetinget nødvendig. Snarere er der måske en pointe i her at opmuntre til kreativ brug af mediets muligheder. Der er ikke tale om en korrekt gengivelse, men en bearbejdet og… formidlet? …. fremstilling.

En anden form for twitenactment var Slaget ved Gettysburg, hvor 11 TwHistory frivillige gav stemme til bl.a. Abraham Lincoln, Charles Wainwright mfl. Såvidt jeg har kunne konstantere, var dette det første større Twitenactment-projekt. Det startede i april og kørt hen over sommeren med afslutning i juli. For fx John Pardingtons vedkommende sluttede hans tweets da han faldt 1 juli.

Formen er interessant, fordi den i modsætning til enkeltpersoners historiske tweets og blogbposter fra fx dagbøger, breve m.m. kan give en afspejling af realtidsrelationer, deres udvikling og betydning for et samlet forløb. Der er et klart læringspotentiale, uanset om der er tale om lystlæring eller formel undervisning. TwHistory præsenterede deres på UNESCO´s e-learning seminar i Barcelona tidligere på året. Deres slides findes på Prezi. (Prezi er i øvrigt et besøg værd i sig selv, et eksempel på den mere dynamiske præsentationsform, som ikke behøver at være lineær)

Twitenactment er en interessant brug af mediet. Deltagerne skal have styr på et handlingsforløb fx gennem analyse af orginale kilder, de skal afdække og aktivt bruge indbyrdes relationer mellem de implicerede og kunne omsætte væsentlige udtalelser til max 140 karakterer. Jeg kender ikke pt. andre projekter, hvor skoleelever har twitenactet historiske begivenheder, men kan bestemt se potentialet.

Så kom nu – skal vi ikke twitenacte Reformationen, Slaget ved Dybbøl og Påskekrisen?

Indlægget er crossblogget i privaten på http://charlotteshj.wordpress.com

Forresten:
Twitenactment med et andet udgangspunkt – nemlig kommercielt – er reklamen for Newt Gingrich´s bog “To try mens souls”, som handlede om slaget ved Trenton, hvor man bl.a. kunne følge George Washington. Dette projekt løb af stabelen i oktober og dets tweets havde mange referencer til bogen. Ideen fik mangre vrede ord med på vejen fra The Daily Irritant, som er det sted, jeg har stjålet begrebet twitenactment fra 🙂

Read Full Post »

Kan man forestille sig den traditionelle læsesalsvagt  suppleret med en chatvagt ?

I september efterlyste jeg her på bloggen arkiver med chat-erfaringer. Arkivar Christian van der Ven fra Brabants Historisch Informatie Centrum kommenterede, at det hollandske arkiv som et forsøg ville installere en chat funktion  på deres website.

Det er der nu kommet en rapport fra 160 timer på chatten fra 25 September til 31 October 2009, – nogle af rapportens erfaringer omtales her på Archives 2.0:  http://archives20.ning.com/profiles/blogs/archives-amp-chat-first

Også det hollandske rigsarkiv har startet en chat pilot projekt pr. 1. december, som foreløbig skal løbe over 2 måneder, før projektet evalueres – se her http://www.nationaalarchief.nl/bezoekinformatie/informatie_chat_pilot.asp?ComponentID=16801&SourcePageID=1479#1  (brug evt. google translate til (vejledende) oversættelse).

Kan man så efter der opnået erfaringer med chat  forestille sig den traditionelle læsesalsvagt  suppleret med en chatvagt ? Både ja og nej – i følge Brabrants erfaringer kom de fleste spørgsmål uden for almindelig åbningstid  … internettet sover aldrig 🙂 gør arkivarer?  ZZ Z

Read Full Post »

Foto og film er en stærke kort i formidlingen af arkivernes samlinger og i synliggørelsen af arkiverne. Her er et kursus, arrangeret af Landsforeningen til bevaring af fotografier og film,  som præsenterer muligheder og barrierer, refleksioner i brugen af materialet – især relateret til webformidling:

Billeder, webpublicering og ophavsret

Kursus 27. januar 2010 i Historiens Hus i Odense

Igen i  år vælger Landforeningen til bevaring af fotografier og film (LFF) at dykke ned i problemstillinger, der har relation til formidling og tilgængeliggørelse af fotografier og film på internettet, fordi det optager mange af kulturarvsinstitutionerne.  Denne gang sætter kurset fokus på skismaet mellem, at det bliver lettere og lettere at publicere billeder og film på internettet. Der er store forventninger fra både bevillingsgivere og brugerne om at finde institutionernes samlinger på nettet. Men hvad med hensynet til ophavsret og etiske problemstillinger ?

LFF har inviteret repræsentanter fra forskellige abm-institutioner, der hver præsenterer deres projekter og overvejelser om problematikkerne, samt en jurist, der ser emnet fra  denne vinkel.

Der er sat god tid af til spørgsmål fra deltagerne, som også opfordres med at bidrage med eksempler egne cases/ projekter under kursets forløb.

Program:

10.30 – 11.00: Indskrivning, kaffe og blødt brød

11.00 – 11.30  Bente Jensen, formand for LFF, arkivar, Aalborg Stadsarkiv: Skred i holdningerne til hvad der kan formidles og publiceres?  Introduktion.

 11.30 – 12.00: Cand. jur. Peter Kierkegaard, KLAR advokater, København: Ophavsretten og de offentlige billedsamlinger

12.00 – 13.00: frokost.

13.00 – 13.45: Ann-Sofi Forsmark, chef för fotografi- och filmsamlingarna, Stockholms Stadsmuseum och Lennart Ploom, chef för Avdelningen för omvärld och service, Stockholms Stadsarkiv, Kulturarv på webben – en policy for Stockholm by

13.45 – 14.15 spørgsmål til oplægsholderne

14.15 – 14.45 kaffe

14.45 – 16.15 case oplæg

case 1: Dan Nissen, områdedirektør, DFI: Carl Th. Dreyer på web – værk og liv dokumenteret

case2: Stadsarkivar Jørgen Thomsen og arkivar Johnny Wøllekær, Odense Stadsarkiv: Fyens Stiftstidendes billedsamling, Odense Stadsarkiv og FynskeBilleder.dk

case 3: Henrik Lundbak, museumsinspektør, Frihedsmuseet, ”Gratis tilgængelighed – et nødvendigt onde ?”

case 4: Kim Furdal, Museum Sønderjylland, overinspektør, ISL – Lokalhistorie: Ungdommens gerninger, det tyske mindretals billedarkiv

16.15 – 16.30 spørgsmål til oplægsholderne.

Kort afrunding

Pris

Medlemmer: 475,- kr.
Ikke-medlemmer: 675,- kr.
Studenterpris: 300,- kr. 

Pris inkl. frokost og en øl eller vand (oplys venligst ønske om vegetarmenu)

Bindende tilmelding inden 22. januar 2010 til LFFs sekretær: Kim Furdal, kifu@museum-sonderjylland.dk eller tlf. 74 62 58 60

Ved tilmelding oplyses for offentlige institutioner EAN-nr. Tilmeldingen er bindende – dog mulighed for afmelding med tre dages varsel.

  Spørgsmål vedr. kurset – kontakt Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv, bej-kultur@aalborg.dk eller 99 31 42 32 –
  Se mere om LFF på www.fotoogfilm.dk.

Read Full Post »

Jeg faldt lige over denne her via et tweet fra LookBackMaps. Det ser rigtigt spændende ud, ikke mindst i forlængelse af Lars´ post nedenfor. Jeg får mere og mere lyst til at lave en workshop, kursus … ét eller andet hands-on, hvor man rigtigt kunne afprøve og lege med nogle af disse forskellige muligheder!

Read Full Post »

%d bloggers like this: