Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for juni 2014

Så er det lige om lidt, at vi som kulturinstitutioner skal markere, at det nu er 200 år siden, at Frederik 6. indførte syv års skolepligt for alle børn i Danmark. De første 4 dage i uge 41 er fælles emneuge for alle skoler i Næstved under temaet: Fortid, nutid og fremtid.

I en travl hverdag, hvor formidlingskasketten desværre ofte må vige pladsen for alle mulige andre kasketter, så kan det være en udfordring for et smalt bemandet arkiv at skulle stoppe op og prioritere jubilæer, som til tider kommer i stimer. Derfor havde vi i NæstvedArkiverne svært ved at få armene ned, da Center for Uddannelse i Næstved Kommune tog opgaven seriøst og (på mild opfordring fra arkivet)valgte at projektansætte en af vores tidsbegrænsede arkivarer Jesper Jørgensen i 20 timer ugentligt fra 1. april til 1. november i forbindelse med skolepligtens jubilæumsår. Jesper er ansat til at sætte fokus på 200-året samt til at udvikle undervisningsmateriale og aktivitetstilbud til skolerne, som kan bruges op til og i uge 41.

Som første led i projektet har Jesper oprettet en jubilæumsside på Skoleporten, hvor det er muligt for lærerne at holde sig løbende orienteret om, hvad der kommer til at foregå. Udfordringen her har været, at den tekniske løsning ikke har været optimal. Der er tale om en sitecore-hjemmeside, underlagt kommunens strikse designmanual. Det havde nok været at foretrække at arbejde med en wordpress-hjemmeside, da det på alle mulige måder kan gøres mere indbydende, men den må vi sluge som en kommunalt funderet institution (et oprør lurer). På hjemmesiden findes også links til historiske film om skolerne i Næstved, som kan vises i undervisningen (Uden at vi skulle få ophavsretlige problemer efterfølgende)

Under overskriftet fortid-nutid og fremtid er der forskellige indgange til, hvordan eleverne skal arbejde med jubilæumsåret. Jesper har udarbejdet et undervisningsmateriale med tilhørende lærervejledning om, hvordan det var at gå i skole før i tiden under temaer som Madpakkehistorie; Idræt og hygiejne; Musikundervisningens historie – fra salmesang til Seebach mv. Og så kan der konkurreres i skole-jeopardy – hvem har lært mest om skolen, som den var i de gode gamle dage. Der er derudover indkøbt små hæfter til skolerne, som Skole 200 år har forfattet, som i kort form beskriver forskellige aspekter ved skoleliv gennem historien.

Når Uge 41 oprinder er der forskellige tilbud og aktiviteter, som skolerne kan deltage i: Under fællesoverskriften ”På tur” er der mulighed for, at skolerne kan besøge kulturinstitutioner i lokalområdet. Her arrangeres der blandt andet udflugter for indskolingen til det lokale skolemuseum i Flakkebjerg, hvor eleverne kan opleve 3-timers forløb om, hvordan det har været at gå i skole i begyndelsen af 1900-tallet. Jesper har også etableret et samarbejde med Næstved Museum. Hvad det helt præcist skal bestå af, er stadig under udarbejdelse, men en udstilling af blandt andet anskuelsestavler er blandt ideerne, og museets formidler har planlagt et forløb om Peder Syv, som i midten af 1600-tallet huserede som rektor for latinskolen i Næstved. Museets formidling indeholder gerne rollespilsagtige elementer, hvilket vi på den ene side gyser lidt over, men på den anden side må vi jo konstatere, at det er et effektivt virkemiddel og ganske populært hos de yngre brugere.

Men det overordnede tema også rummer nutid og fremtidsperspektivet, og derfor skal eleverne også kastes ud i spørgsmålet: Hvordan er det så at gå i skole i nutiden? Her skal eleverne selv præsentere deres egne erfaringer og skolegang, og formen er relativ fri alt efter alderstrin. Der kan optages film, laves musikvideoer, laves interviews, tages billeder, laves plancher, laves musik, skrives sange eller skrives og tegnes historier og stile. Til slut er opgaven, at eleverne skal forestille sig, hvordan bliver det at gå i skole i fremtiden, i eksempelvis år 2050 (fremtid). Eleverne skal bruge deres fantasi igen gennem flere mulige udtryksformer. De forskellige projekter skal munde i en fernisering eller en præsentation.

Som afrunding på projektet vil der være en evalueringsfase, hvor vi forhåbentlig vil få nogle konstruktive tilbagemeldinger, så vi er klædt på til lignende projekter. For det er også en reel pointe: Flere projekter, tak! Hvis vi med denne opgave kan vise, at vi som arkiv kan bruges i tværfaglige sammenhænge, og hvis vi begynder at betragte vores faglige kunnen – herunder formidling som en salgbar vare, så kan det måske være med til at styrke vores interne position i den kommunale organisation. Det kan muliggøre en i bedste fald tilførsel af nye medarbejdere eller som minimum en fastholdelse af dem, vi allerede er velsignet med.

 

 

 

 

Read Full Post »

Sommeren nærmer sig – ikke oplagt tidspunkt at se fjernsyn på – men alligevel. Følger du med i DR3s nye serie LIVE fra Arkivet ), hvor journalisten Joachim Brandt-Møller ud fra læser ønsker viser klip fra DRs store arkiv? Spændende – også mere abstrakt set som billedskabende for, hvad et arkiv er for en størrelse, i en bred offentlighed. Tempo, god musik , humor og inspiration til brugerinddragelse (hashtag: #arkivet på Facebook ot Twitter). Kunne andre arkiver lave lignende realtime brugerinddragelse i mindre skala ? lokal tv ?  

DR præsenterer programmet således: Et direkte miniature-talkshow, når Joachim Brandt-Møller fremover hver fredag kl. 21 på DR3 sender direkte fra DRs enorme tv-arkiv, hvor der findes tusinder af klip med danskere, datamater og dyr. Og det er seerne der bestemmer, hvad der skal vises af klip i programmet.

Image

(fra DR 3 Facebook)

Se med på:

Om programmet : https://www.facebook.com/photo.php?v=700387646674646&set=vb.460075554039191&type=3&theater
program : http://www.dr.dk/tv/se/live-fra-arkivet/live-fra-arkivet-2

OG Fra vores egen verden

ODA formidlingsnetværk afholdt i sidste uge seminar om Arkivernes undervisningstilbud – ideer, praksis og erfaringsudveksling samme med skånske kolleger fra Malmö og Lund.  Sommerseminaret med kontakt over Øresund er efterhånden blevet en tradition – og vi skiftes til at være i Skåne eller Københavnsområdet.

Nogle af oplæggene fra seminaret ligger på Arkivformidling konto på Slideshare. Her har vi i de seneste år samlet oplæg fra netværkets seminarer – og der er god inspiration at hente – god fornøjelse.

Slideshare: http://www.slideshare.net/Arkivformidling

Read Full Post »

Silkeborg Arkiv søgte sommeren 2013 100.000 kr. til et lokalhistorisk app-projekt i Silkeborg Kommunes såkaldte Jorn100-pulje. Puljen var på 1000.000 kr. og var som navnet antyder møntet på at markere silkeborgkunstneren. Ansøgningen var vedlagt et pristilbud fra et lokalt firma på at producere app’en – så da penJornpostkortgene var bevilget kunne vi umiddelbart gå i gang med den konkrete udvikling af indhold og opbygning. Det blev hurtigt klart, at pengene ikke rakte til en app’ til både IOS og Android – så vi valgte at følge IOS-sporet selv om vi var kede af at afskære over 50% af de potentielle brugere, da statistikken siger at der er flere android-smartfones i omløb. Men erfaringen fra blandt andet Silkeborg Bibliotekerne er, at selv om der er flere androider så er IOS-brugerne mere opmærksomme på at hente app’s.

Lokalhistorie
Asger Jorns tid i Silkeborg afgrænser sig til tidlig ungdom og så en ophold med tuberkulose i begyndelsen af 1950’erne. Så silkeborgkunstneren har faktisk kun boet i byen 9 år af sit liv. Heraf var de seks af årene 1929-1936 jo en tid, hvor Jorn hed Jørgensen og var aldeles ukendt for det meste af verden. Sygdomsperioden fra 1951 til 1953 bød på mere kunstnerisk aktivitet og var den del af hans liv det var udslagsgivende for at han knyttede sig så stærkt til byen som han gjorde. Ikke desto mindre var det naturligt at app’en, der var planlagt til at være en såkaldt frilufts-app, hvor man får historien leveret ‘on-location’, skulle tager udgangspunkt i det lokalhistoriske og ikke det kunsthistoriske. Samtidig var det en præmis, at bybilledet ikke rummer mange konkrete spor efter Jorns liv i Silkeborg. Vi valgte derfor at fortælle historien ved at matche forskellige steder med vigtige begivenheder i Jorns liv i byen. Vi endte med at vælge 9 fortællinger, med korte udfoldede historier og 13 fodspor, der ikke foldes ud, men blot konstateres om fx. tidligere bopæl. De ni fortællinger veksler mellem at være tematiske og mere konkrete, men selvfølgelig med udgangspunkt i et sted.

Lyd – tekst – billeder – location
Formatet der blev valgt var en tekst som brugeren også kunne vælge selv at læse eller høre oplæst med billeder til. Mens lyden bliver afspillet kan man se fire billeder som på forskellig vis illustrerer fortællingen. Vi lagde os an på at begrænse historierne til omkring 2 minutter. Så det krævede naturligvis en del redigering at få skåret de ni historier til så de både gav fagligt mening og var appellerende for brugerne. Samtidig blev det besluttet at indlede hver af de ni tekster med et citat, for på den måde at skabe forbindelse til Jorn og hans samtid. Den samme funktion havde billederne, som blev lagt ud i en høj opløsning så man kan zoome helt ind på detaljer. Det har selvfølgelig været medvirkende til at app’en blev ret stor – den fylder over 80 mb i download. App’en biver holdt sammen af to kort, hvor man ud over egen position kan se de ni henholdsvis 13 forskellige steder. Herfra kan man komme ind på de enkelte fortællinger, som dog også kan findes i en liste over fortællingerne. Ud over de ni fortællinger er der lavet et kort biografi som binder de ni fortællinger sammen i en en større sammenhæng. For de aller mest nysgerrige sluttes biografien med et link til en mere omfattende artikel om Asger Jorn i Wikisilkeborg.

Samarbejdet med leverandøren
Jorn-app’en blev til i samarbejde med det lokale reklamebureau Brandstifter. Det samarbejde sikrede et flot og stilsikkert design, samt en for os ukompliceret håndtering af det tekniske. Resultatet er blevet en flot app’ også teknisk og grafisk. Men i nogle sammenhænge var det at arbejde med et led imellem os som idé-/projektejere og programmørerne lidt vanskeligt. Mest fordi det var svært at overskue og blive klog på, hvad der kunne lade sig gøre teknisk. På den måde kan det måske betale sig selv at stå som bestiller hos de tekniske leverandører. På den anden side havde vi en god konsulent i Brandstifter. Efterfølgende har der vist sig endnu en hage ved at have en anden leverandør til at stå for at bestille det tekniske, nemlig at app’en ligger på deres ‘konto’ i I-tunes, hvilket betyder, at vi ikke selv kan trække oplysninger om hvor mange downloads der er foretaget og alt det andet statistik der ligger i hvem, hvor og hvornår. For eksempel er det endnu ikke kommet frem hvor mange downloads der har været siden frigivelsen i påsken 2014.

Hvad kunne være bedre
Nu hvor app’en er på gaden og vi er stolte af resultatet er det dog lidt en streg i regningen at det ikke lykkedes at få Android med også. En anden gang skal det tænkes ind lidt før i processen. Vi er også kommet frem til, at det havde været smart at tænke en engelsk/turist-versioner ind i projektet, så også byens turister havde en mulighed for at sætte sig ind i Silkeborgs Asger Jorn-univers. Da app’en var færdig og kom på gaden blev det også åbenbart, at vi ikke havde tænkt i markedsføring af produktet. Og det var egentlig en skam. Vi har lagt meget arbejde og penge i app’en og resultatet er faktisk blevet godt, men vi har ikke rigtig midler til at sprede det glade budskab. Derfor skal der lyde en klar opfordring til at huske den del i en projektansøgning osså, så man også kan få solgt produktet og det kan skabe den værdi for offentligheden som det egentlig var tiltænkt. Vi har løst problemet ved at opstille postkort forskellige steder og reklamere i turistavisen. Men det havde været rart at have penge sat af til det en lidt mere koordineret indsats.   App’en hedder Jorn i Silkeborg og kom på gaden i påsken 2014.   Prøv den her.

Read Full Post »

Om temadagen History Day på Ordrup Gymnasium
En gang om året har alle 250 elever i 2 g på Ordrup Gymnasium lokalhistorie på skoleskemaet. Det sker til temadagen History Day, hvor eleverne giver sig i kast med Gentoftes lokalhistorie – og i år også Danmarks krigshistorie i anledning af krigsjubilæerne 1864 og 1914.
Elever På Ordrup Gymnasium, 2014
På programmet var en fælles introduktion til lokalhistorien i ord, billeder og film efterfulgt af et fagligt oplæg af professor dr. phil. Gunnar Lind om krigenes historie.
Efterfølgende havde elverne valgt sig ind på forskellige workshops – lige fra skrøner og fortællinger fra Ordrup Gymnasiums historie til et besøg i bunkeren i Bernstorffsparken, en workshop på Garderhøjfortet, en guidet sightseeing i Gentofte, en Facebook-profil af en historisk person, orienteringsløb rundt i lokalhistorien, slægtshistorisk værksted – og foredrag & film.

Formidlingsformer & faghistorikere
Der eksperimenteres med formidlingsformerne, og eleverne får historien præsenteret på nye måder. En vigtig pointe er også, at eleverne møder de professionelle historikere, som arbejder med historie hver dag samt lokale ildsjæle som brænder for historien.
Initiativet til dagen kommer fra historielærerne på Ordrup Gymnasium, og dagen planlægges i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv, Ordrup Bibliotek, den lokalhistoriske forening og Garderhøjfortet.

Kulturel forståelse og lokal bevidsthed
Formålet med temadagen er at give eleverne et indblik i, hvordan historikere arbejder med (lokal)historien samt at understøtte og udbygge interessen for historie.
Det er også vigtigt her at nævne, at en større forståelse og bevidsthed om egen kultur og historie vil gøre de unge i stand til at begå sig i den globaliserede verden og åbne deres øjne for, hvordan fælles fortællinger kan være med til at understøtte fællesskaber.

Arkivformidling
Temadagen er en del af Lokalhistorisk Arkiv i Gentoftes aktive formidlingsprofil, som rækker ud mod en mangfoldighed af målgrupper – børn, børnefamilier, unge, voksne og ældre. Derudover giver mødet med de unge en masse feed back og spændende diskussioner.

Read Full Post »

ww1archives

Der er efterhånden tradition for at fejre den internationale arkivdag, 9. juni med event på Twitter. I år er aktiviteten imidlertid forlagt til den 10. Juni på grund af pinsen, hvor de fleste arkiver i land, som plejer at deltage, har lukket.

Arkivdag mindes Første Verdenskrig – #ww1archives
I år står arkivdagen i Første Verdenskrigs tegn, takket være en idé fra Thomas Wolf fra SIWI-Archiv. Han foreslog at tage udgangspunkt i, at det netop i år er 100 år siden, at “Den Store Krig” brød ud.

 

Hvad kan man gøre?
Hvis man vil være med i eventet på Twitter, kan man gøre det ved at tweete om de dele af samlingerne, der har at gøre med krigen.  Kig efter dokumenter, fotos m.m. der udgør dele af krigens historie – hele perioden 1914 – 1918 kan bruges. Selv lande, der som Danmark, var neutrale, kan have materiale med relevans. Det kan fx være beretninger, fotos m.m. om krigsfanger, avisartikler om krigens gang, hjælp til flygtninge etc. For det sønderjyske område er historien jo speciel i forhold til resten af landet, idet sønderjyderne gjorde tysk krigstjeneste.

Man kan tweete sine ressourcer og fx uploade sine fotos til Twitter, men har man materiale til det, må man naturligvis også meget gerne tweete links til ressourcer, som man har placeret andre steder. Det kan være på hjemmesiden, en blog, flickr etc.

Inspiration
Måske kan nogle af de følgende emner give ideer til deltagelse den 10. juni:

– Soldater
– Familie og pårørende til soldater
– Slagmarker
– Flygtninge
– Hjælp/nødhjælp
– Myndighedernes rolle, officielle udtalelser etc.
– Våben
– Mobiliseringen
– Rationering
– “Gullashbaroner”
– Sundhed og sygdom
– Krigsskader
– Kirkegårde for krigsfanger og flygtninge
– Avisartikler
– Erindringer

Husk #ww1archives – og tweet helst på engelsk
Det vigtigste er naturligvis at huske hashtaggen #ww1archives på dagen. Sproget på dagen skal helst være engelsk – det gør det lidt lettere for interesserede i andre lande at følge med. Fra de to konti @followanarchive og @AskArchivists vil der blive retweetet, samlet op m.m. i løbet af dagen ligesom de tidligere år. Muligvis i form af en Storify eller lignende, der vil indeholde links, fotos m.m. fra dagen.

Have fun!

 

Read Full Post »

%d bloggers like this: