Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Posts Tagged ‘metode’

ABM projekt – modeludvikling for ABM samarbejde med lokalhistorie som genstandsfelt er den lange titel på et projekt, som Aalborg Stadsarkiv, Aalborg historiske Museum og Aalborg Bibliotekerne gennemførte sammen med en konsulent i netværksdannelse fra Aalborg Universitet i 2008. Projektet resulterede i en rapport, som du kan finde her: http://www.aalborgkommune.dk/NR/rdonlyres/F6F2AF64-D954-4875-B8C7-BB2BF93DEC54/28238/ModeludviklingforkommunaltABMsamarbejde.pdf

Indspilning i fuld skærm 11-05-2009 201241Projektet pegede på en fase to, hvor modellerne skulle afprøves og udvikles på konkrete projekter, som blev beskrevet i den første rapport. Institutionerne har nu modtaget tilsammen 356.000 kr. fra henholdsvis Kulturarvsstyrelsen og Biblioteksstyrelsen – og afprøvningen er gået i gang!

Vi har valgt også at inddrage en konsulent fra AAU denne gang, fordi vores erfaring med et externt blik på netværksprocesser og modeller har være overordentlig gunstig og givende – faktisk er det en forudsætning.

De tre valgte projekter har alle formidlingselementer:

1. Udviklingen og etableringen af en ABM læsesal (vi arbejder hårdt på at finde et andet navn). I Aalborg skal brugerne (borgerne, publikum) i dag besøge tre huse, når de søger svar på spørgsmål om Aalborg-området og kommunen, hvad enten det gælder historiske informationer, informationer til brug for en nutidig situation eller til planlægningen af fremtiden. Etableringen af en integreret funktion i en fælles ABM-læsesal har til hensigt at forbedre denne situation. I en fælles facilitet kan der trækkes på alle tre samlinger på et sted, hvilket fører til et kvalitetsløft og en synergi i serviceringen. Brugeren skal herefter ikke forholde sig til, at de lokalhistoriske informationer af historiske grunde er struktureret på forskellig vis og oprindelig hører til i tre huse. I en fase 3 skal læsesalen have en digital tvilling.

2. Grønland i Aalborg, som er et indsamlings og formidlingsprojekt, der skal resultere i en fælles temasatsning fra arkiv, bibliotek, museum sammen med Kunsten i efteråret 2009 med udstillinger, dokumentation, indsamling og events. Projektet udføres i tæt samarbejde med Det grønlandske hus i Aalborg. Der er også planlagt netværks samarbejde med grønlandske søsterinstitutioner. Projektets mål er at udvikle modeller for udstillingssamarbejde og samarbejde med eksterne parter, samt kvalificere samarbejde omkring ”vanskelige emner”, som opstår i et multikulturelt projekt.

3. Hasseris projektet, der skal opstille en model for samarbejde med foreninger og andre interessegrupper, i dette tilfælde i et forstadsområde. Projektet er planlagt til at starte i efteråret.

Projekterne kører i resten af 2009 – i begyndelsen af 2010 planlægger vi et seminar, hvor vi deler ud af erfaringer fra projektet, samt får eksterne blik på emnerne og hører om erfaringer fra lignende projekter i udland og indland.

Read Full Post »

Arbejdet med at formidle arkiver kræver kompetencer, som mange arkiv ansatte ikke besidder i forvejen. Der udvikles for tiden i uddannelser flere steder i Norden, som kan være med til at professionalisere arbejdsområdet yderligere.

lillehammer I Norge tilbydes fra september 2009 på Høgskolen i Lillehammer i samarbejde med  Landslaget for lokal- og privatarkiv, LLP, et 1 årigt efteruddannelsesstudie i arkivformidling. Kurset er et deltidsstudium for arkivarer, pædagoger og museumsansatte m.v.  og er fleksibelt.  Man kan deltage i dele af studiet og enkelte forelæsninger. Kurset er rettet i mod kolleger i hele Norden – og tilmeldingsfrist er 15. juni.

Se fra omtale af kurset :

I de siste årene er kravene til arkivinstitusjonene blitt endret. Arkiver og museer skal i større grad engasjere publikum gjennom sin rolle som samfunnsaktører. Det stilles krav til at institusjonene gjør sine arkiver tilgjengelige og til hvordan de legger opp sitt formidlingsarbeid. Flere institusjoner samarbeider gjerne, og formidlingstilbud i et ABM-perspektiv gjør seg mer gjeldende. Mange av museene har store samlinger av privatarkiver, og bruker etter hvert arkivkilder i sitt formidlingsarbeid.

Studiet i arkivformidling vil gi den grunnleggende kunnskap i formidling av arkiver som er nødvendig for å leve opp til rollen som aktive samfunnsinstitusjoner.

Det gir innsikt i teorier og metoder for å drive aktiv formidling og webpublisering, kommunikasjonsteori, pedagogiske prinsipper og fagdidaktikk.

Videre tar det opp problemer og utfordringer knyttet til utvelging av materiale for publisering på papir og nett, og etiske spørsmål i arkivformidlingen. Studiet henvender seg til studenter fra hele Norden. Studentene vil gjennom oppgavebesvarelser utarbeide konkrete formidlingstilbud som deres institusjoner kan benytte.

Undervisningen dekker emnene: Arkivformidling, teori og begrep. Arkivaren som veileder. Utstillinger. Arkiv og pedagogikk/læring. Historiefortelling. Digital formidling.

Se mer info http://www.hil.no/studier/content/view/full/13223#VisStudier

Præsentation af studie på Aalborg Universitet I Danmark udbydes Arkivformidling og kommunikation som et modul af en specialisering i informationsforvaltning, der tilbydes for historiestuderende  på Aalborg Universitet i Aalborg og København.  Se om studiet: http://studieguide.aau.dk/Uddannelser/Uddannelse/Semestre?id=5017&sid=61535&specid=61538
og studieplan og pensum: http://www2.ihis.aau.dk/history/InformationsforvaltningkursusplanoglitteraturF09.doc

Kurset udbydes også som videre- og efteruddannelse.

Read Full Post »

Kulturministeriet afholdt i denne uge et seminar i forlængelsen af rapporten Reach Out! – inspiration til brugerinddragelse og innovation i kulturens verden på Designskolen i Kolding. Rapporten optræder som et led i ministeriets strategi, der har til hensigt at ruste kulturinstitutionerne til at arbejde mere brugerorienteret. Publikationen er revet væk, men kan findes som pdf på http://www.kum.dk/sw80146.asp

 indspilning-i-fuld-skc3a6rm-19-02-2009-0907101

På det yderst velbesøgte seminar blev der fremlagt erfaringer fra arkitekturen og bibliotekernes verden med at udvikle tilbud i aktivt samspil med brugerne. Det var inspirerende at høre om konkrete strategier i forbindelse med involvering af brugerne og metodeudvikling i form af alt fra traditionelle workshops og fokusgrupper til kreative digitale og analoge involveringsværktøjer, der yderligere har til hensigt at bringe nye brugergrupper på banen. Erfaringer, der umiddelbart synes overførbare på tværs af institutions grænser og ind i arkivet.

 

Få arkiver deltog i seminaret, og langt de fleste lokalhistoriske arkiver og stadsarkiver har jo også i forvejen en stærk tradition for at arbejde tæt sammen med brugerne – både slutbrugerne og brugerrepræsentanter i form af fx slægtshistoriske foreninger og lokalhistoriske grupper. Det er oplagt i kraft af arkivernes tætte tilknytning til lokalsamfundet.

 

Men udløser nærheden nødvendigvis brugerdreven innovation? – eller sætter den gang i en udvikling, hvor brugerne i dialog med arkivet sætter et aktivt aftryk på udvikling af services, events og produkter? Ikke nødvendigvis.

 

Rapporten, Reach out! har et fyldigt metode afsnit, det er godt at blive klog af, når det gælder om at vælge hvilken strategi, man som arkiv vil følge, når man ønsker at involvere brugerne mere seriøst i udviklingen af formidlingstilbud analoge såvel som digitale. Eller set i bakspejlet kan den sætte nye begreber på en allerede eksisterende praksis. Rapporten giver også et også et godt bud på hvilke metoder, man kan tage i anvendelse i inddragelsen. Som i så mange andre forhold gælder det om at tilpasse mål og midler – og forventninger fra både arkiv og brugere.

Read Full Post »

%d bloggers like this: