Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Posts Tagged ‘rejseblog’

I følge teoretikerne John Falk og Lynn H. Dierking er der tre kontekster, som gensidigt påvirker publikum ved besøg på et museum: den personlige, den sociale og den fysiske kontekst – det samme må gælde arkivbrugerne, som det blev antydet i forrige indlæg her på bloggen – tilbage til mødet med de hollandske arkiver.

Hollænderne har i deres kulturpolitik prioriteret smukke bygninger ( og dermed den fysiske kontekst!!) – og har i sammenlægningen af regionale, kommunale og byarkiver til historie-centre  i flere provinser brugt ny og spændende arkitektur, design og indretning, der giver gode rum for arkivet som lærings og oplevelses-sted.

IMG_5415

Man skal ikke være stor symbolfortolker for at se, at dette valg afspejler en opgradering og anerkendelse af arkivet både som kulturinstitution og myndighed på linje med kunstmuseer og historiske museer – og ikke mindst som attraktion.

Tendensen gælder ikke bare i provinserne men også  i Amsterdam, hvor indretningen af Stadsarkivet i et kunstværk af en historisk bygning i 2008 og et helt ny hovedbibliotek fra 2007, er sublime og absolut et besøg værd. 

IMG_5314

Imens fotos fra tre hollandske arkiver, Nieuw Land i Flevoland, Historie Centrum Overijseel og Amsterdam Stadtarchief (og et enkelt bibliotek) på arkivformidlings – Flickr, hvor der nu findes en “collection”, der hedder arkiv-arkitektur – lagt ud til inspiration og nytte.  Se http://www.flickr.com/photos/36794449@N05/

Indspilning i fuld skærm 29-05-2009 152810Værs’go og fyld på med nationale og internationale eksempler (mail kontaktpersoner i ” om bloggen” og få en kode til opload), så vi kan få samlet nogle gode (og dårlige) eksempler

Read Full Post »

zwolle1

Takket vaere Bentes gode kontakter dag har vi besoegt to spaendende  ABM-institutioner, historiecentrum i Zwolle og en tilsvarende institution, dog mere integreret, i Niewland. Begge steder gav gode og inspirerende arkivoplevelser.

Folkene i Zwolle har et meget omfattende program for skoler og en inspirerende tilgang til samarbejde med lokale, historiske foreninger m.m. Et af undervisningsprodukterne var en kase med “Dobbelt Foto”, dvs. kasser med fotos fra foer og nu som kan danne grundlag for sammenlingning. Det er bestemt set foer, men pointen i Zwolle var, at historiecentret havde mulighed for at custtomize kasserne til de enkelte, interesserede lokalmiljoer. En anden spaendende ide var udvikling af aktivitetsideer til brug for B&B-programmer – altsaa for boern og deres bedsteforaeldre.

Desuden var Zwolle-centret et af de aestetisk flotteste arkiver jeg har set: aaben og moderne arkitektur, men med brug af arkivistiske elementer, saa man ikke paa noget tidspunkt glemmer, at det er arkiver og arkivalier, der ligger til grund for hele virksomheden. Ogsaa gaarsdagens besoeg paa Amsterdam Stadsarkiv gav et kig paa en aestetisk udformet og overordentlig laekker laesesal, som det maa vaere en fryd af vaere arkivbruger paa.  Paa stadsarkivet hoerte vi, at brugerne havde foelt en form for “empowerment” i forbindelse med aendringerne, at bruge stadsarkivet fik en anden vaerdi og betydning efter flytningen. Og paa historiecentret havde man oplevet, at brugen af ordent “historiecenter” i setdet for arkiv, havde aabnet kontaktmuligheder til nye brugergrupper som maaske aldrig havde foelt sig tiltrukket af det “gamle” navn. Er betegnelserne “arkiv” og “museum” i virkeligheden for nogle en hindring ….? Kan det vaere mere hensigtsmaessigt at bygge navne,  identitet og brand op omkring essensen af det som er institutionernes grundemne – nemlig historie og interessen for samme?

….og ioevrigt har vi set en meget smart model i arkivkasser. Med indbygget fingerhul:

smart_arkivkasse
Indlaegget crossblogges paa www.formidlingsnet.dk

Read Full Post »

amsterdam_city_archives

Den flotte bygning paa billedet er Amsterdams Stadsarkiv – som har til huse i en bygning, som tidligere rummede hovedkvarteret for en bankorganisation.

Sammen med fire gode arkivalske veninder har jeg vaeret paa besoeg i Stadsarkivet og brugt en hel dag paa at se arkivet og dets faciliteter. Laesesalene er arrangeret paa en lidt ny maade, idet laesesal til originaler (som er meget aestetisk flot) har en traditionel indretning, hvorimod laesesal til kopier er meget biblioteksinspireret, aaben og med mulighed for at tale sammen over laeseapparater og pc’ er. I “bunden” af bygningen findes den gamle boks, malet op i oprindelig art nouveau-stil, og i dag kaldet skatkammeret. Her vises flotte arkivudstillinger og ved indgangen til omraadet er der etableret et “showroom” som giver et flot indtryk af  et aegte arkivmagsin. Aestetisk meget vellykket!

Stadsarkivet har en interessant digitaliseringspolitik, som hviler paa scanning-on-demand. brugere kan i registraturerne find eog bestille digitialiseringer, og mod et forholdsvist beskedent beloeb ca. 5 kr. pr. side, downloade det fra deres ps. De kan ogsaa vaelge at komme til arkivet og se dokumenterne paa laesesals-pc’ erne, hvilket er gratis. Paa denne maade digitaliseres 10.000 sider om ugen, hvilket svarer til ca. 1,30 hyldemeter. Arkivet har ca. 32 hyldekilometer i alt, men der foregaar ogsaa scanninger, der finansieres af forskellige eksterne fonde m.m. .  Scanning-on-demand foregaar i et stramt tilrettelagt workflow som indeholder bestilling, fremtagning, screening, scanning og oplaegning paa web. Arkivets registratur er ioevrigt indrettet paa samme tekniske facon som kendes fra fx Powerhouse Museum, hvor enkelte poster er meget synlige i Google (proev fx at google Wim Polak, en kendt Amsterdamsk borgmester). Posten fra arkivets registratur er nr. 2…. lige efter Wikipedia. Naar man klikker ind paa posten faar man ogsaa et indtryk af arkivets struktur, og af de digitaliserede elementers kontekst.

Eftermiddagen tilbragte vi i selskab med engagerede undervisere fra den hollandske arkivuddannelse. Her fik vi et godt indtryk af interessen for 2.0 – fx http://23-archiefdingen.nl samt nogle flotte eksempler paa flotte kort-mashups.  Arkivet i Utrecht har et googlemapssom er forsynet emd gis-koordinater http://www.hetutrechtsarchief.nl/kaart og paa http://www.amersfoortopdekaart.nl er googlekortet kombineret med indscannede historiske kort, hvilket jeg ikke synes, at jeg har set foer?  Klik paa “kaarten” i menuen til hoejre og vaelg et af de historiske kort. En fin loesning – og efter mit indtryk en superspaendende maade at kontekstualisere de gamle kort paa.

Morgendagen vil byde paa nye arkivoplevelser… og maaske et nyt rejseblogindlaeg.

Indlagget er crossblogget paa www.formidlingsnet.dk

Read Full Post »

%d bloggers like this: