Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for the ‘Film’ Category

I midten af september deltog jeg i den årlige konference for norske kommunalarkiver, kaldet KAI. Jeg var blevet inviteret af årets vært for konferencen,  Aust-Agder Arkiv og Museum i Arendal,  til at fortælle om Københavns Stadsarkivs før-og-nu-billeder.

Det blev et spændende besøg, især fordi Aust-Agder Arkiv og Museum bød velkommen i deres helt nye magasin/arkiv/museumsbygning kaldet KUBEN.

KUBEN er et imponerende stort byggeri, der på trods af at det i bogstaveligste forstand er en stor klods, danner en flot kontrast til de fine ældre omkringliggende bygninger. Indvendig er KUBEN dejlig rummelig med en stor cafe og butik, store foredragssale, fin læsesal og flotte udstillingslokaler. KUBEN dannede uden besvær rammen om en 3 dages konference med 100 deltagere og op til 3 parallelsessioner.

KUBEN – Splinternyt og moderne arkiv- og museumsbyggeri med plads til magasin, udstilling, cafe og læsesal. En flot kontrast til de mindre historiske bygninger omkring.

KUBEN – Splinternyt og moderne arkiv- og museumsbyggeri med plads til magasin, udstilling, cafe og læsesal. En flot kontrast til de mindre omkringliggende ældre bygninger.

Men det der var bemærkelsesværdigt i arkivformidlingssammenhæng var udstillingen ”Avtrykk – fra middelalderbrev til digital mørketid”. Udstillingen, der åbnede i juni 2015, fokuserede på de aftryk af fortiden, som arkiverne rummer, og hvad de dokumenterer. Hermed beskrev udstillingen indirekte den rolle et arkiv spiller i samfundet.

Jeg har set flere arkivudstillinger, men fælles for dem er at de – i meget store træk – falder i 3 kategorier:

 • Klenodier i samlingen: Det specielle kort, privilegiet med de flotte segl, lovbogen eller den berømte mands underskrift …
 • Om mennesker i arkivalierne – en slags udfoldet slægtsforskning og inspiration til samme.
 • Arkivalier om en bestemt begivenhed, sted/by eller periode.

Det er der kommet – og kommer sikkert også i fremtiden – masser af fantastisk gode, spændende og relevante udstillinger ud af.

Men jeg har ikke set udstillinger, der som Avtrykk indirekte forsøgte at forklare, hvorfor vi overhovedet har arkiver.

– Men dermed selvfølgelig ikke sagt, at de ikke findes derude. Kommenter endelig, hvis du kender andre gode arkivudstillinger, hvor arkivet er det egentlige tema.

Udstillingens rum var centreret omkring et rum i midten. Over indgangen til hvert rum stod en sætning om hvad arkiver, i betydningen, arkivalier ”gør” eller ”kan”.

Udstillingens rum var centreret omkring et rum i midten. Over indgangen til hvert rum stod en sætning om hvad arkiver, i betydningen, arkivalier ”gør” eller ”kan”.

Avtrykk er en lille udstilling delt op 5 mindre rum fordelt om en midterrum. Hvert rum havde et sætning over indgangen, nemlig:

 • Arkivet genspejler fortiden handlinger
 • Arkiverne er aftryk efter menneskelig aktivitet,
 • Arkiver synliggør demokratiske processer,
 • Arkiverne sikrer økonomiske krav,
 • Arkiverne dokumenterer juridiske rettigheder.

Bemærk at arkiv her ikke skal forstås som arkivinstitution, men nok snarere som arkivalier eller person-, myndigheds- eller virksomhedsarkiver.

I rummene var der eksempler fra arkivets samling spredt over tid.

Et af rummene omhandlede (nogen af) udfordringerne ved digital arkivering – og det er sjældent set. Med udgangspunkt i problemstillingen om hvordan digitalt materiale gemmes, fortalte en flot produceret film om udfordringer med medier og formater. Filmen kom både omkring kommunens digitale sagsbehandling og borgernes egne digitale filer. Det var godt og enkelt fortalt.

3 små filminterview supplerede den store film. Her blev et par unge mennesker, to damer fra en lokal forening og to repræsentanter for en virksomhed spurgt om hvilke tanker de gjorde sig om deres digitale filer; hvor længe de regnede med at kunne bruge dem, hvad de gjorde for at passe på dem osv. Det var meget illustrativt idet, ingen af de 6 personer (selvfølgelig) havde nogen virkelig fremtidssikret opbevaring af deres digitale mediesamling. Dermed understregede filmen, at det vi kan som arkiver, i forhold til digital arkivering er en nødvendig kompetence for samfundet som helhed.

Digitale arkivudfordringer var temaet i et af rummene. Her var film formidlingsmediet. Her set to klip fra et interview med to unge nordmænd, der fortæller om hvad de gør - eller ikke gør - for ikke at miste de billeder de tager med deres mobiltelefoner. De melder først ud at de ingenting gør, hvorefter de kommer frem til at upload på sociale medier faktisk er en slags backupfunktion. En udmelding folkene bag fx Facebooks timeline sikkert vil være begejstrede for.

Digitale arkivudfordringer var temaet i et af rummene. Her var film formidlingsmediet. Her set klip fra et interview med to unge nordmænd, der fortæller om hvad de gør – eller ikke gør – for ikke at miste de billeder de tager med deres mobiltelefoner. De melder først ud at de ingenting gør, hvorefter de kommer frem til at upload på sociale medier faktisk er en slags backupfunktion. En udmelding folkene bag fx Facebooks timeline sikkert vil være begejstrede for.

Stor ros for at tage livtag med digital arkivering i udstillingsform, men jeg undrede mig over at indsamling, bevaring og kassation ikke var belyst. Det, der gemmes fra nutiden og vores nære fortid, er selvfølgelig aftryk af menneskelig aktivitet, men dog kun den menneskelige aktivitet, som vi vælger at indsamle og gemme ud fra bestemte hensyn (lovgivning, ressourcer, pladshensyn, historiesyn osv.). Det kunne måske berøres – eller ligefrem problematisere – i en udstilling som denne.

Et sidste forbehold kunne være, at der ikke var brugt originalt arkivmateriale. Alt materiale var kopier af bevaringsmæssige hensyn. I så mørke rum, som udstillingen var opsat i, og med sikrede montre, mener jeg det må være forsvarligt at vise ægte arkivmateriale.

I udstillingen blev der ikke vist originalt arkivmateriale, men kopier. Kopierne var så til gengæld sat ind i en arkivmagasin-kontekst, som fx arkivskabe og skuffer, som publikum kunne udforske.

I udstillingen blev der ikke vist originalt arkivmateriale, men kopier. Kopierne var så til gengæld sat ind i en arkivmagasin-kontekst, som fx arkivskabe og skuffer, som publikum kunne udforske.

Uanset var det en stor fornøjelse at se en udstilling, der ville sætte arkivalier ind i en anden kontekst end det ofte ses i formidlingssammenhæng.

En stor opfordring herfra til at se udstillingen i KUBEN, hvis man skulle komme forbi Sørlandet i Norge.

Læs om udstillingen her på KUBENS hjemmeside

Om arkivet: Aust-Agder Arkiv er kommunalarkiv for 15 kommuner i Aust-Agder fylke, samt fylkesarkiv. Et fylke er en administrativ inddeling, der i store træk svarer til de nu nedlagte danske amter. Ifølge Wikipedia bor der 115.000 mennesker i Aust-Agder fylke.

Read Full Post »

IMG_5806redred

Updated list is now on a separate page of this blog (October 26)

Inquiry: I am working on an article about how archives use Instagram for the ICA conference in Girona later this year. Link to article: http://bit.ly/ZSlSkK

I would like to estimate how many archives actually use the photosharing app Instagram – please comment here, on Twitter (bente_J) or mail me: bente.jensen@aalborg.dk if you know about archives not on the list.

 • Added to the list are archives in the Netherlands and more archives in Sweden. (August 30.)Welcome to SABC Radio Archives in South Africa on the list (September 2.)Useful list showing French public archives on social media added – non on Instagram though.   (September 2)
 • Two American archives added to list (September 24)
 • British Postal Museum and Archives added (September 25)

Archives On Instagram 

Denmark:
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA) og Arbejdermuseet : arbejdermuseet_og_ABA
Gentofte Lokalhistoriske Arkiv: lokalhistorisk_arkiv_gentofte
Historisk Arkiv Hjørring: historisk_arkiv_hjoerring
Kolding Stadsarkiv: Koldingstadsarkiv
Lokalhistorisk arkiv i Nakskov: Nakskovlokalarkiv
Silkeborg Arkiv: silkeborgarkiv
Statens Arkiver: statensarkiver
Aalborg Stadsarkiv aalborg_stadsarkiv

Sweden
Centrum för Näringslivshistoria: naringslivshistoria
Riksarkivet – Work in progress
Stockholms Stadsarkiv: stockholmsstadsarkiv

Norway
Riksarkivet: riksarkivet_norge

Belgium
Stadsarchief Antwerpen: FelixArchief

France
Useful list of French public archives on social media (none on Instagram it seems):
http://bit.ly/Z5ppw8

Great Britain:
British Postal Museum and Archives: postalheritage

Netherlands
Markiezenhof Museum & Archief te Bergen op Zoom: Markiezenhof
Regionaal Archief Tilburg: Regionaalarchieftilburg

Spain
Archivo Desono y Architectura: archive_d­_a­

Canada
University of Toronto Archives: Utarchives

USA:
Archives of American Art : archivesamerart
Archives Foundation: archivesfdn
Baltimore City Archives : Baltimorecityarchives
Eisenhower Presidential Library, Museum, and Boyhood Home: Ikelibrary
Smithsonian Archives: Smithsonian archives
US National Archives: Usnatarchives
Washington State Archives: wastatearchives

New: Portland State University Library Archives: psulibarchives
Lyndon B Johnson Presidental Library; lbjlibrarynow

Australia
State Records Southern Australia: staterecordssa
National Archives Australia:  naaaugov

South Africa:
SABC Radio Archives: sabmedialib

 Billedet er fra Instawalk i Musikkens Hus i Aalborg / photo from an Instawalk in Aalborg, Denmark  (foto: Bente Jensen)

Read Full Post »

Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA) og Organisationen Danske Arkiver (ODA) indbyder til en temadag om digitalisering af lydoptagelser, film, fotografier og protokoller i arkiverne.

Hent programmet for temadag om arkivdigitalisering (PDF-fil – 777 KB).

Kom til temadag om arkivformidling 31.5.2013 i Historien Hus, Odense

Kom til temadag om arkivformidling 31.5.2013 i Historien Hus, Odense

Lokalarkiverne bugner af materiale, der skal tages hånd om, hvis vi skal sikre, at det også kan bruges i
fremtiden. Men hvad gør man egentlig med de gamle glasplader, film og lydbånd, der ligger på hylderne i arkivet? Hvad med de porøse protokoller, der er ved at falde fra hinanden?

Digitalisering og formidling hænger tæt sammen. Men dagens tema handler først og fremmest om det
forarbejde, der ligger i at sikre bevarelsen også for eftertiden.

Der er lagt op til en temadag, hvor både hverdagens praktiske hensyn bliver sat i tale, men hvor også de idelle forhold er til diskussion. Her er altså kort sagt lagt op til en diskussion af praksis og teori i arkivernes digitaliseringsarbejde. Der er lagt vægt på at give mulighed for udveksling af erfaringer mellem deltagerne.

Temadagen arrangeres af SLA og ODA-netværket “Spørg Olivia”. Temadagen indgår i rækken af temadage under overskriften “Livets store Arkivspørgsmål” 🙂

 • Sted: Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C.
 • Tid: Fredag den 31.5.2013 klokken 9.30 – 16.
 • Pris: 150 kr. pr person. Prisen inkluderer temadagen, morgenkaffe/brød samt frokost.
 • Afslutning med ost & vin: Deltagelse i afsluttende diskussion m. ost/rødvin. 50 kroner. Afregnes særskilt på dagen i Odense.
 • Frist: Tilmelding bedes foretaget inden den 22.5.2013. Ved tilmelding gives bindende besked om, hvorvidt man ønsker at deltage i afsluttende ost/rødvin (af hensyn til indkøb).

Tilmelding:
Send en email til info@dkarkiver.dk med dit navn og besked om, at du ønsker at deltage. Husk også at skrive, om du ønsker at deltage i den afslutning med ost/rødvin (af hensyn til indkøb). Du bedes samtidig indbetale 150 kr. på reg.nr. 7370 og kontonr: 1035682 og mærke betalingen med dit navn. Ost/rødvin afregnes på dagen i Odense og koster 50 kr. pr. person.

På vegne af SLA og ODA samt netværket “Spørg Olivia” under ODA.

Har du spørgsmål til programmet eller lignende, kan du kontakte:
Stella Borne Mikkelsen | Slagelse Arkiverne | sbmik@slagelse.dk | 58573941
Lars Kjær | Køge Arkiverne | lars.kjaer@koege.dk | 56641592

Program:

 • 9.30-10.00 Velkomst, kaffe og rundstykker.
 • 10-10.30 Digitalisering af gamle film v/Bent Elgaard-Nielsen og Knud Frost, frivillige ved Korsør Lokalarkiv.
  I Korsør har Bent og Knud påtaget sig arbejdet med at digitalisere de gamle film. Der har været en del forarbejde, overvejelser og nu også erfaringer.
 • 10.30-10.45 Pause
 • 10.45-11.30 Digitalisering af lydoptagelser v/Morten Hein fra Hein IT. Morten Hein arbejder professionelt med at digitalisere lydoptagelser og vil fortælle om overgang fra analog til digitalt, hvilke overvejelser man skal gøre sig om digitalisering. Der er også et etisk aspekt, som han vil fortælle om.
 • 11.30-12.00 Diskussion på baggrund af de første to oplæg.
 • 12.00-12.45 Frokost
 • 12.45-13.15 Digitalisering af glaspladenegativer v/Kurt Ibsen, Skælskør Lokalarkiv. I Skælskør har de frivillige i et par år arbejdet på at digitalisere samlingen af glasplader. Kurt fortæller om arbejdet, hvordan man let og hurtigt kan komme i gang og viser eksempler på resultater.
 • 13.15-14.00 Digitalisering af papirarkivalier v/Stella Borne Mikkelsen, Slagelse Stads- arkiv. De gamle mandtalslister fra Slagelse er i dårlig stand, og det har været nødvendigt at finde en løsning for at sikre overlevelsen af disse data, da protokollerne på det nærmeste forsvinder mellem fingrene, når man bladrer. Stella fortæller lidt om de tanker og overvejelser, der er gjort – og om et arbejde, der må udføres når der er tid.
 • 14.00-16:00 Mulighed for ost og rødvin i arkivfagligt selskab. Traditionen tro slutter arrangementet med ost og rødvin. Tilmelding til dette sker særskilt, ligesom der betales særskilt for dette ved selve arrangementet. Prisen for at deltage er 50 kroner pr. næse.

SE FOTOS FRA DAGEN HERUNDER (Indsat 04.06.2013):

Hent præsentationerne fra dagen:

Digitalisering af gamle film v/Bent Elgaard-Nielsen og Knud Frost, frivillige ved Korsør Lokalarkiv. (PDF – 11 MB).

Digitalisering af lydoptagelser v/Morten Hein fra Hein IT. (Powerpoint undervejs).

Digitalisering af glaspladenegativer v/Kurt Ibsen, Skælskør Lokalarkiv. (PDF – 11,9 MB).

Vejledning til opbygning af lyskasse (Gør-det-selv projekt). (PDF – 20 KB).

Digitalisering af papirarkivalier v/Stella Borne Mikkelsen, Slagelse Stads- arkiv. (Powerpoint undervejs).

Read Full Post »

Nu er Gentofte også begyndt at lægge filmklip på nettet

På et af filmklipene ser man indvielsen af Gentofte Stadion, 1942

Nu kan borgerne i Gentofte følge med i, hvordan man tidligere festede på Gentofte rådhus? Eller opleve de dramatiske scener, når Gentofte brandvæsen rykkede ud til ildebrande rundt omkring i kommunen, eller overvære det magiske øjeblik, da Gentofte Stadion blev indviet i 1942? De gamle filmklip er lagt på Gentoftes egen filmkanal på YouTube – http://www.youtube.com/GentofteFilm.

Filmkanalen giver borgerne rig mulighed for at dykke ned i Gentoftes særlige historie igennem de levende billeders fortælling. Filmene omhandler Gentofte i perioden fra 1920’erne til 1950’erne, og de stammer alle fra samlingerne i Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte. Her kan man få et interessant indblik i hverdagen og familielivet i Gentofte gennem tiden.

Med initiativet ønsker leder af Lokalhistorisk Arkiv Mette Henriksen at levendegøre den lokale historie i Gentofte: ”Levende billeder har en utrolig stor effekt og kan genskabe unikke historiske øjeblikke”.

Foreløbig er der lagt 26 filmklip ud på kanalen, men der vil løbende blive lagt flere film ud. Arkivet opfordrer samtidig til, at borgerne indlevere flere film til samlingerne, så de originale film kan blive bevaret for eftertiden og formidlet på filmkanalen.

Filmene vil kunne ses i deres fulde længde i Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte. Yderligere information: Mette Henriksen, Lokalhistorisk Arkiv, lokalarkiv@gentofte.dk, 39 98 58 20.

Read Full Post »

LFF  (Landsforeningen til bevaring af foto og film) – kursus om film på nettet: ”Fra fars fede feriebilleder til YouTube” tiltrak omkring 70 mennesker fra ABM verdenen, der mødtes i Historiens Hus i Odense 27. januar.

Oplægene omhandlede emner fra teori, til håndtering af ophavsrettigheder til erfaringer fra konkrete projekter, hvor  danske stadsarkiver har lagt film ud på nettet på hver deres platforme med forskellige søgemuligheder og brugerfaciliteter. Følgende blev præsenteret:

Byen i Byen: Frederiksberg Stadsarkiv: http://www.byenibyen.frederiksberg.dk
Vejle Film, Vejle Stadsarkiv: http://www.vejlefilm.dk/
Moviscop, Aalborg Stadsarkiv: www. moviscop.dk
Vendiafilm, Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum: www.vendiafilm.dk

Køge byhistoriske Arkiv var desværre forhindret i at deltage, men vil videregive erfaringer fra arkivet i anden sammenhæng.

I diskussionen på kurset blev bl.a. efterlyst en fælles platform, som flere arkiver kunne anvende uden selv at skulle starte forfra med udviklingsarbejde.

Platformen, som Aalborg og Hjørring  har udviklet, er et regionalt projekt med indgang for hvert enkelt arkiv.  Frederikshavn/Bangsbo Museet er også deltager i projektet og lancerer deres del senere i år. I det nordjyske projekt er der plads til flere arkiver også uden for regionen (det kræver dog, at arkivet bruger Arkibas4). Frederiksbergs løsning er også en mulighed at gå videre med.

Alle projekter har både en indsamlings, bevarings, tilgængeliggørelse og formidlingsvinkel.  Og alle arkiver erfarer, at der blandt offentligheden/brugerne er stor interesse for filmmediet og tilbuddene på nettet.

Der er mulighed for at se flere billeder fra kurset i Odense på LFFs flickr: http://www.flickr.com/photos/39232458@N06/sets/72157625923199616/

Og det første oplæg fra kurset er lagt på Slideshare – resten følger – se venligst http://www.slideshare.net/Landsforeningen

Read Full Post »

Landsforeningen til bevaring af fotografier og film (LFF) inviterer endnu engang til et spændende kursus om alle de problemstillinger, der har relation til formidling af film via internettet, fordi det er den type projekter og problemstillinger, der netop nu optager de fleste Arkiver, Biblioteker og Museer.

Vi har inviteret en del eksperter fra arkiver og filmbranchen, men også flere repræsentanter fra forskellige ABM-institutioner, der fortæller om deres ideer og projekter. På dagens seminar lægger vi vægt på at nå hele vejen rundt om emnet så vi skal tale om rettigheder, teknik, filformater og meget mere. Hver vinkel på emnet bliver belyst af en ekspert på området, og der er sat god tid af til spørgsmål og til at tale sammen og udveksle erfaringer og idéer.

 LFF vil gerne opfordre alle øvrige deltagere til at bidrage med egne eksempler, cases og projekter i løbet af dagen.

 

 

Program:
10.00 – 10.30: Indregistrering og kaffe m. blødt brød 

10.30 – 10.35:  Velkomst v/ LFFs formand Madeleine Schlawitz – billedarkivar/DFI, www.dfi.dk/billedarkiv 

10.30 – 11.15: Jacob Trock – leder af DFIs Filmarkiv, www.dfi.dk/filmarkiv. Tekniske aspekter, filformater, overførsel samt (op)bevaring af elektroniske film

11.15 – 12.00: Søren Henrik Jørgensen – jurist i Filmbranchens producentforening, specialist i rettighedsspørgsmål, www.producentforeningen.dk. De rettighedsmæssige aspekter når man vil publicere sine arkivfilm

12.00 – 12.45: Tobias Golodnoff  – Leder af DRs kulturarvsprojekt, bl.a.:    www.dr.dk/Bonanza/kategori/danmarkshistorier.htm

12.45 – 13.30: FROKOST!

13.30 – 15.00: CASE STUDIES  – projektbeskrivelser

                       – Vejle Stadsarkiv / Jes Rønnow Lungskov

                       – Frederiksberg Stadsarkiv / Lars Schreiber Pedersen

                       – Aalborg Stadsarkiv – www. Moviscop.dk / Rasmus Grunwald Falk

                       – Køge Byhistoriske Arkiv /Lars Kjær

15.00 – 15.20: KAFFE OG KAGE!

15.20 – 16.15 : Paneldebat

16.15 – 16.20: Kort afrunding v/formanden

Kurset holdes i Historiens Hus i Odense, Klosterbakken 2, Odense C.

http://www.historienshus.dk/topmenu/om%20historiens%20hus/adresse%20og%20aabningstider.aspx

Pris

Medlemmer                                475,- kr.

Ikke-medlemmer                      675,- kr.

Studenterpris                              300,- kr.

Prisen er inkl. frokost og øl/vand

Vegetarmenu kan forudbestilles ved tilmelding

Bindende tilmelding senest 22. januar 2011 til LFFs sekretær:

Kim Furdal /Jørgen Cleemann, jrcl@museum-sonderjylland.dk,

tlf. 74 62 58 60

AFBUD skal ske senest 3 dage inden seminaret afholdes.

HUSK at oplyse evt. EAN-nr. ved tilmelding! 

Spørgsmål vedr. kurset:

Formand Madeleine Schlawitz, madeleines@dfi.dk / tlf.33 74 35 93 el.
Næstformand Bente Jensen, bej-kultur@aalborg.dk / tlf. 99 31 42 20 

*Billedet er fra ”Familien med de 100 børn” af Sven Methling, Panorama Film, 1972.Foto: Roald Pay

Read Full Post »

Aalborg Stadsarkivs digitaliseringsværksted flytter ind i HistorieAalborg (læsesalen) i efterårsferien. Her bliver det muligt at se, hvordan arkivet digitaliserer film og lyd i arkivets åbningstid. Samtidig er det også startskuddet på en indsamlingskampagne – så folk opfordres til at tage deres egne gamle lydbånd, smalfilm og videoer med og få dem vurderet på arkivet!

Aalborg Stadsarkiv har fokus på indsamling af levende billeder og lyd i de kommende måneder, så materialet ikke går tabt og forsvinder hjemme i skuffer og skabe, efterhånden som apparater til afspilning forsvinder. Sammen med omk. 1500 film- og lydklip fra Stadsarkivets egen samling vil de ny-indsamlede film og lyd kunne ses på websiden Moviscop.dk, der også åbner i uge 42 (mere om det i en kommende blogpost).

Moviscop.dk giver mulighed for, at man kan skabe egne sekvenser, således at forskellige film og lydklip kan sammensættes efter interesse og afspilles samlet. Derefter kan man sende linket til sekvensen videre til kolleger, venner eller familie.

Indsamlingskampagnen og websiden Moviscop.dk er en del af projektet ‘Fra hjemmevideo til kulturarv’ og er finansieret af Kulturaftale Nordjylland og de deltagende institutioners egne midler. Det har som hovedmål at inddrage brugerne aktivt i processen med at indsamle, bevare og præsentere den nordjyske audiovisuelle kulturarv og formidle den på nettet.   Foruden Aalborg Stadsarkiv deltager Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum og Bangsbo Museum & Arkiv i projektet

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: