Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Trondheim’

Hver tredje år afholdes Nordiske Arkivdage på skift i nordiske lande. I år er det Norges tur og dagene afholdes i Trondheim fra 2. – 5. september. Det endelige program er nu blevet offentliggjort – tilmeldingsfrist er 15. juni.  Konferencen afholdes med fælles plenum oplæg og fem parallelle sessioner, hvor af to  sessionerne – hvis man meget snævert og enøjet forholder dem til denne blogs emnefelt – formidling og kommunikation – er direkte relevante, nemlig: brugertjenester og digitalisering. De øvrige emner, som er nok så centrale, er: bevaring og kassation, privatarkiver og vestnordiske arkiver.

nordiske arkivdage

Konferencens website er: http://www.nordiskearkivdager.no/index.php?page_id=17

Bonus ved afholdelsen i Trondheim er,  at det giver mulighed for at besøge en unik arkivbygning, nemlig

Arkivcenteret i Kulturbunker Dora, som består af tre arkivinstitutioner og et bibliotek:

  • Statsarkivet i Trondheim
  • Trondheim byarkiv
  • Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks
  • Universitetsbiblioteket i Trondheim

Kulturbunker refererer til, at bygningen oprindeligt er opført af tyskerne under 2. verdenskrig som undervandsbåds – base og bunker – den største i Nord Europa.

Read Full Post »

13. mars ble det gjennomført et folkemøte og en kunstinstallasjon på Dora i Trondheim med temaet kriminalitet, frykt og retten til det offentlige rom. Det hele ble arrangert av Kultimathule, som det 1. Samtidslaboratoriet. Kunstverket, som var skapt av materiale fra arkiv og museer i Trondheim, var et visuelt innlegg i diskusjonen.

Samtidslaboratoriet har som ambisjon å skape en ny arena for å debattere samfunnsaktuelle problemstillinger med kulturarv og samtidskunst som innfallsvinkel. Det 1.Samtidslaboratoriet skulle være en slags ”demo”, som viste hvordan en framtidig  kunsthall i Trondheim skulle kunne arbeide.  Man ville bl.a. vise at kunst og kulturarv kan være utgangspunkt for, og bidra til samtidsdebatten.

Kunstnerinnen Vibeke Jensen, som bor i New York, hadde laget en ”kunstnerisk intervensjon” i byen kalt ”Åsteds Befaring” i tillegg til kunstinstallasjonen i Dora. Hun har i sine verk arbeidet med taksonomi (inndelingsprinsipper). Hun beskriver selv sine kunstverk slik:  ”Hvordan vi bruker språket til lovgivning, sosial differensiering og klassifisering speiler menneskesyn, identitet og interesser. Ved å granske vår museale og levende kulturarvs taksonomi søker Åsteds Befaring å synliggjøre usynlige strukturer, konfrontere fordommer og stimulere til selvrefleksjon. Målet er å åpne opp et åsted for forhandling hvor likhet og forskjellighet sameksisterer. ”

Til folkemøtet og foredragene kom ca. 70 personer. Mens møtet pågikk ble videokunstinstallasjonen ”Ekvivalenser” vist på veggen. Det var også bygget opp et arkivinspirert kunstverk av arkivkartonger og flytteesker i inngangen til rommet. Her ble alle besøkere ved ankomsten kategorisert (som uestetisk, mangfoldig, oversett, osv.)  og merket med armbind. Deltakerne ble på den måten en del av kunstinstallasjonen.

Etter foredragene ble det gruppediskusjoner. I tillegg er det satt i gang en nettdebatt på Kultimathules hjemmesider. Samtidslaboratoriet vil også bli fulgt opp i magasinet Sorgenfri.

Arkivsenteret deltar i flere samarbeidsprosjekter innenfor Kultimathule, bl.a. Kunsthallprosjektet/Samtidslaboratoriet. Les mer om Kultimathule og Samtidslaboratoriet her.

Read Full Post »

%d bloggers like this: