Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for the ‘teater’ Category

Til brug for paper ved NCK (Nordisk Center for Kulturformidling)s vårkonference i Østersund i næste uge efterlyser jeg eksempler på projekter (eller linjefunktioner) i danske arkiver, som udforsker kreative tilgange i arkivformidlingen. Det kan være samarbejder med kunstnere eller teater (eller lyriker, musikere o.a.).

På Stadsarkivet i Aalborg har vi fx både indgået i projekter, hvor vi har været medskabere i processen og/eller stillet materiale til rådighed for kunstnere.

Et eksempel er udstillingen Passager af Søren Elgaard i juni 2010 på Kunsthal Nord i Aalborg, hvor kunstneren gik ind og tolkede historiske foto ud fra et tema. Han trak detaljer eller citater  fra billedets komposition ud og brugte elementer i sit budskab, som blev formidlet i maleri og skulptur.
I ODA-regi har flere arkiver været inde i at planlægge et samarbejde med den svenske kunstner Katarina Eismann i forbindelse med en fortsættelse af projektet http://www.foldout.se/  Et  projekt, som endnu ikke er kommet til udfoldelse.

Her på bloggen har været præsentationer fra Trondheim Statsarkiv (DORA) om samarbejde med både teater og kunst, ligesom de norske arkiver Maihaugen og Oslo Byarkiv også eksperimenterer med nye og kreative tilgange til arkivformidling.

– er der tale om en trend ?

Send venligst en mail til mig: bej-kultur@aalborg.dk eller svar her på bloggen

Read Full Post »

Arkivsenteret på Dora i Trondheim startet høsten 2010 opp et formidlingsprosjekt for skolen  i samarbeid med forfatter Marte Huke og dramapedagog Lene Helland Rønningen.  Prosjektet utforsker muligheten for å ta kunstneriske metoder i bruk i formidlingen av kulturarv.  Begrepet ”vendepunkt” danner utgangspunkt for tematikken i de historiene og fortellingene som man arbeider med og er samtidig et viktig dramaturgisk grep.

Prosjektet er treårig. Høsten 2010 turnerer prosjektsmedarbeiderne rundt på ungdomsskoler og videregående skoler i Trøndelag og gjennomfører flere skriververksted. I 2011 planlegges oppsetting av en teaterforestilling basert på tekstene. Og i 2012 håper man å kunne gi ut en bok.

Skriveverksted med prosjektet Vendepunkt

Skriveverksted med prosjektet Vendepunkt

I skriververkstedet tar elevene utgangspunkt i arkivmateriale. De utforsker arkivkildene, og prøver innledningsvis å forstå den tid og det samfunn som disse har blitt skapt i. Deretter skriver de tekster med utgangspunkt i sitt eget liv, som knyttes opp til arkivkildene. Elevene arbeider mye med fortellingen som begrep. De får reflektere over hva våre historier som vi skriver i dag forteller om den tiden vi lever i. Man jobber også mye med fortellingens form og her kobles forfatterens, dramaturgens og historikerens metodikker sammen. Som rød tråd løper fenomenet vendepunkt – punktet i en fortelling der handlingen går over i sin motsats, der personer eller hendelser avsløres og der noe endres. 

 Prosjektet ledes av Statsarkivet i Trondheim og har økonomisk støtte fra ABM-utvikling. Den kulturelle skolesekken distribuerer prosjektet til skolene.  Les mer på prosjektets hjemmeside http://www.arkivsenteret.no/nettutstillinger/vendepunkt/

Read Full Post »

Indspilning i fuld skærm 25-09-2009 185026

Præsentationerne fra Nordiske Arkivdage i Trondheim 2. – 5. september 2009 kan nu ses på nettet. Konferencen blev indledt med en åbningsforelæsning af ICAs præsident Ian Wilson og en række plenum status-indlæg, som placerede konferencens temaer i tiden. De valgte temaer var:

Bevaring og Kassation
Brugertjenester
Digitalisering
Privatarkiver
Vestnordiske arkiver 

Sidstnævnte session faldt dog delvis ud, fordi de islandske og færøske arkivarer denne gang ikke deltog i konferencen pga. af den spændte økonomiske situation.

Præsentationerne kan ses på: http://www.nordiskearkivdager.no/index.php?page_id=878

Sessionen om brugertjenester bragte to uden for nordiske oplæg: Jeff James, leder af publikumstjenesten ved National Archives, London,  redegjorde for arkivets formidlingsstrategi i oplæget.  ”Driving the shift to online services responding to changing customer behaviors” og Hans Visser leder af publikumsafdelingen på Amsterdams Byarkiv præsenterede arkivets nye imponerende bygning og publikumstiltag.

Indlæggene i sessionen bevægede sig på forskellig vis omkring temaet: Relationen mellem digitale og traditionelle (on line – on site) brugertjenester, hvorledes to kommunikationsplatforme gensidigt påvirker hinandens form og indhold – og ikke mindst arkivet og arkivarens rolle, som på mange måder er i stadig forandring i den proces.

Konferencen manglede ikke sociale/kulturelle indslag, og der var pæn tid til networking i den smukke ind imellem lidt våde Trondheimske sensommer. Arkiv og teater forestillingen: “Spor gjennom Ingenmannsland”  i Dora er allerede omtalt på denne blog – ligesom der også blev præsenteret moderne kunst og foto i den tidligere ubåds-bunker.

DSC09827edDSC09828

Read Full Post »

Nordiske Arkivdage i Trondheim er forbi – dagene blev indledt med visning af en teaterforestilling, Spor igjennem Ingenmannsland, som er produceret på grundlag af arkivmateriale på Dora (Statsarkivet og byarkivet i Trondheim) . En stor del af konferencens deltagere benyttede sig både af lejligheden til at se arkivet, som er  i en ubådsbunker fra 2. verdenskrig og til at se teaterforestillingen, som foregår i magasiner, torpedogangen og andre rum i bunkeren/arkivet.

Fire historier blander sig med hinanden i rummene – dramatisk og gribende. Og et helt enkelt greb var det at lade skuespillerne fortælle historien fra sagerne mellem reolerne i mørke arkivgange, men tilskuerne passerede forbi, det kunne sagtens lade sig gøre i enhver magasinbygning (hvor det er ok at lade folk komme ind) – se flere  fotos fra forestillingen på Flickr : http://www.flickr.com/photos/36794449@N05/

Maria Press fra Statsarkivet i Trondheim har tidligere præsenteret projektet, hvor drama og arkiv mødes her på arkivformidlings bloggen se: https://arkivformidling.wordpress.com/2009/03/10/nyskapende-arkivformidling-i-trondheim/

Read Full Post »

2.- 8. mars ble vandreteaterforestillingen ”Spor gjennom ingenmannsland” satt opp i Arkivsenteret på Dora i Trondheim. (Dora er en gammel u-båtbunker fra 2. verdenskrig, der en rekke kulturinstitusjoner i dag holder til). Det var en forestilling som hadde som formål å formidle arkiv for ungdom på en ny måte; ved å gjøre vår kulturarv levende og aktuell i en kunstnerisk form.

 

Forestillingen var et resultat av prosjektet ”Dora devised” som Arkivsenteret i Trondheim og regissør Erik Schøyen og teaterpedagog Lene Helland Rønningen har drevet i fellesskap.

 

Forestillingen ble et glimrende eksempel på hvor utmerket drama fungerer som pedagogisk virkemiddel. Elevene ”ble lurt” til å lære en hel masse om både historie og arkiv i forestillingen. Samtidig fungerte forestillingen som et kunstnerisk verk i seg selv. Et verk som, med utgangspunkt i arkivmateriale,  på en morsom og fengende måte belyste temaer som ungdom er opptatt av  i dag: temaer som grenser, dømming av andre, det vanskelige i å stå for egne meninger m.m.

 

Forestilingen oppsto gjennom et samarbeid mellom teatergruppen, tekstforfatter, arkivarer og en referansegruppe bestående skoleelever. Arbeidsmetoden og formidlingsprosjektet representerte noe helt nytt; en slik kobling mellom kulturarv og scenekunst for formidling av arkiv, har ikke vært gjort før. Dessuten har den komplekse åpne prosessen med mange involverte parter fra ulike fagfelt vært spennende – både på organisatorisk plan og i forhold til selve formidlingsarbeidet. Arbeidsmetoden har ført til at det oppsto noe helt nytt i formidlingsarbeidet. Dette ble rett og slett et interessant forsøksprosjekt – et nybrottsarbeid innenfor feltet kulturarvsformidling og kunstformidling generelt.

 

Vi utarbeidet også et pedagogisk materiale for skolen, som knyttet noen scener i forestillingen tilbake til arkivkildene de bygget på.

 

Arbeidsprosessen er nå dokumentert på web slik at andre kan få innblikk i hvordan vi har arbeidet. Her er også det pedagogiske materialet lagt ut i PDF. Spor gjennom ingenmannsland

 

Read Full Post »

%d bloggers like this: